Followers

i decree

donderdag 20 januari 2011

20 januari 2011

 


Als jullie verder gaan met deze laatste dagen van de oude wereld en word je hart gebroken door alles wat je om je heen ziet, dan ga je door met een gebroken hart door alles wat je om je heen ziet.

Neem enkele diepe ademhalingen en verander je gedachten in zonneschijn en lachen en stel je voor dat die zielen die door een specifieke ramp zijn getroffen, opnieuw lachen en Liefhebben. Breng een verandering door gedachte. Dit is zo belangrijk. We wensen dat jullie bij wat er plaats vindt daar doorheen zien…

WEES OPTILLEND, WEES OPHEFFEND… voor iedereen om je heen… overal..

BRENG DIE LIEFDEVOLLE GEDACHTEN NAAR BINNEN in tijden als je vindt dat het makkelijker is om ineen te storten en om tranen te huilen voor allen die op vele manieren lijden.

BRENG HET LICHT NAAR die omstandigheid of naar die situatie. Stort JULLIE LICHT over de plaatsen en de mensen die lijden.


Blossom  20 januari 2011 met de Galactische Federatie van Licht                                             
Blossom: Blije hallo’s naar jullie, mijn vrienden. In mijn wereld die op zoveel niveaus schijnt te worstelen zou het fantastisch zijn als jullie wat ‘opheffing’ konden brengen voor onze zielen, en wat wijsheid om ons te helpen in deze moeilijke tijden. Dank jullie. 


Federatie van Licht: Dit zijn meest gelukkig gekozen woorden van jou omdat dit werkelijk steeds onze bedoeling is geweest. Het zou niet juist zijn voor ons om het anders te doen, want we willen alleen dienen en diegenen van jullie die op het Aardeplan zijn en er voor kiezen om te vorderen bij het terugvinden  van herinneringen van het Ware zielzelf, dat te laten doen, en op hun beurt laat dat natuurlijk iedere ziel het geheel dienen. 


Er schijnen zorgen te zijn over zaken betreffende allerlei soorten eigenaardigheden die plaats vinden op jullie wereld. Opnieuw vragen we dat jullie je alleen richten op dat wat wij je aanboden: om je gedachten te concentreren, via je hart en om Liefde je te laten leiden door ieder moment van je leven. Wij zijn ons bewust van onze voortdurende back-up (ondersteuning) in deze stemming en toch VOELEN WIJ dat het zo absoluut noodzakelijk is  voor jullie allemaal om te begrijpen dat het DEZE LIEFDE is VAN JULLIE die de vibratie van jullie planeet NU aan het veranderen is…  en daarom moet men zeker erkennen dat wat er NU gebeurt, is wat jullie komende dagen scheppen. Mogen we een paar aanwijzingen herhalen?


Bloss:  Maar zeker.


Fed.v.L: Er zijn nog zo velen die in angst blijven zitten, ook al wordt hen alternatieven gegeven. Een ding die we niet kunnen doen is om keuzes te maken voor een individu. Dat zou niet kunnen. We kunnen alleen volhouden met dat waarvan wij weten dat het enorm helpt. Daarom zijn we gekomen. Om jullie te helpen LIEFDE te begrijpen. Er zijn er zoveel die vragen hebben over wat wel of niet kan gebeuren in de volgende jaren van jullie tijd, en toch: hebben wij niet gezegd dat de manier van jullie wereld in jullie toekomstige dagen geheel aan jullie is? Toch vragen velen wat hen zal gebeuren. Gaat de hemel naar beneden vallen? Gaat de wereld eindigen? Is zwart zwart? En is wit geel?


Wat er voor iedere ziel plaats vindt is waar zij voor kozen om te bewerkstelligen bij de schepping van hun gedachten. Zie je dat? JIJ bent het, JULLIE ALLEMAAL ZIJN HET door gedachten van Liefde te creëren… door deze gedachten in actie te brengen… door deze gedachten TE ZIJN. … dat zal het pad maken waarover jullie wereld gaat lopen. Daarom hebben zoveel mensen uit andere sferen er voor gekozen om deel te zijn van deze glorieuze verandering. Om jullie te laten zien dat HET LICHT DAT JULLIE ZIJN is wat de LEIDENDE INVLOED wordt op jullie NIEUWE WERELD. We kunnen en zullen het niet voor jullie creëren. Toch komt het door de zuiverste LIEFDE voor onze familie dat wij het op ons hebben genomen om jullie WEZEN te beïnvloeden op een manier die de hele ISHEID dient van wat  IS.


Laat de door de mensen gemaakte angsten los. Want zo velen van jullie zijn nu bewust genoeg om te zien dat is wat ze zijn. Jullie zijn meér dan door de mens gemaakt, nietwaar? Jullie zijn zoveel meer dan wat je zelf denkt dat je bent. Jullie kozen ervoor om op zo’n enorme grote reis in te schepen om een wereld tot BESTAAN (ZIJN) te brengen die de helderste toekomst brengt. Jullie, die veel hebben verdragen om dit voort te brengen, moeten herkennen dat jullie NU in je fijnste uren, de nieuwe vibratie op een lijn brengen met kameraad-helpers en hierdoor gaat de Nieuwe Dageraad werkelijk opkomen. De beloftes die aan de ziel zelf gedaan zijn worden vervuld. De volbrengingen die aan het gebeuren zijn in jezelf op zielenniveau zijn de kern van je WEZEN aan het verbijsteren. Want jullie worden wakker voor je Waarheid. 


JULLIE WETEN HET. JULLIE KUNNEN HET VOELEN. Toch is het nu een cruciale tijd dat jullie ook moeten herkennen dat er een slinkse plot is om alles dat gebeurt door hen van het Licht, tegen te werken. Velen zijn zich bewust van zulke zaken. Inderdaad, we willen dit niet meer energie geven en ons erop focussen, want zoals jullie dat hebben geleerd, door dat te doen voeden jullie enkel de egoïstische energie van die verloren zielen. Treurig genoeg overleven zij door het verspreiden van angst en duisternis, en voor iedereen van jullie die ook maar een moment in hun valkuil trapt, maak je zoveel goed dat al is bewerkstelligd, ongedaan. Daarom gaan we door om het belang te herhalen van om altijd standvastig te blijven in jullie LICHT en WAARHEID. Jullie weten nu al beter dan maar één seconde te denken aan zaken die je vibratie naar beneden brengen. Wees waakzaam lieve vrienden. Wees alert..  STOP…  STOP ALSJEBLIEFT om energieën weer op te laden die je niet dienen. 


We kunnen niet begrijpen, we vinden het moeilijk te weten waarom jullie dat doen, terwijl je al in je eigen begrijpen gegroeid bent. WAAROM? Waarom zou je doorgaan om deze duisternis te voeden als je WEET dat het alleen maar LICHT is dat je in de Nieuwe Wereld brengt. Dit resoneert niet goed bij ons. Maar, we zijn niet van de menselijke vorm. We waarderen het en daarom, wat voor ons geheel plausibel is, kan ook voor jullie niet hetzelfde zijn, want jullie werken in de energieën waar wij niet door kunnen worden beïnvloed. Daarom spreken wij in deze tijd op deze manier. Want wij willen zo graag dat onze woorden tot jullie komen.


VOED ALLEEN HET LICHT. WEES ALLEEN LICHT. Laat elk atoompje los dat niet in LIEFDE naar buiten straalt. Jullie wensen in een wereld te gaan die van de fijnste dromen is. Jullie willen dat alle oorlogen stoppen. Jullie bidden dat degenen die jullie planeet verlaten vanwege gebrek aan voedsel nooit meer hoeven terug te keren naar een dergelijke omstandigheid. Jullie vragen voor zoveel dingen vanuit de diepste wonden van je hart om te veranderen. We zeggen je…  ‘Dan verander dit. Maak deze wereld van jullie dromen waar.’


JULLIE ZIJN HET… JULLIE DIE DIT MOETEN DOEN. DOOR GEDACHTE… DOOR LIEFDEVOLLE GEDACHTE.
Als jullie een wereld willen vol met gelach, lach dan meer. Als jullie vredig willen zijn als je door de natuur loopt… dan…  wees vredig als je loopt in de natuur. Als je een wereld wilt die geen geweren heeft, geef dan onder geen enkele omstandigheid een gedachte of energie aan geweren. Concentreer je niet op dat wat je NIET WILT. Geef alleen intense gedachte aan dat wat je doet. Gedraag je op de manier waarop jullie Nieuwe Wereld zou moeten zijn. 


Toen jullie kinderen waren, speelde je. Jullie creëerden een wereld van doen alsof. Als je een specifieke fantasie wilde, keerde je steeds weer naar diezelfde ‘plek’ terug. De plek en het verhaal werd groter als iemand er meer tijd aan gaf. Dat is nou nodig nu. Ga terug naar het kind dat je bent. Wees een kind dat speelt en wordt in die wereld gewikkeld van speelsheid. Maak die wereld een plek waarin je meer en meer verkiest te wonen. Schrijf het op als je voelt dat dit nodig is, alles dat je wilt die je Nieuwe Wereld moet zijn. Schrijf het script  Teken het landschap. En VOEL allermeest de werkelijkheid van deze wereld die je schept. Gebruik je voorstelling. Stel je voor hoe je je zult VOELEN in deze NIEUWE WERELD… en houd dat GEVOEL vast… DE HELE TIJD. Betrap jezelf terwijl je je focust op dat wat jou of iemand anders niet dient en WEES ER ZEKER  van dat je het omdraait naar HET GEVOEL VAN LIEFDE… TELKENS WEER. Als je een wereld vol LIEFDEVOLLE WEZENS wilt, dan moet je er zelf een worden…  TEN ALLEN TIJDE. 


Ga weg bij het GEVOEL dat je medelijden voor jezelf hebt en voor je wereld. Jij vindt deze woorden confronterend, niet liefste Blossom?


Bloss:  Nee helemaal niet…  ik vind het heerlijk. Ik voel dat we een opkikker nodig hebben, wijsheid in woorden!!  Ga door alsjeblieft…


Fed.v.L: Als jullie verder gaan met deze laatste dagen van de oude wereld en word je hart gebroken door alles wat je om je heen ziet, dan ga je door met een gebroken hart door alles wat je om je heen ziet. Als je WEZEN in beslag genomen is door een specifieke ‘ramp’ WORD JE dan bewust dat droefheid voeden naar die mensen die er bij betrokken zijn, niet helpt. Vind in dat moment van erkenning je kracht. Neem enkele diepe ademhalingen en verander je gedachten in zonneschijn en lachen en stel je voor dat die zielen die door een specifieke ramp zijn getroffen, opnieuw lachen en Liefhebben. Breng een verandering door gedachte. Dit is zo belangrijk. We wensen dat jullie bij wat er plaats vindt daar doorheen zien… 


WEES OPTILLEND, WEES OPHEFFEND… voor iedereen om je heen… overal.. 


BRENG DIE LIEFDEVOLLE GEDACHTEN NAAR BINNEN in tijden als je vindt dat het makkelijker is om ineen te storten en om tranen te huilen voor allen die op vele manieren lijden.
BRENG HET LICHT NAAR die omstandigheid of naar die situatie. Stort JULLIE LICHT over de plaatsen en de mensen die lijden.


ZIE JE DAT… ZIE JE DAT…  Z I E  J E  D A T?   Het is jullie Licht dat het verschil maakt voor hen. Als jullie met hen huilen, ‘geef je toe’ geef je op voor dat wat niet nuttig is. Dat wat niet dient. We vragen jullie niet om alle medeleven op te geven. Helemaal niet. Het komt door krachtig te zijn en door Licht te brengen waardoor je medelevend BENT.


Bloss:  Hier voelt het wat dringend in deze wijsheid.


Fed.v.L: Liefste zielen die zo nabij tot ons zijn gekomen. Wij houden van ieder van jullie …  MET EEN PASSIE.  We weten dat onder ALLE  omstandigheden wat wij het meeste, het allermeeste kunnen doen, is om onze LIEFDE aan jullie te geven. Alles dat we vragen aan jullie om hetzelfde aan elkaar te geven.


Wat voor je ligt kan verwarring brengen en degenen verbijsteren die er niet voor kiezen om er doorheen te kijken. LUISTER naar je hartslag. In dat ritme spreek je Waarheid. Als dit uit het ritme valt luister dan naar haar GEVOEL… NIET NAAR je denken. NIET naar je angst…  want hebben jullie niet net besloten toen je deze woorden van vandaag las… dat vrees niet langer deel moet zijn van waarvan jullie gemaakt zijn? VOELDEN WIJ juist niet dat zo velen… als niet iedereen… net het besluit heeft genomen om ALLEEN MAAR VAN LIEFDEVOLLE GEZINDHEID TE ZIJN ..  en om je ziel-alleen maar te concentreren om de LIEFDE wereld voort te brengen die voor ieder van jullie ligt? 


Bloss:  Yep! Ik denk dat jullie dat net gedaan hebben!!


Fed.v.L: Dan is ALLES IN ORDE en volmaakt ZOALS HET MOET ZIJN.  We komen er…

Bloss: Waar is …er…? 


Fed.v.L: De exacte plaats die nodig is zodat je kaak naar beneden valt door het wonder. Wij sturen jullie allemaal onze eeuwige dank dat je acht wat we jullie aangeboden hebben op manieren van ‘verlichting’. Onze wens is om DE LIEFDE TE VOELEN die ieder van jullie is, als alle energieën die nu weg moeten vallen vertrokken zijn en dat alleen Licht kan worden geabsorbeerd van de een naar de ander, als een herkenning dat ieder gewoon deel is van die ander, gewoon uitgedrukt door een gevarieerde manifestatie van het geheel.

Bloss:  Cheers, mijn vrienden. Dit is net wat de dokter aanbeval! !  In Liefde en dank.  

Vertaling: Winny 


Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar