Followers

i decree

dinsdag 28 mei 2013

27.05.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 27 mei 2013    


Blossom: Hallo. Zoveel mensen hielden van jullie vorige communicatie. Dank jullie. Vandaag wil ik een vraag stellen, als ik mag?

Federatie van Licht: Welkom aan jullie allemaal. Het kan en we zijn verlangend om uit te leggen wat je wilt vragen.

Bloss: Oh, goed. Dus ik neem aan dat jullie mijn vraag al weten, dan? Ik heb de laatste tijd meer schoonheid gemerkt in de lucht… in de bomen… de sterren en de maan in de nacht enz… In mijn gedachten realiseerde ik me dat die dingen niet mooier werden maar … dat ze altijd zo geweest zijn… maar nu…  ben ik in staat om die schoonheid meer te waarderen vanwege het een beetje meer ‘opgetild’ zijn. Dat is ‘cool’. Ik accepteer dat het zin heeft. Toen ging ik denken over dit hologram waarvan ons verteld is waar we in zitten. Als we naar 5D opstijgen… dan neem ik aan dat het geen hologram meer zal zijn… dus hoe gaat het dan, dat we meer van 5D ‘beleven’ dan als we naar hetzelfde hologram ‘kijken’ van 3D. Is dat het? En ook dit.. antwoord me alsjeblieft alsof je een 8-jarige uitlegt omdat ik geen idee heb waarover ik praat….  Ik begrijp gewoon het ‘hologram’ ding niet … HELEMAAL NIET! Dank jullie.

Fed. v.L:  Je hebt inderdaad een onderwerp gekozen dat velen kan verwarren. Het is aan ons om jullie kennis te geven waardoor jullie dagelijkse leven zal versterken en wij voelen dat het toneel voor deze uitleg … klaar is om te beginnen. 

Bloss:  Al mijn oren staan open.

Fed.v.L: Maar… het is niet zo… Jullie zijn allemaal LIEFDE. Jullie zijn een uitdrukking van LIEFDE die in een werkelijkheid leeft die niet echt is.

Bloss:  Verwarring no 1!  Het is werkelijk voor mij… want het is alles dat ik ken… weet..

Fed.v.L: Het is alles dat jullie geschapen hebben… voor jezelf… maar, zullen we zeggen… het is super opgelegd.

Bloss:  Verwarring no 2!  Gaat dit te moeilijk worden?? 

Fed.v.L: Alleen als jullie je geest in de weg laten staan. Dus met fatsoen, laten we dan een paar ‘WETENS’  afrafffelen.

Dat wat er op de Aarde werkelijkheid is… en toch ter zelfde tijd .. niet is.. Want zien jullie?

Er is NIETS ANDERS DAN LIEFDE.

Daarom is ALLES dat geschapen is, LIEFDE.

Dit is een scheppen van gedachten. Dat wat jullie willen KENNEN als echt… is WERKELIJK EEN VERDICHTSEL VAN JULLIE VERBEELDNG. Er is geen werkelijkheid, anders dan de energie van LIEFDE.  Dus voegen we erbij dat er niets is dat eigenlijk WERKELIJK is… want er is alleen LIEFDE.

Jullie weten van energie die in de stof is getransformeerd. Dit is niet nieuw voor jullie. Dus… wij stellen voor dat jullie die gedachte een beetje verder mee doornemen en dat jullie je voorstellen dat de gehele kosmos een illusie is. Want dit werd geschapen door gedachten om LIEFDE te ‘ervaren’.

Bloss: maar…. Als je zegt dat alles is geschapen vanuit de LIEFDE’s Energie… dan is de LIEFDES energie werkelijk… dus, is dat wat er uit is geschapen niet ook werkelijk?

Fed.v.L: Het is een gedachte die is overgebracht naar actie. Jullie gedachten zijn werkelijk… maar jullie denken… velen van jullie… dat DIE JULLIE beheersen… je denkt dat eerder dan dat JULLIE DIE beheersen. We willen dit niet laten afleiden van de oorspronkelijke vraag…

Jullie nemen aan dat het concept van 5D geen hologram zal zijn. Maar ALLES IS! Omdat het via het LICHT wordt geschapen.

Bloss: Dus als we de 5D werkelijkheid binnengaan… dan is dat ook een hologram?

Fed.v.L;  Ja. Want er is niks! Slechts dat wat jullie willen scheppen door je gedachten…en het maakt niet uit hoe lang geleden… die eerste indrukken werden ‘bedacht’. Jullie denken dat je lichaam werkelijk is. Het beïnvloedt jullie… jullie ontdekken kwalen en patronen die deze voertuigen op zich nemen. Maar jullie hebben die geschapen… of om van te leren (dat denken jullie).. of omdat je GELOOFT dat dit is wat een lichaam ‘kan’ gebeuren/overkomen. Maar… als je je gedachtepatronen kunt veranderen en WETEN dat alhoewel HET VOELT alsof het lichaam bestaat.. het alleen maar in ‘jullie werkelijkheid’ is dat het dat doet. Wat gebeurt ermee als de zielentegenwoordigheid vertrekt? Het desintegreert omdat het niet langer meer van nut is.

Bloss: Ah ha! Dus het was daar dan… in de stoffelijke werkelijkheid.

Fed.v.L: Laten we wat dieper graven. In jullie stoffelijke werkelijkheid… VOEL je dat je kunt aanraken… je stelt je voor dat je kunt ‘zien’..  jullie beleven dat waarvan je denkt dat nodig is voor je groei in een stoffelijke manifestatie.. Maar… het is alleen maar een uitdrukking van energie.

Bloss: Dus bestaat het feitelijk wel dan?

Fed.v.L: In JULLIE schepping.

Bloss: En in die van jullie?

Fed.v.L; Natuurlijk…  jullie schepping is deel van EEN SCHEPPING! Een manifestatie van een massale film… die zich uitbreidt bij elke ‘opname’.

Dit MOET ECHT/WERKELIJK VOELEN… voor jullie om dat te ‘krijgen’ waartoe jullie besloten om nodig te hebben voor de ontwikkeling van de ziel.

Jullie moeten eraan denken dat het een spel is. Een spel dat veel te serieus is opgevat. Jullie hebben je grote capaciteit vergeten om te creëren en waarom jullie er deel van wilden zijn. Oh, de wonderen waar jullie toe in staat zijn.

JULLIE ZIJN TOT ALLES IN STAAT.

Maar jullie hebben je denken/geest laten vangen in een ‘niet weten’.

Bloss: Zeg je nu dat ‘wij’ het waren die de val zetten… of, zeggen we dan niet dat ‘wij gevangen werden’ door degenen die ons kwaad willen doen?

Fed.v.L: Zij die langs de kant zijn gevallen, hebben jullie geleid naar de plek waarop je je nu bevindt. Maar… we zeggen tegen jullie…

JULLIE ZITTEN NIET IN DE VAL! JULLIE DENKEN DAT ALLEEN MAAR!

Hoe meer jullie leren van de ‘valstrikken’ waarvan jullie VOELEN dat die ‘buiten beheersing’ zijn, hoe meer  jullie je afvragen hoe jullie je er ooit van kunnen bevrijden. Maar… jullie vangen jezelf in dat ‘regiem’ .. door te ‘denken dat je er geen controle over hebt’.

TOCH HEBBEN JULLIE DAT WEL.

WANT JULLIE ZIJN DE MEESTERS  VAN JE EIGEN BESTEMMING!

Het Ontwakingsproces groeit op elk moment van jullie tijd… en met dat Ontwaken, komt het WETEN dat jullie VRIJ zijn.
JULLIE WERD DE VRIJE WIL GEGEVEN.  Jullie begrijpen dit niet volledig.

Bloss: Nou, sommigen zouden zeggen dat de VRIJE WIL van ons wordt afgenomen…door al die ‘mind controle’ via de media enz. en al die vergiften waar we mee ‘gevoerd’ werden op de een of andere wijze… zonder dat we dat WETEN. Hoe meer dit wordt onthuld… hoe meer we ontdekken hoe we ‘gecontroleerd WORDEN’. Soms voelt dit zo hopeloos voor veel mensen…. Omdat er geen weg van ontsnapping mogelijk schijnt te zijn. 

Fed.v.L:  Dat is hun keuze van denken.

ER IS NIETS DAT DE VRIJE WIL WEGNEEMT…  Ook al zouden velen van jullie met een argument komen voor het tegengestelde.

DAAROM ZIJN JULLIE ZULKE GODDELIJKE MENSELIJKE WEZENS… MEDE-SCHEPPERS.

Bloss:  Ik begrijp dan dat we misschien losbreken… maar zeggen jullie dan niet dat we ‘overal in gevangen zitten’  … niet door keuze? 

Fed.v.L: Wat hebben jullie als ras geleerd?  Wat heb je als individu geleerd door dat ‘gevangen zitten’?  Jullie hebben meer over LIEFDE geleerd.  Als je niet in de positie zou zitten om dualiteit te ervaren… hoe zou je dan weten wat LIEFDE is?...  Er is niets hiermee ‘te vergelijken’.

Bloss:  Maar dualiteit is GEHEEL LIEFDE nietwaar?  Sommigen vragen zich af hoe je kunt zeggen dat zelfs de duistere mensen een uitdrukking van LIEFDE zijn?

Fed.v.L: Dat ZIJN ZE! Jullie kijken dan naar alle gruwelijkheden die ze jullie hebben aangedaan… maar je kijkt niet naar hoe die gruwelijkheden jullie geleerd hebben om te ZIJN.

OM LIEFDE TE ZIJN.

Zulke zaken hebben de kern van de mensheid beroerd. Ze hebben een weg naar buiten gecreëerd, want ieder zoekt nu naar een betere manier OM TE ZIJN.

Dat wat niet van dienst is, heeft grote dienst bewezen.

Opnieuw zeggen we dat het grotere plaatje te groot is voor jullie om te begrijpen vanuit de dichtheid van vibratie die jullie HEBBEN bewoond.

Bloss:  Jullie hebben gezegd dat we hier beneden kwamen als LIEFDE en dat de vrije wil niet zou worden belemmerd. Alhoewel jullie ook gezegd hebben dat er noodzaak is om bepaalde wetten te herzien. Waarom/hoe kwamen we ooit in zo’n toestand/’mess’  op de eerste plaats terecht.… als we alleen maar LIEFDE kenden …. toen we hier kwamen? 

Fed.v.L: De ‘mess’ of warboel, zoals je dat noemt… en inderdaad hebben we ‘soms gedacht’ aan deze uitdrukking… en toch is het gewoon deel van wat er gebeurde. Dit speel plan KON NIET WETEN WAAR HET NAAR TOE GING.  Want het wordt gecreëerd, terwijl jullie die richting uitgaan. En daarom… zoals op andere keren gezegd… wij WISTEN niet  waar dit naar toe ging totdat het spel al goed onderweg was. En er is zeker geen ander experiment geweest zoals dit.

Bloss: Hoe kwam het dat we niet in de TRILLING VAN HOGERE LIEFDE bleven, waar we mee kwamen? Waar kwam die ‘lagere trilling’ vandaan als we die niet eens kenden?

Fed.v.L: Die werd door ‘gedachte’ gecreëerd. Het was een ongewoon concept dat men VOELDE, afgunst of hebzucht.

Bloss: Dus als we alleen maar LIEFDE kenden… waar kwam die gedachte vandaan?

Fed.v.L: Die kwam uit een GEVOEL dat binnenkwam door het experiment. Het ging om iemand die ‘voortging’ op zijn Aardse reis met ‘hun eigen creatie’ van die reis. Verschillende ‘ideeën’  werden geïntroduceerd door de creatie van het ‘zelf’ van een individu. … die dan het GEVOEL in een andere ‘aanstak’ dat zij dat ‘idee zelf gedacht’ wilden hebben. Ze wilden hebben wat een ander had.

Bloss:  Maar hoe kon LIEFDE dat willen?

Fed.v.L: Omdat LIEFDE zelf ook aan het experimenteren was. Alle aspecten ervan. Er is een oneindige expressie van LIEFDE zelf.

Die expressie is CREATIE /SCHEPPING.

Die uitdrukking is ieder van jullie. Het alles dat ‘niet bestaat’!

Bloss: Dus… zeg je nu dat dingen een tijdje lijken te bestaan, terwijl het in onze gedachten energie zit?

Fed.v.L:  Nee!

Bloss:  Oh, gossie! Ik dacht dat ik hier op iets stootte! Jullie merkten dat ik zei ‘lijken te bestaan’, wel?

Fed.v.L:  Dat deden we. Toch zeggen we dat het niet bestaat… want er bestaat niets anders dan LIEFDE. Jullie denken dat alleen.

Bloss: Dus wat scheppen we dan feitelijk als er niets feitelijk bestaat?
Fed.v.L: Jullie scheppen een hologram! Een spel!

Bloss: Maar onze zielen zijn bij dit ‘spel’ betrokken…..

Fed.v.L: En dat is het meest relevante aspect van het hele scenario.

Jullie ziel is LIEFDE. Jullie is deze gelegenheid gegeven om LIEFDE uit te drukken in een 3 Dimensionale versie van die spel.

Bloss: En wat is er dan met 5D? Ons is verteld dat dit een hele Nieuwe Wereld is waar we in gaan. Waar oorlog en honger niet langer meer zijn… En dat 5 D onze werkelijkheid zal zijn.

Fed.v.L: Inderdaad… jullie hebben lang geleden een 5D werkelijkheid geschapen ….waar jullie je nu op voorbereiden in te gaan.

Bloss: Toch is het niet werkelijk?

Fed.v.L: Niets is werkelijk!

Maar als jullie de Hogere Dimensies ingaan… Jullie zelf-uitdrukking van LIEFDE zal een GEVOEL CREËREN dat meer lijkt op de WARE WERKELIJKHEID voor jullie. Terwijl jullie verder omhoog gaan door de Hogere Dimensies… zal ieder meer als een WARE werkelijkheid WORDEN voor jullie… omdat jullie teruggaan in je WAARHEID….LIEFDE.

De zielen die nu alleen kunnen wonen in de HOOGSTE RIJKEN zijn WAARHEID.

LIEFDE… 

Zij zijn ‘verder’.. dan HET SPEL. Maar zich zo zeer bewust van het spel zelf.

Denk eraan, lieve vrienden… dat hoe dichter jullie je keren naar je WAARHEID… hoe dichter DE WAARHEID door en door jullie heen wordt erkend.

In die WAARHEID….  KOMT ALLES AAN HET LICHT!

We danken je voor de ‘flow’(stroom), Blossom… We danken ieder van jullie voor je overweging van wie jullie zijn… en door dat te doen…  beschouwen wij jullie ‘DE GROOTSTE SHOW OP AARDE’ te zijn

Bloss:  Totdat JULLIE komen!!

Fed.v.L: En dat zullen we. Je WEET dat we dat doen.

Bloss: Inderdaad weet ik dat mijn kleine ‘Lovemonauts!’ …  Stopten jullie dat in mijn hoofd? Dat is mooi.

Fed.v.L: WIJ ZIJN EEN…


Bloss: Veel dank aan jullie… veel dank werkelijk! Liefde en Licht op alle manieren!


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar