Followers

i decree

zaterdag 15 mei 2010

Mei 14, 2010

Deze dag zal herhaald worden, maar toch zal het resultaat er een van TRIOMF zijn.

Blossom 14 mei 2010 met de Federatie van Licht

(vert. winnyd@stralendetoekomst.nl )

B
lossom: Ok. Hier zijn we weer! De laatste tijd is mijn hart een beetje gek aan het worden. Er moet zeker een verandering geweest zijn… het is dat of ik heb bijna een hartstilstand! En ook.. heel veel loslaten is aan het gebeuren en ik ben er zelfs niet zeker van waarover ik sta te schreeuwen. Soms is de echte fysieke pijn in mijn hart zo akelig… ik bedoel, is dit nou allemaal nodig? Het is erg moeilijk om LIEFDE te VOELEN en om te VOELEN dat je jouw deel speelt in het Ascentieproces met wat er allemaal gebeurt. En hoe lang? Want de laatste tien jaren lijken we van de ene verandering in de andere te gaan! Gaat dit nou zo verder totdat we daar aankomen? En gaat het ook nog door als we daar eenmaal zijn… waar ‘daar’ dan ook is? Het lijkt dat ik sta te kermen… doe ik dat! Nee, serieus, kunnen jullie zeggen dat we echt vooruitgang maken? Ik VOEL me zo ‘verloren’ bij dit alles. Ok… klaar… jullie beurt als je wilt?

Federatie van Licht: We dachten dat je het nooit zou vragen! Terwijl je zit en schrijft kun je bijna een branden in je hartchakra voelen, nietwaar?

Bl: Yep.

FoL: Dit is absoluut een noodzakelijke verandering in jullie samenstelling. Van wat jullie eenmaal waren in menselijke vorm, naar wat je wordt in de nieuwe mensvorm. Het vindt voortdurend plaats in deze tijd en zonder je te willen teleurstellen, ja, het gaat nog een hele tijd door op deze manier. We zijn ons bewust van deze ongemakken, toch zeggen we dat wat er gebeurt zo intens is dat dit loslaten en aanpassen op prijs moet worden gesteld… want de transformatie als die totaal is zal… dat zullen jullie merken… iedere traan waard zijn die is vergoten.

Door de manier waarmee we misschien kunnen helpen, willen we je er aan herinneren dat je Hoger Zelf zich volledig bewust is van wat dit kleiner aspect van jullie verkozen heeft op zich te nemen. En daarom, als je volledig verbonden bent met dit Hoger zelf, kun je het als acceptabel vinden. Alhoewel we de grootheid van deze wanverhoudingen niet onderschatten zeggen we ook aan jou om “ ze van je af te slaan”. Laat ze Zijn, laat ze dan los en bedank dat er weer een ander deel van ‘het oude’ getransmuteerd is in Licht door JULLIE doen. Herken deze ‘oude gevoelens’ als ze door je heen gaan en WEET dat je door ze in GRATIE te accepteren je jullie deel speelt in de verandering van alles dat minder Licht heeft gaat naar Licht in zijn helderste vorm. JULLIE DOEN PRECIES WAT NODIG IS VOOR JULLIE. IEDER VAN JULLIE.

Bl: Kan zijn. Het VOELT niet altijd zo. Het voelt soms net als een spelletje van wachten, de kat uit de boom kijken, dat nooit eindigt.

Fol: Waar wacht je op?

Bl: Op de transformatie naar de NIEUWE WERELD. De tijd waarin we niet langer meer bij alles zijn dat aan het òndergaan is die de mensheid geschapen heeft. Ik begrijp niet hoe anders deze Nieuwe Wereld zal zijn, maar eigenlijk, laat maar… jullie weten wat ik bedoel. We zijn al eerder op dit weggetje geweest… en ik heb geleerd dat we niet kunnen weten hoe deze Nieuwe Wereld zal zijn totdat we daar aankomen. Dus, ik schrap het en wil graag naar een onderwerp gaan van jullie keuze?

FoL: JIJ

Bl: Je maakt een grapje! Moet dat?

FoL: Je nodigde ons uit om te kiezen.

Bl: Mmm! Ik vraag me alleen maar af wat ‘JULLIE’ willen bespreken over ‘MIJ’.


FoL: We beschouwen JOU als een vertegenwoordiger van ONZE WAARHEID. En hierin heb jij niet gewankeld. Jij wijst aanbiedingen van anderen af om deze Waarheden te ontkennen en om standvastig te blijven in je loyaliteit voor dat wat jij VERTROUWT de WAARHEID te zijn. Met betrekking tot dat wat wel of niet plaats vond op de aan jouw gegeven datum van 14 oktober in jullie jaar 2008 willen we enkele zaken verduidelijken… uit naam van jou. Zal dit ‘ vooruitziendheid zijn. Hij zegt: ‘of providence zijn?

Bl: Alhoewel ik weet wat providence betekent, was ik er niet zeker van wat dat in dat zinnetje betekende wat me werd gegeven. Dus ik zocht het op en er stond: “voorbereiding voor de toekomst” ‘kennis van de toekomst’. Is dat wat je bedoelde?

FoL: Ken je ons dat we iets zeggen wat we niet menen?

Bl: Nee. Ik zocht alleen maar uit of we op het goede spoor zaten. En het is heel aardig van je, omdat het duidelijk heel helder is dat je in staat bent om mijn gedachten te kennen van de laatste tijd en die hele episode (w. dus die van 14 okt. 2008) lijkt terug te komen om op diverse manieren ‘in me rond te spoken’. Dus, ja, ga door. Ik ben geïnteresseerd te horen wat je hebt te zeggen terwijl ik er voor zorg dat mijn ‘ego’ praktisch de hele tijd al ‘het gebouw uit is’ en ik zoiets als ‘mezelf voorbij ben!!!’

FoL: Denk jij, Blossom, dat we op die datum toch kwamen?

Bl: In welke hoedanigheid? Ja, voor mij kwamen jullie voor velen op diverse wijzen tevoorschijn. Maar niet op de manier zoals jullie BELOOFDEN en daarin ligt mijn ‘ter ziele gaan’!!

FoL: En accepteer jij de verklaring die wij gegeven hebben na dit gebeuren?

Bl: Mijn hart accepteerde het, alhoewel mijn denken zich dat afvroeg.

FoL: Laten we dan die gebeurtenissen even uitwerken nu de tijd is verstreken en de ‘hype’.. zoals jullie wereld dat zou zeggen…. op een plek tot rust is gekomen waar men dat op een dieper niveau kan begrijpen.

LATEN WE TEN EERSTE ZEGGEN… WIJ WAREN ER. Ons grote schip WAS DAAR, zoals beloofd, aan jullie hemelen.

Bl: Oh, dan moet ik zeker de andere kant op hebben gekeken! Met respect hoor…en om alleen hier licht in proberen te krijgen.

FoL: Je hoeft het niet Op te Lichten, lieve. We zijn hier om te onthullen wat er was. We voelen nu dat we in staat zijn om er doorheen te breken… want het is tijd.

Bl: Voordat je verder gaat, laten we dat even verduidelijken. Mijn gedachte, toen dat laatste zinnetje kwam over ‘breaking through’ (doorheen breken) was niet dat je ‘door de mist heen zou breken, niet dat je het over een soort ‘ontmanteling’ of ‘doorbreken’ hebt maar dat je er verbaal doorheen kunt breken en laten we nu het volgende niveau van begrijpen leren van het incident.

FoL: Hoe dan ook.

Bl: Het zijn jullie woorden, niet de mijne.

FoL: Tijdens het gebeuren was er een duisternis die onzichtbaar is voor het menselijk oog. Op dezelfde manier dat het toen noodzakelijk werd voor het voertuig waarin we gekozen hadden om ons te laten zien om ook onzichtbaar te blijven. Het was eenvoudig noodzakelijk voor de redding van jullie planeet.

Dit lijkt misschien enorm dramatisch, toch is het zo. WIJ ONTHULDEN ONS NIET OP DIE BELOOFDE DAG OM JULLIE PLANEET HEEL TE LATEN.

Wij kregen informatie van een tegenplan van energieën die er voor kozen om tot elke prijs van menselijk leven… om zichzelf te vernietigen maar ook miljoenen zielen, liever dan toe te staan dat dit gebeuren plaats zou vinden.

Bl: Toch zeiden jullie dat jullie je voor iedere mogelijkheid hadden ingedekt en het is bekend dat jullie in staat zijn om nucleaire wapens te ontmantelen/te ontwapenen…. Is dat waarover jullie spreken?

FoL: En toch onderschat je de enorme uitvoering die bedoeld was gebruikt te worden. We spraken hierover met je betreffende die BEDREIGING, die louter behandeld werd als …DIE BEDREIGING, en we namen fout aan dat het menselijke niveau van verloren, vechtende energieën in menselijke vorm zich zouden verwaardigen naar de laagste graad te gaan om zichzelf te beschermen tegen hun onvermijdelijke zelfverwoesting. Hun macht verliezen… om getoond te worden in hun WARE vorm, voor de diepste hebzucht die zij zijn geworden… dit scheen onbegrijpelijk voor hen te zijn in deze fase van de geschiedenis. Want echt, ze zijn meester geworden van de controle, meester in de hoogste graad. Ze waren met elkaar LIEVER BEREID om alles te verliezen dan aan het licht gebracht te worden door het enige ding dat ze vrezen boven alles…. HET LICHT.

We vertelden dat ‘agenten’ ons informeerden dat ze werkelijk deze BEDREIGING van massa vernietiging zouden uitvoeren als we door zouden gaan met onze belofte aan de wereld. Ga in onze schoenen staan…. Wat zou jezelf gedaan hebben?

Onze missie, ons Goddelijke doel is om jullie planeet bij te staan en om de Liefdevolle menselijke Wezens erop naar de NIEUWE WERELD te laten omhooggaan… Een Hoger niveau van Vibratie… zodat de Liefde die jullie zijn opnieuw ontbloot wordt door het zelf en WERKELIJK GENOTEN kan worden. WIJ WILLEN DAT JULLIE GENIETEN VAN HET ZIJN. VAN JULLIE LEVEN GENIETEN. DAT JULLIE BEGRIJPEN HOE BEVOORRECHT JULLIE ZIJN OM MENS TE ZIJN.

En toch is het dit geworden… dat het soms VOELT een last te zijn.

DAAROM HEBBEN WE VERKOZEN OM BIJ JULLIE TE ZIJN. OM MET JULLIE TE DELEN. JULLIE ZIJN LIEFDE. WE WILLEN DAT JULLIE DIE WAARHEID VOELEN. WE WILLEN DAT JULLIE DIE WAARHEID ZIJN. WE WILLEN DAT JULLIE DEZE WAARHEID GENIETEN.

Bl: Dus, jullie konden welk wapen dan ook dat degenen van minder Licht wilden uitstallen, niet uitschakelen?

FoL; De voorbereiding door hen was te ver ontwikkeld.

Bl: Hoe dan?

FoL: We bedoelen dat het onwaarschijnlijk was dat we invloed konden hebben op de situatie die door hen was bedacht.


Bl: Ik blijf half zien alsof dit bedenksel onder water zit… ergens in de oceaan. Zoals in een… ik wil zeggen… ‘onder de grondsstation’…

FoL: En je bent correct in wat je van ons oppikt. Alhoewel wij ver ontwikkeld zijn met onze technologie dan jullie ‘huidige ras’, denk er aan dat er bepaalde wetten zijn waar je niet mee mag knoeien. Er zijn wetten die NIET MOGEN EN NIET ZULLEN worden gebroken. Dit zou ons onderwerp naar ‘niet in kaart gebrachte wateren’ voeren, zullen we zeggen, en we geven er de voorkeur aan om dat op dit ogenblik los te laten voor een veel latere tijd. Daarom willen we concluderen dat onze keuze om ‘onzichtbaar’ te blijven… we dit nog steeds als het beste achten. Het besluit werd niet LICHTJES genomen of door enkelen bij een kop thee bij een vergadering van het bestuur! We maken er ook Licht van… ten behoeve van jullie.

WEET TOCH… IEDER VAN JULLIE DIE UIT ZIJN MAKKELIJKE STOEL STAPTE EN OPSTOND EN ONZE AANKOMST UITRIEP OVER DE DAKEN… WEET DAT OP DIE TIJD… ER EEN MILJOEN ENGELKRACHTEN WAREN AAN JULLIE ZIJDE DIE JULLIE VERBIJSTERDE ZIELEN BEMOEDIGING ZONDEN OM DE WAARHEID TE VINDEN. ER WAREN IN DIE DAGEN… LICHTLEGERS DIE JULLIE HARTEN AANRAAKTEN MET KRACHT EN LIEFDE… OM JULLIE PIJN TE HELPEN OVERSTIJGEN… OM JULLIE DE ENERGIE EN DE WIL TE GEVEN OM DOOR TE GAAN… WETEND WAT JULLIE WISTEN.

Deze dag zal herhaald worden, maar toch zal het resultaat er een van TRIOMF zijn.


Bl: En toch, met bepaalde tv programma;s enz. doen degenen met minder Licht het goed om vrees te verspreiden.

FoL: Ben jij bang?

Bl: Helemaal niet.

FoL: Weet dan dat er velen zijn zoals jij. Niet bang en op hun plek zitten. Klaar om vrees te verstrooien. Klaar om Licht te onderwijzen. Klaar… gewoon klaar. Jij bent je bewust Blossom, want er is vele keren gesproken over de Lichtlegers die in positie zitten voor wanneer deze grote veranderingen plaats vinden op jullie planeet. In deze tijd vragen velen zich af waarom ze er zijn. Ze WETEN dat ze hier zijn om deel van iets intens te zijn… toch kunnen ze hun pad niet vinden. We zeggen je.. in jullie toekomstige dagen… als we jullie in LIEFDE bezoeken… dat iedere ziel haar plicht is ontwaakt van binnen. Een grote ontwaking zal plaats vinden op een schaal die nu nog onvoorstelbaar is… KENNIS zal teruggewonnen worden, voor sommigen ogenblikkelijk… en het gaat om die strijders, om hun commando op te pakken en degenen te leiden die bang en verloren zijn om ze STOUTMOEDIG DE NIEUWE WERELD binnen te leiden… en liefste zielen van Aarde, we zullen trots aan jullie zijde zijn.

Bl: Liefste zielen van elders… Wij kijken er ZO naar uit!

In Liefde… van een hart hier beneden dat tot de rand gevuld is met veel dingen… daar tussen in zit de diepste LIEFDE voor jullie ‘doorgeven’. Dank je.

FoL: En onze dank aan ieder die ons het voorrecht geeft om door te gaan, door de ondersteuning die gegeven wordt.

Bl: Bye. Tot de volgende keer dan maar.

Vertaling: Winny
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

Federation of Light by Blossom Goodchild

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar