Followers

i decree

donderdag 1 april 2010

LETS VOTE BLOSSOM GOODCHILD

Welkom bij deze zeer speciale nieuwsbrief. Blossom 30 mrt 2010

Tien jaren nu heb ik hard gewerkt om de boodschappen die door me heen werden gebracht door White Cloud en De Federatie van Licht, naar zo veel mogelijk mensen te brengen als mogelijk was. Deze boodschappen werden in boeken opgenomen maar in de laatste twee jaren ook gratis doorgegeven op mijn website.

En NU is mijn kans gekomen om ECHT deze boodschappen die door me heen kwamen, naar de wereld te brengen!!

Ik ben een competitie aan gegaan die genoemd wordt ‘DE VOLGENDE TOP SPIRITUELE SCHRIJVER’

Er zijn tot nu toe ongeveer 2.500 zich ontwikkelende schrijvers bijgekomen… (maar slechts een die bloesemt… blossom!) … dus lijkt het erg makkelijk!!!!!!! De prijs is dat je boek gepubliceerd zal worden door Hampton Roads Publishing. Je kunt je voorstellen dat dit al het verschil uit zal maken in de wereld, niet alleen voor mij, maar ook voor White Cloud en The Federation Of Light! Dat zal zoveel deuren open doen gaan die tot nu toe maar op een kier stonden, die me wil een blik gunden maar niet echt binnen lieten!

Dus zo vaak hebben aardige mensen geschreven en me gevraagd of ze iets was dat ze konden doen om me te helpen om iets terug te doen voor al die channelings… EN HIER IS DIE KANS!

Hoe moet je slagen bij de eerste ronde (er zijn er vier in totaal) en die is gebaseerd op 75 % populariteitsstemmen….. en 25 % op weer een andere schrijver in de competitie die is aangewezen om mijn video te beoordelen. Dus… trek ik al mijn bronnen open en probeer allerlei manieren te vinden om mensen te laten stemmen voor mijn boek. Na er over na gedacht te hebben besloot ik ‘DE BRUG’ binnen te gaan( The Bridge, mijn eerste communicaties met de FEDERATION OF LIGHT)

Willen jullie me het plezier doen om hier naartoe te gaan:

http://www.NextTopAuthor.com/?aid=1870

waar je mijn video kunt bekijken en om dan een stem uit te brengen. Ik denk dat je eerst je moet registeren, wat sommigen moeilijk vinden, dus om die pijn te verzachten… wil ik jullie een gratis track aanbieden van mijn nieuwe CD ‘Meditations on The Bridge.’ Na dat je je stem hebt uitgebracht email je gewoon naar richalstead@hotmail.com en zeg je ‘IK STEMDE VOOR BLOSSOM!’ of zoiets… en we zullen je heel gelukkig de track die ‘LIEFDE’ (LOVE) heet (mp3 download) downloaden.

Als je Face Book of Twitter page hebt, ZET DE LINK DAAR DAN OP. Creëer je eigen brief of zend deze namens mij naar je familie en vrienden… wat je ook maar bedenkt te doen om deze link voor me te verspreiden om stemmen te vangen… WANT HET GAAT OM HET AANTAL VAN STEMMEN DAT ME ER DOORHEEN HAALT. Sommigen van jullie kunnen het nog gekker maken en het naar een website sturen waar je lid van bent… alles wat dan ook is een hele grote hulp.

Hoe belangrijk is het voor mij? Als ik niet voorbij de eerste ronde kom, zal ik geen tranen van teleurstelling storten, want ik weet dat ik dan mijn best gedaan heb en net als alles gaat het… zoals het moet gaan.

Iemand moet winnen, en het zou mijn ziel met geestdrift vullen om door een publisher geaccepteerd te worden die op zijn beurt weer de bijstand krijgt van deze prachtige bescheiden Hogere wezens om aan zoveel meer zielen uit te leggen hoe WE VAN DE WERELD EEN BETERE PLAATS KUNNEN MAKEN…. DOOR LIEFDE.

Dank jullie ALLEMAAL zeer om de tijd te nemen dit te lezen en voor je heel erg waardevolle hulp om deze link door te geven aan mijn stem-pagina tot in de oneindigheid en daar voorbij!!

Ik stuur dit met een enorme hoeveelheid creatieve positieve trillingen en dank….

Blossom Goodchild.

www.blossomgoodchild.comDE BRUG

8 december 2005

Blossom: De brug naar verderop. Dag 1! Ik ben bij mijn computer gaan zitten en heb enige malen diep adem gehaald en heb geprobeerd af te stemmen op wie het ook is waarop ik verondersteld word af te stemmen. Laten we zien wat er gebeurt.

Federatie van het Licht (FvhL): Begrijp dat we hier zijn om het levensproces te assisteren. Om aanpassingen aan je etherische opmaak te verrichten, zodat deze woordenstroom met gemak kan doorfilteren. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Het is de juiste dag om te beginnen. Het is alles in de timing.


Ik ben klaar om te beginnen. Ik geloof dat je weet wie ik ben. Ik ben de zonsondergang en de zonsopgang. Ik ben het zand en de zee. Ik ben alle dingen. IK BEN.


Nooit eerder zijn deze woorden op een zodanige wijze overgebracht. Ik zal de aankomende dagen voorbereiden voor diegenen die zichzelf voorbereiden. In return zal een ieder groeien tot de volkomenheid van zichzelf. Zij zullen de belangrijkheid van hun Waarheid begrijpen. Zij zullen de wijsheid die van hen is erkennen.


Nooit meer zullen hun harten neerslachtig zijn omdat ik op de volgende bladzijden de WEG aandraag. Accepteer wat geschreven is, hoe ONGELOFELIJK het er op momenten ook uit lijkt te ziet. Grotendeels kom ik via jou omdat jij degene bent aan wie door velen de “go ahead” en de goedkeuring is gegeven. Dus … zullen we beginnen?


Ik nodig je nu uit om met mij te wandelen, met mij te praten, en te Vertrouwen.


The Bridge - Page 13


Translator: Carl
Email:
cbrouwer59@yahoo.com


THE BRIDGE


December 8th 2005


Blossom: The bridge to beyond. Day 1! I have sat at my computer and done some deep breathing and tried to tune in to whoever it is am supposed to be tuning into. Let’s see what transpires.


Federation of Light (FoL): Understand that we are here to assist the process of living. To make adjustments to your ethereal makeup, so that the flow of these words may filter through with ease. Happy Birthday to you. It is the correct day to begin. It is all in the timing.

I am ready to begin. I believe you know who I am. I am the sunset and the sunrise. I am the sand and the sea. I am all things. I AM.

Never before have these words been brought through in such a way. I will prepare the days ahead for those who are preparing themselves. Each one in turn shall rise to the fullness of themselves. They shall understand the importance of their Truth. They shall acknowledge the wisdom that is theirs.


Never again shall their hearts be downcast for I bring in these following pages the WAY. Accept what is written, however UNBELIEVABLE it may appear at times. Largely, I come through you because you are the one that was given the go ahead and approval by many. So … shall we begin?


I invite you now to walk with me, to talk with me, and to Trust.

The Bridge - Page 13

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar