Followers

i decree

donderdag 6 juni 2013

05.06.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 5 juni 2013    


Blossom: Hier zijn we weer! Hallo aan jullie! Vandaag wil ik verder gaan met nog een vraag van iemand uit het vertalers team. Opnieuw VERTROUW ik op mezelf… maar het duwt wel wat tegen mijn grenzen…. Maar wel goed om te doen en goed voor het geheel! OK.. hier gaat ie… Wat is de ware verklaring voor de verschillende rassen en talen op onze planeet? Over naar jullie!

Federatie van Licht: We verwelkomen jullie in Liefde vandaag en we accepteren de gestelde vragen. Ten eerste zullen we beginnen door aan je toe te geven dat wij ontdekken door onze gesprekken dat het belang van zulke zaken het ‘zelf’ naar voren laat  komen en tegelijkertijd het ego zich laat terugtrekken. Dit is heel prettig om de energie te ‘zien’ in iedereen.
Dus, men wil graag de juiste positie weten van de ‘behoefte’ om zich … in woorden…  uit te drukken… en zeggen we in verschillende talen?

Zoals je verwacht… is het zo dat op veel lagen en andere planeten en in vibraties… daar geen noodzaak is voor die dingen. Woorden zijn oppervlakkig in hun interpretatie door het individu. En alhoewel men kan denken dat ze een grip hebben op een ‘betekenis’… heel veel is in de tijd vervlakt… dat gesproken woord dat er eens was… dat heeft nu veel van zijn ‘energie’ verloren.

Oorspronkelijk werd het via Licht ‘gehoord’ dat een interessant ‘doel’ voorstelde van communicatie. Door pure LIEFDE uit te drukken… het Licht dat uitstraalde… door Goddelijk ontwerp, zou automatisch een ‘gonzende vibratie’ produceren. Dit…  in het begin van taal, was eenvoudig een geluid dat uitstraalde van een ziel en dat een GEVOEL ‘af gaf’. Dit was geen bedoeld ‘spreken’… maar iets natuurlijks. Het nam gewoon een eigen leven aan. Dit leek heel erg op het geluid van een bries of het knisperen van bladeren. Die hebben ieder hun eigen geluid dat ‘van hen’ is…als tegengesteld van ‘dat het van hen komt.’

Bloss:  Kun je dat verschil duidelijk maken?

Fed.v.L: Als een vogel zingt… is het zich bewust van dat het zingt… maar als het stil was… zou het nog steeds een vibrationeel geluid afgeven…  ALLES DOET DAT.  Zelfs als je niet spreekt… er zijn instrumenten die je vibrationele pitch kunnen meten. Deze pitch verandert afhankelijk van de ‘energie’ van iemand op een bepaalde tijd. Men geeft een lagere pitch af als men laag in gedachte en vibratie zit… vergeleken met de veel ‘Lichtere’… in dichtheid… pitch van Vreugde en lachen.
Jij zelf Blossom, hebt gezegd hoe je de ‘stilte van de nacht’ lief hebt, om die te horen… en toch kun je absoluut dat gonzen (geneurie) horen, dat erbij ‘hoort’. 

Bloss:   Ok… dus… hoe ging dit dan in taal over?

Fed.v.L: Door dit met bedoeling te laten resoneren. De mens was een stembox gegeven… deel van een experiment om zich in een andere vorm uit te drukken.  Veel  ‘soorten’ hebben die behoefte niet.. want telepathische gedachte van de een naar de ander wordt herkend.
Velen van jullie hebben gehoord van de Licht Taal. Een taal die wordt gesproken… zullen we zeggen… door sommige ‘Wezens niet van de planeet’(off world). We zeggen dat het de vibratie is van veel geluiden die worden geproduceerd en toch zijn deze niet van een ‘woord formaat’ die wordt afgegeven. Het is een mengsel van tonen en ‘super tonen’ die een uitdrukking van Licht ‘afgeven’….  En die wordt dan ontvangen door een ander via ‘signalen’ van vibratie.  

Zo begon taal.
Opnieuw… denk eraan dat het menselijke ras een experiment is. Wij waren ons bewust van de gegeven stembox voor geluidscommunicatie… maar het waren WIJ niet die taal ontwikkelden… jullie waren dat. Door de ziel uit te drukken.
Jullie ontdekten in het begin dat automatische ‘golflengtes’ zouden uitstralen vanuit de mond… en die werden afgeleid uit het VOELEN in het hart. Daarom zeggen wij vaak om met het GEVOEL mee te gaan… want na een tijd… ontwikkelden woorden zich heel vaak in oppervlakkige energie.
Begrijp dit niet verkeerd… de ontwikkeling van de uitdrukking van de ziel/hart heeft in veel ervan veel schoonheid ... als men WERKELIJK luistert… maar veel is getransformeerd naar een niveau van lage energie… dat het werkelijk een goed idee zou zijn om van iemands vocabulaire weg te gaan. (de vocabulaire te verwijderen)
Dus, het experiment van geluid in ‘uitdrukking van gevoel’ ontwikkelde zich toen men langer op het Aardeplan woonde… in sommige gevallen.

Bloss: En in andere gevallen?

Fed.v.L: Die kwamen samen met jullie. Sommige ontwikkelde rassen introduceerden ‘talen’ uit andere stelsels… omdat hun ‘schrift’ en symbolisch ontwerp codes in zich hebben… met een dieper gewortelde betekenis.

Bloss: En dat is duidelijk voor een volgende dag! Ik neem aan dat jullie spreken over ‘Egyptisch?’ … Hebreeuws misschien?

Fed.v.L:  Enkele van velen.

Bloss: Dus, behalve als ik verkeerd zit… jullie verduidelijken hier dat alhoewel ‘wij mensen’ een experimentele vorm van leven zijn… dat wij absoluut geholpen hebben door degenen uit andere stelsels… die naar beneden kwamen om ons verder te helpen. Was dit altijd deel van het plan?

Fed.v.L: Wij glimlachen… want er IS een BOVEN ALLES HEEN GODDELIJK PLAN ….   wat voor jullie goed is om te begrijpen is dat HET PLAN IS OM HET PLAN TE CREËREN..  Een experiment waarin de aard van zijn loop bepaald wordt door de VRIJE WIL.

Bloss: Ik voelde dat jullie gingen zeggen VRIJE…. MAAR GODDELIJKE WIL….  Wat mijn hersenen in een werveling bracht… en nu naar een ander onderwerp… zullen we?

 Fed.v.L: Natuurlijk is het VRIJ en natuurlijk is het GODDELIJK.  ALLES…. Omdat wij doorgaan te herhalen  IS GODDELIJK… zelfs als jullie mogelijk niet de Goddelijkheid kunnen zien of Goddelijkheid erin kunnen VOELEN.

Bloss:  Ik weet dat veel mensen zouden vragen… waar is de Goddelijkheid in een dorp dat in splinters wordt geblazen of bij misbruik van jonge kinderen… Ik kan door en door gaan….

Fed.v.L: Wij zeggen dan:  ‘Ontdek het’.

Bloss: Nou ja!...  ik verwachtte daar geen antwoord op. Bedoel je nu door ons hart…. Vind de LIEFDE?...   of bedoelen jullie nu ‘bied’ LIEFDE aan naar die situatie? Twee verschillende dingen.

Fed.vL: En toch zijn beiden aan te raden.

Bloss:  IK WEET hoe ik Liefde moet brengen naar een ‘lage vibratie’ situatie… maar om eigenlijk LIEFDE erin te vinden dat is nogal anders.

Fed.v.L: Toch is dat wat wij je vragen te doen.

Bloss: Hoe?

Fed.v.L: Door te accepteren dat ALLES GODDELIJK is. Het kan niet anders zijn. Hoe je een specifiek gebeuren wilt ‘onderzoeken’ dat ergens op jullie planeet gebeurt is door het ‘ego-zelf’ want jullie kunnen het niet zien vanuit een groter perspectief. Dit is …  zoals altijd… vinden wij het moeilijk om dit aan jullie uit te drukken ‘IN WOORDEN’. 
Toch zeggen wij dat als je VOLLEDIG VERTROUWT OP WAT JE WEET…  door eenvoudig… te VOELEN dat er GODDELIJKE LIEFDE in ALLE DINGEN zit.. dan zal dat WETEN alhoewel verwarrend als je gedachten toestaat om via woorden naar binnen te komen… dan kan dat WETEN van WAARHEID… door jullie geaccepteerd worden.

Bloss:  Maar jullie zeiden dat dit experiment verschrikkelijk fout is gegaan door de vrije wil! Dus hoe kan het dan Goddelijk zijn?

Fed.v.L: Dat is een hele goede vraag.

Bloss:  Wil je die beantwoorden?

Fed.v.L: Alhoewel iets ‘verschrikkelijk’ … of ‘pijnlijk’ is of ‘vol haat’… of ‘walgelijk’ … of ‘abominabel’ is, is HET NOG STEEDS LIEFDE… alleen een ander niveau van iets, dat zeg maar van ‘grote vreugde’  is… of ‘vredestichtend’ … of vol ‘dankbaarheid’  is…
De tegengestelde kanten van deze munt hebben heel veel leren laten zien voor iedereen… Die ‘illusies’ in deze ‘realiteit’ zijn bedieners van grote kennis en verlichting.

Bloss: Met alle respect, dan… hoe kan het dan verschrikkelijk fout zijn gegaan?

Fed.v.L: Omdat door de vrije wil… er diegenen zijn die zichzelf hebben verloren in de dichtheid van ‘Satan’. 

Bloss: Goeie genade! Jullie hebben dat woord nog NOOIT eerder gebruikt….  als ik me goed herinner…. En zoals het in mijn hoofd kwam…. Ik moest echt even pauzeren om te checken of ik dat woord juist ‘oppikte’. 

Fed.v.L:  Dat deed je inderdaad. Want het is onze bedoeling om hier over te praten. Het is een woord dat wordt gebruikt… en die een onmiddellijke kracht van duisternis oproept. Niet waar?

Bloss:  Ja. Toch WEET ik dat er geen duivel is. Nou, dat is dan mijn WAARHEID.

Fed.v.L: En dat is een WARE WAARHEID.  Deze werd gecreëerd door gedachte… voor sommigen is de duivel waar/echt. Maar alleen voor iemand die dit willen erkennen als een bestaande energie. Dat is hetzelfde zoals met alles. Jullie hebben zoveel conflicterende ‘geloven’… omdat er zoveel verschillende gedachten zijn voor iedereen.  Welk straatje wil je aflopen….  is opnieuw… zeer volgens de vrije wil.

Bloss: Dus, als je zegt dat sommigen verloren zijn in de dichtheid van Satan… bedoel je dan alleen ‘verloren in het duister?’

Fed.v.L:  Inderdaad. Toch voelden we dat het nodig was om het op die manier te beschrijven…. om je te helpen begrijpen dat ‘iemands wereld’ geschapen wordt in iemands gedachtepatronen. … Ook al woon je op dezelfde planeet… betekent het niet dat het perspectief hetzelfde is… dat hangt af van jullie keuze van de gedachte….   LIEFDE OF ANGST.
Wij hadden dat niet in onze ‘staat van Zijn’ het WETEN dat LIEFDE zulke alternatieven van zichzelf kon bereiken. Maar… door acceptatie… werden we ons bewust van de interessante dynamiek die het presenteerde en kwamen we ertoe ons te realiseren dat dualiteit veel meer voorstellingen van WAARHEID heeft in zijn LEUGENS! 

Bloss:  Ik struikelde over dat woord. Leugens?

Fed.v.L: Want ook die zijn behulpzaam voor de ziel. Om in staat te zijn om te onderscheiden wat WAARHEID is en wat niet… dat is een integraal deel van iemands groei.

Bloss: We schijnen te zijn afgedwaald van de oorspronkelijke vraag… wat vaak is hoe het gaat… maar kunnen jullie ons een antwoord geven voordat je weggaat… over de verschillende rassen… kleuren van de huid… culturen… enz?  Hoe/waarom vormden die zich?

Fed.v.L: In het kort nu, zeggen we dat veel werd ontwikkeld door een voortdurende natuurlijke progressie.
Wij VOELEN dat het verstandig is om dit op een andere keer te bespreken, als we niet bij het eind van een conversatie zitten… maar aan het begin… want de hersenen kunnen zich in deze fase reppen… en het is het best voor de duidelijkheid om met frisheid van geest op orde te zijn als we hierover met jullie spreken.

Bloss:  Ok… dat is goed… misschien de volgende keer… Dank jullie zeer… ik vind het altijd heerlijk die conversaties… zelfs als ze een leven op zich aannemen … en ons langs  straatjes voeren die ik niet had bedoeld… Een nooit eindigend verhaal, denk ik.

Fed.v.L: Toch zullen we zeggen..”ZE LEEFDEN HIERNA ALLEMAAL LANG EN GELUKKIG’.   


Bloss:  HET EINDE!  IN LIEFDE EN LICHT EN VEEL DANK VAN ONS ALLEMAAL! 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar