Followers

i decree

zaterdag 8 januari 2011

7 January 2011
Blossom met de Galactische Federatie
Eerst een woordje van Blossom:Hallo goede mensen! Mij werd door zoveel mensen gevraagd of ik de Federatie van Licht wilde vragen naar de vogels en vissen die over de hele planeet sterven. Hier is hun antwoord


Blossom: Goedenavond jullie. Ik weet dat dit wat onverwacht is (van mij, misschien niet voor jullie) maar veel mensen hebben me geschreven en vroegen of ik jullie kon vragen over iets nogal vreemds dat in onze wereld aan het gebeuren is. Ik wil zien of het gepast is voor jullie om hierop te antwoorden, als het niet zo is dan accepteer ik dat. Het gaat over de vogels en vissen die op de hele planeet met duizenden sterven. Kunnen jullie ons uitleggen waarom dit is?
Federatie van Licht: Eerst willen we het hebben over een zaak van andere aard, als je dit goed vindt?
Bloss: Zeker.
Fed.v.L: Op diverse momenten van communicatie met jou hebben we bij specifieke onderwerpen stilgestaan waarvan wij denken dat het juist is om over te praten. Zeg je dat dit correct is?
Bloss: Yep!
Fed.v.L: Maar, er zijn communicaties, ook door ons, waarbij op een niveau wordt gesproken wat niet altijd bevredigend is voor veel mensen. Zeg je dat dit ook correct is?
Bloss: Nou, als dit gaat over mensen die antwoord willen op vragen waarvan zij denken dat jullie dat zouden moeten geven… dan is dit ook correct.
Fed.v.L: Mogen we dan voorstellen dat als een bepaald ‘project’ onderweg is dat wel of niet relevant kan zijn voor onze communicaties met jullie planeet, het aan ons is, met alle respect, om een beslissing te nemen over of WIJ voelen of dit een antwoord waard is?
Bloss: Ja… Als veel mensen antwoord op vragen willen hebben die hen zorgen baren, waarom ‘geef je hen er dan niet van langs’?
Fed.v.L: Omdat wij beter weten dan om zo frivool met onze kennis om te gaan. Wij hebben veel informatie die gevaarlijk zou zijn om aan iemand van jullie wereld te geven. Daarom verkiezen we en weten we dat het wijs is om te zwijgen over bepaalde zaken tot aan de tijd waarop het veilig is om te onthullen. Als wij jullie de WAARHEDEN moesten vertellen die zo velen van jullie willen weten, nu op DEZE TIJD, dan is het zeer waarschijnlijk dat deze informatie ook werd ontvangen door degenen die weten dat wij de Waarheid kennen en zij zouden deze informatie verspreiden om er bij te winnen.
Het is niet dat we terughoudend willen zijn, om jullie verwonderd en verward te houden. Dit is werkelijk niet zo. Velen leggen het verkeerd uit dat we ’ons stom houden’ zoals jullie zouden zeggen, om een ‘grap uit te halen’ of ‘om jullie in het duister te houden’ …. of om ‘een spelletje te spelen’. We zijn ons bewust van alles dat besproken wordt betreffende onze wijzen van verbindien en over waar wij voor kiezen om aan jullie vrij te geven. Toch kan er in deze tijd geen andere manier zijn, om redenen die we net vertelden.
Bloss: OK. Ik begrijp dat helemaal. Misschien is het dat waarom ik al die tijd al weet jullie niets te vragen en jullie gewoon te laten zeggen wat je moet zeggen.
Fed.v.L: ‘Misschien’ hoort hier niet bij. Want jij hebt de reden al gekend op een dieper niveau en daarom volgde je die reden die je kent, zonder vragen.
Bloss: Betekent dit dan dat het niet juist zou zijn voor jullie om ons informatie te geven betreffende wat er aan het gebeuren is met de vogels en vissen?
Fed.v.L: Het betekent dat als we alles dat we weten vertellen, het velen in een tailspin een ‘vrille’, zou brengen.
Bloss: Met ‘tailspin’ bedoelen jullie dan een val naar beneden of verwarring?
Fed.v.L: Beide. Zo frustrerend als dit lijkt (?) te zijn… we vragen je te accepteren dat wij weten wat we doen. We kunnen onze positie niet in gevaar brengen door nieuwsgierige geesten te bevredigen… zo graag we ook het overactieve brein tot rust willen brengen.
Bloss: Toch kunnen jullie wel zien dat we, vanuit onze positie, willen weten wat dit veroorzaakt… of het nu kosmisch is, logisch is, gerelateerd aan het weer, of aan vergif, of gerelateerd aan voorspellingen… we willen graag een uitleg krijgen van Waarheid. Het heeft onze wetenschappers duidelijk verbijsterd.
Fed.v.L: Niet allen van hen! We begrijpen echt jullie reden tot onderzoeken en we begrijpen ook dat je een vraag van dien aard normaal niet zou stellen behalve als je voelde dat die belangrijk was.
Bloss: En nog meer het aantal mensen die me vroegen jullie dat te vragen. Het is niet zo dat ik me verplicht voelde…ik ben zelf nieuwsgierig om dit te weten, om even eerlijk naar je te zijn.
Fed.v.L: Je bent nooit wat anders, Blossom. Om nu te onthullen wat er gebeurt met die gevleugelde schepselen en met de energieën uit de waterwereld, dat zou te riskant worden. Alles dat we mogen zeggen om behulpzaam te zijn is wat jou verteld is wat de oorzaak is, dat dit niet is dat wij zouden aanbevelen.
Bloss: In mijn hart nu, weet ik en respecteer ik wat jullie zeggen en daarom zet ik deze zaak niet verder door. Ik accepteer dat het niet juist is voor de Waarheid om die op dit moment te vertellen. Het verdriet velen dat dit gebeurt. Is er een manier waarop we kunnen helpen?
Fed.v.L: Door te weten dat Waarheid de enige manier is om jullie vrij te maken. Maar de tijd voor die vrijheid is nog niet bij jullie, toch zoals je weet, is het niet zo ver meer weg… zelfs niet in jullie tijdsframe. We zijn dankbaar voor degenen die hun hart volgen en weten dat dit de manier is waarop het moet zijn… voor nu. Maar hoe zullen jullie je verblijden als alle WAARHEID vrij komt en ALLES wat we tegen jullie gezegd hebben zich onmiddellijk met je WETEN zal verbinden. Op dat moment van ‘ALLES WETEN’. WEET liefste zielen van de Aarde dat wat er aan het gebeuren is, GEKEND wordt.
Bloss: Soms verwacht ik een paar andere woorden aan het einde van een zin en dan komen die niet. Dan realiseer ik me dat het zo bedoeld is, en het is dan krachtiger zoals het is.
Fed.v.L: Mogen we je nog een paar minuten van je tijd lastig vallen.
Bloss:Dat is geen lastig vallen.
Fed.v.L: Jullie in je wereld hebben zorgen over wat er gaat plaats vinden in de toekomstige dagen. Jullie vragen je af en zoeken op je netwerken om oplossingen te vinden voor puzzels die niet opgelost kunnen worden… NU NIET. OMDAT HET DE TIJD NOG NIET IS. We stellen voor dat je er meer belang bij hebt door op jouw tijd te mediteren en om TE WETEN dat alles in orde is. Heel erg in orde is. Neem die tijd, wat we je altijd vragen, en we voelen dat we dat niet veel vragen, want het is de keuze van jullie hart om getrouw te blijven aan haar roepen… toch weten jullie allemaal dat op het moment waarop je begint jullie wereld ‘uit’ te schakelen en om die van ons ‘aan’ te zetten, dat dit de meest goeddoende oefening is tot groter goed van allen. Toch, met alle respect, zo velen van jullie zijn in de val getrapt om kennis te zoeken terwijl het niet altijd kennis is die waard is om te weten. Want het is noch wijsheid noch Waarheid. Er zit veel verzinsel bij door de mens gemaakte sprookjes om jullie geest naar een plek te lokken waar het Licht moeilijk is te VOELEN.
OPNIEUW, vanuit een plek van WETEN vragen we jullie om op te merken wat het meest van waarde is voor jullie ziel. Om je te verbinden met thuis! Dit is waaruit alle informatie van Waarde kan worden teruggebracht. Dit is waar jullie batterijen opnieuw kunnen worden opgeladen als vermoeidheid jullie je verstand laat verliezen. Thuis is waar WIJ zijn. Thuis is geen plek zoals we eerder zeiden. Het is een WETEN in je ziel dat je LIEFDE bent. Dat kan geen plek zijn. Want LIEFDE IS OVERAL en IS ALLES. JULLIE ZIJN OVERAL EN BENT ALLES. EEN energie van LIEFDE… JULLIE… JULLIE ALLEMAAL… en IEDER DEEL VAN JULLIE ALLEN… zijn/is die ENE ENERGIE VAN LIEFDE. Want er is niets anders, ooit, waar ook…. LIEFDE… ALLEEN MAAR LIEFDE.
VOEL DIT IN JE WEZEN. BEN DIT IN JE GEVOEL.
We zenden onze gedachten van genade naar jullie uit. Wij zijn er ons zo bewust van dat jullie energie op de planeet aarde helderder schijnt dan ooit eerder en dat het Goddelijke plan ‘op zijn plek valt’ telkens en op ieder moment…. En dit komt allemaal door jullie … IEDER VAN JULLIE.
Gezegende familie vanuit en van de sterren… samen brengen we de NIEUWE DAGERAAD tevoorschijn.
Bloss: Ik ontmoet je daar!! Met Zoveel Liefde en dank.
Fed.v.L: En wij zeggen hetzelfde.Federation of Light by Blossom Goodchild

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar