Followers

i decree

zondag 14 augustus 2016

Nederlands -- Blossom 8 aug 2016Blossom 8 aug 2016 
                                                                  
Ten eerste… na een kleine instorting voelde ik de noodzaak om te channelen over een paar vragen over het Columbiaanse Licht Schip. Ze spraken tegen me om dit te bevestigen.

Nadat ik me goed voelde vanaf de vorige channeling over een wolken schip in/boven Columbia, sprak ik daarna twee dagen later, vertrouwelijk op een open vergadering. 

Zie deze:
Maar, ik kreeg de volgende dag een e-mail die me weer liet twijfelen, omdat de vragen die gesteld werden heel erg leken op die welke oorspronkelijk in mijn denken zaten. Voor mij… MOET IK voldaan zijn dat ik de WAARHEID channel en laten we onder ogen zien dat ik heel vaak dit pad ben afgelopen en waarschijnlijk zal ik het nog een paar keer doen in de toekomst. Het is zeer belangrijk voor me. Dus, ik wist dat een ding om te doen was om in de Federatie van Licht te duiken en te zien welke antwoorden zij konden geven op mijn vragen. Direct wist ik dat ze graag door me heen wilden spreken. Hier is wat ze zeiden:
Transcriptie 8 augustus 2016.

Welkom aan jou… Blossom en aan ieder die deze woordelijke communicatie opmerkt. We zijn ons heel erg bewust van waarom we in deze tijd zijn gevraagd om te spreken…betreffende het grote Licht Schip dat verhuld was aan jullie hemel… in de omgeving van Columbia aan het eind van jullie maand juni.

We zijn ons ook bewust van de moeilijkheden die Blossom beleeft betreffende onze laatste communicatie, over of dit wel of niet dit Licht Schip is dat Waarheid is of dat het een valse visualisatie is. Wat het betekent: is het verlakkerij waar tussenbeide kan worden gekomen via het video scherm… via technologische computer stelsels? Of, is het zoals een meer sinistere bedriegerij… betreffende hologrammen die voorstellen ons te zijn, als ze dat niet zijn?

De Dame Blossom is bezorgd over een aantal zaken die voor haar noodzaak moeten worden opgeklaard. Een zaak is waarom er maar een paar video’s zijn over dit fenomeen en waarom er niet meer herrie is… zouden we zeggen? Waarom ook is het niet dat wat er op camera is vastgelegd van het schip dat weer vertrekt?
Zeker, zoals Blossom zich af vraagt… zou dat het niet meer geloofwaardig maken?  En waarom ook werd er gevraagd, is het dat er geen militaire vliegende objecten van jullie Planeet daar zijn die onmiddellijk tussenbeide komen?

Wat Blossom zich af afvraagt is meer zo dat er zeker als het op die tijd zou plaats vinden… hoe lang was het daarvóór en waarom veroorzaakte dit niet meer drukte? Dit zijn vragen die opkwamen die haar lieten twijfelen of opmerken over of het feit van Waarheid is. Dat het een Lichts Schip is van ergens anders. We staan naast dat waar we over spraken. We zeggen nu hierbij, op dit moment bevestigen we dat dit geen bedriegerij was. Dit zichtbare van het omhulde Licht Schip is van Waarheid.
De dame vraagt ons: “Dan waarom was er niet meer tussenbeide komst daarvoor om te worden gestopt of verborgen door degenen die niet willen dat het wordt gezien?” En wij zeggen: omdat we een stap eerder waren. Denk je niet dat er geen naspel/nasleep zou zijn nadat we waren vertrokken? Jullie stellen je nog steeds alle zelfde vragen, over waarom het niet op een camera werd gevangen of over het vertrek?

Liefste Zielen, we kunnen geen antwoord geven over waarom dit niet gebeurde. Dat zou beneden degenen zijn die aanwezig waren. Blossom vraagt ons ook of in dat gevangen beeld er nog foto’s zijn van een grote boot… En toch de mensen erom heen schijnen vrolijk door te gaan met hun zaken zonder maar naar de hemel te kijken en naar wat er is om te zien. “Waarom is dat? … vraagt zij… en ze voelt zich verdrietig omdat we niet met een antwoord komen.

 Maar wij komen door met Liefde. Blossom zegt tegen ons: ‘Ze heeft de Waarheid nodig. Ze heeft de Waarheid nodig. Ze heeft de Waarheid nodig.’… en wij komen door en geven haar onze Waarheid. We kunnen niet… we zijn niet in staat om een beredenering te geven voor elke vraag die wordt gesteld. En Blossom zegt dat ze die antwoorden nodig heeft op die vragen… want die zijn vitaal voor haar doorgaande communicatie met ons.

Dit moet haar beslissing zijn. We kunnen niet iets bieden waarvoor we niet in staat zijn te geven en we zijn niet in staat om antwoorden te geven op al die vragen. Alles wat we kunnen bieden is onze Waarheid van wie wij zijn en we stellen nu: WIJ ZIJN DE FEDERATIE VAN LICHT … en we zeggen ook, het doet er niet toe hoe dingen misschien worden gepresenteerd op vreemde manieren op jullie communicatie sets… die jullie computers noemen… wij zijn niet in beheersing van computers.

We kunnen alleen onze Waarheid zeggen. Dus opnieuw bevestigen wij… Dat wat jullie zien op die video is van Waarheid. Het is geen hologram. Het is geen vervalsing die wordt geaccentueerd. Het is een moment in de tijd die jullie Wezens of je Waarheid laat accepteren of niet. We kunnen dat besluit niet voor jullie maken. We kunnen alleen aanbieden wat wij weten als ONZE WAARHEID.

Blossom vraagt ons wat ze nu moet doen? Want wij hebben haar vragen niet beantwoord. We zeggen tegen haar dat zij altijd haar Waarheid moet volgen.

Als het zo is, Blossom… dat jij niet ons als Waar aanneemt… dan moet je stoppen met je communicaties met ons. Want dat zou niet van waarde zijn voor jouw ziel.

En je zegt tegen ons dat je ziel intens weet dat jouw werk met ons is waarom je kwam… en daarom… in Liefde… in zoveel Liefde… ga je ermee door. Ook al heb je vragen. Ook al heb je soms die twijfels.  Je voelt in je hart dat wij Waarheid zijn. We begrijpen dat je deze zaak met jezelf moet bepraten… om over dingen na te denken en opnieuw tot een conclusie te komen.

Je bent je zeer bewust dat wij hier, op dit moment, bij jou zijn. Dit weet je als Waarheid. Daarom accepteer je dat de woorden die we spreken van Waarheid zijn. Dit begrijpen we van jou. Het is geen makkelijk pad, Blossom Goodchild dat je wilde lopen. Toch zijn we blij dat op dit moment je hebt gekozen om door te gaan. En je zegt ten gunste van degenen die luisteren naar die woorden… je zegt… dat het jouw hart is dat weet dat het door moet gaan.

Op dit moment… terwijl we hier aanwezig zijn met jou, kun je voelen… je kunt accepteren… je kunt begrijpen dat het werk dat we moeten doen, van belang is… in alle bescheidenheid. Daarom zullen we doorgaan.

Ook wij, willen graag voorstellen dat je je dat altijd moet afvragen als je twijfel voelt. We kunnen nooit geërgerd worden… dat zit niet in ons. We zijn meer dan blij dat je je afvraagt als je twijfel voelt… want zo veel als jij Waarheid wenst… het is noodzakelijk voor ons dat jij weet dat wij WAARHEID zijn. Want er zou maar weinig punt zijn om door te gaan met communiceren… zoals we eerder zeiden… als de dingen niet voelen… ALS WIJ ons niet juist zouden voelen in jouw Wezen… in elk deel van je Wezen.

En we zeggen dit tegen degenen die ook luisteren naar deze woorden… Als de Vibraties van Waarheid die wij naar voren brengen niet met jullie Waarheid resoneren… stop dan met naast ons te lopen en vind dat wat wel waar voelt en wordt gekend als jouw Waarheid. En hiermee zullen we vertrekken. In liefde en dank… en in de Zuiverste Hoogste Eer … als Waarheid … zelf.

Einde van de sessie.
End of session.

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

En nog een stuk kwam: 

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar