Followers

i decree

donderdag 19 december 2013

19.12.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 19 december 2013    Blossom:  Welkom aan jullie. Ik zal eerst mijn hart in Liefde openen naar jullie…  GEDAAN! … en ten tweede vragen naar die prachtige magenta Kolom van Licht( of Pilaar van Licht) die kortgeleden gevangen was op een foto. (zie op blog post http://blossomgoodchild.blogspot.com/). Dit is voor mij zo veel lijkend op het beeld dat jullie me een hele tijd geleden hebben laten zien in 2011, toen jullie daar voor het eerst over spraken. Kun je bevestigen wat dit is en waar jullie over spraken… of iets anders?
Federatie van Licht:  Ten eerste sturen we Liefde in overvloed naar ieder van jullie. We vinden het noodzakelijk om te zien waarover wij praten in termen van accuraatheid…. En we barsten op deze manier los met onze handtekening(signatuur). Dus, ja, we zouden zeggen dat dit inderdaad het begin is van waarover we spraken.
Bloss: Dat betekent dat er veel meer zullen komen?
Fed.v.L: Zoals we beloofden dat die er zouden zijn. Maar neem in ogenschouw het feit dat dit ‘beeld’ in een oogwenk werd gevangen. We voorzeggen dat de Pilaren als ze komen… zullen blijven en reizen… in een reeks van regenboog Licht… en net zoals bij jullie vuurwerk als dat wordt ontstoken… zullen er een uitstortingen zijn van ‘ooh’s en ah’s’! 
Bloss: Nou, dat zou zeker heerlijk zijn om die echt te gaan zien, na al die tijd, dat is zeker!   Iets meer kunnen jullie daarover zeggen?
Fed.v.L: We spraken toen een hele lange tijd geleden over hen, .  en niets is er veranderd betreffende de form(at)(vorm) die ze zullen gaan nemen. Terwijl men er een glimp van ziet en wordt overspoeld door hun schoonheid..  .. zal men ook het GEVOEL beleven van codes die door de hersenen racen. Dit zal natuurlijk wat slapend heeft gelegen activeren, waar we over hebben gesproken.
Bloss: Dus mag ik zo brutaal zijn om te vragen of deze Pilaren van Licht een deel zijn van Het Gebeuren waar jullie over spraken?  
Fed.v.L: Inderdaad, dat is juist… want hebben we niet gezegd dat dit geen gewone zaak is?  Het is van een MEESTERPLAN en daarom niet iets dat men kan verwachten bij een amateur voorstelling. We spraken ook dat dit zal plaats vinden vanwege jullie ontwaken. Er zal het een na het andere worden getoond… wat een aanblik zal zijn voor jullie  hart om je in/door te laten koesteren.
Bloss: Dank u. Zoals jullie waarschijnlijk weten, kwam mijn kleinzoon deze week in onze wereld. Kunnen jullie over reïncarnatie praten enz…  ‘na’ het Gebeuren, omdat velen daar naar hebben gevraagd. Hoe zal dat allemaal uitwerken?

Fed.v.L: We zeggen je dat dit een heel complexe discussie is. Want opnieuw zal dit afhangen van waar iemand zijn ziel ‘IS’ (zit) op hun reis. Want als Het Gebeuren heeft plaats gehad, liefste Blossom… zal het niet zo zijn dat iemand bij het einde van zijn reis is gekomen. Het zielenpad gaat verder zoals het altijd heeft gedaan en altijd zal doen. Maar wat we wel zeggen is:
HET GEBEUREN IS EEN GELEGENHEID OM EEN ONGELOOFLIJKE VERSCHUIVING NAAR VOREN/OMHOOG TE KRIJGEN IN DE ZIELENGROEI.
Als je ziet dat alles wat er is beleefd, tot zover… en alles wat er al is bewerkstelligd… kan men het niet helpen om trots te worden op zichzelf voor zijn evolutie van zielenuitbreiding door Liefde. Maar…. dit Gebeuren is de graduatie(het slagen) misschien. De erkenning van voltooiing voor alle werk dat goed is gedaan.
Het is… we zeggen… het met woorden die opnieuw niet toereikend zijn… een beloning voor alles dat is bereikt. EEN ZETJE voor het systeem. Een herwaardering van wie men is en hoe goed ze gereisd hebben.
Herinner je ook, dat jullie vele, vele levens gehad hebben om op DIT MOMENT IN DE TIJD te zijn aangekomen.
Oh, hoe willen wij dit intenser uitdrukken… maar we zijn er niet toe in staat.
We zeggen dat jullie een soort van euforie gaan krijgen… en in dat GEVOEL DAARVAN …  jullie zullen nederigheid/ootmoed KENNEN. Jullie zullen LIEFDE KENNEN in zijn/haar WAARHEID… en hoe het in de ziel zelf VOELT om IEDEREEN EN ALLES LIEF TE HEBBEN…  tegelijkertijd… zonder oordeel.
GEWOON … HET KENNEN VAN LIEFDE IN ZIJN/HAAR HOOGSTE VORM.
Dit is wat naar jullie toekomt, liefste zielen…   En op dat moment… zal alles dat niet van LIEFDE is in zijn zuiverste vorm, zijn vergeten.
Jullie hebben dit GEVOEL eerder GEKEND…. Maar jullie zijn niet in staat geweest om er toegang toe te krijgen. Als dit terugkomt zullen jullie je dit direct herinneren en dan zal THUIS naar jullie toekomen… terwijl… al zo lang, liefste, dapperste zielen op Aarde… hebben jullie gevoeld dat je daar zo ver vandaan van was. 
Bloss:  Dit voelt echt zo prachtig.. zoals jullie zeggen… zonder woorden.. Ik wil ZO graag jullie naar een timeframe duwen… want die opwinding bouwt zich op in onze gesprekken samen en daarom … goed of fout… neem ik aan… dat het nu niet lang meer zal duren… maar, met alle respect… en uit ervaring… zouden we dit nog eens weer kunnen doen, volgend jaar op dezelfde tijd. 
Fed.v.L; Inderdaad, wat betreft velen over het ‘WANNEER’ dat is een zaak die veel controverse heeft veroorzaakt in onze raadsgesprekken. We doen ons best om jullie ‘up to date’ te houden zonder het spel weg te geven… want dit, dat weten jullie, is tegen de regels.
WEET in jullie hart dat dit gaat plaats vinden… zoals velen van jullie al doen. Houd steviger vast aan het GEVOEL VAN WAARHEID die de resonantie van deze woorden in jullie binnenste aanport/aanzet.  Houd ook stevig vast aan het LICHT dat JULLIE zijn en ga door met dit te laten schijnen vanuit jullie WEZEN terwijl je communiceert met anderen.  … Want dit is de manier waarop het is… en zal doorgaan zo te zijn. 
Bloss: Dank u. We gaan enigszins van het spoor af betreffende de reïncarnatie vraag. Is het te gedetailleerd om daar nu in te gaan?
Fed.v.L: Het is te gedetailleerd om er op welke tijd ook, in te gaan… om niet te spreken van betreffende ‘erna’. Toch zullen we ons best doen om je enige informatie te geven om de eetlust te bevredigen.
Wat wij zullen zeggen… zullen sommigen al te veel vinden om mee om te gaan.
Bloss:  Ooh err… hier gaan we!  Houd je hoed vast!
Fed.v.L: Voor sommige zielen die ver gereisd hebben en hun WEZEN lieten vooruit gaan naar een specifiek verlichte fase… die zullen geen behoefte/noodzaak hebben om hun Aardse lichaam ooit weer te verlaten. Want het lichaam MOET de ziel vergezellen.
Bloss:  Sorry voor het inbreken… maar… nu op Aarde… hoeft dat niet… omdat de ziel vertrekt naar ergens anders als het stoffelijke lichaam ‘sterft’. Dus jullie zeggen dat dit anders zal zijn?
Fed.vL: Voor sommigen. Maar in de toekomst…. Voor iedereen!
NU… zal het afhangen, zoals we zeggen van de positie van de ziel. Dus wat wij bedoelen is… het lichaam MOET de ziel vergezellen als beiden Lichter worden… want zij zullen samen reizen… terwijl ze doorgaan vooruitgang maken.
Bloss: Ik heb een gevoel dat dit veel vragen van mensen zal doen omhoog komen… kun je dit dus een beetje meer verduidelijken? Wat jullie zeggen is ‘na’ Het Gebeuren… zullen SOMMIGEN NOOIT meer hun stoffelijke lichaam achterlaten. Met andere woorden… nooit meer sterven… en SOMMIGEN zullen dat wel… vanwege hun status/plek die hun ziel bereikt heeft ‘na’ Het Gebeuren.
Fed.v.L: Dit is correct. SOMMIGEN zullen nog steeds de noodzaak voelen om het stoffelijke lichaam achter te laten en om terug te keren… vanwege geloofstelsels en ook vanwege ’hun behoefte’  om ‘weer opnieuw te beginnen’ met een schone lei. Het is de keuze van een individu…   en men kiest overeenkomstig het begrip van HUN WAARHEID in HUN TIJD.
Dus voor sommigen… zal die omstandigheid worden bekeken en uitgespeeld worden zoals het al is … nu.
Voor anderen echter… zullen ze in hun stoffelijkheid blijven en ‘Een’ worden… Geest, lichaam en ziel in harmonie.. en de buitenste verschijning zal .. op zijn tijd… het innerlijke Licht reflecteren.  Dat wordt zuiver aan iemands eigen voorstelling overgelaten. Maar als je hier over nadenkt met de woorden van ‘Iemands Licht dat zich uitbreidt in helderheid door Liefde’…. dan zal ter ere daarvan dit het beeld vertonen dat men zal schetsen. 
Bloss: Klinkt prachtig voor mij… Dus… geen diëten meer!!  Yeeha!! 
Fed.v.L: Maar, ontdekken velen niet de behoefte aan meer Licht voedsel… en ontdekken ze dat hun systeem alleen voedend voedsel nodig heeft om hun Lichter lichaam te ondersteunen waar men mee gaat ‘samensmelten’?  
Bloss:  Ik denk het, ja… spijtig genoeg ben ik daar niet een van…  MAAR!  Ik werk er al aan.
Fed.vL: Als we dan mogen samenvatten….  En de ‘chat’ van vandaag  in het kort vertellen… zou je dan niet merken dat ‘LEVEN’ zal doorgaan… op sommige manieren… heel erg zoals het nu is…
AFHANKELIJK VAN IEMANDS KEUZE OM TE VERANDEREN… NA DE VERANDERING!
Want inderdaad zal er in iedereen een VERANDERING plaats vinden.. maar het besluit wat gemaakt moet worden of met wel of niet deze verandering wil vanwege de verandering… of wil blijven in dezelfde ‘mindset’ (soort denken).. .ook al moeten ze erkennen dat er zeker een VERANDERING heeft PLAATS GEHAD.
Voor degenen die willen accepteren en erkennen, zeggen wij…
Bloss:  Wacht even… laat me denken… ‘houd je hoed vast’? 
Fed.v.L: Direct correct. Want de opwinding in de ziel zal zo ‘Hoog in spirit’ zijn.. dat de wens om te slapen alleen bij gelegenheid zal zijn en gedaan worden als het absoluut noodzakelijk is. Toch zal er zeker meer een wens zijn om terug te keren naar de meditatieve staat om de energieën schadeloos te stellen en om ‘weg te vliegen’ voor een tijdje om naar plekken toe te gaan waar men eerder niet toe in staat was.
Bloss: Nou, ik kan verkeerd zitten… maar dat laatste zinnetje is voor mij… is er een dat ik bij de volgende channeling wil bespreken… want ik VOELDE dat jullie daar onoplettend waren (Waaratje! Ik klink zo intelligent!!) en ik spreek over het transporteren van onszelf ergens anders naar toe?
Fed.v.L: Correct… maar inderdaad Blossom, dat is voor een volgende keer als we niet aan het eind zitten van een sessie.
Dus we nemen deze laatste gelegenheid voor de datums van jullie Kerstdagen… om jullie onze DIEPSTE LIEFDE aan te bieden.  
Wij genieten ZO van deze tijden met jullie…   .en hebben zoveel LICHT en LIEFDE GEVOELD van jullie allemaal.  Het heeft ons doen zwellen van geluk om van jullie deze LIEFDE TE KRIJGEN, omdat die steeds Schitterender wordt op elk moment in iedereen.
Lieve ZIELEN, … WIJ HOUDEN VAN JULLIE. 
WIJ EREN JULLIE. 
Jullie werk op Aarde zal worden beloond op een manier die jullie niet kunnen bevatten… tot op het moment …  WAAROP ALLES ZIN HEEFT. 
Heeft dit zin voor jou Blossom? 
Bloss:  Oh, ja. Dank jullie zeer.  Het is altijd zo’n genoegen om met jullie te spreken en we zullen onze ogen op de hemelen gericht houden … gewoon in het geval dat die Pilaren van Licht besluiten om zich te laten zien.
Fed.v.L: Dat zou zeer raadzaam zijn.
Bloss:  Steady now Neddy. !  Die opmerking heeft jullie eerder in problemen gebracht!
Fed.v.L: Dan ..  laten we het hierbij… omdat wij vertrekken.

Bloss: Okay.  Cool…  Gelukkig Kerstfeest…  AAN IEDEREEN  HO HO HO !!  In Liefde en Dank. 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar