Followers

i decree

vrijdag 17 februari 2012

17.02.2012

  February 17, 2012

 

Blossom: Gegroet! IK VOEL dat het goed is om jullie rechtstreeks voorrang te geven. Dus.. daar gaan jullie… vol stoom.

Federatie van Licht: Wij willen in dit citaat gaarne erkennen dat wat er gebeurd is wat over de communicaties gaat die wij met jou hadden, dat dit iets is dat iemands kaliber in kennis in zichzelf laat open gaan en verder laat gaan… zodat de constante vibratie van Liefde die altijd in het zelf wordt gezien, nu gezien kan worden te zijn dat op een Hogere frequentie naar buiten schijnt. Dit houdt natuurlijke weloverwogen ondernemingen tegen die de vibratie naar beneden trekken om hun doel te bereiken. Dit heeft zo’n heel grote waarde voor de Aarde en voor ieder erop en erin.
Als we er op mogen wijzen.. de stimulaties voor de ziel activeren zulke snelle progressie. We vragen jullie om ook ‘aan boord’ te nemen het feit dat de energie die nu uit ieder individu straalt dat ‘het licht heeft gezien’, een magische dans afdwingt met Hogere energieën die doorkomen. Dit, toegevoegd aan de mysteries van waar ongeziene energieën toe in staat zijn… en die nu samensmelten met jullie eigen energieën.. .. veroorzaakt inderdaad een effect dat niets anders is dan Verlichting.
Alles dat wij voorgesteld hebben te gebeuren in deze ‘fase van het spel’ is goed op koers. Jullie kunnen jezelf beschouwen op het laatste stuk te zitten en op hoge snelheid naar de finish plek te zien rennen.
Kunnen jullie dit VOELEN in je WETEN? Kunnen jullie deze WAARHEID als JULLIE WAARHEID accepteren? We zeggen tegen ieder van jullie welke gedachtevormen van ons, hebben jullie ondersteund en gestremd die aangeboden werden opheffend te zijn…, dat die momenten die nu bij jullie zijn als verpersoonlijkte GLORIE een zeer gematigde uitdrukking (understatement) zal blijken te zijn voor wat jullie voor je ogen zullen waarnemen.
Niet alleen zullen jullie van visuele wonderen getuige zijn die opnieuw de zinnen zullen stimuleren, maar het VOELEN in jullie harten zal zodanig zijn …. Dat slaap niet gewild zal worden vanwege het LEVEND ZIJN op een wijze waar je slechts van had kunnen dromen.

Bloss: Mooi neergezet, mensen! Ik moet zeggen dat ik me zo opgewonden VOEL over ‘dit alles’. We zijn hier eindelijk in 2012… De vibratie van Liefde als we dat willen erkennen, VOELT als een reuze feest dat om de hoek staat.

Fed.v.L: We kunnen veilig zeggen dat de voorbereidingen inderdaad onderweg zijn… Dat wat zelfs voorbij jullie wildste gedachten gaat van toekomstige opheffing(optilling), is niets in vergelijking met dat wat de Waarheid zal onthullen.
Wij aanvaarden de moeilijkheid voor hen op Aarde om zich volledig te realiseren wat er staat aan te komen. Ook wij hebben zoveel van jullie zelven geleerd en alle voorstellen/ideeën beschouwd. Wij hebben nooit ondergraven wat jullie van de Aarde kunnen zien wat mogelijkheden zijn. Toch willen we zeggen dat de spelregels vanuit onze hoek niet altijd een binnenkomende verandering laten plaats vinden, als iemand zich niet bewust is van de hele opzet van het speelbord.

Bloss: Dit kan zo’n stomme vraag zijn… maar…. nou… volgend jaar… weet je… mensen maken plannen en bespreken dit en wat ze verwachten te gaan doen….. Ik neig ertoe om heel gereserveerd te zijn om vaste datums vast te leggen om iets te gaan doen of om te reizen… omdat… duhh!! Ik zeg het maar gewoon… zal het leven gewoon doorgaan zoals het op dit moment doet… zodat we datums boeken in ons dagboek, op de kalender…enz… ?

Fed.v.L: Laten we eerst woorden uitspreken van troost wat betreft deze hele affaire. Er zal niets zijn dat aan jullie wordt voorgesteld dat niet gepast is voor jullie niveau van aanpassing. Ieder van jullie, elkeen van jullie in dit zeer speciale jaar zal een heel ander begrip hebben bereikt over wat er bezig is en wat er zal gaan gebeuren… aan het eind van het jaar… in de tijd waarop de laatste maanden van het jaar naderen.
Daarom zullen jullie naar deze hele zaak dichter bij die tijd, zeer anders gaan kijken dan de wijze waarop je nu ‘denkt’ dat het zal zijn. Dit is waarom wij hebben voorgesteld dat jullie ‘je hoed moeten vast houden’. Omdat de snelheid waarop alles ‘plotseling’ jullie gezichtpunt verandert… inderdaad zal VOELEN alsof de wind jullie op je reis met een tempo van ‘knopen’ heeft versneld waarbij jullie je nauwelijks kunnen aanpassen.
Toch… kunnen jullie je daaraan aanpassen. Jullie zijn hiervoor voorbereid sedert de tijd op jullie Aarde die onvervalst meer mogelijkheden gaf. Door geascendeerde lagen van overeenstemming die komen van degenen die veel input hadden bij de aanpassing van deze onthullingen… hebben jullie als leden van het “Goddelijke Bureau” ingestemd om scenario’s op te nemen die jullie uiteindelijk naar dit specifieke ‘punt in de tijd’ zouden voeren. Er zijn grote veranderingen en woordenwisselingen geweest langs/op haar reis naar vrijheid, maar toch altijd in verbinding met het meest beste voor iedereen die er mee te maken heeft en er betrokken bij is.
Hoe vaak zien jullie de mogelijke replica van een vereniging met zielen wat lang geleden voor jullie VOELDE verloren te zijn geraakt?

Bloss: Replica?

Fed.v.L: Ja, inderdaad. Want het gaat niet zo zeer om zoals jullie uit jullie wereld zouden zeggen…’Dat de geschiedenis zichzelf herhaalt’ . … het is meer zo dat jullie een Goddelijk Leven hercreëren dat eens van jullie was. En daarom is ‘replica’ een juiste en geschikte context om mee uit te drukken waar wij jullie naar toevoeren te begrijpen.
Zie je, het is niet aan ons om ‘het spel weg te geven’… dat zou de verrassing bederven. Toch is het toegestaan aan ons om jullie te adviseren dat… de noodzaak voor jullie wat je heden moet hebben om jullie behoeften nu te vervullen… die zullen eenvoudigweg geen energie meer hebben in de tijd dat de Nieuwe Agenda wordt aangeboden. Als de sluiers van Waarheid ‘jullie gedragingen hebben veranderd’ in veel zaken die jullie heden wel en niet kunnen begrijpen, zullen jullie voor jezelf het onvermijdelijke tastbare bewijs zien dat zonder een schaduw van enige twijfel zal bewijzen dat WIE JULLIE ZIJN … LIEFDE is.
Er zullen geen onredelijke ‘gemaaktheden’ zijn waarin men enige onwaarheid kan betrappen want er zal geen onjuistheid meer zijn.

Bloss: Hoe ‘cool’ zal het zijn om in een wereld te leven waar zoveel Vertrouwen is onder elkaar? Wat een hemelse opluchting!
Even terug echter naar wat ik vroeg… volgend jaar… hoe zal dat zijn?

Fed.v.L: Het zal zijn hoe men het zal scheppen… In die zin… niet anders dan nu. Toch het Verhoogde besef zal aanwezig zijn en daarom een heel andere wereld vertegenwoordigen dan waar jullie nu in leven.

Bloss: Okay… om meer precies te zijn… Mijn moeder wordt volgend februari 80 jaar…. bless her! Moet ik me bezighouden om een vlucht naar Engeland te boeken… of zal dat gewoonweg niet op de kaarten staan vanwege de extreme veranderingen die dit jaar gaan plaats vinden?

Fed.v.L: We zullen je in WAARHEID antwoorden door te zeggen dat in de tijd waarop je er maar over ‘denkt’ die tickets te gaan boeken, er zulke veranderingen gaan gebeuren dat het niet eens meer nodig is dat te gaan doen!
Er wordt over veel gespeculeerd…. Daar zijn we ons bewust van. Toch zeggen we opnieuw dat er slechts zo weinig maar geschikt is om aan jullie te worden onthuld… Als het geschikt was om ‘alles te vertellen’ denk je dan niet dat we dat zouden doen? Maar als we dat zouden doen.. . dan zou dit dramatisch de koers veranderen van het ‘speelplan’ en dit zou niet gunstig zijn voor elk deel van de motieven die jullie zouden verlokken tot de officiële aanvaarding van alles dat gaat plaats vinden.

Bloss: Okay… ik ben aardig ingewijd in alles dat een grap van deze channeling meebrengt… Ik ben me bewust dat velen me gaan schrijven over die laatste stelling… zoals… motieven die jullie zouden verlokken.

Fed.v.L: We stellen voor dat je de correcte betekenis van deze woorden kritisch bekijkt om jou/iemand meer op zijn gemak te laten voelen met onze keuze van woorden om uit te drukken wat wij bedoelen.

Bloss: OK…. Motief = iets wat veroorzaakt dat iemand op een bepaalde manier handelt.
Verlokken = kwaliteiten die aantrekkelijk zijn door een kennelijke belofte als een soort beloning.

Fed.v.L: Daarom stellen we voor dat ons voorstel deze zaak heeft opgehelderd. Daarom… het gaat niet om hen die in dienst zijn om jullie een WETEN aan te bieden van wat in jullie toekomstige dagen gaat gebeuren omdat dit zou veroorzaken dat jullie op een bepaalde manier gingen handelen/doen wat niet gunstig zou zijn voor dat waarvan wij WETEN aan jullie beloofd te hebben, dat zal gebeuren.

Bloss: Yep, ik snap het… Ik vraag me af of ze cursussen hebben aan de avondschool over hoe je ‘Federatietaal’ spreekt… dat zou de dingen eenvoudiger maken.

Fed.v.L: Toch zijn we er zeker van dat alhoewel het soms een ‘vreemde taal’ voor jullie moet lijken, het onze manier is om woorden te gebruiken waarvan wij hebben begrepen te vertegenwoordigen wat ze zeggen te betekenen. Is het niet vaak in jullie wereld zo dat als eenmaal iets een bepaald ding betekent, het grof verminkt werd om ermee te zeggen dat het iets compleet anders betekent?

Bloss: Inderdaad, jammer genoeg is dit zo. Nou… jongens… ik denk dat het tijd is om vandaag af te sluiten… ik voel dat de verbinding zwakker wordt, waarvan ik denk dat dit komt doordat ik de laatste tijd aardig vermoeid ben, om een of andere reden. Toch bedank ik jullie voor deze tijd die we samen doorbrachten en voor alles dat jullie hebben aangeboden.

Fed.v.L: Inderdaad.

Bloss: Jullie sluiten daar vaak mee af… en ik weet wat je nu gaat zeggen..

Fed.v.L: Inderdaad.http://www.blossomgoodchild.com/mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au http://blossomgoodchild.blogspot.com/
Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Originals and translations of Galactic Messages available on0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar