Followers

i decree

dinsdag 28 mei 2013

27.05.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 27 mei 2013    


Blossom: Hallo. Zoveel mensen hielden van jullie vorige communicatie. Dank jullie. Vandaag wil ik een vraag stellen, als ik mag?

Federatie van Licht: Welkom aan jullie allemaal. Het kan en we zijn verlangend om uit te leggen wat je wilt vragen.

Bloss: Oh, goed. Dus ik neem aan dat jullie mijn vraag al weten, dan? Ik heb de laatste tijd meer schoonheid gemerkt in de lucht… in de bomen… de sterren en de maan in de nacht enz… In mijn gedachten realiseerde ik me dat die dingen niet mooier werden maar … dat ze altijd zo geweest zijn… maar nu…  ben ik in staat om die schoonheid meer te waarderen vanwege het een beetje meer ‘opgetild’ zijn. Dat is ‘cool’. Ik accepteer dat het zin heeft. Toen ging ik denken over dit hologram waarvan ons verteld is waar we in zitten. Als we naar 5D opstijgen… dan neem ik aan dat het geen hologram meer zal zijn… dus hoe gaat het dan, dat we meer van 5D ‘beleven’ dan als we naar hetzelfde hologram ‘kijken’ van 3D. Is dat het? En ook dit.. antwoord me alsjeblieft alsof je een 8-jarige uitlegt omdat ik geen idee heb waarover ik praat….  Ik begrijp gewoon het ‘hologram’ ding niet … HELEMAAL NIET! Dank jullie.

Fed. v.L:  Je hebt inderdaad een onderwerp gekozen dat velen kan verwarren. Het is aan ons om jullie kennis te geven waardoor jullie dagelijkse leven zal versterken en wij voelen dat het toneel voor deze uitleg … klaar is om te beginnen. 

Bloss:  Al mijn oren staan open.

Fed.v.L: Maar… het is niet zo… Jullie zijn allemaal LIEFDE. Jullie zijn een uitdrukking van LIEFDE die in een werkelijkheid leeft die niet echt is.

Bloss:  Verwarring no 1!  Het is werkelijk voor mij… want het is alles dat ik ken… weet..

Fed.v.L: Het is alles dat jullie geschapen hebben… voor jezelf… maar, zullen we zeggen… het is super opgelegd.

Bloss:  Verwarring no 2!  Gaat dit te moeilijk worden?? 

Fed.v.L: Alleen als jullie je geest in de weg laten staan. Dus met fatsoen, laten we dan een paar ‘WETENS’  afrafffelen.

Dat wat er op de Aarde werkelijkheid is… en toch ter zelfde tijd .. niet is.. Want zien jullie?

Er is NIETS ANDERS DAN LIEFDE.

Daarom is ALLES dat geschapen is, LIEFDE.

Dit is een scheppen van gedachten. Dat wat jullie willen KENNEN als echt… is WERKELIJK EEN VERDICHTSEL VAN JULLIE VERBEELDNG. Er is geen werkelijkheid, anders dan de energie van LIEFDE.  Dus voegen we erbij dat er niets is dat eigenlijk WERKELIJK is… want er is alleen LIEFDE.

Jullie weten van energie die in de stof is getransformeerd. Dit is niet nieuw voor jullie. Dus… wij stellen voor dat jullie die gedachte een beetje verder mee doornemen en dat jullie je voorstellen dat de gehele kosmos een illusie is. Want dit werd geschapen door gedachten om LIEFDE te ‘ervaren’.

Bloss: maar…. Als je zegt dat alles is geschapen vanuit de LIEFDE’s Energie… dan is de LIEFDES energie werkelijk… dus, is dat wat er uit is geschapen niet ook werkelijk?

Fed.v.L: Het is een gedachte die is overgebracht naar actie. Jullie gedachten zijn werkelijk… maar jullie denken… velen van jullie… dat DIE JULLIE beheersen… je denkt dat eerder dan dat JULLIE DIE beheersen. We willen dit niet laten afleiden van de oorspronkelijke vraag…

Jullie nemen aan dat het concept van 5D geen hologram zal zijn. Maar ALLES IS! Omdat het via het LICHT wordt geschapen.

Bloss: Dus als we de 5D werkelijkheid binnengaan… dan is dat ook een hologram?

Fed.v.L;  Ja. Want er is niks! Slechts dat wat jullie willen scheppen door je gedachten…en het maakt niet uit hoe lang geleden… die eerste indrukken werden ‘bedacht’. Jullie denken dat je lichaam werkelijk is. Het beïnvloedt jullie… jullie ontdekken kwalen en patronen die deze voertuigen op zich nemen. Maar jullie hebben die geschapen… of om van te leren (dat denken jullie).. of omdat je GELOOFT dat dit is wat een lichaam ‘kan’ gebeuren/overkomen. Maar… als je je gedachtepatronen kunt veranderen en WETEN dat alhoewel HET VOELT alsof het lichaam bestaat.. het alleen maar in ‘jullie werkelijkheid’ is dat het dat doet. Wat gebeurt ermee als de zielentegenwoordigheid vertrekt? Het desintegreert omdat het niet langer meer van nut is.

Bloss: Ah ha! Dus het was daar dan… in de stoffelijke werkelijkheid.

Fed.v.L: Laten we wat dieper graven. In jullie stoffelijke werkelijkheid… VOEL je dat je kunt aanraken… je stelt je voor dat je kunt ‘zien’..  jullie beleven dat waarvan je denkt dat nodig is voor je groei in een stoffelijke manifestatie.. Maar… het is alleen maar een uitdrukking van energie.

Bloss: Dus bestaat het feitelijk wel dan?

Fed.v.L: In JULLIE schepping.

Bloss: En in die van jullie?

Fed.v.L; Natuurlijk…  jullie schepping is deel van EEN SCHEPPING! Een manifestatie van een massale film… die zich uitbreidt bij elke ‘opname’.

Dit MOET ECHT/WERKELIJK VOELEN… voor jullie om dat te ‘krijgen’ waartoe jullie besloten om nodig te hebben voor de ontwikkeling van de ziel.

Jullie moeten eraan denken dat het een spel is. Een spel dat veel te serieus is opgevat. Jullie hebben je grote capaciteit vergeten om te creëren en waarom jullie er deel van wilden zijn. Oh, de wonderen waar jullie toe in staat zijn.

JULLIE ZIJN TOT ALLES IN STAAT.

Maar jullie hebben je denken/geest laten vangen in een ‘niet weten’.

Bloss: Zeg je nu dat ‘wij’ het waren die de val zetten… of, zeggen we dan niet dat ‘wij gevangen werden’ door degenen die ons kwaad willen doen?

Fed.v.L: Zij die langs de kant zijn gevallen, hebben jullie geleid naar de plek waarop je je nu bevindt. Maar… we zeggen tegen jullie…

JULLIE ZITTEN NIET IN DE VAL! JULLIE DENKEN DAT ALLEEN MAAR!

Hoe meer jullie leren van de ‘valstrikken’ waarvan jullie VOELEN dat die ‘buiten beheersing’ zijn, hoe meer  jullie je afvragen hoe jullie je er ooit van kunnen bevrijden. Maar… jullie vangen jezelf in dat ‘regiem’ .. door te ‘denken dat je er geen controle over hebt’.

TOCH HEBBEN JULLIE DAT WEL.

WANT JULLIE ZIJN DE MEESTERS  VAN JE EIGEN BESTEMMING!

Het Ontwakingsproces groeit op elk moment van jullie tijd… en met dat Ontwaken, komt het WETEN dat jullie VRIJ zijn.
JULLIE WERD DE VRIJE WIL GEGEVEN.  Jullie begrijpen dit niet volledig.

Bloss: Nou, sommigen zouden zeggen dat de VRIJE WIL van ons wordt afgenomen…door al die ‘mind controle’ via de media enz. en al die vergiften waar we mee ‘gevoerd’ werden op de een of andere wijze… zonder dat we dat WETEN. Hoe meer dit wordt onthuld… hoe meer we ontdekken hoe we ‘gecontroleerd WORDEN’. Soms voelt dit zo hopeloos voor veel mensen…. Omdat er geen weg van ontsnapping mogelijk schijnt te zijn. 

Fed.v.L:  Dat is hun keuze van denken.

ER IS NIETS DAT DE VRIJE WIL WEGNEEMT…  Ook al zouden velen van jullie met een argument komen voor het tegengestelde.

DAAROM ZIJN JULLIE ZULKE GODDELIJKE MENSELIJKE WEZENS… MEDE-SCHEPPERS.

Bloss:  Ik begrijp dan dat we misschien losbreken… maar zeggen jullie dan niet dat we ‘overal in gevangen zitten’  … niet door keuze? 

Fed.v.L: Wat hebben jullie als ras geleerd?  Wat heb je als individu geleerd door dat ‘gevangen zitten’?  Jullie hebben meer over LIEFDE geleerd.  Als je niet in de positie zou zitten om dualiteit te ervaren… hoe zou je dan weten wat LIEFDE is?...  Er is niets hiermee ‘te vergelijken’.

Bloss:  Maar dualiteit is GEHEEL LIEFDE nietwaar?  Sommigen vragen zich af hoe je kunt zeggen dat zelfs de duistere mensen een uitdrukking van LIEFDE zijn?

Fed.v.L: Dat ZIJN ZE! Jullie kijken dan naar alle gruwelijkheden die ze jullie hebben aangedaan… maar je kijkt niet naar hoe die gruwelijkheden jullie geleerd hebben om te ZIJN.

OM LIEFDE TE ZIJN.

Zulke zaken hebben de kern van de mensheid beroerd. Ze hebben een weg naar buiten gecreëerd, want ieder zoekt nu naar een betere manier OM TE ZIJN.

Dat wat niet van dienst is, heeft grote dienst bewezen.

Opnieuw zeggen we dat het grotere plaatje te groot is voor jullie om te begrijpen vanuit de dichtheid van vibratie die jullie HEBBEN bewoond.

Bloss:  Jullie hebben gezegd dat we hier beneden kwamen als LIEFDE en dat de vrije wil niet zou worden belemmerd. Alhoewel jullie ook gezegd hebben dat er noodzaak is om bepaalde wetten te herzien. Waarom/hoe kwamen we ooit in zo’n toestand/’mess’  op de eerste plaats terecht.… als we alleen maar LIEFDE kenden …. toen we hier kwamen? 

Fed.v.L: De ‘mess’ of warboel, zoals je dat noemt… en inderdaad hebben we ‘soms gedacht’ aan deze uitdrukking… en toch is het gewoon deel van wat er gebeurde. Dit speel plan KON NIET WETEN WAAR HET NAAR TOE GING.  Want het wordt gecreëerd, terwijl jullie die richting uitgaan. En daarom… zoals op andere keren gezegd… wij WISTEN niet  waar dit naar toe ging totdat het spel al goed onderweg was. En er is zeker geen ander experiment geweest zoals dit.

Bloss: Hoe kwam het dat we niet in de TRILLING VAN HOGERE LIEFDE bleven, waar we mee kwamen? Waar kwam die ‘lagere trilling’ vandaan als we die niet eens kenden?

Fed.v.L: Die werd door ‘gedachte’ gecreëerd. Het was een ongewoon concept dat men VOELDE, afgunst of hebzucht.

Bloss: Dus als we alleen maar LIEFDE kenden… waar kwam die gedachte vandaan?

Fed.v.L: Die kwam uit een GEVOEL dat binnenkwam door het experiment. Het ging om iemand die ‘voortging’ op zijn Aardse reis met ‘hun eigen creatie’ van die reis. Verschillende ‘ideeën’  werden geïntroduceerd door de creatie van het ‘zelf’ van een individu. … die dan het GEVOEL in een andere ‘aanstak’ dat zij dat ‘idee zelf gedacht’ wilden hebben. Ze wilden hebben wat een ander had.

Bloss:  Maar hoe kon LIEFDE dat willen?

Fed.v.L: Omdat LIEFDE zelf ook aan het experimenteren was. Alle aspecten ervan. Er is een oneindige expressie van LIEFDE zelf.

Die expressie is CREATIE /SCHEPPING.

Die uitdrukking is ieder van jullie. Het alles dat ‘niet bestaat’!

Bloss: Dus… zeg je nu dat dingen een tijdje lijken te bestaan, terwijl het in onze gedachten energie zit?

Fed.v.L:  Nee!

Bloss:  Oh, gossie! Ik dacht dat ik hier op iets stootte! Jullie merkten dat ik zei ‘lijken te bestaan’, wel?

Fed.v.L:  Dat deden we. Toch zeggen we dat het niet bestaat… want er bestaat niets anders dan LIEFDE. Jullie denken dat alleen.

Bloss: Dus wat scheppen we dan feitelijk als er niets feitelijk bestaat?
Fed.v.L: Jullie scheppen een hologram! Een spel!

Bloss: Maar onze zielen zijn bij dit ‘spel’ betrokken…..

Fed.v.L: En dat is het meest relevante aspect van het hele scenario.

Jullie ziel is LIEFDE. Jullie is deze gelegenheid gegeven om LIEFDE uit te drukken in een 3 Dimensionale versie van die spel.

Bloss: En wat is er dan met 5D? Ons is verteld dat dit een hele Nieuwe Wereld is waar we in gaan. Waar oorlog en honger niet langer meer zijn… En dat 5 D onze werkelijkheid zal zijn.

Fed.v.L: Inderdaad… jullie hebben lang geleden een 5D werkelijkheid geschapen ….waar jullie je nu op voorbereiden in te gaan.

Bloss: Toch is het niet werkelijk?

Fed.v.L: Niets is werkelijk!

Maar als jullie de Hogere Dimensies ingaan… Jullie zelf-uitdrukking van LIEFDE zal een GEVOEL CREËREN dat meer lijkt op de WARE WERKELIJKHEID voor jullie. Terwijl jullie verder omhoog gaan door de Hogere Dimensies… zal ieder meer als een WARE werkelijkheid WORDEN voor jullie… omdat jullie teruggaan in je WAARHEID….LIEFDE.

De zielen die nu alleen kunnen wonen in de HOOGSTE RIJKEN zijn WAARHEID.

LIEFDE… 

Zij zijn ‘verder’.. dan HET SPEL. Maar zich zo zeer bewust van het spel zelf.

Denk eraan, lieve vrienden… dat hoe dichter jullie je keren naar je WAARHEID… hoe dichter DE WAARHEID door en door jullie heen wordt erkend.

In die WAARHEID….  KOMT ALLES AAN HET LICHT!

We danken je voor de ‘flow’(stroom), Blossom… We danken ieder van jullie voor je overweging van wie jullie zijn… en door dat te doen…  beschouwen wij jullie ‘DE GROOTSTE SHOW OP AARDE’ te zijn

Bloss:  Totdat JULLIE komen!!

Fed.v.L: En dat zullen we. Je WEET dat we dat doen.

Bloss: Inderdaad weet ik dat mijn kleine ‘Lovemonauts!’ …  Stopten jullie dat in mijn hoofd? Dat is mooi.

Fed.v.L: WIJ ZIJN EEN…


Bloss: Veel dank aan jullie… veel dank werkelijk! Liefde en Licht op alle manieren!


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

maandag 20 mei 2013

19:05:2013
Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 19 mei 2013    

Blossom:  Goede morgen aan jullie en ik hoop dat alles goed is in ‘jullie wereld.

Galactische Federatie van Licht: En groeten aan jullie. Het kan niet anders zijn dan goed…. Want dit is de ruimte waarin wij wonen… met goedheid voor iedereen .. voor alles. Wij begrijpen uit jouw energie, Blossom, dat je meer vragen hebt om te stellen en dat je je wat onzeker voelt om zulke ‘grote’ vragen te stellen. Is het niet zo?

Bloss: Ja…. correct.  Toch heb ik een praatje met mezelf gehouden en weet dat ik alleen maar kan VERTROUWEN in jullie en dat wat jullie naar buiten willen brengen dat is wat slechts WAARHEID is en wat jullie voelen dat gunstig is om te onthullen. Dus zal ik maar naar de sterren schieten?

Fed.v.L: Dat zou iets zijn dat wij voor ieder van jullie wensen te doen. Want het is door te WETEN dat slechts het beste voor alles … bij jullie vingertoppen staat. Alles dat nodig is is het VERTROUWEN in jezelf. VERTROUWEN IN WIE JULLIE ZIJN EN WAT JULLIE WETEN. Het zou verstandig zijn om jezelf te begrijpen met een dieper  WETEN.  Want jullie raken slechts de oppervlakte aan.

Bloss: Maar toch proberen wij allemaal heel hard om onszelf te ‘vinden’.  We weten dat er zoveel meer is voor ons… maar kunnen het alleen niet pakken in de menselijke vorm… en geest.

Fed.v.L: Toch komen jullie al zo veel dichterbij. Hoe meer jullie begrijpen WIE JULLIE ZIJN hoe makkelijker het begrijpen bij jullie zal komen.  Misschien moeten we zeggen om niet zo hard te proberen! Want het gaat om jezelf te laten ZIJN wie je bent… gewoon door JEZELF TE ZIJN en alles los te laten dat je verwart en gedachtepatronen verminkt… zodat de LIEFDE VAN HET GODDELIJKE … DIE JULLIE ZIJN…. door je heen kan stromen. 

Laat jullie LIEFDE in je stromen als een kabbelende beek. Visualiseer de stroom van LICHT/LIEFDE die door je Wezen stroomt… en visualiseer dan dat het vanuit je straalt … waar je ook bent… met welk gezelschap je ook bent.  Als je dit een natuurlijke vorm laat zijn… zo natuurlijk als je ademhaling… zul je snel het verschil in jezelf ‘zien’… en zullen jullie je ook anders VOELEN.

Bloss: Dank je.. Okay… als het goed is zal ik nog een vraag stellen van iemand uit het vertalers team?

Fed.v.L:  Dit is overeenkomstig voor ons, het is ook een les voor jou Blossom voor je VERTROUWEN in ons en in jezelf. Het past ook zeer om het team te dienen waar je over spreekt… velen zijn zich niet bewust van alles dat ze doen, ‘achter de schermen’ en de tijd die ze aanbieden naast hun drukke levens. Maar vanaf waar wij staan… en degenen in andere rijken… willen wij dat zij begrijpen dat wij met iedere stap van het pad bij hen zijn. Hun belang is net zo groot als onze boodschappen want zij helpen degenen die een andere taal hebben om onze kennis te ontvangen. Want hiervoor hebben wij grote dank… Schiet maar.

Bloss: OK… De vraag die ik voor vandaag heb gekozen is… Er zijn zoveel verschillende scenario’s die rondgaan betreffende waar wij onze oorsprong hebben. IN JULLIE WAARHEID… Wat zou jullie uitleg zijn van hoe wij mensen werden geschapen?

Fed.v.L: Ten eerste willen we zeggen wat jullie reeds weten. Jullie Ware oorsprong is de ENERGIE VAN LIEFDE. Hieruit werden alle dingen geboren… en alle dingen geschapen. Lang, lang geleden voordat het menselijke ras ooit zelfs werd besproken waren jullie al ‘levend’ geweest… want LIEFDE is leven! Jullie hadden veel levens… of misschien moeten we zeggen ‘ervaringen’ op veel andere planeten en drukte jezelf uit in veel andere vormen van soorten.

Bloss: Zeg je nu dat ieder mens die ooit heeft geleefd, hier al steeds voor altijd in de buurt  was?

Fed.v.L: Nee. Er zijn waarvan jullie weten, die ‘oude zielen’ zijn en ‘nieuwe’. Denk eraan dat ALLES schepping is…  zoals de timing van elke atoom van energie die in iets nieuws transformeerde… wat zeer kan variëren.

Bloss: Dus dan… even terug naar ‘onze schepping als mensen’.

Fed.v.L: Wat een ingewikkeld onderwerp en we twijfelen of we die hele zaak van dat onderwerp in deze sessie kunnen behandelen en ook ondernemen om jouw mind-set, Blossom, met die van ons te computeren…  in te schatten/ uit te rekenen, om duidelijk te worden.

Bloss:  Ik doe er mijn beste gooi naar.

Fed.v.L: En wij zullen dat ook doen. Vanuit ons perspectief… werd er besloten dat leven op Aarde een nieuw spel zou worden. Dat is de bewoording die we willen gebruiken… alhoewel velen dit misschien een krenkende verklaring vinden. Jullie wereld werd niet in een nacht geschapen… noch werd die geschapen in zeven dagen. Want er is geen tijd. Jullie waren een gedachte… en die nam veel voorbereiding en consideratie. Jullie zouden een andere vorm van soort worden… zodat JULILE ZOUDEN SCHEPPEN, als je verder ging.  Jullie werd de vrije wil gegeven… om te doen wat jullie wilden.

Bloss: Is de vrije wil dan niet op andere planeten aanwezig?

Fed.v.L: Niet voor individuen. Er is de vrije wil als bewustzijn… een overalles combineren van gedachte die schept. En daarom… op sommige planeten als er gedachtepatronen een worden… is er geen conflict van individualisme. We konden doorgaan over dit onderwerp, deze zaak, zoals we dat konden verdelen over vele, vele aparte hoofdstukken.

De grootste ‘reden’ voor een mens om zichzelf ‘individueel’ uit te drukken was als LIEFDE. Dit is niet eerder in de praktijk gebracht vóór jullie ras. Natuurlijk was er geen WETEN van hoe dit verder zou gaan… maar het was een groot experiment dat nog steeds ‘experimenteel’ is  tot op dit moment in de tijd.

Bloss:  Dus … wie schiep ons?  SLIK!

Fed.v.L: Er waren heel veel bij betrokken.  Het was niet zo dat zij van het Hogere Licht zich het beeld voorstelden en BOEM! .. Daar waren jullie! Als je de complexiteit ziet van al die werken op allerlei niveaus van het Menselijke Wezen… kun je je goed de grote input voorstellen van gedachten die in ALLE functionering ging.

Jullie waren een GEWELDIG NIEUW PROJECT.

Dus veel opwinding kwam je tegen bij allen die erbij waren betrokken en zoveel LIEFDE werd er door ‘omstanders’ naartoe gezonden.

Voordat een ‘model’ kon worden ‘tevoorschijn getoverd’ … was er een proces van ontdekking betreffende hoe gedachte in actie zou ‘werken’.  Het proces was uniek en intens gecompliceerd. Voor veel andere species/soorten zit de innerlijke werking   nergens dichtbij veelvoudige verbondenheid. Andere species/soorten hebben veel meer een ‘simplistische’(of eenvoudiger) samenstelling. Veel teams betrokken zichzelf bij aparte zaken die zich dan moesten ‘vermengen met’  en toevoegen aan deze schepping van het Menselijke Wezen.

Wij zeggen dat de structuur van jullie zelf veel te gecompliceerd is om daar op dit moment in te gaan. Toch zeggen we dat er veel toetsen en vergissingen waren bij het ‘maken ervan’.

Uiteindelijk… was er veel opwinding over JULLIE. De bedoeling was om te zien hoe een individuele uitdrukking van LIEFDE zichzelf kon worden in de volheid van de gehele uitdrukking van LIEFDE. Om keuzes te worden gegeven voor het eigen denken (selfmind) en om er mee om te gaan terwijl ze in dat denken omhoog kwamen, dat was onze bedoeling…  en dat is het nog… maar wij hebben eerder tegen jullie gezegd, Blossom, in onze vroege communicaties … dat dit inderdaad een experiment was… en er is veel waarvan wij en jullie zeggen dat ‘verschrikkelijk verkeerd’! ging.

Bloss: Menen jullie dat nu echt? Omdat jullie zeggen dat er reden in alle dingen zit. Als je zegt dat het verschrikkelijk verkeerd ging…. Bedoel je dan door de manier waar het op uit draaide? Zeker moeten er soorten op andere planeten zijn die dit ook hebben ‘laten ontploffen’! In ‘The Bridge, de Brug’ (een boek dat door hen aan Blossom werd doorgegeven) zeiden jullie dat wij geschapen werden om Liefde uit te drukken… want dat is alles wat wij wisten te zijn… en door zelf-ontwikkeling… veranderden de zaken… want jullie beseften niet dat wij zo makkelijk  onze noden in hebzucht ‘zouden omkeren’, en in jaloersheid… haat… enz.

Fed.v.L: Dit is zo. En zoals we ook zeiden…  eerst waren er geen grote zorgen… we dachten dat de dingen snel zouden worden ‘gladgestreken’.  Het zal jullie interesseren te weten dat er heel veel keren waren waarbij er intens over werd gedacht om het hele experiment zich te laten ‘opblazen’ en dat dit het einde ervan zou zijn. Want het effect dat het op ALLES had.. niet alleen op jullie planeet… maar op ALLES DAT IS.. was en wordt nu nog enorm beïnvloed door de energie van de Aarde. 

Probeer het te begrijpen… ALLES IS ENERGIE… ALLES IS GEWOON DE ENE  ENERGIE… DE ENE BAL VAN LIEFDE. 

Als je een pijntje hebt aan je kleine teen…  wordt alles in je lichaam erdoor beïnvloed… het kan niet anders, want het is EEN Levend Licht dat in het Menselijk lichaam is ingesloten….  als individu… maar dat LICHT kan alleen uit        DIE ENE BAL VAN LICHT komen… want er is niks anders. 

Wij weten dat de vraagsteller geïnteresseerd was in Atlantis wat betreft de oorsprong. Daarom willen we dit verder brengen door te zeggen dat dit een typisch voorbeeld was… om mee te beginnen… van hoe het experiment uitmuntend goed werkte. We willen er ook bij gooien … dat er ter zelfde tijd andere ‘experimenten’ waren die plaats vonden in andere delen van jullie planeet. Kleine segmenten van stammen zullen we zeggen… Ieder kwam met dezelfde agenda.. zoals LIEFDE. .. maar er werd besloten om gelegenheden te geven aan verschillende ‘niveaus’ van schepping en om te zien hoe die uitwerkten. Dus kan je helpen je te realiseren dat er misschien niet ‘een antwoord’ was zoals van jullie schepping… want inderdaad kunnen er vele wegen zijn die uitgeprobeerd werden en allemaal tegelijkertijd.

Zoals velen van jullie gingen beseffen… de val van Atlantis kwam door het zelf doen van de zielen die er woonden. Dit was deel van deze ‘deal’… dat er geen bemoeienis zou zijn en dat ze ‘op zich zelf stonden’. 

Bloss: Kan ik hier even tussenin komen en vragen… je zegt dat er veel gebeurde om het lichaam  te scheppen en de werking ervan… enz… maar op welk moment werd de ziel erbij betrokken… brachten jullie die ten slotte er bij naar binnen, als het laatste Pièce de résistance, stukje weerstand?

Fed.v.L: Wij wisten vanaf het begin dat de schepping LIEFDES energie nodig had om te kunnen bestaan. Net zo iets als een speelgoedje een batterij nodig heeft om ‘het te laten bewegen’. Dit was het meest opwindende deel van alles.

Bloss: Dus hoe ‘individualiseerden’  jullie de LIEFDES energie in aparte zielen?

Fed.v.L: Dat was makkelijk. Door gedachte. De BAL VAN LIEFDE IS letterlijk LIEFDE. ..
NIKS ANDERS… dus door dit in delen ‘los te breken’ voor ander gebruik… dat was niet moeilijk. Het was COMPLEX in het ‘hoe’ …maar wij komen van de plek van WETEN dat ALLE gedachte kan worden gemanifesteerd. En toen eenmaal de gedachte was overeengekomen om in materie te transformeren… liet de ‘wens’ het ‘HOE’ plaats vinden.

Het is zo enorm gecompliceerd om jullie ieder deel proberen te vertellen… iedere nieuwe fase, terwijl die plaats vond..  maar… het ging niet zo dat er een ‘stukje’ uit DE BAL werd genomen en in een menselijke vorm werd gestopt, zoals jullie dat begrijpen. Er waren vele, vele, vele, vele processen bezig om dat naar beneden te snoeien in het individu dat jullie nu zijn.

Dit zal jullie ook helpen de verbinding te begrijpen die iemand kan voelen met een ander of met vele individuen… een verbinding die sterker voelt naar bepaalde zielen dan misschien naar een ander.  Dit KAN ZIJN omdat jullie van een zelfde ‘stuk’ zijn.

Bloss:  Stuk voelt zo ‘verkeerd’… maar ik weet wat jullie bedoelen. White Cloud noemt dat als ‘bladen van dezelfde roos.’ … sorry! Maar hij krijgt de prijs voor de beste uitdrukking daarvan!

Fed.v.L: ‘HIJ’  krijgt de prijs als er een was… voor zoveel dingen! Deze ziel ‘is zoals hij is’ voor iedereen . Want deze ziel is veel meer, dan jij, Blossom… of iemand herkent… dus..

Bloss: Ik HOUD GEWOON VAN HEM.  En dat is dat! Dus,… terug naar de les!

Fed.v.L: De verwoesting van Atlantis werd door mensen gedaan. Er was een afscheiding van zielen… misschien kun je zeggen door hen ‘die het snapten’ en zij die het’ niet snapten’.  Maar daar wij niet in staat waren om tussenbeide te komen… accepteerden wij met veel droefheid het experiment voor wat het was… en inderdaad daar werd veel van geleerd.

Men kan niet tegen LIEFDE ingaan… en verwachten dat het verhaal een GELUKKIG einde heeft…  Inderdaad waren er mensen die ‘ontsnapten’.. in menselijke vorm en met een spiritziel. We leggen meer volledig deze verklaring af door te zeggen dat enkelen  letterlijk ontsnapten en naar verdere kusten zeilden om IN LIEFDE verder te  gaan… anderen kunnen hun leven in dat specifieke lichaam hebben verwijderd… maar om dat in dat van een ander terug te plaatsen… ergens anders op de planeet. Opnieuw… een ander hoofdstuk en het boek eindigt nooit.

Wij willen jullie vertellen… dat na bepaalde gebeurtenissen die op jullie planeet hebben plaats gehad.. in termen van zelf-vernietiging… er NIEUWE WETTEN werden gemaakt… want JULLIE WERDEN GESCHAPEN IN LIEFDE… DOOR HEN DIE JULLIE LIEFHEBBEN…  en terwijl jullie tijd verder gaat… was het nodig om veranderingen uit te voeren.

Wij REGEREN jullie niet… Jullie zijn onze puppets niet. WIJ ZORGEN VOOR JULLIE… WANT JULLIE KOMEN VAN ONS EN ZIJN EEN MET ONS.

Jullie zijn op de meest prominente tijd in het LEVEN en dat is NU,

Wij slaan jullie gade… terwijl jullie naar ons uitkijken. Dat wat gaat gebeuren… ‘DIT GEBEUREN’ waar jullie ons over hebben horen spreken… is inderdaad LEVENSVERANDEREND.. DE WERELD WORDT ER DOOR VERANDERD… het is UNIVERSELEVERANDERING… HET ZAL ALLES GAAN VERANDEREN.  Want als de grootste verschuiving van alles gaat beginnen …. zal het effect van LIEFDE die het op ALLES zal hebben… niet ‘de dingen achter kunnen laten zoals ze zijn’.

Het is een NIEUWE TIJD… DE BESTE VAN ALLEMAAL.

Alles dat is geweest… is een experiment geweest… dat jullie BEREIDWILLIG HEBBEN GEKOZEN om er aan deel te nemen.. met alle ups en downs. Als een experiment wordt ondergaan… kan men nooit zeker zijn van het resultaat… totdat dit is uitgeprobeerd en beproefd.

Bloss:  Nou, we hebben het zeker uitgeprobeerd en we werden zeker beproefd!!

Fed.v.L: Plannen werden al lang geleden op hun plek gezet… want dat wat er werd geleerd en begrepen bij deze hele affaire… heeft ons ALLEN gebracht tot de plek waar wij ons nu bevinden. Er werd LANG GELEDEN besloten dat ‘jullie verhaal’ een ‘Gelukkig Begin’ en een ‘Gelukkig Einde’ zou hebben… alhoewel dit meer een verklaring is… want er is geen einde.

DIT IS EEN ZEKERHEID…

Jullie hebben je beproevingen en je testen gehad… Jullie hebben zeer enorm gediend dan ooit van jullie werd gevraagd…

JULLIE ZULLEN NIET… KUNNEN NIET ONBELOOND VERDER GAAN voor jullie moeite in het MEESTERSTUK VAN HET LEVEN.

EN JULLIE TIJD VAN GROOTSHEID IS DAAR VOOR JULLIE.

WACHT MAAR EN ZIE.

Bloss: Nou, ik weet zeker dat er vele vragen omhoog komen uit dit gesprek… maar ik ben me bewust dat we gewoon dit alles niet in een sessie kunnen bevatten. Nog een snel vraagje… omdat ik weet dat jullie klaar zijn om te vertrekken. Jullie zeiden een paar gespreken terug dat onze nekken verlengd worden. Waarom… Worden wij giraffen? 

Fed.v.L: Dit heeft de bedoeling om LICHT door te voeren.

Bloss: Waarom hebben we langere nekken daarvoor nodig?... Zou ‘grotere harten’ die taak niet beter kunnen uitvoeren? 

Fed.v.L: Nee.

Bloss:  Jullie gaan het daar zeker niet bij laten, wel? Een ietsje meer uitleg zou velen van ons die ‘korte nekken’, hebben tevreden maken.

Fed.v.L: Hebben velen van jullie geen ervaringen met nek ongemakken? Inderdaad! … Opnieuw moet dit niet onmededeelzaam(of achterhoudend) zijn… Het is alleen soms wat teveel om te onthullen… voor iemand die dit in eens allemaal moet innemen.  We zullen jullie verlaten door met LIEFDE te zeggen .. dat als je een verlengde ondersteuning hebt van het hoofd, die aan de rest van je lichaam is verbonden… dan zul je het zeer nuttig vinden om die in zijn vele vormen te gebruiken… want dat zal plooibaar/buigzaam zijn.

Wij hebben immens genoten  van deze conversatie. We VERTROUWEN erop dat wat wij wilden ‘geven’ voor velen van nut is… Het kan worden verworpen of in het zelf worden ondergedompeld.. afhankelijk van de gedachte en de ‘positie’ van ieder individu die deze woorden leest.

Want wij hebben altijd gezegd… zoals ook onze Broeder White Cloud… ALS DAT WAT WIJ ZEGGEN NIET IN JULLIE RESONEERT… ZOEK DAN UIT WAT HET WEL DOET.. WANT HET IS ALEEN ‘JULLIE WAARHEID’  DIE ER HET VOOR JULLIE TOE DOET!

Bloss: En denk maar niet dat ik dat kleine blikje met wormen in de haast weer zal openmaken…   Over de vele aspecten van wat de WERKELIJKE WAARHEID is…  Daardoor ontplofte mijn hoofd bijna… en blies dit mijn computer op!!  Maar jullie zullen nooit weten hoe moedig  ik misschien zal worden. WOW we hebben vandaag al meer dan een uur gewerkt…  het vloog voorbij.

DANK JULLIE ZO ZEER mijn vrienden. Wij zijn allemaal ECHT Dankbaar.

Fed.v.L: WIJ VERLATEN JULLIE VANDAAG OMGEVEN IN LIEFDE EN WE VRAGEN OOK AAN HEN DIE DEZE WOORDEN LEZEN… OM TE WETEN DAT ZE NET ZO VERBONDEN ZIJN MET ONS ALS DE DAME DIE DEZE WOORDEN OP PAPIER ZET.

Bloss:  Jullie zijn weg… tot aan de volgende keer… in Liefde en Dank… Zo zeer veel dank!!

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG179may19.html

Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: WinnnyOriginals and translations of Galactic Messages available on

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar