Followers

i decree

woensdag 27 april 2016

Nederlands -- Blossom 16 april 26 met de Galactische Federatie van Licht


Blossom 16 april 26 met de Galactische Federatie van Licht
                                                              
Blossom: Whoepie die doe! Hier zijn we opnieuw… Met Hoge spirit, klaar om te ontvangen en om door te geven. Ga er voor.

Galactische Federatie van Licht: In overeenstemming met dat waarvan we willen geven… en daarom voor velen om te ontvangen is, bieden we vandaag een uitdaging… van allerlei.

Bloss; Hoe opwindend.

Fed.v.L: Het moet zo zijn dat in de toekomstige dagen jullie wijdverspreide gedachten van belang moeten zijn voor degenen die nog niet klaar waren tot aan deze huidige dagen toe… en om intrige te laten gebeuren; voor het doel om dat wat binnenin slaapt te laten ontwaken… kunnen we voorstellen dat een tijdsframe voor jullie Ascentie wordt uitgelokt?

Bloss: Uitgelokt? Dat moet ik googlen…stimuleren of laten omhoog komen (Maar, het zegt eigenlijk irriteren enz.) Je bent zeker dat dit het woord is wat je wilt?

Fed.v.L: Het zou niet in ons belang zijn of van onze WEZENS om boosheid te stimuleren… maar we bedoelen inderdaad ‘Stimuleren of omhoog laten komen’.

Bloss: Een tijdsframe? Jullie willen niet graag met ‘onze tijd’ werken… We handelen op een heel riskante grond dus we zitten niet vroeg in het stuk?

Fed.v.L: Nee. Lieferd. We zitten nu in een periode van ‘jullie tijd’ als Energieën hun wens vervullen en een oproer creëren in Ieder Een. Reacties verschillen enorm bij deze Energieën, maar inderdaad stimuleren ze de zin/sensoren en brengen een WETEN van de Waarheid… Een begrip dat dingen nu klaar zijn om omhoog te stappen op de plaat, zoals we denken dat jullie zeggen?

Bloss: Ja, toch waarom we dat zeggen weet ik niet! Dat moet ik ook googlen!

Letterlijk:. [Voor een slagman bij baseball] om dichtbij een thuis-plaat te gaan als voorbereiding om de bal te slaan als die is gepitcht. Fig. om naar een positie te gaan waar men klaar staat om een taak uit te voeren.

Bloss: Nou, daar staat het. Dus waar precies doelen jullie op, mijn vrienden?

Fed.v.L: We zeggen je dat het nu in jullie greep zit om je te realiseren/te erkennen ALLES waar jullie aan vast zitten dat aan een draadje hangt om te bereiken/ontdekken.

Bloss: Prachtig. Maar opnieuw moet ik jullie vragen om te PROBEREN een beetje preciezer te worden. Ik kon dat opnemen om te bedoelen dat dingen echt snel beginnen te gaan en dat dingen plaats vinden die deze Planeet zullen schudden tot in zijn kern… op een goede manier… en minstens… ten slotte… we naar een Grotere/Hogere verbinding kunnen gaan van onszelf… ons schip(?)… en ALLEN! Wat betekent dit voor jullie?

Fed.v.L: Ditto. Vanaf jullie Planetaire perspectief.

Bloss: En hoe zal dit zichzelf presenteren? Welk gebed, kunnen we verwachten om… stoffelijk en voor onze ziel zelf… tegen te komen?

Fed.v.L: Jullie zullen merken dat je ‘Waar Klinkt’. Terwijl de Energieën doorgaan te werken met hun magie en resoneren met je ziele centrum… zul je een verandering merken in jullie Wezen vanuit het gezichtspunt van het gedrag. Een Geluk zal jullie bezighouden in de mate die nooit gepast of bevorderlijk is geweest tot aan dit NU. Dit Geluk/Blijheid zal resoneren en anderen ‘treffen’ die de behoefte hebben om hetzelfde te worden.

EEN BESMETTELIJKE UITBRAAK VAN GELUK.

STEL JE DAT VOOR!

Daarom is het dat jullie ‘plicht’ als je dat wilt… om Het Plan te volgen en om gefocust te blijven op de Hoogste energie van Vreugde en Liefde. Dit zijn de symptomen van een dergelijke uitbraak.

Een antidood voor deze virale verspreiding is om je te focussen op dat wat het tegengestelde is. Dit zal je snel terugbrengen weer ‘in je ‘oude zelf’. Dus, is het verstandig om door te gaan met Glimlachen om de infectie van LIEFDE door te geven. Net zo veel als niezen de influenza (griep) beïnvloedt. Dus een Glimlach is net zo besmettelijk… omdat de effecten onmiddellijk zijn.

Men is onmiddellijk buitengewoon Vreugdevol.

Want jullie Glimlachen hebben dezer dagen een andere Energie aangenomen. Ze penetreren in het diepste deel van de ontvanger/ontvangster en beginnen een revolutie in Iemands Wezen. Terwijl die de hartsruimte bereikt… triggert dat een enorm omhoog gaan… die het gehele Wezens vult met de Ene LIEFDE die het reeds is. Dit op zijn beurt kan het niet helpen om te reageren om dit door te geven naar een ander.

Een glimlach verschijnt zonder gedachte. Het is een automatische stoffelijke reactie… en die gaat door om zich door en door te verspreiden… naar iedereen die men ontmoet.

Dit groeit zo snel NU… dat spoedig… ALLES/OVERAL… rondom jullie die GELUKS BACIL heeft gevangen.

Het is op jullie nieuws. Het staat in jullie kranten. Het is op jullie internet…. DE HELE WERELD is ontvankelijk… en het is zeer, zeer besmettelijk… en … er is geen genezing voor!

Jullie zijn gekomen om op deze manier de wereld te redden, jullie geliefde Planeet. Door die GELUKS BACIL te vangen!

En zien jullie, Liefste Mensen? Door dat te doen… zal … het verschil in IEDEREEN/IN ALLES onmetelijk worden. De adem die jullie inhalen zal naar een LICHTERE vastheid transformeren. Het voedsel dat jullie eten. De woorden die jullie spreken. De LIEFDE DIE JULLIE ZIJN… zal LICHTER ZIJN … en door ZO TE ZIJN…

Zullen wonderen beginnen zich uit te drukken op manieren die je niet kon bedenken in DEZE TIMEFRAME. Maar het NIEUWE TIJDSFRAME… die jullie nu scheppen… zal wonderen presenteren van een ENORM gevormd aantal… die de Hogere Energieën samen brengen van dat wat ze zijn… door de eenvoudige Glimlach  van dat wat jullie zijn… en samen/gecombineerd het GEVOEL van binnenin zal je verrukken en in vervoering brengen

Liefste Mensen… Houd jullie hoed vast!

Bloss: Ik geloof echt niet dat je dat zei! (voor de negentig duizendste keer) Maar… er is was… en ziende dat ik je heb onderbroken,… kan ik je nu terug brengen naar het praten van je over een tijdsframe? Bedoel je dat er feitelijk een is, waarin we dergelijke dingen kunnen zien gebeuren?

Fed.v.L: Natuurlijk.

Bloss: Je zegt dat nu…

Fed.v.L: En we zullen het op ons volgende moment van het nu ook zeggen… en in het volgende en in het volgende.

Bloss: Zie je, ik vraag me zo’n stelling af. Want dit is niet precies bekend geweest dan iets van jullie zelf en met respect… andere channelers, voor ‘voorspellingen van verbazende gebeurtenissen/gebeuren om feitelijk te manifesteren als ze zeggen dat dit zal gebeuren. Geen belediging… Het is een gebrek in ‘het systeem van de tijd’ denk ik zeker. Dus daarom… ik kan niet zeggen dat ik mezelf afhoudt om het uit te roepen naar iedereen en allerlei over deze opwindende boodschap… want, als ik zeg… en zal doorgaan te zeggen, mijn vrienden…”we hebben het allemaal zo vaak hiervoor al gehoord…. En hier wachten we dan.’

Fed.v.L: Tot op een dag… onze beloften onze Waarheid aan jullie presenteren.
Er is zoveel… in jullie toekomst… dat wacht op jullie Vreugde om dat te activeren.

Er is zoveel in JULLIE dat WACHT OM DOOR JULLIE TE WORDEN GEACTIVEERD… dus zodat jullie ALLES WORDEN WAAR JE OP WACHT.

HET ZIT IN JULLIE. Het komt niet van ergens anders. JULLIE zijn het die hier zijn om ALLES te veranderen… en als jullie je dit realiseren… als je deze oproep in jezelf activeert… VERANDERT ALLES!

Voel een moment de ENERGIE die in deze woorden wordt meegedragen.
Haal een of twee keer adem, of drie of vier keer… om ECHT TE VOELEN … de activatie in jullie hartsruimte… die deze woorden bieden.

Jullie WETEN al deze dingen.

Jullie WETEN dat ze gaan gebeuren.

JULLIE WETEN dat het aan jullie is… om iedereen te besmetten die je tegen komt met je GELUKKIGE BACIL… gewoon door te Glimlachen en je Stralende Besmettelijke Glimlach op hen te Richten… in het WETEN …van de WAARHEID van dat WETEN ... dat jullie de vonk triggeren in hen…en dat hen dat daarna laat doorgeven.

Bloss: Nou, ik moet zeggen… ik voel me persoonlijk echt goed, deze dagen… en het is een bewuste poging soms in de tijd. Maar, er is niks verkeerd in een bewuste poging. Want dan, als je niet bewust een bewuste poging doet om je goed te voelen… ik vind dat ik dat natuurlijk doe. Een geweldig resultaat voor iemands pogingen!

Fed.v.L: Liefste Zielen… bewust als individuen en Iemands bewustzijn… VOEL je weg naar de Vreugde. Het is de ENE WARE WEG dat als je erop loopt, dit VREDE brengt op jullie Planeet… Troost je Wezen en BRENG LIEFDE VOOR HET ZELF.

WEES JE BEWUST VAN JEZELF… VAN WIE JULLIE ZIJN.

DOE WAT JE KWAM DOEN.

VERANDER JULLIE MANIEREN… EN VERANDER JULLIE PLANEET.

Bloss: Ik weet dat ik voor velen spreek als ik zeg dat we ons uiterste best doen. Met GEMAK en GENADE. In Liefde en dank voor deze communicatie.

Fed.v.L: In VREUGDE EN VREDE trekken we onze Energie terug… EN HOUDEN VAN IEDEREEN. Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes ishttp://www.youtube.com/user/isjaabmo


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )  


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar