Followers

i decree

donderdag 21 april 2016

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie op 20 april 2016Blossom met de Galactische Federatie op 20 april 2016                          

Blossom: Hallo mijn lieve vrienden. Ik ben bezig geweest in mijn werkend lichaam, maar ik heb nu wat tijd om in mijn channelend lichaam te stappen. Dus laten we het een draai geven. Ik heb jullie gemist.

Federatie van Licht: Welkom terug op dit moment van eenheid, Liefste Blossom. Ook wij zijn vurig om door te gaan met onze communicaties, maar het is volledig begrepen dat dit ook gereserveerd is voor als het toepasbaar en geschikt voor je is.

Bloss: Dank jullie. Dus de vorige keer zeiden jullie dat er iets zou gebeuren… beschreven als ‘De band om op te warmen.’ Vanaf waar willen jullie het hier opnemen?

Fed.v.L: We willen dat zo ver opnemen als we kunnen. Zodat, het alleen afhankelijk is van de zielen ‘die verlangen naar zichzelf…. Dat we zelfs in staat zijn om door te komen en om met jou te spreken. Daarom om zulke zaken te bespreken betreffende een opbouw naar prachtige gebeurtenissen aan jullie hemelen hangt ook af, van dat zoeken met je ziel om de Grotere en meer Liefdevolle houdbaarheid van jullie wereld te laten gebeuren… door diezelfde zielen die verlangen naar zichzelf om terug naar huis te keren.

Meer en meer zijn jullie in staat om NU de Aanwezigheid te VOELEN van Het  Zelf.. van de WARE jou. De JOU die het alleen is. De JOU die hier is om deze PRACHTIGE VERANDERING tot aanzien te BRENGEN.

Jullie WETEN dat dit in jullie harten zit. Je kunt het niet ontkennen… zelfs niet op slechte dagen.

Dagen waarop je voelt dat je een strijd vecht die de heuvel op gaat…

Dagen waarop alles dat je KENT verborgen schijnt te zijn achter een gordijn en in plaats daarvan voel je je verloren en gedeprimeerd en waarop het je de wil ontbreekt om door te gaan.

MAAR … zelfs door deze façade heen is er iets dat door je aderen stroomt… via chemische onevenwichtige processen om je aan te passen aan die erge lethargie…

JULLIE HART WEET …. JULLIE HART STAAT EROP dat er een reden is voor je ZIJN/WEZEN. Er is een bedoeling voor jullie bestaan.

Want het is een plechtige gelofte voor jezelf… ALS IEMAND … ALS IEDEREEN … om Vrede te herstellen in je Wezen… en als dat eenmaal is bereikt … je nooit meer het gevoel van afscheiding je deuren laat verduisteren… nooit meer.

Want ALS JULLIE… Liefste Zielen… doorlopen… stoutmoedig doorlopen… dieper het LICHT van jezelf in… herwin je VERTROUWEN IN JEZELF. Dan laat je twijfels los. Je herwint je kracht… niet van een of andere buitenste bron… want in Waarheid is er geen… maar vanuit de essentie van WIE JULLIE ZIJN… win je deze sterkte opnieuw. Klaar om vrees en illusies te bestrijden die jullie naar onderen hebben getrokken… die beweerd hebben dat jullie iets anders waren dan wat je niet bent.

JULLIE ZIJN DE GEPERSONIFISEERDE ROEM/GLORIE.

JULLIE … IEDER VAN JULLIE IS EEN PRACHTIG WEZEN.

NU… is het tijd voor jullie om dit in zijn volheid te erkennen.

Niet als een ‘Ja, dus dat hebben jullie eerder gezegd’ erkenning… Niet als een ‘Zo wat… Ik ben nog steeds hier en er gebeurt niets’….

NIET ALS DIE DINGEN.

Maar ze te herkennen OP DE DIEPSTE PLEK VAN JE WEZEN.

KUN JIJ JOU VOELEN?

KUN JIJ JE PRACHT VOELEN?

Neem NU even een moment om dat te doen.

Adem in en uit op de golf van je meest blije Vreugde. In dat WETEN … bij dat BEGRIP… dat JULLIE ZO VEEL MEER ZIJN DAN JE GESTUURD WERD OM DAT TE GELOVEN.

JULLIE ZIJN ALLES DAT JE WILT.

Ontzeg je zelf NIETS. Want als je IN LIEFDE BENT…. Is er niets dat niet kan worden ontdekt en toegestaan om te worden waar je diepste wensen voor jou naar verlangen.

HEB ALLES WAT JE WILT

HET IS VAN JULLIE OM TE GEVEN!

Want om alles te geven dat je bent… LIEFDE… is om precies hetzelfde te ontvangen… LIEFDE.

Open je denken… open jullie hart naar JULLIE werkelijkheid… niet die waarvan je denkt dat dat het is. Maar DAT WAT HET IS… DE WAARHEID… DE ZUIVERHEID VAN LIEFDE.

Duik in haar wateren en dompel je wezen onder in haar warmte. Zonder aarzeling… zonder oordeel… zonder ANGST!

Ga op in de troost van EEN ENERGIE.

ER IS NIETS DAN VREUGDE VOOR JULLIE OM VAN TE GENIETEN.

Iets anders bestaat niet… behalve als jij besloot dat te creëren.

SCHEP ALLEEN VREDE.

SCHEP ALLEEN VREUGDE.

SCHEP ALLEEN DAT WAT HET GEHEEL DIENT.

Dat wat DE GEVER VAN ALLES IS… VOOR ALLEN.

Wees aandachtig voor je denken, Liefste Mensen… en sta alleen dat toe wat JULLIE vergroot… dat wat JULLIE laat schijnen… om HET DEEL TE ZIJN VAN WIE JULLIE ZIJN.

Verwerp ALLES dat niet meer dient. Wees je bewust van elke gedachte… en wijs alles af waar je niet van houdt. Dat wat je niet oplaadt. Zend zulke gedachten weg met de veranderende winden en vervang ze met de Macht van je bestemming.

VUL JE WEZEN MET VERTROUWEN.

VUL JE WEZEN MET ABSOLUUT VERTROUWEN IN JEZELF.

WANT JULLIE ZIJN HET UITEINDELIJKE WEZEN VAN LIEFDE.

JULLIE kwamen hier naar beneden om de Vibratie te VERANDEREN van deze planeet TERUG naar haar originele schoonheid en plezier.

JULLIE kwamen dit doen… want JULLIE zijn DEGENEN die dat kunnen.
En samen …met jullie zusters en broeders… de weerspiegelingen van het Licht zelf… kozen jullie dat te doen.

Ga voorwaarts het Licht in… Dierbaarste Zielen van de Aarde.
WIJ HOUDEN VAN JULLIE!

We geven jullie de belofte dat alles dat jullie bieden niet voor niets is.
Jullie zullen de Nieuwe Wereld zien…

Jullie zullen DAAR IN LEVEN.

Want JULLIE schiepen die… voor jezelf en voor degenen die nog komen en doorgaan met scheppen… wat jullie begonnen.

VOEL JE HART ZWEVEN DOOR OPWINDING…

Verhef je Vibratie op elk moment in deze opwinding.
In de WAARHEID… in het WETEN … dat terwijl jullie dat doen…

MET ELKE ADEMHALING DIE JE NEEMT…
JULLIE ALLES VERANDEREN…
JULLIE LICHTEN JE PLANEET OP- HET SCHIP EN DE LADING… NAAR EEN HELDERE NIEUWE WERELD.

Kijk om je heen. Luister. Jullie worden nu door zo velen, die hier zijn, geholpen om je te leiden uit het moeras en in de GLORIEUZE ZONNENSCHIJN.

Voel DEZE WOORDEN… KEN ZE… LAAT ZE RESONEREN IN JE WEZEN… IN JE WETEN.

Sterker en sterker worden jullie…
NU EN ALTIJD.

Lichter en Lichter stromen jullie…
NU EN ALTIJD.

IN DE ONEINDIGE GLORIE VAN DAT WIE JULLIE ZIJN…

LIEFDE.

Bloss: Mooi werk, mensen… In Liefde en dank. 

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
The link to be able to access all my YouTubes ishttp://www.youtube.com/user/isjaabmo

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar