Followers

i decree

zaterdag 19 september 2009

16 september 2009 Channeling 42 Blossom Goodchild in het Nederlands

Als jullie je bewust worden van de intensiteit van deze energieën en toestaat dat elke adem je brengt naar “VERHEF JE”, dan zullen jullie jezelf ontdekken in een nieuw LICHT...


Blossom (B): Hallo daar. Het is pas een week van onze tijd geleden dat we voor het laatst gesproken hebben en toch lijkt het als eeuwen. Opnieuw zit ik hier met een leeg doek om voor jullie jongens op te schilderen ... wat zal jullie plaatje vannacht zijn? Ik hou van de opwinding over de verwondering waarover aan het eind van deze communicatie gesproken zal zijn.

Federatie van het Licht (FL): En wat zou je ons willen laten zeggen liefste dame? Wat zouden de verlangens van JOUW ziel zijn, waarmee je zou willen dat wij haar opsieren, ten behoeve van het voor jou creeren van een senario, dat de intentie van het verbeteren van de wereld toestaat?

B: Oh, er zijn duizend dingen die iemand zou kunnen vragen over wat er gaat gebeuren … over wat is de betekenis of inderdaad het doel van dit en dat ... maar echt ... al mijn intenties zijn, als ik een sessie met jou begin, voor diegenen die je woorden volgen om verheven te worden. Voor hun ziel om de Waarheid te vinden in hun harten over wat jij als een weg vooruit aanbiedt. Weet je dat velen een beetje gefrustreerd worden door al die channelings die min of meer hetzelfde zeggen en er werkelijk niets gebeurt dat anders is?

FL : Ja, We zijn ons hiervan bewust geworden en we glimlachen. Als dat wat we zeggen is dat wat de Waarheid is, waarom zouden wij dan overwegen die te wijzigen ten behoeve van het vervullen van de verlangens van diegenen die de “miraculeuze kuur” willen horen?

B: Alsjeblieft, werk dit verder uit, alhoewel ik weet wat je zegt.

FL: Liefste zielen van de aarde. Jullie zijn NU in de positie om ALLES aan te hangen, om, waarvoor je hier naar beneden toe kwam, te bereiken. Jullie zeggen dat jullie niet weten wat dat is. Jullie zeggen dat jullie wachten op iets om te gebeuren en dan zullen jullie het weten.

B: Wel, in de diepte van mijn hart, alhoewel ik het er, op het menselijk niveau van begrip en geloofwaardigheid, niet noodzakelijkerwijs mee eens ben ... iets ... ergens binnenin mij heeft deze kennis dat op een dag velen van jullie voertuigen blijkbaar in onze wereld zullen zijn en dat velen van ons hier beneden dan in actie komen. Dan … zullen we WETEN waarvoor we hier zijn. Dat is wat ik voel over de toekomst en toch ik heb daar geen onderbouwde feiten of zoiets van. Ik kan zelfs niet zeggen dat het een soort sprookje is dat ik Waarheid wil laten worden, omdat het beeld van wat werkelijk gebeurt voor mij lijkt uit te zien als een film. Ook ben ik me bewust van het bloedvergieten ... de uitval, door de niet ontwaakten, en ik beschouw de wereld als hoe het zal zijn. Inderdaad, zal er geen chaos zijn?

FL: Laten we proberen de overpeinzende gedachten die deze agenda omringen, te kalmeren. Als dit plaatsvindt, dan zal het de meest gedenkwaardige situatie zijn die jullie aarde ooit is tegengekomen. Inderdaad, in het verleden, toen onze schepen in jullie hemelen waren was er een verschil in de manier waarop diegenen die op de aarde leefden over ons voelden, omdat ... velen WAREN ons. Toen de tijd verstreek, werden we voor velen op jullie planeet Goden. Dit was niet onze bedoeling. Angst en hebzucht hadden zich al gevestigd op hun plaats in jullie land en in bestaan van velen ... en dat wat was veroverd was de moeite niet waard.

Mede broeders en zusters van ons kern Zijn zeggen we jullie ... dat als de dag komt dat we elkaar ontmoeten ... veel zal worden begrepen door diegenen die ons vanaf het begin kunnen accepteren. Door diegenen die reeds WETEN wie we zijn ... jullie familie. Denk aan de eenwording als we elkaar begroeten in de belichaming die door velen kan worden geaccepteerd. Wie wij zijn is wie jullie zijn. Daardoor is het niveau van Liefde die wij binnenin ons hebben precies hetzelfde als binnenin jullie. Toch nu al zolang, hebben jullie het lijden van de lagere vibratie, waarin het menselijk vlees haarzelf heeft gebracht om in te verblijven, moeten doorstaan.

Voor sommigen … jullie zullen worden “getracteerd” op een “extra aanvulling”. Een kamer ervaring waarop jullie in jullie zielen een sfeer van zuiverheid mogen opnemen. Het zal even verfrissend zijn als de zomer regen en zal veel herinnering aan wie jullie zijn opnieuw ontsteken.

B: Dat zal een behoorlijke taak worden. Daar ik verwacht dat er velen zijn die graag DIRECT een afspraak daarvoor zouden willen boeken. Hoeveel ruimtes heb je aan te bieden ... en mag ik hier en nu zeggen ... de rij begint direct achter mij !!

FL: Hier zouden we willen zeggen dat je in je gedachten, de uitgebreidheid van onze schepen en alles waartoe zij in staat zijn, onderschat liefste dame. En toch velen van jullie zullen jullie weg weten, omdat jullie die zullen herinneren van jullie bezoeken in jullie dromen. Je ziet, dit zijn het soort dingen die we tegen je zeggen van de dingen die je reeds weet. Jullie hoeven alleen maar naar dat kanaal over te schakelen.

B: Toch, soms kunnen we een kanaal niet goed ontvangen, door storing of slecht weer of we zijn “buiten bereik”. Geen belediging … maar je zegt dat we alleen hoeven “over te schakelen” ... maar wat als je hier naar beneden komt, bent in het menselijk vlees en probeer het. Het is niet zó makkelijk ... geloof ons, velen van ons werken ermee.

FL: Accoord, we zijn niet in die zelfde “ruimte” dan jullie zelf en we verwachten misschien iets van jullie dat is niet precies zo gemakkelijk als we het zeggen ... Zou je willen zeggen dat dit correct is?

B: Ik ben maar één persoon en kan alleen voor mezelf spreken hoe het is. Misschien zijn er velen, die kunnen “overschakelen”. Thans kan ik me niet eens herinneren waar dat overschakel ding om draait. Ik ben de clue onderweg ergens verloren. Oh ja, opnieuw herinneren wat we weten. Je ziet, dat is waarom ik denk dat wanneer deze “tijd komt”... Dan ZULLEN we HET WETEN. DAN ZULLEN we opnieuw herinneren dat wat we WETEN om te doen. Omdat ... wij dan alleen maar zullen gaan over wat we moeten doen ... Alsof we dat al onze levens al gedaan hebben. Ik weet het klinkt bizar, maar ik krijg zo vaak het gevoel dat dit de weg is die het zal zijn. Natuurlijk, het kan ook alleen maar mijn fantasie zijn. Enige gedachten?

FL: Velen liefste. Toch het enige dat je kan doen om te zien of dit zo is, is wees geduldig. Omdat we tegen je zeggen, net zoals velen van jullie nu kunnen voelen ... Dingen zijn aan het intensiveren. Het tempo van vernieuwing en verandering is aan het versnellen tot een niveau dat het effect heeft op zaken die al snel diegenen zal uitputten, die strijden om het Licht, dat stroomt op jullie en binnenin jullie, tegen te werken.

Voor diegenen van jullie die zichzelf herkennen en erkennen dat ze in deze heilige tijd hier zijn om te assisteren, zij zullen een verschil binnen zichzelf voelen dat onoverkomelijk is. Er zullen geen “wat als” of “maren” meer zijn. Er zal alleen nog begrip zijn dat, alles wat voorspeld is, is onderweg. Het is niet aan het beginnen, want het begon al jaren geleden. We zouden willen zeggen dat jullie er NU er middenin zitten. En het kan jullie niet onopgemerkt passeren. Maar het is aan jullie om het te herkennen en de energie die nu met jullie is naar het beste van jullie mogelijkheden te gebruiken. Het is nutteloos te accepteren dat sterkere heldere krachtiger energieën jullie wereld zijn binnengekomen om uit te lijnen en te balanceren en te stabiliseren ... als jullie het benutten van deze energieën in julllie eigen adem niet incorpereren. Als jullie je bewust worden van de intensiteit van deze energieën en toestaat dat elke adem je brengt naar “VERHEF JE”, dan zullen jullie jezelf ontdekken in een nieuw LICHT. Het zal zijn als dat je kijkt naar je handen en je verbaasd bent over het verschil in hen. Want hoewel ze niet veranderd zijn … Jullie perceptie over hen is dat wel. Dit is opnieuw wat wij noemen “Het KeerPunt” liefsten. Zien jullie dit? Omdat jullie de Hogere energieën “inhaleren” jullie worden aangepast aan hun frequenties en zodoende alles wat zij binnenin zich houden te ontdekken.

DIT ZIJN DE WONDEREN WAAROVER WE MET JULLIE GESPROKEN HEBBEN. En zij zullen precies voor jullie zijn ... voor jullie eigen ogen. De verandering ... de verandering zal plaatsvinden als jullie kijken. De Transformatie zal zichzelf aan jullie laten zien in een meer zichtbare vorm. Het heeft subtiel achter de schermen gewerkt en dan, in een oogwenk zal het veranderd zijn. En toch het is “morphing” ( = het geleidelijk overvloeien van de ene situatie in de andere - red.) geweest in een stille wereld aangezien velen van jullie doorslapen.

B: Er was een vraag gesteld door een dame die mij schreef ... nu misschien een geschikte ... Is er een verschil tussen frequenties en vibraties? Daar je soms spreekt ... Ik voel je gebruikt beide woorden, toch betekenen ze hetzelfde? Is dit zo?

FL: We zouden willen antwoorden op de meest eenvoudige manier, zodat we jullie kunnen helpen dit te begrijpen. Omdat dit een gecompliseerde zaak is. En zelfs jullie beste wetenschappers zouden er moeite mee hebben uit te leggen dat wat erbij betrokken is, op een niveau dat ze kunnen begrijpen, laat staan het niveau waarop het Werkelijk bestaat.

B: Ok ... dus als je een negenjarige zou moeten vertellen over vibraties en frequenties ... hoe zou je het vereenvoudigen zodat dat deze het kan begrijpen.

FL: We laten je een steelpan met water zien. We laten je de naar de oppervlakte opstijgende bubbels zien als de temparatuur opwarmt. Hiermee laten we je tuinerwten op de bodem van de pan zien en als de temparatuur stijgt ... zo doen ook de kleine groene ballen van goedheid. Laat ons de warmte “de frequentie”noemen ... maar de druk die de warmte voortbrengt, waardoor de erwten in de pan met water rondspringen is de “vibratie”. Zo in zekere zin ... de temparatuur ... zullen we ervan maken ... de temperatuur/warmte van LIEFDE is de frequentie ... die dan de vibratie creëert. Hoe kouder het water hoe lager de vibratie. Want de frequentie waarbinnen de vibratie resoneert, combineert met de elementen die het water ZIJN.

B: Eh ... wacht even, ik moet even teruglezen om te zien wat je hebt verwoord.

Een beetje de weg kwijt aan het eind daar … combineert betekent … volgens het woordenboek … iets als vorm een geheel; mix ... Ok dus ... resoneert betekent ... vrijwel overeenkomen of harmonieus ... dus ... daardoor ... Op mijn kleuterschool manier van het uit te leggen ... de frequentie is het “wat is” ... en de vibratie is wat gecreëerd wordt van “wat is” afhankelijk van het niveau het “wat is” is. Oh Ja ... dat heeft het werkelijk eenvoudiger gemaakt ... Dat is perfect duidelijk nu! Wonderbaarlijk Nu weet ik echt wat je zegt. Het is zoals je zegt ... moeilijk om in woorden uit te drukken.

FL: En nu voelen wij dat je de definitie van de twee hebt herkend.

B: Wel, binnenin mij heeft dat ergens. Geen wonder dat ik voor de theaterkunst gekozen heb ... een leraar zijn zou mijn hoofd niet aankunnen!

FL: Liefste zielen … elk en iedereen van jullie. We liggen in de wacht ... dit is Waarheid van alles dat wij kennen als zijnde de Waarheid. We zeggen tegen jullie dat dezer dagen waarvan jullie soms denken dat het sprookjes zijn ... tot leven zullen komen.

B: Alsjeblieft zeg geen “spoedig”. Dat zou niet zo goed overkomen. Wij aardbewoners begrijpen jouw betekenis van “spoedig”niet. Het is van een andere frequentie als de onze! Als we gaan voor “ons” “spoedig” dan zouden deze erwten nu al behoorlijk ineen geschrompeld zijn!

FL: en toch als we gaan voor “ons””spoedig”ze zouden net aan de kook beginnen te komen.

B: Daar ga je weer. Dus we zullen het voor een poosje laten “rusten” om de geur te absorberen en te wachten op “schotel” om hem aan te zetten. Heel hartelijk dank hiervoor. Ik heb echt van onze conversatie vanavond genoten.

FL: En wij ook. Een zekere Verlichting is in overvloed aanwezig.

B: Liefde Licht en Gouden Stralen voor jullie en tot de volgende keer.


Original Site:
http://www.blossomgoodchild.com/

TRANSLATIONS:

http://federationlight.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
http://flinspanish.blogspot.com/- ESPAÑOL

By courtesy of Carl
Email: luisavasconcellos@hotmail.com
(To the kind attention of Carl)

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar