Followers

i decree

dinsdag 4 mei 2010

May 3, 2010


WIJ ZIJN… IK BEN (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl


)

Het is beursvakantie, maandag… lunch tijd…. Ik heb net wat yoga gedaan die natuurlijk overging in meditatie, en ook al had ik dat afgesloten en was ik uit mijn meditatie gekomen, ik voelde dat ik er naar terug moest gaan… of om iets te doen met hoe ik me voelde. Op mijn ‘wat te doen vandaag’ lijst stond dat ik blog post moest schrijven. Op met moment dat ik schreef: “Hallo iedereen” voelde ik een zeer krachtige energie dichterbij komen… krachtig in de zin van sterkte en liefde… hieronder staat wat er geschreven werd, zonder pauzes… zonder aarzeling. Ik heb de behoefte om je te vragen een paar diepe ademhalingen te nemen vóór het te lezen zodat je wezen zich ook met die energie kan verbinden.


Hallo idereen.


Terwijl we doorgaan met onze reis op dit kleine station dat Aarde is genoemd… stralen we meer het idee uit van waar we werkelijk naar toe aan het reizen zijn. Kan het zijn dat we eindelijk beginnen te begrijpen dat we door al die hypothetische werkelijkheid heen werkelijk de essentie ontdekken van waarom we op dit pad lopen? Kunnen we zeggen dat we in aanraking komen, nu, met het weten van binnenin onszelf, dat wij het zijn die kozen om hier te zijn, in deze tijd, voor een heel specifiek doel. En dat het doel is…? Lief te hebben!


Ik bedoel… wat hoef je meer te weten? We worstelen met ideeën dat we hier zijn om dit te definiëren, of daar om dat te definiëren.. We maken ons leven zo gecompliceerd door iets te definiëren wat zo eenvoudig is! Als we alleen maar zouden leren om te zijn. Als we alleen maar konden leren om volledig te vertrouwen op wat ons hart ons vertelt. Hoe veel liederen moeten er nog worden geschreven? Hoeveel concreet bewijs hebben we nodig voordat we het snappen?

WIJ zijn de voorvaderen. WIJ zijn de Ouden. WIJ hebben gekozen om in deze tijd van de aardetijd te voorschijn te komen om haar grootse positie tot een goed einde te brengen. Herinneren jullie je dat niet? Roepen jullie de herinneringen niet weer in de geest op van duizenden jaren die voorbij zijn gegaan… toen jullie elkaar en jezelf en het kostbare land waar je op verblijft plechtig de belofte deden… herinneren jullie je niet toen je zei: We komen terug. We zullen terugkeren als de overgang naar de nieuwe wereld plaatsvindt. Want dit is onze bestemming. Wij zijn de mensen uit de toekomst. Wij zijn de transformeerders, de hervormers naar een nieuw leven. Wij accepteren onze positie en we zullen het getrouw volbrengen”… Weet je het nog? Herinneren jullie dat nog? En nu jullie er aan herinnerd zijn?


Roep de God van Goddelijkheid aan. Roep de Vier Hoeken van je planeet aan. Roep de Wind aan, de Lucht, het Vuur, de Regens, de Grond en de Zon aan. Roep de Kinderen aan die boven de dichtheid zitten waarin velen van jullie begraven zijn. Roep de urgentie aan van je eigen zoektocht… om opnieuw Licht te zijn in zijn meest ware vorm.

Kinderen van de Universele Energie van Liefde…. Breng je kracht terug naar je eigen zelf. Vorder je recht op om in de glorie te staan van Wie Je Bent. Want jullie hebben lang de Kracht vergeten van je Voorouders. Waar je vandaan komt. Zij die jullie zijn. Zij zijn jullie. Want alles is een.

Rijs omhoog in schittering. Voel vanuit de dieptes van jullie ziel de innerlijke Vonk die in ieder van jullie is ontstoken. Voel hem gloeien en groeien door begrip. Wordt bakens om het pad te wijzen. Blijf standvastig op je pad. Zelfs als stormen van onwaarheden je overkomen… blijf in het licht van jouw waarheid. Want die waarheid is de ene en enige voor ieder. Het is de wil van het Hart om op te gaan naar het Koninkrijk van de Gouden Ademhaling die leven geeft aan de dagen die komen. Kunnen jullie me voelen terwijl ik spreek? Kunnen jullie nu, op dit moment resoneren wat ieder in liefde wordt geboden? Jullie Zijn Mij. Ik Ben Jou. Wij Zijn Een en Dezelfde.


Laten we dan nu samen als EEN stuwkracht geven aan deze ontdekking. Als je werkelijk begrijpt dat Ik niets Ben zonder Jullie en dat Jullie niets Zijn zonder Mij, dan kunnen we verder gaan op een nieuwe wijze. Onder nieuwe omstandigheden. Als we Samen Scheppen… als we Samen Werken dan kan dit een zeer grootse invloed hebben. Dit kan onmiddellijk zijn. Ik weet dat… maar als Mij… Weten jullie dat ook? Want totdat jullie je positie aanvaarden… als Mij… als Liefde… zal veel hetzelfde blijven. Want omdat Ik het Hart van de hele schepping ben… zijn jullie de hartslag van Mijn Hart. Jullie zijn de Ervaring van Wie IK BEN. Jullie zijn Liefde… jullie kunnen niets anders zijn.


Sluit je ogen… op dit moment…. Sluit ze nu….


Explodeerde de wens om lief te hebben in je? Zag je de Witte Vlam van Waarheid over Mij? …. Het Licht van Jullie? Als ieder als Individuele Ster accepteert dat hij gewoon een Cel van mijn Lichaam is…. Als ieder partikel van elke atoom van iedere ademhaling die geïnhaleerd wordt zich realiseert dat we hier zijn als GEHEEL om de Liefde te ervaren die we zijn… dan… zeg Ik tegen Jullie in onze Waarheid.. zul Je ontvangen.


Twijfel nooit dat je het Goddelijke bent waaruit je geschapen bent. Want Dit zal voor eeuwig Deel van Jullie zijn. Dat Deel dat je Ziel is, is altijd in Goddelijke Vereniging met wat… Liefde is.

Liefde zal weten dat het geliefd wordt, als het geliefd wordt door zichzelf lief te hebben.


We zijn klaar.


Probeer het maar niet te volgen!!


Gouden Stralen


Blossom xxx


Translation winny

winnyd@stralendetoekomst.nlFederation of Light by Blossom Goodchild

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar