Followers

i decree

dinsdag 7 september 2010

September 7, 2010

Want jullie perspectief zal je getoond worden vanaf een nieuwe plaats… een Hogere plaats… een plaats die jullie.. ieder van jullie.. veel opoffering bracht van jezelf om jezelf er toe te brengen.

Om te worden herboren in weelderige weiden. Om je voeten te voelen treden op grond van een ander soort. Om gras te ruiken met een andere geur. Om met elkaar te kunnen lachen met een andere blik in je ogen, en het meest van alles om elkaar LIEF TE HEBBEN zonder twijfel… zonder angst… zonder enige zorg…

om gewoon in je hart en ziel de vriendschap en eenheid te VOELEN van de ENE ziel die jullie zijn.

Breng die dag naar voren liefste zielen… met iedere ademhaling komt hij dichterbij.

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 7 sept. 2010


(transl. winnyd@stralendetoekomst.nl )Blossom: Goedemiddag jullie! Nou, het schijnt (na de vorige keer) dat iedereen een ‘stoel activering’ had. Ieder ervoer hun eigen ding, maar enkelen hadden een zelfde thema met het sturen van een toestel door een hoeveelheid druk op iedere hand. Interessant! … Zijn jullie er? Ik voel niks van jullie komen in mijn hoofd?


Fed. van Licht: Ja, we zitten binnen ‘gehoorsafstand’ alhoewel het voor je voelt alsof onze verbinding maar zwak is. Het is eigenlijk best tegenovergesteld omdat we je voorbereiden in de stilte die je voelde voor dat wat we vandaag aan je willen overdragen.


Bl: Oké, Bedankt. Ik zou duizend dingen kunnen vragen waarover ik nagedacht heb.

F.v.L: Waarom doe je dat dan niet?


Bl: Omdat ik altijd gevoeld heb dat jullie het best weten wat het meest nuttige is om over te praten.


F.v.L: Er zit een beetje tegenstrijdigheid bij jou… in de vragen die je stelde aan ons waren niet altijd die dingen betrokken waar wij verkiezen over te spreken van … die van Liefde.


Bl: Dat is juist. Ik voel dat we er zat van ergens anders kunnen krijgen over de politieke kant of over zaken die een zwaardere discussie zijn. Daarom gooi ik zulke zaken weg om naar jullie te openen.


Fed.v.L: En dat waarderen we, je nadenkendheid. Want het is zo dat we alleen willen vermelden wat je trilling zal verhogen, niet wat hem zal verlagen. Want is dat niet wat we onderwijzen? Om iemands gedachten alleen op Liefde gericht te houden.


Bl: Ja, maar ook hoe zullen we van jullie … zaken vernemen die anderen bepraten en waarvan wij niet zeker zijn van de Waarheid?

F.v.L: Dat zul je niet. Laten we proberen om hier je gedachten te helpen. Wij zijn aan jou bekend als de Federatie van Licht. Wij zijn van Licht. Wij willen van niets anders zijn. Wij kiezen er niet voor om iets anders dan Licht in onze trilling binnen te laten. Dat dient ons niet. Dus, waarom zouden we dat dan? Toch schijnt het dat velen op jullie aarde niet in staat zijn om dit specifieke concept voor jezelf aan te pakken. Als jullie ECHT alleen van Licht willen zijn, dan is het noodzakelijk dat iets dat van negatieve aard is niet toegestaan wordt zich in jullie golflengte te projecteren. Het is zo makkelijk om een lagere trillingsenergie of gedachtepatroon te herkennen, want weet je, nu, door wat je geleerd hebt en door je ervaring, dat als jij je ‘ongemakkelijk’ voelt, dat dit een lagere frequentie is. Zet die buiten jezelf en zend het ONMIDDELLIJK weg. Want hoe meer je jezelf omgeeft, van binnen en om je heen, met Hogere energieën, hoe meer je je trillingsniveau zult opheffen naar wat je probeert tot stand te brengen. Vanaf waar wij nu zijn, vanuit de plek in ons WEZEN van waaruit wij spreken, hebben we geen zorgen voor onszelf daarover. Toch als we, we zeggen het met respect… onze frequentie verlagen om te kunnen communiceren met jou, Blossom, dan zijn we wat koeler… ja… dat is een goede manier om dat zo neer te zetten. We zijn ons er meer bewust van wat degenen op jullie aardeplan ondergaan als we onze frequentie omlaag laten vallen naar ‘een koudere temperatuur’.

Bl: Dus jullie begrijpen dan waar wij hier beneden mee moeten omgaan? Soms voelt het als je wakker wordt, dat iemand je douchewater gevuld heeft met negatieve gedachten en dat je veel discipline nodig hebt om dat van je af te schrobben!!!


F.v.L: We begrijpen deze overdracht. Wij sturen onze kracht van licht naar ALLES dat jullie planeet IS om je van deze ziekte (dit on-gemak) te ontdoen. We kunnen jullie alleen maar woorden van troost bieden in het weten dat dit er… in jullie Nieuwe Wereld niet meer zal zijn.


Bl: En toch, de vorige keer toen White Cloud sprak, zei hij, zoals jullie dat zeiden… dat WIJ het zijn die de Nieuwe Wereld moeten scheppen door onze gedachten en dus is er niets in steen geschreven… (er ligt niks vast) dus hoe weten jullie dat we het werkelijk gaan doen, doorgaan naar de Nieuwe Wereld?


F.v.L: Door de ontwikkeling die er plaats vindt die duidelijk te zien is vanuit een energiepunt van kijken. Als je kon zien…..


Bl: Wat we van jullie aannemen wat je zegt… en dat doen we… omdat wij niet kunnen zien.


F.v.L: …. wat het verschil is in Licht energie die nu bij je is, vergeleken met maar twee jaren geleden… dan zou je heel verheugd zijn.


Bl: Op een niveau… maar op een ander niveau is er nog heel veel dat moet worden uitgezocht.


F.v.L: Toch kun je niet ontkennen dat er een sterke stijging geweest is in het aantal zielen dat nu wakker is geworden uit hun sluimer en die ‘erachter aan het komen zijn’ waar het allemaal over gaat.


Bl: Dat is zeker zo.


Fec.v.L: Dus wat dat betreft zijn we erg blij. En met het weten dat dit ZAL doorgaan… een goed voelen… een algemeen GEVOEL van dat wat door Het Geheel was uitgezet om tot stand te worden gebracht, het ziet er zeker uit alsof het zo zal zijn. Toch gaan we door en zullen doorgaan met doorgaan om in jullie de noodzaak te ‘drummen’ om aan de ‘heldere/lichte kant van het leven’ te blijven.

Bl: We proberen daar allemaal naar te kijken!


F.v.L: We vragen jullie om zelfs nog meer alert te zijn op je gedachten. De druk staat erop om je pad te vechten door dat wat jullie wordt ingeprent om anders te zijn.


Bl: Wat zeg je nu precies?


F.v.L: We zeggen waar jullie misschien niet helemaal toe in staat zijn om te begrijpen vanuit jullie positie op Aarde. We vragen je te Vertrouwen op wat wij tegen je zeggen door het kloppen van je hartstrillingen te voelen als wij zeggen wat we nu gaan zeggen.


WEES IN JE LICHT… ALTIJD. WEES STERK IN HET BEGRIJPEN VAN HET WETEN WAT BETREFT DE REDEN OM HIER TE ZIJN. JULLIE ZIJN HIER OM JE PLANEET OP TE HEFFEN UIT HAAR DUISTERNIS NAAR HAAR NIEUWE POSITIE VAN LIEFDE. MET EEN NIEUW BEGIN ZODAT ALLES DAT OOIT DOOR GEDACHTEVORM HEEFT BESTAAN EN WAT NIET GUNSTIG WAS VOOR LIEFDE, MET JULLIE KRACHT … KAN WORDEN GEWIST NAAR HET NIETS VAN WAARUIT HET KWAM.
Zoals met alle dingen die vechten voor hun leven, hun plek of macht… er zullen nog de laatste eisen zijn van dat wat het bestaan verlaat… maar als krijgers van Licht, herken deze als laatste pogingen om jullie te verslaan. Dat wat het bestaan zal verlaten klemt zich nog maar aan strohalmen vast… want het kent zijn positie dat het er niet meer zal zijn. ZEND LIEFDE AAN ALLE NEGATIEVE GEDACHTEN. ZEND LIEFDE NAAR ALLES DAT NIET MEER DIENSTIG IS EN DAT NU JULLIE WERKELIJKHEID MOET VERLATEN. Niets anders hoeft er meer gedaan te worden… dan Liefde te zenden.

Dus dit vragen we van jullie… maak dit je metgezel van iedere dag… om LIEFDE te sturen naar de duisterste plaatsen en naar de duisterste zielen. Want deze plaatsen en deze zielen schreeuwen om te worden gehoord. Om terug te keren naar dat waar ze eens waren. Hun dienst is niet langer meer nodig. Ze hebben hun doel gediend… door Liefde… en vragen nu om te worden begrepen en verlost.

Bl: Whoa! Dat is een moeilijke vraag voor sommigen stel ik me voor.


F.v.L: Voor degenen die niet begrijpen … waarom we vragen om alleen Liefde te zijn. Want als je in staat bent om te begrijpen wat je nu niet kunt, zul je willen wensen dat je deze zielen die zo lijken fout te hebben gedaan… niets anders dan Liefde had gestuurd. Haat sturen zou geen enkel voordeel gehad hebben, en toch, jullie zijn niet langer in de kleuterschool en je hebt weet van deze zaken.


De duisternis is aan het wegvallen. Toch, waar valt hij in?


Bl: Zei je niet in het niet-bestaan? Het niets vanwaar het kwam?


F.v.L: En wat is dat niets, lieve dame?


Bl: Snap het… yep… LIEFDE… Want er is alleen maar LIEFDE.


F.v.L: Dus daarom, door duisternis Licht en Liefde te sturen, transformeer je hem terug in het niets dat is. Je stuurt hem naar huis.


Bl: Weet je, ik moet zeggen… het moet aardig ‘cool’ zijn om veel van jullie te zijn!


F.v.L: Jullie zijn ‘veel van ons’… maar in een andere uitdrukking van ons… dat is alles.


Bl: Dus je denkt echt vanuit ons perspectief dat we veel gin en tonics gehad moeten hebben om vrijwilliger te hebben willen worden om hier naar beneden te komen en te doen wat er gedaan moet worden.


F.v.L: Misschien! Of misschien waren jullie de meest geëerde aspecten van Liefde en was er geen vraag naar wat je misschien zou moeten verdragen… je wist er alles van… maar vanuit de Waarheid van jezelf als je in je volste Liefde bent in het Hoogste aspect van wie je bent… aarzelden jullie niet om te zijn waar je nu bent. Want jullie WISTEN toen, net zoals jullie NU zullen WETEN dat waarvoor je kwam hier te doen van allergrootste dienst was.


We zeggen je… zielen van de hoogste stand… JULLIE ZIJN VEEL GROTER DAN ZELFS IN JE DROMEN… OP DIT MOMENT… ZAL HET JULLIE LATEN WETEN.

We zeggen jullie ook dit… er zal een tijd komen en die is niet zover af, waarop al deze misvattingen vanuit het perspectief waarin jullie de dingen moeten zien, zullen worden begrepen. Want jullie perspectief zal je getoond worden vanaf een nieuwe plaats… een Hogere plaats… een plaats die jullie.. ieder van jullie.. veel opoffering bracht van jezelf om jezelf er toe te brengen. Om te worden herboren in weelderige weiden. Om je voeten te voelen treden op grond van een ander soort. Om gras te ruiken met een andere geur. Om met elkaar te kunnen lachen met een andere blik in je ogen, en het meest van alles om elkaar LIEF TE HEBBEN zonder twijfel… zonder angst… zonder enige zorg… om gewoon in je hart en ziel de vriendschap en eenheid te VOELEN van de ENE ziel die jullie zijn. Breng die dag naar voren liefste zielen… met iedere ademhaling komt hij dichterbij.

We willen dit zeggen voordat we afsluiten en we willen jullie vragen hierover te denken… Denk je dat we al Deze kennis naar voren brengen om jullie voor gek te houden? Vraag aan jullie hart… voel je Waarheid in je Wezen over wat we jullie zeggen?

Het is zo..

Het zou een klein puntje in de tijd zijn om die te verspillen van velen van jullie als dit alleen maar een spelletje was. Woorden zonder grond. We zeggen je in Liefde dat waar wij over spreken zal gaan gebeuren. Jullie harten zullen zingen en zich verheugen als alles dat je voelt op weg is… eindelijk hier is.

Bl: Amen! Heel erg bedankt, mijn vrienden. We zijn allemaal zo dankbaar voor jullie en voor de Goddelijke Eenheid… die we allemaal zijn, nietwaar? Dank voor alles!! Gouden Stralen!

0

Federation of Light by Blossom Goodchild

http://folinjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/


www.galacticchannelings.com


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar