Followers

i decree

zondag 8 maart 2015

Nederlands -- Blossom Goodchild - 6 Maart 2015Blossom Goodchild - 6 Maart 2015Blossom: Goede morgen aan jullie. Ik VOEL me op een veel Hogere trilling dan ik in de laatste tijd was, dus ik kijk er naar uit om een chat met jullie te hebben, vandaag. Ik veronderstel dat dit ook voor jullie zo werkt?

Galactische Federatie van het Licht: Inderdaad. Zoals we altijd zeggen, we vinden het fijn om weer met je mee te doen en iedereen die dit wil om… in LIEFDE… de conversaties te volgen die we samen hebben.

Blossom: Dat is geweldig, mijn vrienden. Geweldig. Waar willen jullie over spreken? 

Galactische Federatie van het Licht: Wij willen graag spreken over wat er GEWETEN wordt van Bi producten.

Blossom: Nou, dat nam me bij verrassing. Ga verder.

Galactische Federatie van het Licht: Met Liefde voor Iedereen en met Iedereen in Liefde … willen we graag spreken over omstandigheden die jullie productieve gang naar de Hogere vibraties kan verzekeren die op jullie wacht. 

Blossom: OK… Ik VOEL me alsof ik knik … Laten we het doen!

(Ik nam een audio op… maar om redenen die onbekend zijn voor me … is de kwaliteit erg … slecht en gewoon niet te verstaan … dus heb ik die hier uitgeschreven.)

Transcriptie van 6 / 3 – 2015

Gegroet vandaag … aan iedereen die de tijd neemt om te luisteren naar wat we aanbieden … op manieren van wording door deze vriend… dit voertuig …haar noemen we … tot haar amusement… welke de naam Blossom heeft. 

Liefste zielen, we zijn jullie wereld ingekomen om redenen van assistentie. We komen … zoals we heel vaak eerder gezegd hebben … om jullie vooruit te dringen… Om jullie bemoediging te geven … Om jullie een WETEN te geven van dat wat jullie diep van binnen … reeds WETEN.

Jullie kunnen niet ontkennen dat gevoelens in jullie … zoals jullie zijn … kun je zeggen… in topvorm, vul je je hele wezen met opgetogenheid. Jullie kunnen van Vreugde springen … zoals ze zeggen. Jullie kunnen vijf keer rond de Aarde rennen in een minuut als je je zo in vervoering … enthousiast VOELT.

Liefste vrienden … in deze fase van jullie ‘carrière’… kunnen we met humor zeggen … zou het onwaarschijnlijk zijn dat jullie dat zouden doen… dit rennen rond de Aarde. Maar, het GEVOEL om dat TE DOEN…kan net zo gunstig zijn als het DOEN ERVAN. 

Daarom zeggen we tegen jullie en we WETEN dat jullie al aardig op weg zijn op dit pad … dat wat wij naar jullie toe brengen geen brandnieuw nieuws is. Het is gewoon een herinnering … om jullie te laten doorgaan… om je spirits op te heffen … je vibratie doen omhoog gaan. 

Daarom doen we jullie er aan denken dat door te VOELEN wat je wenst te VOELEN… door dat GEVOEL op te roepen van diep van binnen je … je de Hogere Vibratie van jezelf al laat binnenkomen. Door via je voorstelling dit te VOELEN … maak je het net zo machtig als het doen ervan. 

Wij construeren de woorden die we zeggen niet verkeerd. We zeggen dat dit Zeer Wel mogelijk is. Het is dit enthousiasme om te doen wat je leuk vindt … dat Helderheid naar je Wezen brengt. 

Toch kun je niet altijd VOELEN dat je de Energie hebt om dat te doen. Sommigen van jullie hebben misschien kwalen, die bepaalde dingen die je VOELT te willen doen, tegenhouden. Daarom zeggen we … doe ze in je gedachten. We zeggen in deze dagen … van een meer hart/denken verbinding dat je het GEVOEL om dingen te doen in de realiteit kunt brengen. Dit doen … dat doen … waarvan jullie kunnen VOELEN wat buiten je bereik is. Toch stellen we voor dat jullie doen … wat je wilt … via de concentratie van je denken. 

Om jezelf toe te staan de film binnen in je denken te zien … om precies dat te doen wat je wilt doen. 

Door te kijken en je hart aan de visualisatie te hechten … is het daarom dat dit VOELEN … in die zin zeggen we dat … sta je het feitelijk TE DOEN. 

Je kunt zeggen dat dit niet zo is. Want zou het zijn dat je bijvoorbeeld … graag een bungee jump wilt doen … dan doe je dat stoffelijk niet. Maar we zeggen … het GEVOEL van de bungee jump komt niet vanuit het stoffelijke. Die komt uit het GEVOEL van het hart om dat te doen. 

Je denken is niet de VOELER.

Je hart drukt GEVOEL uit.

Daarom door die genoemde ‘bungee jump’ te voltooien in je visualisatie … met volle concentratie… is er elke mogelijkheid dat je in staat bent om de WAARHEID te VOELEN van wat het eigenlijk ‘zou’ zijn te VOELEN … als je dat stoffelijk had gedaan. 

Pas dit toe dan … bij alle dingen die je wenst te doen 

VOEL ze… KEN ZE … als JULLIE WAARHEID.

Op deze wijze breng je je wens dichter en dichter bij de Vibratie waarop je wilt resoneren. 

Hoe meer je de resonantie VOELT van de frequentie waarop je Vibreert … hoe meer levend je wordt. 

In weer een ander opzicht … betreffende dit specifieke onderwerp waarover we spreken… Zelfs als je je enigszins wat terneergeslagen VOELT … als verdriet je Wezen misschien is binnengegaan … vanwege een specifieke omstandigheid die gebeurd is … denkt er aan om altijd In/Als/Door/ van Liefde te ademen. 

De Liefde die overal om je heen is. 

We verhalen die dingen telkens weer en we herhalen … dat we die dingen telkens weer herhalen … gewoon als herinnering. Zodat als gebeurtenissen zoals waarover we hebben gesproken zich voordoen … jullie je zullen herinneren om dat te doen. En daarom… doe je voordeel door die suggesties. 

Jullie zullen het verschil onmiddellijk VOELEN. Daarom, breidt deze kennis om in te ademen In/ Als/Door/Van Liefde telkens uit … In/Als/ Door/ Van elke ademhaling die je inhaalt en dan Liefste vrienden, zullen jullie dat beginnen te WETEN waarover we spreken … en jullie zullen begrijpen als je ‘het Snapt’… de reden waarom we telkens en telkens weer dit herhalen … zodat het in je Wezen gaat zitten … zodat het automatisch wordt. 

Bij de ademhaling van … het inhalen van deze Liefde … zal de gedachte uiteindelijk jullie niet hoeven te zeggen wat je aan het doen bent. Je zult dit gewoon natuurlijk doen … zonder de noodzakelijke herinnering. 

Dit zal jullie de Vreugde brengen waarover we ook spreken. 

Jullie kunnen denken dat je Vreugde KENT … In bepaalde mate natuurlijk KENNEN jullie dat. Toch zeggen we tegen jullie Liefste vrienden, de Vreugde die gaat komen … ligt ver buiten de Vreugde die je KENT van deze resonantie… de Vibratie van jullie planeet. Terwijl je Hoger en Hoger gaat … breidt Vreugde zich uit en wordt nog groter… verder dan waar je toe in staat bent of in de Vibratie bent waar je nu in woont. 

Hoe vaak hebben we gevraagd dat je je spirit opheft? Dit doen we omdat we de zegeningen KENNEN om dat te doen.

We zijn gegroeid in het accepteren dat dit niet altijd mogelijk is en zeker niet op bepaalde plekken op jullie planeet waar de Energie Vibratie specifiek laag is. Maar, zien jullie dat niet? Door in staat te zijn om dit voor jezelf te doen … help je degenen die op het punt in hun leven zitten die niet in staat zijn om dat voor zichzelf te doen. Jullie helpen zo veel mensen die verdriet hebben … wier hart is gebroken … die niet langer de wens hebben om door te gaan.

Eenvoudig, Liefste vrienden … door de poging te doen om te lachen… te glimlachen … om met Vreugde te VOELEN … helpen jullie zoveel zielen die dit niet kunnen doen.

Door je spirit op te heffen … heffen jullie ook Energieën op die rond je zijn… die negatieve omstandigheden absorberen. Je verandert de feitelijk energie van de lucht … als je wilt. 

Het is nuttig … als je wilt zitten en mediteren en denken aan bepaalde plaatsen die dit nodig hebben. Maar, VOEL niet dat je niet doet waar je toe in staat bent … als je dit doet, doe dat niet. Want we zeggen eens te meer … dat door in alle Vreugde In/Als/ Door/Van Liefde voor jezelf te zijn … je direct Het Geheel opheft… waarvan Alles … Iedereen … deel is. Of zij VOELEN dat ze dit willen of niet… Of dat zij VOELEN dat ze dat ZIJN of niet. 

Niets kan dit feit veranderen. 

Jullie zijn ALLEN deel van HET GEHEEL. DIE ENE… DIE ENE ENERGIE VAN LIEFDE. 

Want we glimlachen als we zeggen … herhaal dit samen met ons … ‘Er is niets anders dan …. Liefde.’ 

Hoe meer we dit herhalen … hoe meer jullie het op een dieper niveau begrijpen van het WETEN dat je er al van hebt. Je kunt accepteren dat Alles/Iedereen LIEFDE is. Je accepteert dat … en toch om het in een dieper deel van jezelf te snappen… sta je dit toe, dit begrijpen… zodat je reactie op dat begrijpen … zichzelf uitdrukt op een meer Vreugdevolle deelname aan die Liefde. Zie je?

Als je je in grote Vreugde voelt, als je WEET dat je op een specifieke dag VOELT … die uitdrukking van de grootste Vreugde die je misschien in een hele tijd hebt gevoeld… stel je dan voor dat Iedereen/Alles op jullie planeet precies op dezelfde wijze ZICH VOELT. Ben je dan niet verzekerd van de opheffing die onmiddellijk zou plaats vinden? 

Hoe zou je Alles helpen door deze Vreugde te delen … met het WETEN dat Iedereen en Alles hetzelfde VOELT. 

En wij zeggen dat als JIJ je een beetje laag VOELT … om dan misschien degenen daarbuiten die zo veel Vreugde VOELEN, om die te vragen dat met je te delen. Dat kan gedaan worden. Jullie hoeft het alleen maar te WETEN.

Liefste vrienden, Beste dappere aspecten van je zielzelf die de gelegenheid namen om op deze tijd op jullie planeet te zijn … we zeggen nu tegen jullie … Dat wat jullie bereiken helpt het Goddelijke plan meer dan jullie WETEN.

Door een voorbeeld van Liefde en Licht te Zijn … voor iedereen die jullie ontmoeten … veranderen jullie je wereld naar de Hogere plaats waar zij het recht op heeft om in te wonen. Waar JULLIE het recht op hebben om in te wonen. 

Ga door met doorgaan … Wij zijn met jullie in Kracht, Energie en Goddelijke Liefde.

We zullen altijd met jullie zijn op deze wijze. En nu… is het tijd voor ons om te vertrekken. Veel dank. In/Als/Door/Van Liefde. 

Blossom: Dank jullie. Is er nog iets meer wat je graag wilt toevoegen?

Galactische Federatie van het Licht: Nee, en toch is er nog iets dat jij hier wilt toevoegen, nietwaar?

Blossom: Nou, alleen dat … doordat jullie dit nieuwe formaat adopteren … mis ik mijn gesprek met jullie … onze conversatie heen en weer. Kunnen we dat zo nu en dan niet uitwisselen… 

Galactische Federatie van het Licht: We zijn ons daar al bewust van … en hebben plannen om dat toe te staan … verder langs het spoor.

zodat we soms het oude formaat en soms het nieuwe gebruiken? Blossom: Hoe geweldig. OK… Dus nu… misschien kunnen we iets van beide doen?

Galactische Federatie van het Licht: Misschien kunnen we dat.

Blossom: Ik VOEL dat het in deze fase het een of het ander moet zijn, want na ‘het doorbrengen van jullie’… voelt het op een of andere manier dat ik nog in een lange conversatie met jullie wil gaan.

Galactische Federatie van het Licht: Dit begrijpen we ook. Alles is in orde. Dat zal je zien.

Blossom: Tickety Boo! Dank jullie zeer. In Liefde en Dank.

Galactische Federatie van het Licht: Inderdaad. In/Als/Door/Van Liefde … aan IEDEREEN.Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
 

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar