Followers

i decree

zaterdag 29 december 2012

29-02-2012
Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 29 december 2012    

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG166dec29.html Blossom: Hallo mijn vrienden. Nou een klein reisje is verder gegaan sedert de laatste communicatie…die ik op mijn BlogSpot schreef (http://blossomgoodchild.blogspot.com/ ) Dus ik denk dat ik het direct maar aan jullie overlaat en zie waar we van daar af naar toe gaan?

Federatie van Licht:  Welkom aan jou en we zijn zeer bereid om opnieuw met je te spreken. We zijn ons bewust dat iemands reizen.. niet alleen die van jou,  Blossom… maar van velen… een ‘rotsige weg’ was om in deze laatste periode van tijd te reizen. We zijn ons ook bewust dat bij velen het Licht hun WEZEN inging en ze waren er verbijsterd van. We begrijpen dat jij persoonlijk een ‘grootse show’ verwachtte en dat je hart de blijdschap weerstond die beschikbaar was.

Bloss: Niet met opzet… zo ging het gewoon voor me.

Fed.v.L; We accepteren dat. En toch ben je juist in het opmerken van dat er veel mensen negatieve energie moesten transformeren via hun lichaam zodat de ‘teleurstelling’ niet zo ENORM was als geweest kon zijn.
Maar zou je niet zeggen, nu dat is gebeurd… dat je een GEVOEL van verwachting hebt en van hoop?

Bloss: Inderdaad ja… maar niet meer voor iets dat gaat gebeuren.. niet meer. Gewoon een gevoel van binnenin mij van hoopvolheid dat de wereld een snelle verandering ten goede gaat zien. Ik voel nog steeds dat er een Gebeuren gaat plaats vinden. Ik voel nog steeds dat we de Pilaren van Licht gaan zien…  en daar we daar over spreken… willen jullie nu commentaar geven over de Braziliaanse Licht Pilaren die er waren?
( http://www.youtube.com/watch?v=YzFk15wRlBk )

Fed.v.L: We danken je dat je dat naar voren brengt en we zeggen dat de vorm die het LICHT aannam in deze opnames die genomen waren een residu waren van film (?) die werd uit gezonden vanuit atmosferen die veel hoger lagen. Als we ‘film’ zeggen, bedoelen we niet een ‘movie-film’ we bedoelen het woord…. ‘laag’.

Bloss: Dus zeggen jullie nu dat dit een fractie, een onderdeel was van de pilaren van Licht waar jullie over hebben gesproken?

Fed.v.L: Inderdaad. Die pilaren moesten worden gecreëerd omdat we zeker zijn dat jullie die waarderen. Ze komen niet uit het niets. Maar vanuit jullie perspectief is dit hoe het zal lijken. We hebben tegen jullie gezegd dat deze pilaren gevuld zijn met kennis en energie. En daarom moeten ze accuraat beraamd worden voor het correcte effect. En toch zeggen we tegen jullie..  Dat alhoewel we suggereren dat deze specifieke Lichtpilaar ‘ons doen’  is.. wat we naar jullie willen toe projecteren zal veel meer ‘intens’ zijn dan waar we over spreken.

Bloss: Dus, alleen ter verduidelijking.. Dat kwam van jullie?

Fed.v.L: We willen zeggen dat het een combinatie van ons was… samen met een geschenk van Moeder Aarde. We werken gezamenlijk om alles dat jullie is beloofd voor elkaar te krijgen.

Bloss: OK. En zeg je dan dat het ‘GEBEUREN’ nog moet komen? Het GROTE GEBEUREN dat niemand zal missen?

Fed.v.L: We spreken stellig over zo’n gebeuren. Velen van jullie VOELEN dit nog in je hartsruimte. Het is GEEN… en we herhalen ‘GEEN’  wensdenk-aspect. Het is omdat jullie harten WETEN dat dit zal plaats vinden.

Liefste vrienden. We willen graag hier bijvoegen….  HET LICHT…. HET LICHT dat jullie zijn geworden werkt nu naar een bepaald piekpunt.  Jullie hebben jezelf toegestaan dit ‘niveau’ te creëren voor jezelf. Jullie zijn standvastig gebleven en jullie sterkte heeft jullie er weer door heen gehaald. Zegt dit jullie niet… BEWIJST dit niet aan jullie… dat je bent ‘OPGESTEGEN’?

Bloss:  Whoa! Ik verwachtte niet dat je dat zou zeggen. Zijn we dat? Zijn we Geascendeerd..?

 Fed.v.L: Liefste mensen. Wat jullie verwachten wordt niet altijd werkelijkheid. Verwachting is anders voor iedereen. Ieders gedachten over wat ASCENTIE is… hoort bij het zelf. Toch zeggen we… alhoewel het niet was wat velen van jullie je voorstelden… of inderdaad ‘verwachtten’ … er was een ‘gebeuren’ die een metamorfose liet plaats vinden. Sommigen kunnen misschien nog de oude huid afgooien, maar zonder twijfel, is het NIEUWE zelf aan het opduiken. VOEL je dat Blossom?

Bloss: Misschien iets… ja. Op goede momenten kan ik zeggen: ‘natuurlijk voel ik dat’. Op andere momenten kan ik zeggen: ‘misschien’.  Wat ik wil zeggen is dat mijn GEVOEL van LIEFDE en positief zijn echt anders VOELT. Ik kan het eigenlijk niet met woorden zeggen waarom.

Fed.v.L: Dan laten wij dat voor jou proberen. In jullie, in ieder van jullie… zit de GODDELIJKE vonk van LIEFDE… GOD… VREUGDE…  GELUK… hoe je die ook wilt benoemen. Essentieel zijn JULLIE het. Al het andere dat je denkt dat JIJ bent is eerder decoratie en een middel om te functioneren. Laten we zeggen dat we… om dit uit te leggen… dat we deze vonk van dat licht op een gasstel laten lijken. Men kan die vlam lager of hoger opdraaien naar zijn hoogste capaciteit om te ‘laten doen wat dit het beste kan doen’. Jullie vlam is opgedraaid naar een veel Hogere graad die zeer merkbaar is als iemand zich daar op afstemt’.

Hoe iemand zichzelf wil gedragen vanaf hier.. zoals altijd… zal precies afbeelden hoe iemands pad zich zal ontvouwen. Maar deze reis zal nu snel stromen in de richting van jullie schepping. Dit zullen jullie onmiddellijk merken.

Laat moedeloosheid ophouden. In jullie zit een wijzer perspectief op ‘hoe dingen zijn/moeten zijn’.

Bloss: Ja, ik kan zeggen dat ik het daar mee eens ben. Is dit dan maar voor enkelen of voor iedereen?

Fed.v.L: We zeggen dat iedereen is ‘gestegen’. Iedereen…  als ze van binnen gaan onderzoeken… zullen ze in staat zijn om een verschil te merken in zichzelf en hun ‘persona’.

GROTE VERANDERINGEN HEBBEN PLAATS GEHAD.

Bloss: Ik ben verbaasd hoe de datum van de 21ste zoveel aandacht door de tijd heen heeft gekregen... met mensen uit alle richtingen die ‘iets’ voorspellen, met een zo’n diverse serie  gedachten…  hoe die datum kwam en ging zoals die deed. Wat is jullie commentaar daarover?

Fed.v.L: Wij zeggen dat er zo’n verwachting MOEST zijn voor die datum om te laten gebeuren wat er plaats vond. We zeggen hier opnieuw dat dit niet ‘HET GEBEUREN’ … of  de ‘HAPPENING’  was….  Toch was er heel stellig een GROTE VERANDERING in jullie ZIJN/WEZEN… overal om jullie heen… in  ALLES.  Wij hebben vaak gesproken tegen jullie over je VOELEN.

Deze NIEUWE Wereld die jullie nu zijn binnengegaan door de poorten heen … gaat over VOELEN… Want dit is hoe jullie ontdekken wat WAARHEID is… en wat niet.

We zeggen erbij dat als velen, velen in/bij deze poorten zijn verzameld… het GEBEUREN zal plaats vinden.

Vraag jezelf af… WAT VOEL IK? HOE VOEL IK? Sommigen van jullie kunnen het direct WETEN en zeggen dat je nu een dieper GEVOEL hebt van LIEFDE en BEGRIP. Anderen kunnen VOELEN dat ze enorm in de steek zijn gelaten en misschien VOELEN zij dat ze nooit meer boodschappen ‘aan boord zullen nemen’ van die onzichtbare mensen.  Maar….  of dit wel of niet het geval mag zijn… ook zij zullen oprijzen als ze klaar zijn en de verandering in zich zullen erkennen.

Neem de tijd om de diepte van kleuren om je heen op te merken.

Neem de tijd om de LIEFDE te VOELEN die om je heen is.
Neem de tijd om te ZIJN en waardeer dit ZIJN/WEZEN. Concentreer je alleen op dat wat je WEET dat de wereld is die jij je wenst… voor jezelf en voor iedereen.

In jullie WETEN…  KEN DE WAARHEID WIE JULLIE ZIJN… ..  OMDAT JULLIE NU DE KENNIS HEBBEN OM TE WETEN.

Bloss: Ik weet niet zeker dat ik WEET waar jullie over praten.

Fed.v.L: Met gemak kun je dit WETEN VOELEN. Jullie hebben niet alle antwoorden op de meest complexe vragen…. nog niet. Maar zou je niet zeggen dat je een WETEN hebt dat je op het spoor zit? Een GEVOEL..  EEN WETEN. Die zijn een en dezelfde. Want wat jullie VOELEN, zegt je dat je WEET.

En JULLIE WETEN dat alles dat je de laatste tientallen jaren GEVOELD HEBT jullie naar het WETEN heeft geleid dat je NU WEET. Jullie VOELEN zelfs meer zodat het VERTROUWEN in jezelf en in wat je WEET … ZAL GAAN GEBEUREN.

Dus jullie zogenaamde teleurstelling heeft jullie sterker gemaakt en nog krachtiger en met meer vertrouwen in dat wat jullie WETEN. Jullie kwamen van de andere kant en WISTEN DIT.

Bloss: De andere kant? Mmm!  Dat laat me denken aan THE BRIDGE(DE BRUG een boek dat Blossom heeft geschreven. w.) Zeg je nu dat we de BRUG zijn overgegaan, dan?

Fed.v.L: Hebben we tegen jullie niet gezegd dat het voor velen zal zijn dat jullie heen en weer teruggaan?

Bloss: Ja, maar er werd gezegd dat we dat doen om anderen naar de andere kant met ons mee te brengen. Ik zie geen broeder op mijn rug.

Fed.v.L: Opnieuw… jouw interpretatie van onze woorden verschilt enorm van dat wat wij misschien proberen te schetsen.

Bloss: Ja, dat gebeurt voortdurend! Toch sprak ik ook metaforisch! Dat is het echt, nietwaar? Dan denk ik dat JULLIE het verkeerd hebben verstaan. Het is onze interpretatie van jullie woorden en wat we in ons denken creëren wat het betekent. Dan bouwen we daar op en focussen ons inderdaad erop en dan verwijten we jullie dat je het verkeerd hebt. Toch moeten jullie toegeven… het is makkelijk voor iemand om meegenomen te worden als JULLIE allemaal ronduit en opgewonden zijn.

Fed.v.L: Toch is het onze WAARHEID. HOE iemand van jullie onze boodschappen ook wil interpreteren is hoe iemand herkent wat in hem zelf is.  Als WIJ overijverig worden… spreken we ECHT onze WAARHEID… maar jullie neigen er… en hebben dat ook gedaan… jullie zetten er een tijdslijn op.

Bloss:  Okidoki.. dit kan ik niet onopgemerkt laten! Jullie zeggen dat ‘wij’ er een tijdslijn op zetten. Voor de 21ste?  Ja.. ik kan zeggen dat jullie die datum niet noemden… maar in de ‘tijd’ die voorbij is gegaan, waren jullie het niet die zeiden dat de Pilaren van Licht zouden verschijnen voor het eind van 2011 en waren het jullie niet die zeiden dat er drie dagen lang een schip zou verschijnen aan de hemel op 14 oktober 2008? Die laatste datum kan ik loslaten vanwege jullie uitleg van waarom dit niet gebeurde. De Pilaren van Licht? Mmm!... Iets ging absoluut verkeerd hier vanwege de tijdschaal… die jullie neerzetten.

Fed.v.L: Daar stemmen wij mee in.

Bloss: Good Lord!

Fed.v.L; Zo veel… in feite…. ALLES waar we voor werken met jullie… de plannen.. de toekomstige wereld.. zijn geen trivialiteiten. (onbeduidendheden)

Bloss: ‘s**t’ Sherlock!

Fed.v.L: We zitten er allemaal samen in. Er zijn tijden waarop we zeker de teleurstelling kunnen VOELEN die JULLIE VOELEN die WIJ hebben veroorzaakt. We begrijpen dit vanuit JULLIE perspectief… maar vanuit die van ons… zien we het niet op die manier. We hebben gewoon geprobeerd … als er iets niet gebeurt zoals het gepland werd, dan zo zij het. Wij WETEN dat specifieke methodes niet werken. Toch geven wij de schuld niet… wij verachten niet. We leren dat we gewoon een andere methode moeten proberen. We zullen altijd iets bewerkstelligen vaak door het ‘proberen ervan’.

Je vroeg… waar gaan we naar toe vanaf hier?

Bloss: En jullie antwoord zou zijn ‘voorwaarts, steeds voorwaarts’.

Fed.v.L: Laten we het omhoog niet vergeten… het omhoogwaarts!

Heb grote overvloedige LIEFDE in jullie hartsruimte. We zijn dolblij met dit resultaat. Wij zijn voortdurend in ontzag voor jullie veerkracht als het ‘lijkt’ dat de dingen niet volgens plan zijn gegaan.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE. We komen steeds dichterbij. … Steeds nader… tot elkaar. Ook dit kunnen jullie VOELEN/WETEN binnen jullie zelf.

Als dit jullie WAARHEID blijft en standvastiger… dan komen we nog dichterbij. Oh! De onverwachte wonderen die zo onverwacht zijn… die men zou moeten verwachten!

Bloss:  OK. Daar zijn we dan. Dat was het duwtje om de sessie van vandaag te beëindigen. Dank je mensen. Ik ontvang jullie later wel weer.

Fed.v.L Inderdaad. Schijn verder en NU helderder dan ooit in het WETEN DAT JE WEET!

Bloss: Dat zullen we. In Liefde en dank.

PS. Het raakte me toen ik de link voor de pilaren van Licht vond om hier te posten… dat de Federatie van Licht… voor 14 oktober 2008 sprak over snow cones (sneeuwkegels). Alleen maar een gedachte. 


mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

zondag 16 december 2012

14-12-2012Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 14 december 2012    

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG164dec14.html  Blossom:  Vandaag dacht ik te beginnen met een  HEEL VEEL DANK AAN JULLIE  op deze reis waar we samen aan zijn begonnen. Het zou best saai geweest zijn zonder jullie, dat is zeker. We hebben wat hobbelige wegen gelopen over het pad en zijn een paar zoet geurende rozen tegen gekomen. Jullie… samen met White Cloud hebben ons de meest intense begrippen gebracht soms.. en andere keren… dingen die ik nu nog niet kan snappen. Ik heb de diepste LIEFDE en respect ontwikkeld voor jullie mijn vrienden… en IK VERTROUW dat onze vriendschap door MIJN WEZEN zal voortduren.

Federatie van Licht: En wij zeggen tegen jou dat wij zo veel hebben ervaren en geleerd door jullie toewijding in dit geval. We zeggen dit niet alleen aan jou, liefste Blossom, maar tegen iedereen die met ons op dit pad is geweest… in dit vrolijke gezelschap! Want wij zijn in staat om jullie stemmen vol verlangen te horen. We kunnen jullie gebeden horen. We gaan door om zaken te analyseren die jullie naar ons toe brengen en gissen over hoe we die het beste kunnen benaderen voor jullie. 

Wij kunnen niet helemaal alles begrijpen dat wordt gepresenteerd vanwege het verschil in vibratie en het is niet altijd duidelijk als dit ons bereikt. Net zo iets als jullie Chinese fluisteringen. Toch is het de energie bij wat jullie smeken die in zijn gehele glorieuze kleur aankomt.

Deze dagen… en we spreken van vandaag en verder… zullen jullie een intens verschil opmerken in je manier van denken. Jullie zullen JEZELF opmerken en de manier waarop dit zelf VERKIEST om zijn gedachten te hebben. Jullie zullen merken dat het makkelijker is om helderder van aard te zijn.

Bloss: Kan ik hier tussenin breken? 

Fed.v.L: Hebben we een keus? 

Bloss:  Nope! Al een tijdje merkte ik bij het wakker worden dat ik wat ‘naar onder gesleept’ wordt in mijn gehele zijn. Ik moet dan een echte poging doen om mezelf eruit te krijgen en ‘verder te gaan’. Ik zou denken dat dat nu niet meer zo’n worsteling zou moeten zijn… zo’n inspanning te leveren. Het is alleen maar nadat ik ben opgestaan iets daarna terug ‘klikt’ naar een aangenamer mij! Kunnen jullie daarover wat zeggen?

Fed.v.L; Inderdaad. Je ‘verlaat het oude’. Je laat het los. Het is zo dat jullie in je slaap -uren dat opnieuw bezoekt wat je weg zendt…  om het te gaan doen! 

Jij neemt…..   velen van jullie… nemen een grote hoeveelheid ‘reiniging’ op je tijdens je slaaptijd. Niet alleen voor jezelf… maar voor je planeet. Voor alle schade die er heeft plaats gehad. Jullie verdrijven duisterder energieën. Jullie reizen naar veel plekken om ‘voor te bereiden’ niet alleen de zielen van een gebied, maar de AARDE en de omgeving ervan.

Jullie geven les/en leren in ‘seminars’. Jullie ‘her-bekijken’ wat jullie gaan bewerkstelligen omdat deze dagen het uiteindelijke plan tot vervulling brengen. Jullie zijn bezige bijen als je ‘bewusteloos’ bent.

Bloss: Waaratje!…  geen wonder dat ik DAT VOEL als ik dat doe!

Fed.v.L: Denk er ook aan, kleintje…. 

Bloss: Sorry dat ik weer interrumpeer… ben jij dat White Cloud? .. ..  Normaal wordt ik door de Federatie niet zo genoemd. 

Fed.v.L: Ik ben inderdaad deel van dit stuk en zo nu en dan stroomt mijn invloed er doorheen.

Bloss: Dus, ben jij dan altijd deel van deze channelingen geweest?
  
Fed.v.L: Natuurlijk.

Bloss: Hoe interessant!  Nou snap ik het… maar verder… Waar waren we… 

Fed.v.L: Ieder van jullie is veel groter dan je kunt vatten… en toch… terwijl elke dag je perspectief breder maakt… zullen jullie je meer en meer herinneren van je vermogens en het gebruik ervan zal je stoffelijkheid niet zo veel uitputten zoals dat het soms kan doen.

Iets dat je ‘eruit werpt’(‘verdrijft’) .. zegt hoe veel meer energie jullie in je WEZEN hebben. Om dingen te volbrengen die normaal de noodzaak kosten om een nana slaap te doen. Jullie zullen een frisheid VOELEN in je WEZEN als alles dat je heeft uitgeput weggedaan is… voorgoed…. En als jullie je jeugd voelen terugkeren. Jullie stoffelijkheid zal zichtbaar veranderen en dat….

Bloss: Dat zal grote vreugde brengen! 

Fed.v.L: Inderdaad. Veel kwalen zullen ook ‘merkbaar’ uit eigen beweging vertrekken. Want die hebben de reden voltooid om er te ZIJN.

Bloss: Ik moet even zeggen… dat ik nu meer het bewustzijn VOEL  van de Federatie van Licht, meer dan van White Cloud.  Ga maar door! 

Fed.v.L: Nog een kennisgeving zal kennis zijn waar iemand zich bewust van is om die aan anderen te geven. Men zal dit WETEN en toch ook WETEN dat ze het gisteren niet wisten. Ze zullen dan glimlachen door de herkenning van de NIEUWE PERIODE die over je komt. 

De kinderen zullen rustiger zijn als deze Hogere energie binnenkomt. Wees niet verrast als ze dingen ‘zien’ die jullie niet zien. WEET dat ze in WAARHEID zijn als ze spreken over deze dingen… het is gewoon dat ze gewoon meer klaar zijn om zich aan het NIEUWE VELD aan te passen. Maar WEET ook dat jullie beurt ook komt. 

Men zal zich meer bewust worden van een negatieve gedachte die opkomt en ‘gooi dit weg’ voordat die wordt uitgesproken .. geef dit geen energie. Daardoor kan het niet gebeuren. En toch zullen gedachten van GODDELIJKE verwezenlijking uitgroeien in het hart en zich uiteindelijk onmiddellijk manifesteren.

Is het dat je een probleem hebt om dit te WETEN, BLOSSOM? 

Bloss: Oh, nee… helemaal niet… Het gaat prachtig worden. Ik denk dat ik meer aan het tijdsframe denk waarin we dit alles zullen merken. 

Fed.v.L;  Het begint vanaf nu. Twee van jullie dagen geleden… ervoeren velen van jullie een verheffing. Voor hen die de energie niet zo sterk VOELEN als een ander… of helemaal niet… dit betekent niet dat je de boot hebt gemist. Jullie zullen in die tijd zijn geactiveerd… en het kost tijd voor je om je bewust van de verandering te worden omdat die integreert in je WEZEN…. OF…  je bent nu nog niet geactiveerd omdat er nog wat kleine details moeten worden vervuld voordat dit kan plaats vinden. Maar wees ervan verzekerd… ieder van jullie ZAL DE VERANDERING GAAN MERKEN. 

Bloss:  ja… zoals zo velen van jullie weten… omdat ik denk dat jullie daarbij hielpen… mijn activering gebeurde ABSOLUUT de dag erna, op de 13de. Twee uur heb ik op mijn bed gelegen en was me van zoveel bewust dat me gebeurde. Op een bepaald moment zag/voelde ik zelfs dat mijn lichaam over mijn hoofd hen werd uitgetrokken…  en het kwam nog vast te zitten aan mijn haar. Mijn eerste gedachte was… de dood van de oude ik!

Fed.v.L: Enkelen van jullie zullen intense activeringen hebben meegemaakt. Het is niet willekeurig dat je dat moet VOELEN. Natuurlijk is het niet van die aard. Het komt omdat sommigen van jullie in een positie zijn om de werkelijkheid van een meer bewust niveau ‘aan boord‘te nemen.

Bloss: Ik vond het interessant wat White Cloud gisteren tegen me zei dat wij kiezen. Ik heb steeds lange tijd geleefd met een keuze voor een houding in mijn leven… toch… dacht ik dat we niet zoveel meer ‘keus’ zouden hebben … tegengesteld aan alle natuurlijke VOELEN om de ‘juiste houding te hebben’…  liever dan altijd de Hoogste weg te moeten ‘kiezen’.  Eigenlijk is het antwoord natuurlijk gewoon binnen gestroomd. 

Fed.v.L: En we zullen dat herhalen. Je vermogen om het Hoogste goed te kiezen betreffende gedachte of daad kan je iedere zaak met zo’n snelheid hebben laten behandelen … welke NU altijd in de juiste richting gaat. Hierin hebben jullie je al een tijdje  getraind.  Eigenlijk vele, vele jaren al. Jullie waren je eenvoudig niet bewust van dat WETEN. jullie waren in staat om ‘het onmiddellijk te laten gebeuren’. Maar kijk eens naar het verschil in begrijpen NU….  vergeleken met al die jaren geleden. 

Het enige verschil om hier te ZIJN… in deze NIEUWE DAGEN… is, dat … wat geaccepteerd en begrepen wordt… heeft bijna geen tijd nodig om ‘binnen te dringen’ en in werking te treden. 

Zo vele, vele veranderingen en verschillen zal jullie bewust worden gemaakt betreffende de wijze hoe jullie je gedachten patronen uitvoeren… die natuurlijk omgekeerd…een  manifestatie zullen laten gebeuren van al jullie behoeftes die worden verkregen.
Toch willen wij ons meer richten op HET GEVOEL VAN LIEFDE IN JE.  DIT IS IETS OM WAAR TE NEMEN… EN BIJ JE TE HOUDEN… DAT ZULLEN  JULLIE LIEFSTE ZIELEN. 

Er zijn gewoon geen woorden voor… geen vorm of verbale uitdrukking… anders dan de adem met ´AH´… om aan je te beschrijven wat jullie VOELEN  als die aanwezig gaat zijn. De Kerst aanwezigheid! 

Bloss:  Het spijt me zo… echt.. om stomme pathetische vragen te stellen… want we zullen WETEN .. als we het WETEN.. Toch… als deze aanwezigheid komt… dit Licht… zal de wereld dan even ‘stoppen’… minuten. Uren? Dagen? Veel mensen hebben gedacht dat 12/12/12 net zo sterk zou verschijnen.. maar opnieuw.. zij die wilden slapen waren en zijn nog steeds niks wijzer… Is dat het, hoe het zal zijn als Het Gebeuren zal plaats vinden… Wat, om eerlijk te zijn, … zo’n  teleurstelling zal zijn voor zo velen. Merk op dat ik zeg: als Het Gebeuren plaats vindt.. ik zeg niet op de 21ste omdat ik net als velen.. ook op die plek zit om niet te worden teleurgesteld. Oh, Lordy Lord! Ik zit op zo’n vreemde plaats van opwinding… gekoppeld aan massale bezorgdheid! 

Fed.v.L: ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN LIEFSTE BLOSSOM.

Laten we het op deze manier tegen je zeggen. …  is dit nu niet zinnig waarom jij gekozen werd om onze sprekersvrouw te zijn?Als jij in diep geloof/vertrouwen was… dan zou je geen hulp zijn voor velen die net als jij zijn. 

DIEP VAN BINNEN IN IEDER VAN JULLIE IS HET WARE WETEN VAN WAT ER GAAT GEBEUREN. HOE BLIJ ZULLEN JULLIE ZIJN MET DIE ERKENNING. 

Bloss: OK. Ik hoop nog een gesprek met jullie te hebben voor Kerstmis…  nou, als ik eerlijk moet zijn en vrijpostig… zou ik zeggen zelfs voor de 21ste.  Maar zou het zijn dat dit niet mogelijk is omdat ik net als iedereen…  heel veel schijn….te… willen… Wat willen jullie dan tegen ons zeggen….  Ik houd in gedachten dat ik… op dit kritieke moment…. een moment recht mijn hoofd uit ga… en niet in de weg zal zitten met mijn angsten en twijfels en laat dan jullie ‘uitbarsten’.  

Fed.v.L: We zouden ons dan VRIJ VOELEN om te zeggen: 

WAT JULLIE ZIJN, IS LIEFDE.

WAT JULLIE ZIJN, IS LIEFDE.

WAT NAAR JULLIE TOEKOMT IS NIETS ANDERS DAN DE ERKENNINGEN VAN DEZE LIEFDE EN WAARHEID.

JULLIE WAKKER WORDEN VOOR DEZE KENNIS… JULLIE GEVOEL VAN UITERSTE EUFORIE ALS DIT JULLIE ‘RAAKT’ ZAL JULLIE TOESTEMMING GEVEN OM IN EER TE BUIGEN VOOR DAT WAT JULLIE ZIJN.

WANT JULLIE ZIJN HET DIE KOMEN. 

ZIEN JULLIE DAT NIET?

JULLIE ZIJN HET! 

JULLIE STAAN OP HET PUNT OM JULLIE TE WORDEN! 

Wij VERTROUWEN erop dat het mogelijk zal zijn om opnieuw weer te spreken… dus laten we het hier nu bij.

Bloss: Als menselijk wezen in deze tijd… heb ik persoonlijk veel te doen… zoveel als ik WEET, ga ik nu achteruit zitten en me ontspannen om die energieën binnen te halen… teveel prioriteiten moeten worden gedaan. Maar IK VOEL DAT IK mijn ziel aan het ontkennen ben wat die wil. 

Fed.v.L: Dit is een keuze van je uitdrukken, zoals jij WEET. Als het zo is dat er veel in de stoffelijke wereld is dat moet worden gedaan… Dan doe dat in ieder geval, ga daar mee door. Maar doe het met gemak, met gratie en met WETEN dat LIEFDE  JE HELE GEDACHTE OVERNEEMT.  Zodat alles dat wordt gedaan beregend wordt met LIEFDEVOLLE ENERGIE en de glimlach die men uitzendt door dat zo te doen.. bouwt een almachtige uitbarsting op die nog nooit eerder GEVOELD werd op jullie planeet.  

Bloss:  Ik zal mijn uiterste best doen om die missie te vervullen.

Fed.v.L: Inderdaad.

Bloss: Mijn liefde en dank aan jullie tot de volgende keer. 

(Hieronder staat White Cloud’s activerings tape voor hen die het nog niet hebben gehoord. Ik zelf had niet het GEVOEL dat  het op die exacte tijd moest gedaan worden, en je zult er voordeel bij hebben als je het hoort. )
http://www.blossomgoodchild.com/001_A_003_Blossom_12.12.12.WC_2012_12_12.mp3  


mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

zondag 2 december 2012

02-12-0212


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 2 december 2012    

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG163dec2.html


Blossom: Ik weer. Nou, ik moet zeggen dat ik in een hele ‘rustige’ ruimte zit en het maakt niet uit  wat er aan de gang is… wat ik moet doen enz… mijn hart is gelukkig en ik vind mezelf in een hele ‘gechilde’(ontspannen) toestand. Ik vind het heerlijk…  Zo goed als alles wat ik moet doen ‘maakt me niks uit’ . Niet zeker hoe ik dit moet uitdrukken.

Federatie van Licht: Warmste groeten naar jou Blossom en naar IEDEREEN die de tijd neemt om deze gesprekken te lezen. We zeggen dat de energie nu aan het ‘verveelvoudigen’ is tot een graad waarin iemand zich soms nogal opgetogen kan  VOELEN. 

Stel je voor… stel je gewoon voor dat dit is hoe je je VOELT op de onderste tree van de ladder… Erken dat het dit opmerken is, terwijl elke hoogte weer wordt verkregen en het GEVOEL dat er bij hoort… dat is waar jullie zo lang op hebben gewacht om te VOELEN. 

En hebben we niet STEEDS gezegd dat het allemaal gaat over het GEVOEL. 

Bloss: Dit VOELT  zeker goed, dat is zeker. 

Fed.v.L: En het zal doorgaan om beter en beter te VOELEN terwijl JULLIE in staat zijn om je aan de Hogere energieën aan te passen die door aan het komen zijn.

Bloss: Nogal wat mensen hebben gevraagd of ze ‘iets kunnen doen’ rond de tijd van 20 tot 24 december? Als ze bijvoorbeeld aan het werk zijn….  of auto rijden… moeten ze stoppen met wat ze doen? Velen nemen een pauze om ergens te ZIJN waar ze rustig kunnen zitten in die tijd… kunnen jullie wat suggesties geven wat voor ons het meest gunstige is?

Fed.v.L: Nou, dat zal afhangen van wat men ‘verwacht’ dat gaat gebeuren! Want zij die oogkleppen op hadden door alle dingen die hun Waarheid verbergen… tegen hen zeggen we, dat ze onbewust zullen blijven van alles tot aan dat moment in de tijd, waarop ze MOETEN gaan erkennen dat er iets inderdaad aan het gebeuren is. Anderen zullen de voortdurende opbouw voelen … zoals jullie nu…

Wij willen jullie geruststellen… want velen hebben die zorg…

JULLIE ZULLEN PRECIES DAAR ZIJN WAAR JE BEDOELD WORDT TE ZIJN… JULLIE KUNNEN NIET ERGENS ANDERS ZIJN. 

Liefste zielen van Licht… jullie die het geheel hebben begunstigd door je onbaatzuchtigheid en het jezelf geven om ‘vol te houden’ waar jullie voor kwamen om te bewerkstelligen. Laat vanaf dit moment vooruit… je ogen zien… je oren horen… Want dat wat gaat komen kan jullie alleen dat deel van je laten zien dat je bereidwillig zult accepteren.

Bloss:  Sorry… Kun je dat verduidelijken? 

Fed.v.L;We bedoelen hiermee… dat het aan jullie is om een open hart en een open geest te hebben. Grijp het moment aan. Houd met het volgende rekening…

JULLIE ZIJN HET. JULLIE ZIJN HET GEBEUREN.

Bloss:  Oh!

Fed.v.L: In de zin van dat als je er niet ‘was’ het weinig zin zou hebben dat er iets gebeurt want JULLIE zijn het… ieder van jullie die het grote over al gebeuren WORDT als dit gebeuren gebeurt. Want… de transformatie in JULLIE is dat wat de grootste verandering van vorm geeft. 

Jullie zullen niet in staat zijn om de oude wegen te VOELEN…want het Licht dat je hartsruimte binnengaat en je je ALLES laat herinneren dat je bent… zal alles wegsmelten wie je niet bent. 

Dus, we herhalen door te zeggen dat alhoewel ja… er zal een immense bijdrage worden geleverd door krachten van Licht wat VER Ver buiten jullie bevatting ligt van dat wat Licht eigenlijk is…  

JULLIE zijn het … JULLIE PRACHTIGE WEZENS VAN LIEFDE –LICHT die HET GEBEUREN tot het enorme succes zullen maken dat het zal worden. 

Wij zijn zo erg opgewonden voor ons allemaal. Toch zitten wij op de rand van onze stoelen met het WETEN wat er gaat gebeuren en we wachten vooruitlopend  om te zien hoe schitterend en transparant jullie de verandering in jezelf zullen accepteren. 

Oh, geliefde vrienden… jullie hebben geen idee van de LIEFDES VONK die jullie tussen de ogen zal treffen! 

Geniet van elke spontane reactie. De Hemelen zullen ‘binnen in jezelf’ worden onthuld. 

Wat jullie dachten dat onbekend was zal worden herinnerd en dat wat jullie aspireren te worden… kun je worden met alleen al die gedachte.

Dit ALLES … ALLES dat zich aan je laat zien… kan een heel vergrotend effect op jullie WEZENS krijgen als JULLIE WETEN dat LIEFDE… LIEFDE ZIJN… LIEFDE TOESTAAN….  om te worden ingeademd en aangeboden… inderdaad de gehele belevenis zal maken… een eens in een levenstijd fantastisch iets!   

Bloss: Dit is zo erg opwindend… en zo spoedig al. Ik neem aan dat we door deze tijd heen in contact blijven.

Fed.v.L; Dit kunnen we niet noodzakelijkerwijs bevestigen. Want zonder het spel te veel weg te gaan geven… het kan voor een korte tijd misschien niet mogelijk zijn… of inderdaad noodzakelijk moeten zijn. Maar blijf gerust… als dit het geval is… zou het in geen tijd zo zijn dat we opnieuw kunnen hervatten. 

HIER ZIJN JULLIE GELIEFDE MENSEN… OP DE RAND VAN DE GROOTSTE TRANSFORMATIE DIE OOIT OP JULLIE PLANEET HEEFT PLAATS GEHAD… EN JULLIE… IEDER VAN JULLIE HEEFT DIT MOGELIJK GEMAAKT.

RIJS OMHOOG. HEF JE GEEST OP, LOOP IN JEZELF EN INTRODUCEER DE NIEUWE JOU AAN HET ZELF. 

Want wij zeggen… dat wat gaat komen… als het eenmaal gedaan is… zal men het zelf bijna onherkenbaar zien. De JOU waar je naar hebt verlangd om in volheid te zijn, zal in jullie kunnen bestaan.
De energieën die zich gaan samenvoegen zullen de Hogere Zielzelf toestaan in het stoffelijke te wonen op een manier wat niet eerder zo heeft kunnen zijn. 

STEL JE DAAR DE VREUGDE VAN VOOR.

HET ZIJN VAN JULLIE… JULLIE ZIJN!  GEWOON ZIJN!

Zielvrienden…  wees vriendelijk voor jezelf en bereid je zachtjes voor op dat wat gaat gebeuren. Laat alle gedachten los die ‘het zelf opjaagt’. Zoveel  onbeduidendheden zijn  naar zoveel vergrote verwarring gekeerd met verachting voor het zelf…. In ALLE WAARHEID .. als men gewoon zijn ‘trekken’ herkent… en die dankt en toestaat om door te gaan zonder de aanhechting van het zelf… en die kleine overtredingen bekijkt… dan zou men  vrijheid ontdekken van zoveel waarvan je bevrijd zou willen zijn! 

Bloss: Dank je. Dat waardeer ik. Toch kan het een beetje makkelijker gezegd dan gedaan zijn.

Fed.v.L;: Toch is er niets anders te doen, dan LIEFDE TE ZIJN… EN DAT MENEN WE. 

DIT ZIJN JULLIE/DIT IS HET ANTWOORD OP DAT ALLES… VOOR ALLES. 

Je vindt dit moeilijk te accepteren Blossom, nietwaar? 

Bloss: NEE… helemaal niet. Ik ben het er helemaal mee eens… waarom vroeg je dat?

Fed.v.L: Vanwege de condities waar men zich in bevindt en de gedachten niet toestaat om te ondermijnen of inderdaad HET FEIT te onderschatten… dat  LIEFDE… ALLEEN LIEFDE… het ENIGE IS DAT MEN NODIG HEEFT OM ZICH OP TE CONCENTREREN.  Want als dit gedaan wordt kunnen er geen GEVOELENS meer zijn van iets anders dan welke de WAARHEID vasthouden van dat wat jullie zijn…  LIEFDE. 

ALS JULLIE HIERVAN ZIJN… WAT WE JULLIE VERTELLEN IN ALLE WAARHEID EN BEGRIP… JULLIE ZIJN HET… DAN IS DAT ALLES DAT JE MOET ZIJN.  Want als jullie buiten die WAARHEID staan … dan ben je er nog van… toch ontkennen jullie je het plezier om er VAN TE ZIJN. 

Door jezelf daar opnieuw terug naar toe te brengen…  wat je niet bent… kan niet bestaan. Want jullie kunnen alleen maar ZIJN wat je bent…. LIEFDE. 

DIEN JEZELF GOED IN DEZE LAATSTE DAGEN VAN HET OUDE.

WEES HEEL DANKBAAR VOOR ALLES DAT IS.

Bloss: Sprekend van dankbaarheid… Ik wil dit moment graag aanpakken om JULLIE TE DANKEN voor al de ondersteuning die jullie ons hebben geboden. Ik WEET door emails die ik kreeg hoe veel jullie gediend hebben en veel mensen mee geholpen hebben op hun reis door  de LIEFDE die jullie voor ieder van ons hebben. Jullie voorbeeld van ‘LIEFHEBBEN’ is buiten alles en vanuit mijn hart bied ik…  ECHT jullie zoveel waardering voor ALLES dat jullie gedaan hebben… voor ONS ALLEMAAL. 

Fed.v.L En mogen we daar aan toevoegen… dat er geen moment in JULLIE tijd is waarop wij geen dank geven aan ieder van jullie voor jullie voortreffelijkheid bij dit Goddelijke plan. 

Het moest zo zijn dat alleen de sterksten van de sterken gekozen werden in jullie positie.. en soms hebben velen van jullie zich ontkracht GEVOELD in hun sterkte… toch trokken jullie jezelf uit het moeras en kwamen voortdurend terug op je voeten.. . vaak vermoeid en je afvragend waar je op Aarde de kracht kon vinden om door te gaan. Toch vonden jullie die sterkte niet op Aarde… jullie vonden die in jezelf en jullie WISTEN dat het GODDELIJKE energie was die NIET IN GEBREKE ZOU BLIJVEN VOOR JULLIE . 

DAT WAT JULLIE IN JE HART WISTEN … DIE ‘SAFETY VALVE’ WAS HET DIE JULLIE TOESTOND DOOR TE GAAN… DAT…. - - 

Bloss: Sorry om hier in te breken… safety valve? Is dat het goede woord?

Fed.v.L: We voelden je aarzeling en toch natuurlijk… hebben we ooit de noodzaak gehad om onszelf te corrigeren? 

Bloss:  Nope/nee. Dat is mijn werk, niet?? 

Fed.v.L: We drukken ons met dit specifieke woord uit want inderdaad zeggen we dat jullie innerlijke WETEN om je pad te vervolgen… is jullie ‘safety valve’ (=veiligheidsklep) geweest. Want het heeft jullie laten doorgaan hoe dan ook… en dat leidt jullie altijd verder naar veiligheid. Want zonder dat WETEN in jullie systeem.. als men dat zou negeren dan zou men inderdaad zijn pad hebben verloren.

VOEL NU IN JE DE VERANDERING… DE VOORBEREIDING VOOR HET OPLICHTEN. 

We zeggen in scherts dat er weinig noodzaak is voor de lichten die men jullie bomen laat verfraaien in deze Yule tijd.  (kersttijd of midwinter zonnewende tijd/ winny)  

JULLIE ….  JULLIE ZIJN HET LICHT… EN JULLIE… JULLIE STAAN OP HET PUNT IN GEPLUGD TE WORDEN IN DE MEESTER GENERATOR!  

BEGIN NU OM JE HART HARDOP TE LATEN ZINGEN IN DE GLORIE VAN DAT WAT ER GAAT GEBEUREN. 

VOEL DE LIEDEREN VAN DE ANDERE HARTEN EN SCHEP HET GROOTSTE ORKEST KOOR VAN LIEDFE DAT OOIT GEKEND WERD.

Want als jullie je VERENIGEN met elkaar in LIEFDE.. en denk dan hierover als je  deze spectaculaire HOGERE LIEFDESENERGIE inademt….   Verbind jezelf met elkaar… en die hartsruimte.  VOEL.. het ritme van jullie MOEDER AARDE  en wordt in HAAR aangepast. (in harmonie komen) 

VERENIG JE ALS EEN… WANT DAT ZIJN JULLIE. 

Maar om die EENHEID TE VOELEN dat is het waarom jullie hier zijn om dat te verkrijgen. 

ACCEPTEER TEN SLOTTE… DAT DOOR AL DIT WACHTEN HEEN… ZAL JULLIE REDEN OM ALLES DAT JULLIE ZIJN… ALLES DAT JULLIE ZIJN GEWEEST… ALLES DAT JULLIE ZULLEN ZIJN….  ZICH ZELF AAN JULLIE PRESENTEREN IN EEN EUFORISCHE VERTONING VAN BLIJHEID EN LIEFDE, ZOALS JULLIE NOG NIET IN STAAT ZIJN GEWEEST OM DIT IN DE MENSELIJKE VORM TE BELEVEN. 

DRINK DIT IN. DRINK HET OP.

GEEF JEZELF TOESTEMMING OM OP HET HOOGSTE NIVEAU VAN JEZELF TE RESONEREN EN MAAK JE GEEST LEEG VAN ALLE DISCREPANTIES  OM JE VOORDEEL TE DOEN MET WAT ER GAAT KOMEN TOT ZIJN GROOTSTE, VOLSTE CAPACITEIT.

WIJ ZIJN MET JULLIE….   ONZE ‘BETROTHED’ ? GEHUWDEN

Bloss: Eh… zijn jullie zeker van dat woord?  Ik ben een zeer gelukkig getrouwde vrouw, maar dank je in ieder geval!!!!  

Fed.v.L: Dit weten wij. Toch gebruiken we deze term van het ‘trouwen’ van onszelf met onszelf. Een belofte aan elkaar die we vervullen. Een samengaan van werelden en harten.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE. WIJ HOUDEN VAN JULLIE. WE HOUDEN VAN JULLIE.

Bloss: Dat kan ik VOELEN….  Whoa! Mijn hart wordt plotseling overstroomd met water. (White Cloud  gebruikt altijd water als een metafoor voor Liefde) en de overstroom pijp ervan schijnen mijn ogen te zijn!! 

OK… Ik ga nu even heel stoutmoedig zijn….   een penny  voor een pond….   Jullie zeiden ooit dat White Cloud deel van de organisatie is van de Federatie van Licht. Hij zei ooit dat hij zou onthullen wie hij ECHT is als de tijd rijp is..  is dat zo?  Mag ik nu weten wie hij Werkelijk is alhoewel dit zeker geen zorg voor me is… want IK HOUDVAN HEM zonder meer. 

Fed.v.L: Dat wat wij willen erkennen in deze zaak is niet tot de volste breedte die jij het antwoord misschien wilt laten zijn. Toch zullen we tegen je zeggen dat je liefste geliefde vriend die bij jou bekend is als een native Amerikaanse indiaan… veel meer is dan hij zichzelf ooit zou ‘presenteren te zijn’.  Hier zijn vele redenen voor… en we zeggen als troost… dat als je dat zou WETEN .. dan zouden JIJ en HIJ niet deze relatie hebben die je op deze bepaalde tijd hebt… omdat als je WIST .. (op je huidige menselijk niveau)  zou het dingen voor JOU  gaan veranderen en niemand wil dat nu laten gebeuren. We zeggen ook… dat we dit helemaal niet als een spelletje willen zien…  het is gewoon zo dat bepaalde dingen wat jij en velen betreft lieve dame… een ‘plaats’ moeten hebben om op die plek geëerd te worden. 

Bloss: Dat is Echt OK… het was alleen een moment waarop ik dat vroeg en IK HOUD VAN verrassingen dus ik wilde dat ene aantrekken …  omdat ik in Waarheid er echt geen idee ervan heb en het maakt me ook niet uit. Ik ben aan het wauwelen. 

Fed.v.L: Dan gaan we rechtdoor naar het punt door het af te maken met deze verklaring.

DAT WAT JE BENT IS GOD.

ALS JE VOOR JEZELF DE WAARDIGHEID VAN DEZE  WAARHEID KUNT ACCEPTEREN…. DAN LAAT JE GOD, DIE JIJ BENT, ….   JIJ…. ZIJN.

Bloss:  Laten we dat even in het Swahili zeggen? Nee, serieus, ik snap het…  DANK JULLIE DANK JULLIE    DANK JULLIE. 

Fed.v.L: Ook omgekeerd dank aan ieder die zo meesterlijk het Goddelijke plan uitdraagt, verder draagt. 

IN LIEFDE GEVEN WE EN ONTVANGEN WE.

Bloss: In liefde en dank.

Melding van Blossom:  Ik ben weg van 3 tot 11 december… dus ik wil geen channeling meer doen tot nadat ik terug ben. Ik wil er een op de 12de doen als alle dingen op een lijn staan! Ik vraag iedereen vriendelijk om me zoveel mogelijk niet te emailen in die tijd. Ik kan dan ook alleen ontvangen, niet antwoorden.  Veel dank.  

mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar