Followers

i decree

zaterdag 14 juli 2012

14.07.2012

 14 juli 2012

Blossom: Hallo daar. Ik ben hier. Om door te gaan met dat van de vorige week als ik mag? We hadden het over verschillende channelers en hoe boodschappen en mogelijkheden verschillen en ook waarom. Willen jullie daar wat dieper in gaan als je VOELT dat dit juist is?

Federatie van Licht: Ten eerste verwelkomen we je op de tijd die we samen beleven.

Bloss: O ja, natuurlijk… manieren Blossom! … Jullie ook welkom.

Fed.v.L: Het onderwerp waar je over wilt praten… zoals vele… heeft in zijn aard veel aspecten. Want inderdaad zeggen we dat ieder van jullie een kanaal van zichzelf is. Maar als we dan spreken over frequenties en vibraties en radiogolven… dan gaan we een veel complexer straatje in. Maar zoals gevraagd… we zullen ons best doen.

Als een ziel ‘gekozen’ wordt om boodschappen te verzenden van degene die niet van deze planeet komt… en hiermee bedoelen we… ‘gekozen’ om in het in het openbaar te staan … want inderdaad zijn er niet veel die met ons communiceren… en toch stil blijven? … Er wordt aangenomen dat het grootste deel van die keuzes het verzoek zullen uitvoeren… want het werd al zolang geleden overeengekomen voordat het ooit het denken van de boodschapper binnenkomt. Zouden allen instemmen in de tijd van ontwaken dan zou er veel op zijn plaats komen. Want zoals bij jou, lieve Blossom, was het niet dat je eenvoudig voelde dat het de gepaste tijd was om dat te doen, en dan ‘Hey Presto’.

zaterdag 7 juli 2012

07.07.2012

 7 juli 2012

Blossom: Ik ben er weer! Ik zie dat we nu in de laatste zes maanden zitten van 2012 en ik dacht ik kan me beter melden en zien of er iets is dat jullie met ons willen ‘updaten’? Als ik terug kijk naar de laatste paar jaar, had ik al veel meer verwacht dat er nu zou zijn gebeurd. Een meer begrijpen van ons… een meer samensmelten van werelden… meer voertuigen van Licht die ons regelmatig bezochten… en alhoewel we inderdaad wel zijn vooruit gegaan, is het niets wat ik me had voorgesteld. Ik huil niet, ik klaag niet, ik zeg alleen maar!

Federatie van Licht: We willen met onze beurt heel graag “zeggen” dat alhoewel er veel is vooruitgegaan, vergeleken met hoe de dingen waren, is het ook zo dat wij het tempo niet kunnen veranderen waarin de dingen plaats vinden… ook al zouden we dat willen. Het is niet onze positie om dat te doen… want uiteindelijk, zoals jullie weten is het aan jullie van de Aarde om dit zelf te doen.

Wij zijn louter voorzieners van informatie voor jullie over bepaalde zaken en alhoewel er veel is waar we toe in staat waren om te doen, wat betreft ‘preventie’ van wat ‘er had kunnen gebeuren’… is het niet gunstig om meer van dit te onthullen tot aan de tijd waarop het ‘zin heeft’ dat te doen.

We zijn ons bewust dat door de ogen en harten van velen… er maar een kleine vooruitgang is geschetst. Maar in het begrijpen van degenen van ons die BETER WETEN… is er helemaal niets geen bekommernis betreffende het plan van overgang naar een meer LIEFDEVOLLE WERELD. Als we zeggen het BETER te WETEN… dit is natuurlijk niet om jullie vermogens of begrip naar beneden te brengen. In het geheel niet. Wij WETEN dat de dingen beter zijn dan wat sommigen van jullie willen geloven.

maandag 2 juli 2012

02.07.2012

 2 juli 2012

Blossom: Een goedendag voor jullie, mijn vrienden. Ik heb deze tijd vastgelegd om met jullie te praten maar ik weet niet zeker of het zal lukken. Mijn denken is wat aan het tollen en misschien is het beter om morgen met jullie te spreken…. om een of andere reden… In elk geval… Hier ben ik… de vraag is… zijn jullie er ook?

Federatie van Licht: Het is, zoals altijd heel verblijdend om bij jou aanwezig te zijn en om onze momenten met inzicht met je te delen en met degenen die hen ook aan boord willen nemen.

Dus, op jullie planeet is er in deze tijd veel speculatie met iedere voorbijgaande tik van de klok, of de plannen wel of niet gaan beginnen. We spreken over de openbare verplaatsing* van degenen die hun Wezen hebben overgegeven aan dat wat hen niet dient en ook het geheel niet. Degenen tussen jullie in die hun pad kwijt zijn… of kunnen we ook zeggen … zij die het volgden. Want zoals we eerder zeiden… niet alles is zoals het lijkt en jullie kunnen heel verrast zijn… als de Waarheid zich onthult… om enige verschillen te ontdekken in de opinie die je eens gehad hebt… en als dit naar buiten wordt gebracht… zullen bepaalde zaken werkelijk je denken hebben veranderd.

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar