Followers

i decree

vrijdag 11 december 2009

Matthew over het lichtfenomeen in Noorwegen

Gisteren (09-12-'09) was er een verbazingwekkend lichtverschijnsel te zien in de lucht boven Noorwegen.

Vandaag schreef Jean Hudon van Earthrainbownetwork.com er enkele interessante commentaren over en ze vroeg ook Suzy Ward, Matthew’s moeder, wat zijn gedachten erover waren.

Dit is Jean Hudons boodschap:

Hallo iedereziel!

Er gebeurde vandaag 9 december 2009 iets ABSOLUUT BUITENGEWOONS, waarvan ik weet dat het een veelbetekenend teken is van GROTE wereldveranderingen van weergaloze grootte die nu onderweg zijn en die zeer betekenisvol onze wereld en ons beleven van leven zullen transformeren op vele wonderlijke manieren, specifiek voor degenen die bidden/mediteren/en vragen uit ons hart en ziel dat zulke veranderingen wereldwijd voor het hoogste goed van iedereen worden uitgevoerd.

Ik heb vandaag talloze emails gekregen over wat er deze morgen gebeurde in Noorwegen waar president Barack Obama vandaag zijn Nobel prijs zal krijgen en zijn accepterende speech zal houden. En vele, vele mensen zijn erg opgewonden over wat dit verbijsterende fenomeen mogelijk betekent. Om onmiddellijk uit te vinden wat het is, lees dan de Spiraal UFO die Noorwegen in een draaikolk zet en kijk naar de 84 artikelen die er vandaag over gaan.

Nadat ik alle betreffende informatie had gelezen die ik vond (die zijn verzameld in “Worthy of your Attention” sectie) besloot ik met jullie allemaal te delen wat ik gisteren alleen in een klein groepje had beleefd met mensen van mijn zielen familie en wat ik eerst niet heel breed met iedereen wilde delen. Maar door wat er vandaag gebeurde is het niet toevallig en kan het heel goed horen bij wat ik vorige zondag hoorde in het focus van wereldmeditatie…. Hier is hoe ik die ervaring gisteren beschreef:

“Ik hoorde, uit het niets, toen ik een hoge staat van afstemming zat met ziel/en God met al de andere zielen samen, en onze zielenfamilie van buiten verwelkomde, en bijna aan het eind van deze laatste zondag meditatie een stem plotseling in mijn bewustzijn komen en die hardop zei: “Acces is toegestaan” waarvan ik – in een notendop – begreep als het antwoord vanuit onze grotere galactische zielenfamilie die bevestigde dat we een collectieve massa ontwaakten hadden bereikt in voldoende aantal en kwaliteit om formeel te erkennen klaar te zijn voor de eerste wereld contacten met en integratie in de Galactische Licht Federatie – het was ook een kenmerk dat het proces van onze wereld ascentie nu onderweg is. Het voelde alsof we een belangrijke drempel over waren gegaan….”

En natuurlijk als iemand anders iets soortgelijks heeft beleefd tijdens de vorige zondag meditatie, dan zou ik daar graag over willen horen….

Dus omdat dit gevoel te belangrijk was om te laten liggen, besloot ik om onmiddellijk dit Speciale Addendum om het Tij te Keren van de Geschiedenis : Het Bereiken van de Kritieke Massa voor Werkelijke Wereld Verandering, uit te zenden. Je vind hieronder ook een prachtige suggestie van David Spangler – zie Vrede op Aarde hier beneden – die ons aanraadde dat we allemaal samen Obama zullen ‘overlichten’ in zijn speech die deze donderdag 10 december om 1 uur in Oslo ’s middags zal plaatsvinden. (is dus reeds gebeurd)

Als je niet tijdens zijn speech in die meditatie kunt zijn dan projecteer je jouw Licht direct naar dit moment en zelfs kun je dat later doen om de stuwing van Licht te ondersteunen die nu stevig onderweg is.

Ten slotte, vanwege mijn vraag aan Suzy Ward om naar Matthews perspectief te vragen over die prachtige ontwikkelingen aan de hemel stuurde ze me zojuist het volgende terug:

“Matthew zegt dat het een aller intenst teken is van onze broeders en zusters in andere beschavingen dat de tijd aan het komen is om hun aanwezigheid nu werkelijk te erkennen – het kan helemaal niet dat degenen die niet willen dat dit gebeurt, dit dramatische teken kunnen wegwuiven.

De totale spiraal vertegenwoordigt de ongebroken onderlinge verbondenheid van alle zielen vanuit ons ‘Begin in het Licht ‘– het intense licht in het centrum – en de blauwe spiraal die naar de Aarde gericht staan is het krachtigste bewijs vandaag van hun wens naar ons toe om ons bewust te verbinden met hen in dezelfde geest waarmee zij zijn gekomen.

De timing en plaats zijn betekenisvol, uitgezocht vanwege de toewijzing van de Nobel Prijs aan de president van de VS Obama voor zijn visie en toewijding om wereldvrede te bereiken en om een aanwijzing te geven dat zij hier zijn om ons dit doel te helpen bereiken.”

Help ons alsjeblieft om dit wijdverspreid om je heen rond te sturen als je voelt dat dit werkelijk een geweldige Aarde-Verschuiving in de maak is….

Liefde, Licht en een stralende toekomst liggen vlak voor ons!!

Het lichtfenomeen in de hemel boven Noorwegen

Het lichtfenomeen in de hemel boven Noorwegen

Het lichtfenomeen in de hemel boven Noorwegen

Het lichtfenomeen in de hemel boven Noorwegen


< previous message | next message >


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar