Followers

i decree

zaterdag 28 april 2012

28.04.2012

 28 april 2012

 
Blossom: Hallo. Ik ben weer terug. Feestdag achter de rug… whoo hoo. Ik ben klaar om te gaan hervatten met alle zin die je als zin kan hebben!

Galactische Federatie van Licht: We voelen je geestdriftigheid en zien het als noodzakelijk om in de zelfde mate te antwoorden Het is nog geen jaren geleden sedert onze laatste communicatie… toch is er een soort van stilte geweest en ook wij willen hartstochtelijk doorgaan.

Bloss: Ik bid jullie, vertel… waar zouden jullie over willen spreken?

GFvL: Het zit al in jullie hart. Alles wat wij willen doen is om dat te doen ontwaken wat heeft gesluimerd en omhoog komt als het MEEST WARE WETEN wat binnenin ligt. We beseffen dat je met ons hierover al hebt gesproken… en we VOELEN dat je nog niet het juiste, diepste pad tot ontwaken en het KENNEN van jezelf hebt ontdekt en dus VOELEN wij dat het goed is om dit een beetje meer te bespreken…. Want dit is van grote waarde.

Bloss: Dat zou geweldig zijn… vuur los…

GF.v.L: WIE JULLIE ZIJN IS LIEFDE. Dit hebben we jullie bij talloze gelegenheden verteld. Maar totdat jullie volledig begrijpen wat LIEFDE precies is, hoe kunnen jullie dan WETEN WIE JE BENT? Want als je het niet begrijpt…. Kun je jezelf niet begrijpen.

Wij hebben heel vaak gesproken dat LIEFDE ook een VOELEN is. Daarom ligt hierin een kleine uitdaging om in staat te zijn dit uit te leggen… want woorden kunnen GEVOELENS niet adequaat uitdrukken.

Dus, laten we wat nadenken over het woord ‘GEVOEL’. Het is makkelijk nietwaar, om een verschil te zien tussen een GEVOEL van verlies en een GEVOEL van winst? Het is makkelijk om te ontcijferen wat juist VOELT om uit te dragen en wat niet… omdat wat jullie op een punt staan te doen juist VOELT of niet… nietwaar?


Bloss: Yep… ik volg jullie.

GF.vL: Wat jullie willen ‘volgen’ is geheel aan jullie. Toch is het van het GROOTSTE belang om altijd je GEVOELENS te checken in ALLES dat jullie ondernemen. ZO ONTDEKKEN JULLIE …. LIEFDE. Dit is in al die tijd van jullie weggesloten geweest. Maar hoe kan dat, kun je vragen?


Bloss: Oh, Okay… Eh … kan ik vragen… hoe kan dat?

GFv.L: Dat wat rechtens van jullie is, is nooit van jullie afgenomen… toch VOELT het dat dit wel zo is. Het KAN NIET worden weg genomen… omdat het je ziel is… en jullie ziel is LIEFDE. Hoe kan zelfs de meeste machtige mens LIEFDE van jullie afpakken? GEVOELENS kunnen niet worden verwijderd… ze kunnen worden verborgen, ze kunnen geraakt/beschadigd worden, ze kunnen verloren VOELEN en ver weg lijken… maar ze kunnen niet worden verwijderd.

ZE ZIJN VAN JULLIE. ELK GEVOEL DAT JULLIE HEBBEN IS DAT VAN JULLIE ALLEEN. Zien jullie niet, aller dierbaarste zielen van de Aarde? Niemand… maar echt niemand… kan op dezelfde manier VOELEN waarop JULLIE als individu kunnen VOELEN… Begrijpen jullie de immense kwaliteit van jullie uniekheid? Ieder van jullie… als individu… heeft de macht om te VOELEN hoe hij/zij VOELT.

JULLIE KEUZE.

Want als iemand er voor kiest om te slapen, VOELT hij het als juist om omstandigheden en situaties de schuld te geven aan een kracht buiten zich. Kunnen we zeggen… het maakt niet uit wat jullie gebeurt op een bepaald moment… wat uitmaakt is HOE JULIE DIT VOELEN.


Bloss: Voor mij… ik heb in Noosa Australië willen wonen… en voor mij… is het een paradijs. Dus ik beschouw de keuzes in mijn leven zoals ze relatief komen makkelijk om er het beste van te maken… nu dat ik de ‘wijze waarop’ heb geleerd. Maar…. degenen die misschien in een door oorlog verscheurd land zitten of serieuze armoe beleven…. welke misschien bij toeval jullie woorden lezen… kunnen niet op dezelfde manier VOELEN over deze zaak, zoals jullie of inderdaad ik ook.

GF.v.l: Toch zeggen we nog steeds dat het hun keuze is om hoe ze VOELEN over waar ze zijn en hoe ze ‘omgaan’ met wat er bij hen plaats vindt. Dus velen denken dat dingen ‘onfair’ zijn. Toch zijn ze dat niet… in geen geval. Zielen van de Aarde maken een keuze om in bepaalde situaties te worden geboren… om vele redenen. Ze kunnen misschien hier zijn om te assisteren, om te onderwijzen, om te leren. Het is een zaak van jezelf te verwijderen van wat ‘lijkt’ de werkelijkheid te zijn en er naar te kijken als: WAT IS WERKELIJKHEID.

Sommigen van jullie beschouwen jezelf als puppets. Je denkt dat er mensen zijn die macht OVER jullie hebben. Toch zijn we het daar niet mee eens.

JULLIE… IEDER VAN JULLIE HEEFT DE MACHT OM GROOTHEID TE BEREIKEN… ALS JE DAAR VOOR KIEST! HET MAAKT NIET UIT IN WELKE HOEK VAN DE AARDE JULLIE LEVEN.

En dit brengt ons terug naar LIEFDE. Er is geen een van jullie die geen LIEFDE heeft ervaren op een bepaald niveau van zichzelf/jullie zelf.. Dat GEVOEL van LIEFDE… of dat nu groot of klein was… is LIEFDE niets minder. En … hoe VOELT dat?


Bloss: Prachtig.

GFv.L: En wat nog meer? Vertel ons Blossom… Hoe beschrijf JIJ LIEFDE?

Bloss: Een GEVOEL van vreugde dat me laat VOELEN alsof ik explodeer, ik wil naar de hele wereld schreeuwen uit de top van mijn longen… ik wil dan in lachen uitbarsten en springen als Teigetje (van Winny the Poo) (Jullie hebben waarschijnlijk geen teigetjes!) en toch is er de andere kant van me (LIEFDE) … die de diepste stilte VOELT van Vrede. Mijn adem is alles dat ik VOEL en tranen vloeien als ze vanuit het GEVOEL van mijn hart overstromen. Er is zo’n dankbaarheid als ik in ieder van die ruimtes zit…. En vele anderen VOELEN hetzelfde.

GF.v.L: EN DIT IS WIE JULLIE ZIJN…. LIEFDE. Je vroeg God te vinden en wij zeggen : ‘Ga naar binnen’… want waar jullie naar zoeken zit in je… DAT GEVOEL DAT SOMMIGEN VAN JULLIE WILLEN ‘GOD’ NOEMEN.

Bloss: Het interesseert me… hoe noemen jullie dat?

GFv.L: Wij willen het KENNEN als LIEFDE. Het is dezelfde energie… met andere namen en andere niveaus van het zelf.

Als jullie naar een bloem kijken … of naar de zee… of een berg… velen hebben al een plek gevonden in zichzelf dat automatisch het stoffelijke zelf een diepe ademhaling laat doen om met de schoonheid te resoneren van wat verschaft werd. Dit was niet altijd het geval… maar nu… terwijl jullie een groter niveau hebben bereikt van het zelf/God… resoneert men met wat LIEFDE/GOD is… toch presenteert zich dat als bloem…. berg…. zee enz.

GOD/LIEFDE zit niet ‘IN’ de bloem/berg/zee… GOD/LIEFDE ‘IS’ de bloem/berg/zee. Jullie proberen GOD in je te vinden… maar jullie zijn het!!! WEES gewoon JOU… JULLIE ZIJN LIEFDE… OMDAT DIT IS WAT JULLIE ZIJN. Naar binnen gaan is hoe je herkent hoe DAT VOELT.

Je kunt een diepe LIEFDE hebben voor je huisdier. Jullie houden niet van je huisdier… jullie HEBBEN GOD/LIEFDE LIEF…. En daarom… HEBBEN JULLIE … JEZELF LIEF. Omdat ALLES LIEFDE/GOD is. ALLES!!

Terwijl jullie deze verbinding met ALLES begrijpen… hoe kun je dat niet LIEFHEBBEN? Wat het ook is. Hoe het zich ook laat zien. Hoe meer jullie groeien om dit GEVOEL VAN LIEFDE/GOD TE VOELEN op elk moment van ZIJN… hoe HOGER jullie vibratie omhooggaat. … en dit kan heel, heel snel gedaan worden… als je eenmaal de WAARHEID SNAPT van WAT IS.

En daarom… moedigen we jullie aan om jezelf te zijn en van Waarheid te zijn en om LIEFDE TE VOELEN… DE HELE TIJD.

Het maakt niet uit wat je tegenkomt in de dagen die komen… het maakt niet uit hoe de dingen zijn die ‘zich laten zien’….

DENK ERAAN OM LIEFDE TE VOELEN. DAT IS JULLIE ZOEKTOCHT. DAT IS WAT JULLIE HIER KWAMEN DOEN!

WEES LIEFDE. JULLIE HOEVEN NIKS ANDERS MEER TE DOEN.
MEER…. LIEFDE ZIJN DAT IS ALLES!

Jullie zijn in afwachting en ‘hopen’ dat deze nachtmerrie van overheersende ego’s ‘spoedig’ zal eindigen. Jullie WETEN in je hart dat jullie Ster Familie bij jullie zal komen en dat jullie wereld zal veranderen… met de snelheid van JULLIE KEUZE… in een wereld die meer in overeenstemming is met wat jullie AANVAARDEN dat LIEFDE IS.

TOCH BIEDEN WE JULLIE EENS TE MEER DEZE WOORDEN AAN….
JULLIE ZIJN HET DIE DIT ALLES VOORTBRENGEN… NIET WIJ…. JULLIE!

HOE?

DOOR DE VIBRATIE VAN JULLIE PLANEET OMHOOG TE BRENGEN…. HOE?

DOOR JEZELF TE ZIJN…. HOE?

DOOR LIEFDE TE VOELEN.

Zie je het? De Hogere JULLIE laat jezelf omhoog gaan… het ‘Hogere alles’ om jullie heen moet ook omhoog gaan. Daarom zal alles dat niet omhoog wil gaan, gewoon ‘niet meer van jullie zijn’.


Bloss: Toch zal het nog steeds hier zijn…. en deel van LIEFDE/GOD nietwaar?

GFv.L: Voor degenen die er voor kiezen dat het hier is. Het kan niet bestaan als het niet in de gedachten zit. Hoe kan het gedijen als het niet gevoed wordt? Dit is wat wij proberen jullie te laten begrijpen. Als je ALLEEN gedachten van LIEFDE TOESTAAT… JULLIE ALLEMAAL… niet alleen maar enkelen… dan kan er ALLEEN DE ZUIVERSTE, HOOGSTE LIEFDE in het bestaan ZIJN. Als iemand … als maar een ziel… haat wil kiezen… wat nog steeds een aspect/niveau van Liefde is… dan zal dat haat aspect van LIEFDE bestaan.

JULLIE ZIJN SCHEPPERS. Wat willen jullie creëren?

Willen jullie in het bestaan creëren wat jullie in je gedachten formeerden, lang, lang geleden? Willen jullie wandelen in jullie Gouden Periode? Want WIJ zijn het niet die DIT ZULLEN CREËREN.

Dit staat geschreven!


Bloss: Waar? Door wie?

GFv.L: Door jullie zelf… de Scheppers… in een ‘ruimte’ waar besloten werd dat het zo zou zijn.

Bloss: Toch kon dit veranderen… als we de roep van ons hart niet zouden volgen?

GFv.L: Inderdaad. En toch volgen jullie dat. Jullie schrijven deze woorden Blossom en anderen lezen die. Dit laat zien dat ‘wat is’ … IS. Als je alles beschouwt wat ieder van jullie NU over ‘dit alles’ kan begrijpen…. dan beginnen jullie de stukken bijeen te leggen en realiseren jullie dat je jullie eigen profetieën staan te vervullen. Dit is waarom velen van jullie je in deze tijd THUIS VOELEN en zoveel dichterbij je WEZENS VOELEN. Omdat jullie op de rand staan van je eigen zelfvervulling.

Het moment van de GROOTSTE VERANDERING waar jullie al eonen van jullie tijd aan gewerkt hebben op DEZE planeet en andere Planeten, is het geboortekanaal binnen aan het gaan.

Jullie Moeder aarde is aan het bevallen en haar weeën kunnen door de hele atmosfeer worden gehoord.

Verzacht haar vermoeide gelaat door haar gedachten te zenden zoals jullie bij een stoffelijke geboorte zouden doen van een van jullie vrouwen. VOEL ook de opwinding omdat een NIEUW LEVEN OMHOOG KOMT. Alsof een NIEUWE ZIEL binnenkomt die de LIEFDE meebrengt die jullie wezen vult als er een nieuw geborene komt.

ZO IS HET!


Bloss: Pfff! Ik werd een beetje emotioneel bij dat laatste stukje. Prikkels van Waarheid kwamen naar buiten. Dank jullie ZOZEER Jongens! Dit vond ik geweldig. Tot de volgende keer…. En van ons iedereen. Hier…. Met Dank en Liefde.

http://www.blossomgoodchild.com/

mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 

http://blossomgoodchild.blogspot.com/


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar