Followers

i decree

zaterdag 13 mei 2017

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 13 mei 2017Blossom met de Galactische Federatie van Licht   op 13 mei 2017

Blossom: Hallo daar, opnieuw. Ik verwacht dat er een miljoen mensen zijn die vurig verlangen om jullie een miljoen vragen te stellen… maar ik verkoos om de vloer open te laten en om te zien hoe onze conversatie vandaag verloopt. (Als ik een vriend ontmoet voor een praatje denk ik niet aan vragen om die te stellen, dan geniet ik gewoon van het gezelschap)
Federatie van Licht:  Zoals inderdaad, Liefste Blossom, genieten wij van onze communicaties met jou.
Bloss: Doen jullie veel dingen tegelijk, als wij spreken?
Fed.v.L: Natuurlijk.
Bloss: Zoals wat?
Fed.v.L: We zijn ZIJNDE… en ZIJNDE, alhoewel dit “Niets doen” feitelijk dat betekent en alles bevat.
Bloss; Interessant, omdat White Cloud in zijn gesprek in de Paastijd precies hetzelfde zei… telkens herhaalde hij weer dat “Niets Alles is en Alles is Niets.’
Fed.v.L: En zo is het.
Bloss: Kun je dat verduidelijken? Voor mij, in deze tijd… zit ik in mijn healingkamer, en concentreer me op het communiceren met jullie… dat is het…dat is genoeg… dat neemt al mijn concentratie.
Fed.v.L: Maar het feit is, Blossom… jij doet zoveel meer dan GEWOON dat doen. We konden dat vereenvoudigen om te beginnen door het voor de hand liggende te stellen. Jij ademt, jij denkt, jij bent je bewust van geluiden van buiten, daarom hoor je. Maar, op een totaal ander niveau ‘verder’ dan het voor de hand liggende …doe je… bijvoorbeeld… je leeft vele levens… jij schept nieuwheid… jij bent ZIJNDE LICHT LIEFDE enz. enz. We konden doorgaan… en toch, door al deze dingen te doen, voel je dat je GEWOON met ons communiceert.
Jij bent zoveel meer dan de JIJ die je NU BENT te zijn. Want jij bent ALLES.
Bloss: En niets?
Fed.v.L: Inderdaad. Zie je, Blossom… er is alleen Liefde. Je begrijpt dat. Misschien… misschien, denk je dat je dat begrijpt… en toch niet helemaal.
Want in die Liefde… is Alles/ zal Alles geschapen worden. Voor de geest geroepen/gemanifesteerd wordt door iemand’s Goddelijke wil om … IETS … TE ZIJN.
En toch is het echt een verdichtsel van je voorstelling…. ALLES  IS.
NIETS IS ECHT… anders dan de ENERGIE van Liefde, die in staat is om ALLES te ZIJN wat je wenst te zijn.
Bloss: En toch is er niets.
Fed.v.L: Precies. Want LIEFDE is een ENERGIE… die kan geschapen worden in elke vorm van je keuze…ELKE VORM!
In elke tijd en in elke ruimte… is er geen einde aan wat erin gekneed kan worden. Dat is geheel aan jou.
Jullie zijn de scheppers van jullie Universum. Dit weet je en opnieuw zeggen we met alle respect: begrijp je dit volledig?
Want als je dat deed… zou er zo’n andere wereld zijn waar je in woont.
Er wordt schuld gegeven aan anderen die jullie wereld omgekeerd hebben. Jij praat over gruwelijkheden die plaats hebben gevonden door jullie zogenaamde ‘Elite’. Je zegt dat je geen controle hebt over chemtrails die je ziek maken… en de bank stelsels die je bedriegen met je eigen echte verdiensten, enz.
Dit is hoe jullie willen zien en voelen en je focussen op de wereld waarin jullie vrijwillig kwamen om in te leven.
Bloss: Omdat we beïnvloed werden door al die dingen en er schijnt zo weinig te zijn wat we er aan kunnen doen. Want bijvoorbeeld… er zijn zo veel chemtrails in ons gebied op het moment en voor de derde keer dit jaar, hebben mijn familie en vrienden opnieuw te maken gehad met verkoudheden en griep… hoe is het als we dit verkiezen?  Want…Ik zie dat niet.
Fed.v.L: Maar op een collectief niveau doe je dat wel.
Bloss: Wat bedoel je?
Fed.v.L: Jullie wereld en de manier hoe die is… is geworden tot een collectieve scheppende staat van zaken. Jullie kunnen degenen van minder schuld niet de schuld geven van minder Licht voor alles dat ze gedaan hebben. Jullie kunnen GEWOON niet de schuld geven aan de bankstelsels of degenen die allen ‘hun’ belang ‘in hun hart’ hebben… JULLIE KUNNEN NIET IEMAND DE SCHULD GEVEN.
De manier zoals jullie wereld vandaag is… IS de manier zoals die is. Dit is in manifestatie gekomen in eonen van jullie tijd. En… we zeggen met ALLE LIEFDE… IEDER VAN JULLIE heeft een deel gespeeld om het op deze manier te doen.
De manier waarop jullie wereld is… is deel van HET GODDELIJKE PLAN. Daarom moesten jullie er een deel van hebben om erin te spelen.
Jullie wereld, heel vaak, heeft een positie bereikt waarin het is omgekeerd op zichzelf en nieuw werd geschapen. Men is naar alle lengtes gegaan van de schaal, want beiden Licht en duisternis om aan zichzelf te worden getoond en te worden erkend. Hoe konden jullie een ervan beleven… als je je niet bewust was van het andere.
En hoe meer het duister valt… hoe verder het Licht kan schijnen. Het is een gepolariseerde wereld waarin jullie kozen om te ervaren… en ervaring hebben jullie.
Maar als een Collectief Bewustzijn, is er onthuld dat het duister en al zijn verwikkelingen niet langer gepast zijn om het Licht van Liefde uit te drukken.
Kijk even naar die zin opnieuw. ‘Er is onthuld dat het duister en al zijn verwikkelingen niet langer gepast zijn om het Licht van Liefde uit te drukken.’
Hiermee bedoelen we ‘ziel/alleen’ … dat jullie Vibrationele frequentie … zodat het gezegde Collectieve Bewustzijn… een piekend ‘evenwicht’ heeft bereikt… en er was besloten dat als dat eenmaal werd bereikt… het duister nooit de scales zou doen omslaan… op jullie Aarde. Dit wil niet zeggen dat dit niet kan gebeuren in andere levens op andere Planeten/bestemmingen.
Maar nu hier OP AARDE … de ‘seesaw’ (de schommeling)… zoals je wilt… de schalen… die omhoog gaan en de besluiten die werden meegedeeld aan iedereen… dat betekende dat het duister niet langer het Licht zal overschaduwen.
Iemand heeft beleefd dat gewoon alles dat er is, te ervaren, hoe een menselijk Wezen met zulke slechte bedoeling naar een ander kan zijn. We zouden zeggen dat er niets is achtergelaten in de inbreuk status van het menselijke soort die kon worden gedaan. Alles is bewezen van gewoon hoe ‘laag’ een frequentie van LIEFDE zich kan vernederen.
En er is uitgeroepen dat zulke ‘bewegingen’ moeten stoppen en ER NIET MEER ZIJN.
Maar ook om dit te zeggen… er is nog steeds vrije wilskeuze. Dus het kan doorgaan voor degenen om ‘in die frequentie te zijn’ zo lang als gewenst is door een gegeven ziel… totdat ook zij… besluiten om hun reis naar huis te beginnen.
Voor degenen die al langs het pad gaan… het zijn misschien baby stapjes of door veel bergen bereikt langs het pad… jullie gaan in deze ‘HOGERE FREQUENTIE’.
Jullie hebben de scales nu aangeraakt van het Lichtere perspectief.
Bloss: Je zei net dat we een balans hebben bereikt…
Fed.v.L: Dat hebben jullie… en … tegelijkertijd… hebben jullie de schalen aangeraakt.
Bloss; Der?  (Wat?)
Fed.v.L: Blossom, hoe vaak ben je in de war geraakt door wat wij zeggen?
Bloss: 20 miljard keer… zo ongeveer.
Fed.v.L: En toch VERTROUW je ons nog.
Bloss: Yep… maar dat betekent niet dat ik het altijd begrijp. Zie je, van uit een menselijk perspectief, wat jullie net zeiden heeft (voor mij) geen zin.
Fed.v.L: En we zijn niet in menselijke vorm.
Bloss: Maar ik ben het wel en zo velen die dit lezen. Dus ik zal dankbaar zijn als je alsjeblieft Engels spreekt!
Fed.v.L: Jij bracht Licht en duister in balans. Je moest dat doen. Jullie wereld is een van tegengesteldheden. Zwart en wit… omhoog en omlaag… hoog en laag… links en rechts… Licht en duister. Het Licht en duister kwamen tot overeenstemming om elkaar in balans te brengen.
Dan verder met het Goddelijke plan…
Bloss; Ik zie duidelijk De Aardbol en ¾ laat kleuren door elkaar lopen en ¼ is heel donker!
Fed.v.L: Dit is precies goed. Dit is de positie waar je in zit.
Dit is hoe NU het Collectieve Bewustzijn heeft gekozen om te ZIJN. Heeft gekozen om dingen te veranderen.
Degenen die NU op Aarde zijn…degenen die er feitelijk in leven… in dit Goddelijke Plan… voelen soms dat je een verloren strijd vecht… zoals je eerder suggereerde, Blossom. Maar…
DIE IS NIET ZO.
JULLIE HEBBEN AL GEWONNEN.
HET LICHT HEEFT HAAR KRACHT HERWONNEN OMDAT HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN BESLOTEN HAD DAT HET TIJD WAS OM DAT TE DOEN.
Jullie drukten Liefde uit naar de diepten van duisternis… jullie deden je taak! Als een Collectief Bewustzijn. Jullie speelden je rol… jullie beleefden het… en nu is het gedaan. Voor velen. Voor de meesten.
Alles dat nu over blijft is voor jullie om sterk in je Licht te staan.
ECHT.
Dat is alles dat is overgebleven voor degenen die hun Vibratie willen verhogen naar Hogere niveaus van bewustzijn… opnieuw.
HET IS ECHT NU GEMAKKELIJK!
Bloss; Ik snap wat je zegt. Maar, als ik dat mag zeggen… feitelijk hier beneden ZIJNDE is misschien een beetje moeilijk te begrijpen hoe dit voelt/is… als je niet in die dichtheid zit. Iemand schreef me en drukte heel goed uit hoe velen onze omstandigheden zien hier op Aarde. Ze zei:
‘Mensen zijn best veranderd in het verleden, in tien jaar of zo. Het is moeilijk om uit te leggen, maar ik denk dat het een effect is door te leven in zulke moeilijke tijden. Ze zijn blij en genieten van hun leven. Het is gewoon dat het blije een soort van ‘verkeerde richting’ heeft gekregen. Waar zij zich wentelen in hun ellende en er van genieten, het delen. Het is geen ellende voor hen. (Dat zou het wel voor mij zijn, maar niet voor hen.) Het is net dat als het leven zo moeilijk is wij een heel nieuw soort mensen hebben ontwikkeld. Ze doen hun best met wat ze is gegeven en nu is dat hun “gelukkige” leven.
Bloss: Voor degenen van ons die zich ‘voelen verder dan die ‘verkeerde richting’ (gekromd geluk) …is het NIET ‘ZO GEMAKKELIJK’!
We proberen zo hard om sterk te staan in ons Licht. Maar we worden gebombardeerd met energieën die ons naar beneden trekken… velen waarvan we ons niet eens bewust zijn. Je kunt je niet bewust zijn van wat dit ‘doet’ aan ons als je het niet hebt ervaren en daarom niet weten dat het NIET zo gemakkelijk is. Weet je, ik ben er niet grof over of iets… ik wijs er alleen op.
Fed.v.L: Nee, Blossom, we weten niet hoe dit voelt. Toch WETEN WE WEL hoe sterk jouw LICHT is als boodschapper van HET GODDELIJKE en door dit te zeggen… bedoelen we niet JIJ specifiek Blossom, … we bedoelen IEDEREEN.
Daarom wetend wat wij weten… wij hebben helemaal geen twijfel dat alles, waarvoor je in staat bent om AL die problemen te overstijgen.
Denk eraan wat we vaak tegen je gezegd hebben… ‘Velen zijn vrijwillig gekomen en alleen de sterksten van de sterken werden gekozen om door deze specifieke intense missie heen te komen.’
Jullie wisten van al die tussenkomsten van jullie Energieën … voordat jullie kwamen. Jullie wisten dat je je hierover niets zou herinneren… toch waren jullie nog vrijwillig hier. Jullie waren zo scherp om hier in deze tijd te zijn… als zo vele miljoenen zielen waren die die ‘baan niet kregen’.
Dus, alhoewel we begrijpen wat je zegt… jij moet begrijpen wat WIJ zeggen.
HET IS MET HET GROOTSTE GEMAK DAT JIJ KUNT EN ZULT HIER BOVEN DIT ALLES UIT RIJZEN,
JE MOET JE ALLEEN HERINNEREN DAT JE WIST DAT DIT ALLES ZOU PLAATS VINDEN.
En als je tegen jezelf zegt “Ah, ja, dat is juist. Dat HERINNER IK ME’… Zeg dan ook tegen jezelf: ‘En ik herinner me ook, dat we er door kwamen. We voltooiden onze missie. Het Licht heeft gewonnen. We deden wat we kwamen doen… om Moeder Aarde in haar Hoger thuis te brengen, eens te meer…. En we zullen daarna gelukkig samen leven.’ (‘En we leefden nog lang en gelukkig’)
Bloss: Het EIND?
Fed.v.l:  Natuurlijk niet! Dat is er niet!

Bloss: Het is ‘lang en gelukkig’ dan.
Fed.v.L: Dat is het inderdaad. Gelukkig.
Bloss: Dank je mijn vrienden. Altijd een absoluut genot. Nou, ten minste 9 van de tien keer dan. In Liefde en zoveel Dank en Bedankt.
Fed.v.L: Het plezier is aan onze kant, ook.Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar