Followers

i decree

maandag 26 november 2012

26-11-2012

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 26 november 2012    

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG162nov26.htmlBlossom: Zo, weer een week is dichterbij gesuisd… steeds dichter bij het eind van het jaar… en  MY MY!  Hoe is dit jaar voorbijgevlogen. Ik laat het nu aan jullie over… Jullie weten het ’t best VOEL ik. …

Federatie van Licht: De warmste groeten aan iedereen. Je spreekt van tijd die voorbij vliegt en wij zijn het er mee eens dat dit voor jullie het geval is. Maar in de Nieuwe tijd zal het nog sneller schijnen te zijn…. Nog veel meer omdat er GEEN tijd is. Tijd is van het oude paradigma en zal minder en minder belangrijk worden als de ‘tijd’ verder gaat. De komende weken zullen worden alsof de dag een minuut is.

Er is al zoveel Liefde die doorstroomt… onopgemerkt voor sommigen… maar bij velen wint deze aan stuwkracht. Laat het zo zijn Liefste Mensen… dat jullie harten verwelkomend en open zijn voor de instroom van energie die op/in jullie planeet regent. 

Denk eraan dat je constant LIEFDE BENT en dat de tijd nu bij jullie is om het zelf TE VULLEN met zichzelf.

Je kunt een beetje verwarring VOELEN over wat dit eigenlijk betekent en we zijn ons bewust dat we hier heel vaak over hebben gesproken… toch gaan we gewoon door om jullie er aan te herinneren. Want als het muntje valt zal de loterij worden gewonnen! 

Vanuit het perspectief van iedere ziel… afhankelijk van waar dat perspectief ligt… zal er een golf van uitputting komen vóór Het Gebeuren uit… we zeggen het eenvoudig om het te erkennen. Dit heeft een tweede resultaat omdat dit het zelf voorbereidt op de Hogere energie die gaat komen. 

Blossom: Veel mensen praten over gebeurtenissen betreffende zonne-energieën… ik heb dat zelf niet bestudeerd… kunnen jullie daar eigenlijk Licht op laten schijnen?

Fed.v.L: Omdat de Zon inderdaad Licht werpt! Wat we zullen zeggen over deze zaak is dat veel activiteit direct uit dit voertuig zal stromen. Opnieuw willen we niet de verrassing wegnemen en toch erkennen we dat ‘de zonnegod’ een groot deel gaat spelen in wat er duidelijk gaat worden.

MEN MOET NIET VERWACHTEN WAT MEN VERWACHT!

We willen zeggen dat op de momenten van VOLSLAGEN WAARHEID…  men er goed aan doet om zich met lichaam, geest en ziel op één lijn te stellen met de belevenis. 

Die zal voor iedereen verschillend zijn.. toch zeggen we dat er een ‘algemene grond’ zal zijn, waarin IEDEREEN een verandering zal herkennen.

Haal adem en blaas uit op het diepste niveau en open je WEZEN voor WAT IS.

Liefste bewoners van de Aarde…. De einddagen zijn aan hun eind. Nieuwe dagen zullen gaan schijnen en zullen IEDEREEN hernieuwde HOOP geven op een prachtige Aarde. Een planeet van schoonheid die JULLIE gaan herscheppen in de glorie van zichzelf.
Men zal het verschil merken in de zielzelf… het maakt dan niet uit welk niveau men heeft bereikt tot nu toe. Want deze Licht Liefde die gaat binnenkomen zal de spirit laten zweven en  ZICHZELF zijn. 

Oh, de vreugde die jullie zullen beleven. Zoals je zou zeggen… die zal je van je sokken gooien.

Bloss: En zal die vreugde blijven?

Fed.v.L: Tot op een bepaalde hoogte… die zal immens zijn bij zijn ‘Dageraad’ .. toch zal die een beetje sudderen voor anderen om hen aan hun nieuwere Hoger niveau aan te passen. 

NIEMAND ZAL HETZELFDE BLIJVEN ZOALS ZE EENS WAREN.

Bloss: En toch zal het leven … gewoon verder gaan?

Fed.v.L: Niet ‘gewoon’ verder gaan. Het Leven zal een Nieuwe Verlichting aannemen. 

Voor DEGENEN DIE DAT WILLEN… zij zullen zichzelf vinden in een wonderland dat vanuit het hart komt… Een verschil van hart zal DUIDELIJK  zijn voor het zelf en de wil om het ‘Goed te doen’.

Bloss: Kun je dat een beetje uitleggen… ‘Goed te doen’. 

Fed.v.L: De wens van zelf-meesterschap zal duidelijker zijn. Zo lang heeft men ‘onder de duim’ gezeten en was de absolute volmaaktheid van het Menselijk Wezen vergeten. Men zal in staat zijn om de situatie te bekijken die geweest is en iedere beweging maken die mogelijk is om de schade die over hen is gebracht, te corrigeren.

Die zal van de bovenste plank zijn in iemands wensen… Want als dit eenmaal is gecorrigeerd, dan zullen de sprongen met sprongen komen… en het ‘soort’ wereld waarop iemand Vertrouwde om in binnen te gaan… zal op de drempel staan… met de deur wijd open. 
Zielen van de Aarde… Zielen van het leven… als dit Licht op jullie regent… vind in jezelf om er vergeving aan te vragen… Vergeving aan het zelf omdat het van het pad was afgedwaald van tijd tot tijd.. en paden zocht die niet altijd zo nuttig waren…  maar innemend. 

Zoek ook vergeving van hen die ECHT de duisterder paden hebben gelopen en niet in staat waren om een weg naar vrijheid te vinden… Want zij raakten zo verloren en verschanst op dat specifieke looppad… dat alle gedachten van zonnelicht hun gedachten verlieten en daarom ook hun ziel. 

Als dit Licht komt… en JULLIE vindt… de WAARHEID VAN JULLIE . En de diepste Liefde biedt voor het zelf en voor ALLES DAT IS. 

VOEL die Liefde… want wij zeggen jullie… die zal overweldigend zijn.

Bloss: Dus zal dit een bepaalde tijd zijn? Want ik heb een video gezien van een Maya heer die kortgeleden sprak over een acht minuten tijd die er zijn waarin we bewust zouden worden gemaakt van een Hoger bewustzijn en vandaar uit zou het aan ons zijn om dit ‘te vervolgen.’…  zoiets!! 

Fed.v.L; Zoals we zeggen… deze Lichtstroom zal niet voortdurend zijn… toch zal dit ‘kortstondig’ zijn in termen van het Grote Schema van dingen.

Bloss: Ik bedoel… als iemand druk is… Dan kunnen ze dat dan waarschijnlijk gaan missen!!?? 

Fed.v.L: Nee… dat zou niet mogelijk zijn. Dat wat gaat komen is NIET van dezelfde vibratie van iets dat eerder is gekomen. Het zal niet zijn zoals je eerder zei dat sommigen er zich wel en anderen er zich niet bewust van worden…. zoals in een sterrenpoort opening bijvoorbeeld.

WAT ER GAAT KOMEN KAN NIET AAN WORDEN VOORBIJ GEGAAN. 

Bloss:  Met alle respect.. dit is allemaal goed en wel voor jullie… Jullie weten waar je over praat… wij niet! Wij moeten het vermoeden en ‘ons stuk eruit nemen’ uit al die verschillende voorstellen die over de zaak zijn gedaan. Ik weet dat er niet lang meer te gaan is… maar ik moet zeggen…. Zoveel als ik mijn best doe om in de best mogelijke ruimte te zijn totdat die tijd komt… voor mij is het… bijna een herinnering van 14 oktober 2008.. toen het wachten bijna onverdraaglijk scheen… vermengd met opwinding en met heel veel vooruitlopen op! 

Fed.v.L: Toen zeiden we dat men zoveel mogelijk moest ademen door meditatie als mogelijk was en het WETEN moest toestaan van de ziel om VREDE in de situatie te brengen.

WEET IN JE HART EN BLIJF VERZEKERD IN JE DENKEN… DAT WAT ER GAAT GEBEUREN, GEBEURT DOOR DE GODDELIJKE VERGROTING.
ALLES DAT DOORGAAT IN JULLIE EN OM JULLIE HEEN IS HET GODDELIJKE PLAN DAT WORDT UITGEVOERD.
DENK ERAAN… HET MAAKT NIET UIT HOE HET KAN VERSCHIJNEN. 

Bloss: Als je zulke dingen zegt… zal het dan zijn om het ruwe met het zachte samen te nemen? 

Fed.v.L: Het zal zacht zijn als je wilt dat het van fluweel is… en ruw als je dit van steen wilt laten zijn. 

Wij willen jullie niet in verwarring brengen op dit ogenblik… we willen louter jullie gedachten vergezellen met dat wat het meest waardevol is.

Bloss: Dank je. Ik wil ook graag helder maken dat jullie geen datum hebben gegeven waarop dit Licht komt…. Is daar een reden voor? 

Fed.v.L; Wat herinner jij je? 

Bloss: Dat ik besloot om niet met ‘tijden’(datums) door te gaan voor zo ver het jullie betreft…

Fed.v.L: Wij houden ons enkel aan je wensen.
Stel je dit voor… WEET het… Dat het Licht dat VANUIT jullie planeet schijnt ongelooflijk schitterend is. … Want er zijn velen, velen van jullie die in hun hart WETEN dat de dageraad van een NIEUWE WERELD op elk moment zal beginnen.

Deze energie die naar buiten schijnt geeft zo’n grootheid aan de zaak.

STEL JE VOOR… dat allen ‘ín het weten zijn’. .. jullie harten kloppen als EEN en jullie gedachten zijn van dezelfde vibratie van LIEFDE en de wens is om deze Nieuwe Wereld te laten gebeuren.

Want diep in jullie hart weten jullie dat je missie… waar je zo lang op hebt gewacht en in het hart soms zoveel vurig verlangen voor hebben gevoeld..  jullie gaan STRALEN naar de tijd waarvoor je je inschreef die je wilde bereiken. EN BEREIKEN ZULLEN JULLIE DIE. 

Haalt ALLE twijfels uit je gedachten… laat jezelf baden in de Gouden glorie van jullie bereikingen. De weg die bereisd is, is niet zonder valkuilen geweest, doch de weg waarop je gaat reizen is een van glorieuze zonneschijn.. die helemaal geplaveid is met een GEVOEL dat ontsteekt en opwindt. 

Liefste zielen… wij zijn met jullie… jullie zijn met ons.

Wij WETEN dat wat gaat komen alle verwachtingen te buiten gaat. 
Wij WETEN dat JULLIE steeds hebben doorgemarcheerd naar deze tijd… eeuw na eeuw…. en NU is die hier.

De hemelen weergalmen van Vrede… als het leven een geheel nieuwe betekenis krijgt… en toch… is dit het oudste verhaal in het boek. 

Bloss: Veel dank..  (dit schijnt best kort te zijn, alhoewel het 2 uren kostte om te maken… ik had een hele grote interruptie… ik verloor het document in het midden!   Prijs Google!)    


mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

woensdag 21 november 2012

20-11-2012Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 20 november 2012    

Bron: Bron:  http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG161nov20.html


  
Blossom: Nou, Goede Morgen!  Iets waar ik de vorige keer over nadacht… Als jullie De Overzieners van De Overzieners zijn…..   zijn er dan ook Overzieners van de Overzieners van de Overzieners en als dat zo is…. wie zijn zij…. Wat doe ZIJ en … krijg ik daar een woordje over?  

Federatie van Licht: Welkom aan jou liefste dame en het is in ons belang en in dat van jou om alles wat jouw gedachten willen bespreken met ons, te ‘overzien’.  Inderdaad zijn er ‘rangen’ boven ons station. In feite, vele. Men zou verbaasd staan bij het aantal  niveaus die bij dit GROTE GODDELIJKE PLAN zijn betrokken. Want dit is niet zoals je weet een plan dat gaat over het verhuizen van een huis naar een volgend. Dit PLAN houdt de opheffing van een gehele planeet in en allen die op haar varen! 

Bloss: Ik ga zo terug naar de Hiërarchie, momentje. Alleen om een punt naar voren te brengen… jullie zeggen: ‘allen die op haar varen.’ Er zijn enige mensen die VOELEN/denken dat zij die niet wakker zijn, niet ‘met deze tocht meegaan’… toch zijn zij van/op de planeet. Kunnen jullie JE GEVOELENS duidelijk maken daarover? Men kan zo in verwarring raken door al die ‘mogelijkheden’ daar verder. 

Fed.v.L: Wij zeggen IN ONZE WAARHEID dat het geen GODDELIJK PLAN zou zijn, als het zo was dat sommigen zouden worden achtergelaten. Want het is zo… dat als men heeft verkozen om op reis te zijn in deze aangrijpende tijd… is dat precies… hun keuze. Want op deze planeet van jullie is er de welwillende factor van de vrije wil en daarom de vrije keuze.  Dit werd aan de mensheid gegeven. Waarom/Hoe kan het zijn dat iemands keuze dan zou worden beoordeeld of ze wel of niet met hun verlichting verder gaan op een hoger of op een lager vlak? 

Er zal niemand worden achtergelaten in het grotere schema van dingen.

Wij zijn allen EEN. Hoe zou een deel van het ENE niet kunnen Opstijgen? Noem je dat eerlijk om te discrimineren over het tempo dat iemand koos te nemen als zij op HUN reis lopen?

Bloss: Dus,  verduidelijk dan ook dit… Er wordt gezegd dat we naar de vijfde dimensie opgaan… stoffelijk ….  DUS…  gaan we dan ergens anders naar toe? 

Fed.v.L: Nee.  Toch gaan JULLIE… in jezelf zeker door. Het is best moeilijk om dit te beschrijven. 

Bloss: Schiet je beste schot …. Ik VOEL dat dit belangrijk is.

Fed.v.L: Als een klein meisje droomt te gaan trouwen en zich die speciale dag voorstelt en alles wat er bij hoort… laat ze zichzelf dat in haar geest zien….   Ze VOELT zich die sprookjesprinses in ‘haar denken’.. voor de tijd die ze visualiseert dat ze ‘dan daar’ is … maar dat zit in haar toekomst… niet in haar ‘nu’. Als haar toekomst in haar NU komt  kan ze wel of niet dezelfde japon aanhebben waar ze altijd van ‘droomde’… afhankelijk van hoe haar ‘gedachten en ideeën’ zich hebben veranderd toen ze zichzelf naar haar ‘toekomst’  liet lopen. Ze zal dragen wat het meest gepast is voor haar op dat moment van zichzelf. Als ze terugkijkt naar haar droomvisioen als kind… zou ze VOELEN dat de ziel die zij toen was… zo lang geleden… niet meer past bij de ziel waar ze naar toe gegroeid is. Natuurlijk is ze nog steeds dezelfde… toch is ze, zoals we zeggen ’in haar ziel gegroeid’. Dit houdt in het WEZEN/ZIJN VAN EEN VIBRATIE die past bij het niveau van de ziel.

Velen van jullie merken dat je niet langer kunt resoneren met veel dat je eens wel deed. Niet alleen wil je er niet meer mee resoneren… je kunt het niet langer meer tolereren om in die vibratie te zijn. Omdat… jullie vibratie samen met je begrip en de frequentie van LIEFDE omhoog is gegaan, waar je jezelf toestaat in te zijn. Zelfs als je slechte dagen hebt… laat je je niet terug ‘zinken’ in het niveau dat je eens was. Jullie hebben dan alleen een ‘buitengewoon slechte’ dag. 

Voor ons… in onze WAARHEID… is dit hoe wij dit het beste aan jullie willen beschrijven als we kunnen….  JULLIE ASCENTIE. 
ER ZAL GEEN/ KAN GEEN ASCENTIE PROCES ZIJN DAT HET ZELFDE IS ALS EEN PROCES VAN IEMAND ANDERS. 
Want omdat jullie allemaal individuen zijn…. kun je dit alleen ALS INDIVIDU ervaren. Het verschil zal zijn overeenkomstig het niveau/frequentie/vibratie dat/die iemand in die tijd heeft bereikt. 

Bloss:  De tijd van wat?

Fed.v.L: De tijd wanneer er op jullie Aarde plan… een transformatie is..   EEN KEERPUNT IN ENERGIEËN. Niemand… maar dan ook niemand zal DIE ERVARING GAAN MISSEN…  toch zal dit veel opwindender zijn voor sommigen dan dat dit voor anderen zal zijn, afhankelijk van het niveau van LIEFDE en begrip waar naartoe ze zichzelf gebracht hebben. 

Bloss:  Ik voel me best onhandig als ik dit zeg…  neem aan: ik channel jullie… maar er is een HEEL GROOT deel van me dat ECHT HOOPT… NIET WEET…  HOOPT dat als de veelbelovende 21ste december komt…. we iets zullen beleven dat ons echt laat WETEN dat ‘HET’ heeft plaats gehad. Toch is er zoveel in me dat zich een beetje VOELT als: “Wat als ons iets verteld wordt dat er iets is gebeurd … zoals een grotere instroming van energie die binnenkwam en ja, de planeten staan op een lijn en we zullen een verschil merken in onszelf als de tijd verder gaat’ enz.  Met andere woorden…. Met alle respect ‘Wat als dit net zo is als altijd?’ en ik BEDOEL dat ook met alle respect. 

Fed.v.L: Wat zal je dan doen, Blossom? Houd je op met leven? We denken niet dat je dat zult doen. We glimlachen terwijl we zeggen: ‘Oh, gij met een klein geloof.’

Bloss: Jullie hebben dat eerder gezegd en je hebt gelijk dat je dat alweer doet! Dat is waarom ik dat bedoel  moet ik niet… van alle mensen… moet ik niet OVERTUIGD zijn dat alles zal veranderen op of rond die datum?

Fed.v.L: Waarom zou je dat? We hebben je nooit gevraagd om iemand blind te volgen. Want wij vragen… vanuit de meest diepe plaats van je ziel dat je WAAR/ECHT BENT VOOR JEZELF.
We begrijpen ook dat je op dit moment….  niet…  ons perspectief… kunt delen over die zaak. Toch zeggen we tegen je…. 

(de Energie groeide enorm sterk) 

Fed.v.L: KEN U ZELF.

WEES U ZELF.

DAT WAT GAAT KOMEN NAAR JULLIE PLANEET ZAL IN STAAT ZIJN  MET GEMAK VOOR JULLIE HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL TE SCHEPPEN.

HET ZIT IN JULLIE MACHT… WANT HET ZIT IN JULLIE.
VERBIND JE MET DE HOOGSTE GENADE VAN JEZELF EN WIJD JE GEDACHTEN AAN DIE HOOGSTE OVERVLOED VAN WAARHEID EN LIEFDE.

WIJ DIE NIET VAN DE AARDE ZIJN… MOETEN ONS DEEL UITSPELEN. WE ZENDEN JULLIE ENERGIE EN GEDACHTEN OM JULLIE TAKEN TE VERVULLEN.

DAT WAAR JULLIE HARTEN OM ROEPEN… ZIT IN JULLIE.
TERWIJL DE KRACHT VAN DIT ALMACHTIGE KONINKRIJK VAN LICHT OVER JULLIE HEEN REGENT… ZULLEN JULLIE JE OPNIEUW VERENIGEN MET DATZELFDE KONINKRIJK DAT IN JULLIE IS.

HET SAMENSMELTEN VAN WERELDEN WAAR WE OVER HEBBEN GESPROKEN… ZAL DAAR BEGINNEN. WANT DE WERELD DIE IN JULLIE LIGT… ZAL ZICH OPNIEUW VERBINDEN MET DE WERELD DIE WIJ NAAR JULLIE TOEZENDEN EN SAMEN ZAL DE NIEUWE WERELD WORDEN GESCHAPEN. 

DE TIJD IS DAAR.

AAN DEGENEN MET VERMOEIDE HARTEN STUREN WE ENERGIE OM DE LAATSTE MIJL TE LOPEN.

HOUD JULLIE SPIRIT NIVEAUS IN EVENWICHT.

GEEF NIET OP IN DIT LAATSTE UUR. WIJ ZIEN JULIE SOMS WANKELEN EN WE VERLANGEN ERNAAR DAT JULLIE VOELEN  WAT WIJ POGEN TE VERTELLEN. 

DE BRON VAN ALLE SCHEPPING ZAL NIET/WIL HET NIET ALLEEN AAN JULLIE OVERLATEN DIT IS EEN GODDELIJK PLAN. 

ALLES DAT IS…  IS GODDELIJK

WANT ALLES DAT IS… IS VAN HET GODDELIJKE. ER IS NIETS DAT HET NIET KAN ZIJN. 

DAAROM … ALLES IS DEEL VAN DEZE GODDELIJKHEID EN WIJ STIJGEN  SAMEN OMHOOG…  VOOR ALTIJD OMHOOGGAAND.

WANT ER IS GEEN BEGIN EN ER IS GEEN EINDE… ALLEEN PROGRESSIE. ZELFS VANUIT DE BRON VAN E E N VAN WAARUIT JULLIE ALLEN KWAMEN EN NAAR ZULLEN TERUGKEREN.

JULIE ZULLEN NIET DEZELFDE KUNNEN ZIJN ALS JE THUIS KOMT. WANT THUIS KAN NIET HETZELFDE ZIJN.

WANT JULLIE…. IEDER VAN JULLIE IS VAN HUIS VERANDERD OMDAT JULLIE JEZELF HEBBEN VERANDERD. JULLIE HEBBEN HET ‘AL’ (alles) VERANDERD… VANAF HET BEGIN DAT NOOIT BEGON TOT AAN HET EINDE DAT NIET ZAL EINDIGEN. 

JULLIE WERD DE VRIJE WIL GEGEVEN OM LIEFDE UIT TE DRUKKEN EN TE ERVAREN ALS ZICHZELF….

JULLIE TRANSFORMEREN DE ENERGIE VAN ALLES DAT LIEFDE IS… ALLES IS LIEFDE…. NAAR EEN HOGER NIVEAU VAN ZICHZELF TERWIJL JULLIE HOGER IN JEZELF KOMEN. DAAROM KAN DIT NIET EINDIGEN… WANT JULIE ALS EEN… ZULLEN ALTIJD EEN HOGER NIVEAU BEREIKEN VAN JEZELF/ZICHZELF… LIEFDE… EEUWIG.. 

Bloss: Dank jullie. Ik VOEL dat dit de Overzieners van de Overzieners van de Overzieners waren…! De kracht van de energie voelde zeker zo.

Fed.v.L: Dit kunnen we bevestigen…. Toch zullen we dit uitdrukken op de manier dat wij van de zelfde rang  zijn… toch zijn er drie niveaus in deze rang en zitten wij ergens in het midden!

Bloss: Nou, dank jullie opnieuw voor die uitwisseling. Dus om in het kort te zeggen… eigenlijk… zeggen jullie dat er ‘Een Happening’ zal zijn….  Jullie hebben geen datum gegeven… en deze happening zal ieder van ons naar een Hoger niveau brengen van onszelf… en het maakt niet uit op welk niveau we dan zijn…

Fed.v.L:  We zullen ook graag toevoegen aan enkelen… die verkozen hebben om in slaap te blijven… dat er een ‘Grote Onthulling’  zal zijn. Afhankelijk van de WAARHEID van hun ziel en de reizen die ze gemaakt hebben… kan het zijn dat zij plotseling VOLLEDIG ontwaken en zich automatisch op een Hoger niveau bevinden dan iemand die zijn spirituele pad vele jaren heeft bestudeerd. Het is niet aan iemand om een ander te beoordelen naar hun positie in dit grote schema… want jullie kennen  de reizen van iemand anders niet en dat wat hen gegeven werd en wat ontvangen was langs het pad. 

Er zijn zo velen van jullie die op zo veel Goddelijke manieren hebben gekozen om van dienst te zijn. Er zijn zo velen van jullie die verlangen om dit gekozene te vervullen.

Liefste zielen…. Broeders en Zusters… want wij zijn EEN FAMILIE VAN LIEFDE…  zo heel spoedig zal het Nieuwe Pad bij jullie zijn. De geschiedenis zal niet worden herhaald. Dit is nu vastgesteld.

Degenen van jullie die kwamen om te dienen zullen zichzelf in dienst zien. De harten van zulke dienaren zullen overstromen van LIEFDE en toewijding voor die dienst. 

Verzamel je kracht… zing vanuit je hart en geef dankbaarheid op een Nieuwe Manier.

WEES DANKBAAR.

BRUIS IN DANKBAARHEID VOOR HET WEZEN DAT JE BENT… DIENEND OP DE POSITIE DIE JE DOET.

NAAR VOREN EN OMHOOG WE DIENEN SAMEN… ALS EEN… IN GODDELIJKE LIEFDE.

Bloss:  Dank jullie heel veel. Ik had deze krachtstoot nodig. Opnieuw heb ik me een beetje niet goed GEVOELD.. met alles…  en dat laat me nog meer verdrietig VOELEN dat ik me verdrietig voel… als je weet wat ik bedoel.

Fed.v.L;  ZOIETS! 

Bloss:  IK HOUD VAN JULLIE. Zegeningen en dank voor de positie waarin ik dien. In Liefde en dank. Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

woensdag 14 november 2012

12-11-2012


Blossom schrijft:  Hey there!  Honey, I am home.  Liefje ik bent thuis in het oude land van OZ. Wow! Wat beleefde ik een tijd in Sedona, en ik ben niet in staat om het helemaal te beschrijven….  Het was gewoon een van die magische belevenissen die ECHT vanuit het hart gevoeld werden. 

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 12 november 2012    

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG160nov12.html

Blossom:  Nou, hallo jullie. Ik ben terug en kan ik zeggen wat een vreugde het was om jullie door me heen te hebben laten spreken op de laatste Sedona Conferentie.  Dat was me wat. Dank jullie. Dus… waar naartoe, vanaf nu? 

Federatie van Licht: Naar een plek in jullie zelf die spirit verlicht. Vooruit gaan naar een gelijktijdig bestaan met alles dat de zuiverste vibratie van Liefde is. Jullie bieden jezelf nu een vrijheid aan wat je een compliment kunt noemen samen met je vastberadenheid om veilig te stellen dat jullie ‘dit in orde krijgen’. Jullie zijn zolang in je vertrouwen doorgegaan en toch zeggen we je dat in de dagen die komen… ‘vertrouwen’ niet aan de orde van de dag zal zijn…’bewijs’ zal het wel zijn.  

Blossom: Bewijs van wat precies?

Fed.v.L: Bewijs van niet alleen wat je met wijd open ogen ziet… ook bewijs van dat wat je van binnen VOELT in jezelf. Jullie hebben vraag na vraag naar ons gebracht en toch moet het GEWETEN worden dat ALLE antwoorden bevredigend zullen zijn. Laat jezelf NU elk moment IN VREUGDE ZIJN.  Als jullie dat willen doen zul je een Nieuwe Golf van Liefde beleven die binnenkomt. Dat zal jullie helpen te begrijpen wat jullie op het punt staan te ontmoeten. Want zien jullie, liefste zielen… wij die gekomen zijn om bijstand te bieden aan de voortgang van deze transformatie zijn nu op een punt waar we gewoon wachten  op een ‘go ahead’.  Naar een ‘gaan!’… om naar voren te komen. 

Blossom: Ja maar… naar voren komen om wat te doen?

Fed.v.L: Te doen wat we kwamen doen. 

Bloss: En dat is? 

Fed.v.L: Van behulp te zijn.  Een constante verstandhouding met jullie hebben zodat jullie kunnen WETEN WIE JE BENT… als we jullie daar aan herinneren. 

Bloss: Ik moet dan zeggen… jullie doen dan een goeie job want ik ben er zeker van dat jullie je bewust zijn van de Liefde die beleefd werd tussen iedereen, in al die tijd dat ik weg was.

Fed.v.L: En zeiden velen niet dat het zo is zoals het altijd moet zijn? Maar toch, wie creëerde dat niveau van Liefde? Ieder van jullie. Alles dat jullie moeten doen is dat niveau vasthouden. 

Bloss: Ik kan misschien zeggen dat dit niet zo makkelijk is als je niet in zo’n omgeving bent.

Fed.v.L: Toch is dat jullie taak, nietwaar?
JULLIE  WETEN HET…. LAAT JEZELF GEWOON ZO BLIJVEN. 
Binnen in je Wezen ben je als  een bloeiende bloem. Jullie hebben het zaad gekoesterd en voelden dit groeien. Het moet nu de zomer van jullie groei zijn. De schoonheid van de bloem die jullie zijn moet in volle bloei staan. Jullie zullen het verschil in je VOELEN. Het is gebeurd…. Toch.. zullen we het zo zeggen… dat alhoewel het nu in de volheid van zichzelf is… wacht het op het Licht van de Zon om zich in zijn volle schoonheid te laten zien. Als eenmaal dat Licht erop schijnt… zal het zich in zo’n andere schakering laten zien.
WEET DIT.
VOEL DIT in jullie harten. 

Bloss: Wij doen ons best. Bij mij is het zo… zoals bij velen… ik overpeins nog wat er gaat gebeuren aan het eind van dit jaar. Als we daar zijn, zullen we het weten. Ik ontmoette veel mensen die er zo ZEKER  van zijn dat er iets groots zal gebeuren op de 21ste december… zij WETEN het gewoon. Ik niet! Ik hoop echt dat het licht van Grote Liefde onze planeet zal instromen en een verschil zal maken voor alles, in alle dingen. 

Fed.v.L: Toch  heb je twijfels.

Bloss: Hebben jullie die? 

Fed.v.L: Wij ervaren de energie van twijfel niet. Toch zeggen we tegen je dat wij lang met deze reis hebben gereisd. We hebben onze Wezens ingezet om van dienst te zijn om deze verandering te laten plaats te vinden. Wij hebben 100% van ons WETEN en onze LIEFDE gegeven aan dit project want we zien dit als een waardevol project. Er is geen enkel ding dat nog langer zorg geeft over zijn voortgang. Maar we zeggen jullie ook… dat het wijs is om alle verwachting weg te halen… voor wat er gaat gebeuren… of hoe dit gaat komen… jullie zijn niet in staat om dit te bedenken.

Bloss: Waarom niet? 

Fed.v.L: Vanwege het enorm grote effect dit zal hebben. Het zit niet in jullie creatieve besef van deze tijd. Maar als eenmaal “de Happening’ aan iedereen is aangeboden… dan zal ieder een op zijn eigen wijze… in zijn/haar eigen tempo… besluiten maken die de planeet zal doen voortgaan naar zijn eigen rechtmatig verwachte positie. 

Bloss: Ik weet dat ik niet moet doorgaan vragen te stellen… want door dit te doen, verlaagt dit de vibratie op de zaak… toch… kunnen jullie ons ten minste niet vertellen of het leven dan ongeveer als altijd zal zijn, met een lichter VOELEN … als je snapt wat ik probeer te zeggen?

Fed.v.L: Het leven kan niet en zal niet hetzelfde zijn na Het Gebeuren. 

Bloss: Dus… zullen we bijvoorbeeld nog steeds de dingen doen die in onze agenda geboekt staan voor het volgende jaar?

Fed.v.L: Oh, ja…  want het leven zal niet stoppen. Dingen zullen niet plotseling ‘er niet meer zijn’. Toch zal er een groot verschil zijn in jullie houding en dit zal jullie dingen laten veranderen die in je agenda staan!

Bloss: Het zou zo veel makkelijker zijn als we het zouden weten. Toch zal ik het nu maar loslaten, want het heeft geen zin om over oude grond te gaan. Ik moet echter zeggen… gewoon in de laatste week schijnen er veel ontslagen te zijn van top mensen en alhoewel ik aan die kant alles niet ‘snap’… het voelt wel goed en als dan de laatste voorbereidingen gebeuren, dat  de verkeerde dingen verwijderd zijn. 

Fed.v.L: We staan voor je met kennis van alles dat moet zijn. We hebben rustig en subtiel achter de schermen gezeten om veranderingen te laten gebeuren op een manier die onmiskenbaar is maar tegelijkertijd heel erg onopgemerkt.  Dit is de wijze waarop het heeft moeten gebeuren. Maar in de tijd die komt zullen we niet meer zo ‘ongezien’ zijn. Onze bijdrage aan het Goddelijke Plan zal voor iedereen volmaakt duidelijk worden gemaakt Er zijn velen van jullie die een tijd een ander pad zullen nemen want  de loutere herkenning van de WAARHEID zal velen doen tollen/duizelen.
Maar… vertragingen kunnen niet langer worden vertraagd! Het in de nieuwe ruimte gaan van het zelf zal iemand gelegenheden geven om in verbinding te treden met alles dat is. De keus is aan jullie. Zo velen van jullie zijn voltooid/gecompleteerd en bereid om deze Nieuwe Golf te ontvangen… die op zijn beurt nieuw begin zal meebrengen… nieuwe begrippen… nieuwe niveaus van perceptie. 
Bij deze GROOTSE verheffing van de ziel en alles dat is… ..  zal iemand in staat zijn om samen te smelten met energieën die eens buiten bereik waren. Door deze nieuwe ogen zal men in staat zijn om alles te zien waar men naar verlangd heeft, zo lang als men zich kan herinneren. 

Bloss:  Ik denk dat er niet lang meer gewacht zal worden… Zal ik nog steeds met jullie op deze manier communiceren?

Fed.v.L: In een bepaalde mate. Maar het niveau van communicatie zal van een makkelijker manier zijn. Dit zal zich voortzetten in een nogal andere vorm van communicatie als iemands energie zich aanpast aan het Hoger niveau en een ‘samen zijn’  zal zich met gemak verbinden.

Bloss: Ik weet dat er zo velen zijn die vurig wachten om met jullie uit de eerste hand te communiceren, zeg maar.  Zal dit ook mogelijk zijn?

Fed.v.L: Degenen die ons in hun hart kennen… zullen inderdaad zij aan zij bij ons zijn in de dagen die komen. Er wordt gezegd dat velen van ons tussen jullie inlopen… wij zeggen… dat velen van jullie in staat zullen zijn om op dezelfde manier tussen ons in te lopen. 

Bloss: Maar dit zal niet zijn… zeg maar in maart of zo? Ik neem aan dat dit soort van ‘samensmelten’ nogal een tijd zal kosten om zich te vervolmaken.

Fed.v.L: Dit zal geheel afhangen van de ‘reactie van de wereld’! Hoe meer zullen kiezen om DE WAARHEID te accepteren, hoe sneller de veranderingen zullen gebeuren. Het zal allemaal afhangen van het niveau van energie dat doorgaat omhoog te gaan als deze Nieuwe Energie jullie bezoekt. Eenmaal geïntegreerd met de ziel zelf zal er een grote betekenisvolle verandering zijn die van binnen gebeurt… maar dit veel aan de buitenkant laat veranderen.

Bloss: Het is zo intrigerend .. men kan nauwelijks wachten om  ERIN TE ZITTEN. Toch is nog steeds een deel van me dat denkt dat ik misschien in een heel groot sprookje gevallen ben… want het is behoorlijk moeilijk voor me om me voor te stellen waarover jullie spreken. Ik kan zoiets snappen wat je zegt en toch… hier zit ik als ‘normaal mens’ gewoon weken voordat deze zogenaamde verandering gaat plaats vinden en de dingen VOELEN niet zo anders. 

Fed.v.L:  We willen je vragen om die laatste opmerking te betwijfelen. Kun je eerlijk zeggen dat je hetzelfde VOELT zoals je dat in deze tijd vorig jaar deed?

Bloss: In deze tijd vorig jaar, zei ik tegen jullie‘Ga weg’… om een hike te gaan doen!!  ( een lange voettocht maken)

Fed.v.L: Kijk dan nu naar het niveau van jou in het Vertrouwen in alle dingen.  Onthoud dat vanuit ons oogpunt we geen tijd hebben. We vragen alleen om de ontwikkeling aan boord te nemen… de progressie die er gemaakt is… of de schaal van bereiking in het GROTE GODDELIJKE PLAN. 
Voor ons is het dat we er bijna zijn… en dat is hetzelfde voor jullie.

Bloss: Maar met alle respect denk ik dat het enige jaren geleden was toen jullie zeiden: ‘Alle systemen go’ en we werden allemaal heel opgewonden… en… 

Fed.v.L: En we meenden wat we zeiden. Met alle respect ook naar jou lieve Blossom, zoals we zo vaak eerder tegen je hebben gezegd… als je in die positie zit… de vibratie waarin je ons totaal begrijpt… zul je waarderen dat we je nooit een keer hebben ge‘egged’ (= opgehitst). Onze reis met jullie is helemaal in WAARHEID geweest want wij zijn van Waarheid. Dingen die jij verkeerd hebt ‘geïnterpreteerd’ daarover zal gelachen worden met ons aan je zijde die zeggen: “Nu, zie je nou?”

Bloss: Daar kijk ik naar uit. Een goeie ouwe lach met jullie zal een traktatie zijn. Ik vraag me af hoe jullie mijn onwetendheid soms tolereren.

Fed.v.L: Wij zien dat niet als onwetendheid. … misschien is het een beetje naïef. Toch is dat gewoon waar je zit… waar velen van jullie zijn… of aannemen dat je daar bent.  Maar met die bloem die in bloei staat in jullie… is het al in volheid.. alles is bekend.. jullie hoeven het alleen maar te WETEN. 

Bloss: Dus zullen we ‘het weten’…  als die Lichtenergie komt…. Onmiddellijk? 

Fed.v.L: Dat geeft geen eenvoudig ja/nee antwoord. Want dit zal allemaal afhangen van het individu. Jullie wereld, zoals jullie die NU kennen, heeft vele zielen die erin leven… toch resoneert ieder op zijn eigen niveau van begrijpen. Dit hebben ze zo gekozen en zullen doorgaan dat te kiezen. Daarom.. zal het niet zo zijn dat iedereen het plotseling ‘helemaal snapt’… sommigen misschien. Maar sommigen kunnen ‘meer snappen dan waar ze eerder waren’(wat ze eerder deden)…  maar nergens dichterbij, zo gevorderd als degenen die vele manen geleden al wilden ontwaken. 
Hier zit geen oordeel bij. Dat kan niet zo zijn… want iedere ziel zal in zijn/haar eigen persoonlijke verheffing meer dan gelukkig en alert zijn voor het niveau waarop ze zijn om daar binnen te gaan… en ook met het weten dat dit zo zal doorgaan. 

Bloss: Ik denk zelf… ik kon heel goed duidelijkheid gebruiken over wat er bezig is en vandaar af verder gaan. Hoe anders zal het zijn als jullie in staat waren om ons ‘daar binnen te laten’, voordien.

Fed.v.L: Hoe anders inderdaad… daarom kunnen we het niet doen.
Ga in je hart binnen liefste mensen. VOEL HET WETEN IN JE.  Als jullie dat VOELEN … weten jullie dat er geen twijfel is. Die gebeurt alleen maar als je je gedachten  daarmee laat bemoeien, als er verwarring binnenkomt. Beheers je gedachten en zend ze naar de ruimte van je hart zodat ze daar kunnen settelen en herken de WAARHEID die je hart uitzendt. Er zijn geen woorden nodig voor een gedachte… alleen maar VREDE.  Een Vredige Vrede die alleen kan worden GEVOELD in de stilte van het weten van je ziel dat alles inderdaad in orde is en iemands geworstel en beproevingen zullen spoedig gaan stoppen als men zich IN LIEFDE verenigt MET LIEFDE. 

Bloss: Dank jullie, zoals altijd, voor jullie tijd… ik weet niet zeker wat ik nu nieuw geleerd heb totdat ik het heb teruggelezen. Toch dank ik jullie vanuit mijn hart voor je geduld en begrip… en voor jullie leiding en opheffing. In Liefde en dank. Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar