Followers

i decree

vrijdag 18 september 2015

Blossom Goodchild: September 15th, 2015Blossom Video Chat en Channel 3    15 sept. 2015  
Transcriptie van de Video chat en Kanaal 3

Bron:    https://youtu.be/0BoDzfpZEE0      
8:10 --
 WHITE CLOUD:

Een zeer warm welkom aan ieder van jullie die kijkt naar deze kleine tele-communicatie die Blossom en ik naar jullie toe brengen. Ik ben me bewust van de manier waarop velen van jullie je gevoeld hebben … zoals ook Blossom heeft gezegd. En toch, zeg ik tegen jullie, mijn vrienden … laat dit gevoel zijn weg naar jullie werken. Het is in orde om je plat/gelijkmatig te voelen. Het is geen regel dat je je vol met leven moet voelen en in vreugde en Energie. Het is wel beter als je dat kunt, niet waar. Maar straf jezelf niet af door je een beetje laag/down te voelen… Een beetje ongeïnspireerd. Omdat ik tegen jullie zeg … Er is een Licht van Liefde die alle Vreugde draagt wat men mogelijk kan bevatten in zijn Wezen. En, het is daar voor iedereen om dit te accepteren… Om te erkennen… om te Begrijpen.

Dit is LiefdeLicht … deze Golf van Energie zal jullie helpen te begrijpen wie jullie zijn. Liefde … natuurlijk. 

Toch zal dit een dieper niveau van begrip brengen van wie jullie zijn…Liefde. Terwijl dit door jullie atmosfeer filtert… en daardoor door je Wezen geabsorbeerd wordt… zul je de dichtstbij mogelijke gevoelens van Verrukking beleven die je kunt tegenkomen… op het niveau van Energie dat komt. Natuurlijk zijn er Hogere en nog Hogere niveaus van deze Verrukking … en toch kan het niet door dat niveau heen komen… op de Hoogste niveaus, omdat jullie door Verrukking zouden exploderen… en dat zou geen aangenaam gezicht zijn!

Haal adem… zoals we zo vaak tegen jullie zeggen. Haal die Energie binnen… adem die Energie in. Absorbeer die door je Wezen … en laat hem dan naar buiten. Laat dat zich vermengen met de adem van iedereen… met de levensEnergie van bomen en de bloemen en van water. De lucht die jullie inademen zal worden gevuld met de Hogere Energie van Liefde en die is er voor jullie om vrijelijk te inhaleren… In en Uit… In en Uit… en terwijl jullie je meer bewust worden van dit wonder… van deze ademhaling die leven is… jullie zullen zelf het gevoel van verbinding merken waarvan jullie voelen die velen van jullie missen.  

In … en Uit… In… en Uit. En het is nu, dat ik aan de kant ga en ruimte maak voor mijn collega’s die bij jullie bekend zijn als De Federatie van Licht… Veel dank.

DE FEDERATIE VAN LICHT:

Wij zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid om met jullie te spreken via deze dame, Blossom. Maar, op een intensere zin… is dat het niet gewoon onze stem is… onze Geluids Vibratie waarmee we in staat zijn om jullie onze Liefde te bieden op een veel dieper niveau. Terwijl jullie in onze ogen kijken… zien we dat je in staat bent om je hart te verbinden met het Hogere niveau van Liefde die we jullie aanbieden.

Liefste zielen van de Aarde… de tijd is nu bij jullie … waar jullie zielen op gewacht hebben sedert jullie op deze planeet Aarde aankwamen. Het is NU Liefste Mensen dat een Energie zal doorfilteren … en die jullie zielen zal vullen met het Hogere niveau van Liefde waar onze collega White Cloud, zoals hij aan jullie bekend is ,.. jullie ook over sprak.

Heb een zeer verheugd hart … een verheugde geest. Denk aan toen je een kind was en het was de avond voor een verjaardag feest. Die opwinding… als je het moeilijk vond om je hoofd tot rust te brengen en je ogen te sluiten. Want zij wisten, jij wist… dat bij het wakker worden in de morgen, er zoveel geschenken aan je gegeven zouden worden.

Dus daarom roepen wij dit uit als de Geboortedag van deze Nieuwe Energie …die jullie Wezens zal vullen met geschenken waar velen van jullie nooit over hebben gedacht.  Jullie zullen vinden dat jullie Met elkaar Manifesteren … Scheppen… Lachen… Uit jezelf Geven … Aan het Zelf Geven… met Elkaar Delen… Jullie kijken in elkaars ogen en jullie zien Slechts Liefde… Slechts Liefde.

Wij hebben gesproken over Pilaren van Licht… Liefste mensen, deze Pilaren zijn nu voor jullie zichtbaar… door het Energie niveau… als het geheel… waar jullie jezelf in hebben gebracht. En terwijl deze Energie zich in jullie Planeet stort… en jullie Vibratie steeds Hoger en Hoger wordt… zullen er meer en meer van deze Pilaren van Licht zich vullen… deze Pilaren van energie … die uiteindelijk zichzelf als Regenboog Licht presenteren … zoals we zeiden… ze zullen jullie vullen… zullen zich met jullie verbinden. Jullie hartslag … zal resoneren met het slaan dat diep in deze Pilaren zit.

Wij hebben ook gesproken over de kennis… de informatie … die deze Pilaren bevatten. Beetje bij beetje… zo erg geleidelijk… zullen ze informatie uitzenden die beantwoord wordt… voor mensen die van te voren hebben ingestemd om deze informatie te accepteren… op deze wijze.

Jullie tijd van terneergeslagenheid is voorbij. Jullie zielen… uit de diepste plek van binnen… zullen Oplichten … Verhelderen… deze Hogere Energie van Liefde afscheiden… die dan kan worden losgelaten door de ademhaling… naar degenen die deze Hogere Energie nog niet hebben ontvangen… want hun Wezen is niet in staat om dat te doen totdat hun Energie naar een bepaald niveau is opgestegen… om de Hogere Energie te absorberen.

Iedereen op hun eigen tempo, Liefste Zielen. Het pad waarop jullie lopen is op je eigen tempo. Er is geen race… Er is geen haast. Want …dat is het niet waar jullie bij zijn betrokken… dat is van grotere waarde dan het feitelijke bereiken van je bestemming. Wees bewust van jullie zelf en wie jullie zijn. We zullen opnieuw spreken… als het moment juist is.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE. 

Vertaling: Winny
0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar