Followers

i decree

zaterdag 28 april 2012

28.04.2012

 28 april 2012

 
Blossom: Hallo. Ik ben weer terug. Feestdag achter de rug… whoo hoo. Ik ben klaar om te gaan hervatten met alle zin die je als zin kan hebben!

Galactische Federatie van Licht: We voelen je geestdriftigheid en zien het als noodzakelijk om in de zelfde mate te antwoorden Het is nog geen jaren geleden sedert onze laatste communicatie… toch is er een soort van stilte geweest en ook wij willen hartstochtelijk doorgaan.

Bloss: Ik bid jullie, vertel… waar zouden jullie over willen spreken?

GFvL: Het zit al in jullie hart. Alles wat wij willen doen is om dat te doen ontwaken wat heeft gesluimerd en omhoog komt als het MEEST WARE WETEN wat binnenin ligt. We beseffen dat je met ons hierover al hebt gesproken… en we VOELEN dat je nog niet het juiste, diepste pad tot ontwaken en het KENNEN van jezelf hebt ontdekt en dus VOELEN wij dat het goed is om dit een beetje meer te bespreken…. Want dit is van grote waarde.

Bloss: Dat zou geweldig zijn… vuur los…

GF.v.L: WIE JULLIE ZIJN IS LIEFDE. Dit hebben we jullie bij talloze gelegenheden verteld. Maar totdat jullie volledig begrijpen wat LIEFDE precies is, hoe kunnen jullie dan WETEN WIE JE BENT? Want als je het niet begrijpt…. Kun je jezelf niet begrijpen.

Wij hebben heel vaak gesproken dat LIEFDE ook een VOELEN is. Daarom ligt hierin een kleine uitdaging om in staat te zijn dit uit te leggen… want woorden kunnen GEVOELENS niet adequaat uitdrukken.

Dus, laten we wat nadenken over het woord ‘GEVOEL’. Het is makkelijk nietwaar, om een verschil te zien tussen een GEVOEL van verlies en een GEVOEL van winst? Het is makkelijk om te ontcijferen wat juist VOELT om uit te dragen en wat niet… omdat wat jullie op een punt staan te doen juist VOELT of niet… nietwaar?


Bloss: Yep… ik volg jullie.

GF.vL: Wat jullie willen ‘volgen’ is geheel aan jullie. Toch is het van het GROOTSTE belang om altijd je GEVOELENS te checken in ALLES dat jullie ondernemen. ZO ONTDEKKEN JULLIE …. LIEFDE. Dit is in al die tijd van jullie weggesloten geweest. Maar hoe kan dat, kun je vragen?


Bloss: Oh, Okay… Eh … kan ik vragen… hoe kan dat?

GFv.L: Dat wat rechtens van jullie is, is nooit van jullie afgenomen… toch VOELT het dat dit wel zo is. Het KAN NIET worden weg genomen… omdat het je ziel is… en jullie ziel is LIEFDE. Hoe kan zelfs de meeste machtige mens LIEFDE van jullie afpakken? GEVOELENS kunnen niet worden verwijderd… ze kunnen worden verborgen, ze kunnen geraakt/beschadigd worden, ze kunnen verloren VOELEN en ver weg lijken… maar ze kunnen niet worden verwijderd.

ZE ZIJN VAN JULLIE. ELK GEVOEL DAT JULLIE HEBBEN IS DAT VAN JULLIE ALLEEN. Zien jullie niet, aller dierbaarste zielen van de Aarde? Niemand… maar echt niemand… kan op dezelfde manier VOELEN waarop JULLIE als individu kunnen VOELEN… Begrijpen jullie de immense kwaliteit van jullie uniekheid? Ieder van jullie… als individu… heeft de macht om te VOELEN hoe hij/zij VOELT.

JULLIE KEUZE.

Want als iemand er voor kiest om te slapen, VOELT hij het als juist om omstandigheden en situaties de schuld te geven aan een kracht buiten zich. Kunnen we zeggen… het maakt niet uit wat jullie gebeurt op een bepaald moment… wat uitmaakt is HOE JULIE DIT VOELEN.


Bloss: Voor mij… ik heb in Noosa Australië willen wonen… en voor mij… is het een paradijs. Dus ik beschouw de keuzes in mijn leven zoals ze relatief komen makkelijk om er het beste van te maken… nu dat ik de ‘wijze waarop’ heb geleerd. Maar…. degenen die misschien in een door oorlog verscheurd land zitten of serieuze armoe beleven…. welke misschien bij toeval jullie woorden lezen… kunnen niet op dezelfde manier VOELEN over deze zaak, zoals jullie of inderdaad ik ook.

GF.v.l: Toch zeggen we nog steeds dat het hun keuze is om hoe ze VOELEN over waar ze zijn en hoe ze ‘omgaan’ met wat er bij hen plaats vindt. Dus velen denken dat dingen ‘onfair’ zijn. Toch zijn ze dat niet… in geen geval. Zielen van de Aarde maken een keuze om in bepaalde situaties te worden geboren… om vele redenen. Ze kunnen misschien hier zijn om te assisteren, om te onderwijzen, om te leren. Het is een zaak van jezelf te verwijderen van wat ‘lijkt’ de werkelijkheid te zijn en er naar te kijken als: WAT IS WERKELIJKHEID.

Sommigen van jullie beschouwen jezelf als puppets. Je denkt dat er mensen zijn die macht OVER jullie hebben. Toch zijn we het daar niet mee eens.

JULLIE… IEDER VAN JULLIE HEEFT DE MACHT OM GROOTHEID TE BEREIKEN… ALS JE DAAR VOOR KIEST! HET MAAKT NIET UIT IN WELKE HOEK VAN DE AARDE JULLIE LEVEN.

En dit brengt ons terug naar LIEFDE. Er is geen een van jullie die geen LIEFDE heeft ervaren op een bepaald niveau van zichzelf/jullie zelf.. Dat GEVOEL van LIEFDE… of dat nu groot of klein was… is LIEFDE niets minder. En … hoe VOELT dat?


Bloss: Prachtig.

GFv.L: En wat nog meer? Vertel ons Blossom… Hoe beschrijf JIJ LIEFDE?

Bloss: Een GEVOEL van vreugde dat me laat VOELEN alsof ik explodeer, ik wil naar de hele wereld schreeuwen uit de top van mijn longen… ik wil dan in lachen uitbarsten en springen als Teigetje (van Winny the Poo) (Jullie hebben waarschijnlijk geen teigetjes!) en toch is er de andere kant van me (LIEFDE) … die de diepste stilte VOELT van Vrede. Mijn adem is alles dat ik VOEL en tranen vloeien als ze vanuit het GEVOEL van mijn hart overstromen. Er is zo’n dankbaarheid als ik in ieder van die ruimtes zit…. En vele anderen VOELEN hetzelfde.

GF.v.L: EN DIT IS WIE JULLIE ZIJN…. LIEFDE. Je vroeg God te vinden en wij zeggen : ‘Ga naar binnen’… want waar jullie naar zoeken zit in je… DAT GEVOEL DAT SOMMIGEN VAN JULLIE WILLEN ‘GOD’ NOEMEN.

Bloss: Het interesseert me… hoe noemen jullie dat?

GFv.L: Wij willen het KENNEN als LIEFDE. Het is dezelfde energie… met andere namen en andere niveaus van het zelf.

Als jullie naar een bloem kijken … of naar de zee… of een berg… velen hebben al een plek gevonden in zichzelf dat automatisch het stoffelijke zelf een diepe ademhaling laat doen om met de schoonheid te resoneren van wat verschaft werd. Dit was niet altijd het geval… maar nu… terwijl jullie een groter niveau hebben bereikt van het zelf/God… resoneert men met wat LIEFDE/GOD is… toch presenteert zich dat als bloem…. berg…. zee enz.

GOD/LIEFDE zit niet ‘IN’ de bloem/berg/zee… GOD/LIEFDE ‘IS’ de bloem/berg/zee. Jullie proberen GOD in je te vinden… maar jullie zijn het!!! WEES gewoon JOU… JULLIE ZIJN LIEFDE… OMDAT DIT IS WAT JULLIE ZIJN. Naar binnen gaan is hoe je herkent hoe DAT VOELT.

Je kunt een diepe LIEFDE hebben voor je huisdier. Jullie houden niet van je huisdier… jullie HEBBEN GOD/LIEFDE LIEF…. En daarom… HEBBEN JULLIE … JEZELF LIEF. Omdat ALLES LIEFDE/GOD is. ALLES!!

Terwijl jullie deze verbinding met ALLES begrijpen… hoe kun je dat niet LIEFHEBBEN? Wat het ook is. Hoe het zich ook laat zien. Hoe meer jullie groeien om dit GEVOEL VAN LIEFDE/GOD TE VOELEN op elk moment van ZIJN… hoe HOGER jullie vibratie omhooggaat. … en dit kan heel, heel snel gedaan worden… als je eenmaal de WAARHEID SNAPT van WAT IS.

En daarom… moedigen we jullie aan om jezelf te zijn en van Waarheid te zijn en om LIEFDE TE VOELEN… DE HELE TIJD.

Het maakt niet uit wat je tegenkomt in de dagen die komen… het maakt niet uit hoe de dingen zijn die ‘zich laten zien’….

DENK ERAAN OM LIEFDE TE VOELEN. DAT IS JULLIE ZOEKTOCHT. DAT IS WAT JULLIE HIER KWAMEN DOEN!

WEES LIEFDE. JULLIE HOEVEN NIKS ANDERS MEER TE DOEN.
MEER…. LIEFDE ZIJN DAT IS ALLES!

Jullie zijn in afwachting en ‘hopen’ dat deze nachtmerrie van overheersende ego’s ‘spoedig’ zal eindigen. Jullie WETEN in je hart dat jullie Ster Familie bij jullie zal komen en dat jullie wereld zal veranderen… met de snelheid van JULLIE KEUZE… in een wereld die meer in overeenstemming is met wat jullie AANVAARDEN dat LIEFDE IS.

TOCH BIEDEN WE JULLIE EENS TE MEER DEZE WOORDEN AAN….
JULLIE ZIJN HET DIE DIT ALLES VOORTBRENGEN… NIET WIJ…. JULLIE!

HOE?

DOOR DE VIBRATIE VAN JULLIE PLANEET OMHOOG TE BRENGEN…. HOE?

DOOR JEZELF TE ZIJN…. HOE?

DOOR LIEFDE TE VOELEN.

Zie je het? De Hogere JULLIE laat jezelf omhoog gaan… het ‘Hogere alles’ om jullie heen moet ook omhoog gaan. Daarom zal alles dat niet omhoog wil gaan, gewoon ‘niet meer van jullie zijn’.


Bloss: Toch zal het nog steeds hier zijn…. en deel van LIEFDE/GOD nietwaar?

GFv.L: Voor degenen die er voor kiezen dat het hier is. Het kan niet bestaan als het niet in de gedachten zit. Hoe kan het gedijen als het niet gevoed wordt? Dit is wat wij proberen jullie te laten begrijpen. Als je ALLEEN gedachten van LIEFDE TOESTAAT… JULLIE ALLEMAAL… niet alleen maar enkelen… dan kan er ALLEEN DE ZUIVERSTE, HOOGSTE LIEFDE in het bestaan ZIJN. Als iemand … als maar een ziel… haat wil kiezen… wat nog steeds een aspect/niveau van Liefde is… dan zal dat haat aspect van LIEFDE bestaan.

JULLIE ZIJN SCHEPPERS. Wat willen jullie creëren?

Willen jullie in het bestaan creëren wat jullie in je gedachten formeerden, lang, lang geleden? Willen jullie wandelen in jullie Gouden Periode? Want WIJ zijn het niet die DIT ZULLEN CREËREN.

Dit staat geschreven!


Bloss: Waar? Door wie?

GFv.L: Door jullie zelf… de Scheppers… in een ‘ruimte’ waar besloten werd dat het zo zou zijn.

Bloss: Toch kon dit veranderen… als we de roep van ons hart niet zouden volgen?

GFv.L: Inderdaad. En toch volgen jullie dat. Jullie schrijven deze woorden Blossom en anderen lezen die. Dit laat zien dat ‘wat is’ … IS. Als je alles beschouwt wat ieder van jullie NU over ‘dit alles’ kan begrijpen…. dan beginnen jullie de stukken bijeen te leggen en realiseren jullie dat je jullie eigen profetieën staan te vervullen. Dit is waarom velen van jullie je in deze tijd THUIS VOELEN en zoveel dichterbij je WEZENS VOELEN. Omdat jullie op de rand staan van je eigen zelfvervulling.

Het moment van de GROOTSTE VERANDERING waar jullie al eonen van jullie tijd aan gewerkt hebben op DEZE planeet en andere Planeten, is het geboortekanaal binnen aan het gaan.

Jullie Moeder aarde is aan het bevallen en haar weeën kunnen door de hele atmosfeer worden gehoord.

Verzacht haar vermoeide gelaat door haar gedachten te zenden zoals jullie bij een stoffelijke geboorte zouden doen van een van jullie vrouwen. VOEL ook de opwinding omdat een NIEUW LEVEN OMHOOG KOMT. Alsof een NIEUWE ZIEL binnenkomt die de LIEFDE meebrengt die jullie wezen vult als er een nieuw geborene komt.

ZO IS HET!


Bloss: Pfff! Ik werd een beetje emotioneel bij dat laatste stukje. Prikkels van Waarheid kwamen naar buiten. Dank jullie ZOZEER Jongens! Dit vond ik geweldig. Tot de volgende keer…. En van ons iedereen. Hier…. Met Dank en Liefde.

http://www.blossomgoodchild.com/

mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 

http://blossomgoodchild.blogspot.com/


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

donderdag 12 april 2012

12.04.2012

 12 april 2012

 
Blossom: Goede morgen aan jullie. Het is zeer vroeg en toch kon ik niet slapen. Dus ik dacht even kijken of jullie ook wakker zijn?

Galactische Federatie van Licht: Wij hebben geen behoefte aan slaap zoals jullie dat hebben. Toch genieten we van rusten en ons weer in evenwicht brengen.

Bloss: Mmm… Ik zou gedacht hebben dat jullie staat van Zijn altijd al erg in balans was.

Fed.v.L: En toch zouden we het plezier niet weg willen halen er zeker van te zijn dat we op volle kracht zijn. Net zoals bij jullie meditaties. Vaak hebben wij voorgesteld om waakzaam te zijn in deze kunst… want het brengt zoveel zegening voor de ziel. Er is nooit een tijd waarop dat niet zo is… alhoewel dat bij jullie misschien maar bij gelegenheid lijkt te zijn.

Er komen situaties op jullie planeet omhoog die iemand bij verrassing zal nemen ook al voelt die dat hij volledig is voorbereid. Niets dat wij bieden zal jullie klaar laten zijn voor wat er gaat gebeuren. Met deze woorden bedoelen we niet om scherp of streng te zijn… dat is onze manier niet…. toch vragen wij jullie om in kracht te zijn en verzamel sterkte bij elkaar om uit te dragen waar je voor hier kwam. Het maakt niet uit wat er misschien plaats vindt… we vragen jullie om standvastig te blijven in wie jullie zijn… in LIEFDE. Want door dat te doen is er niets waarvoor je bezorgd moet zijn. Als jullie in LIEFDE blijven begrijpen jullie dat alles wat plaats vindt louter de natuurlijke overgang is die gewoon zijn loop moet nemen.


Bloss: Deze dagen… met alle respect, ik ben iemand die de aard heeft van ‘wat zal zijn, zal zijn’ en als dit gebeurt zullen we zijn hoe we op dat moment zullen Zijn… in alles! Alhoewel voor de meesten van ons, zullen we ons hopelijk herinneren wat jullie ons hebben geboden en WETEN dat door standvastig te blijven in ons Liefdescentrum we precies doen wat we hier kwamen doen.

Fed.v.L: Voor de meesten van jullie in deze tijd VOELEN jullie dat je voortdurend het spel van wachten speelt. Er lijkt niets voor jullie ogen te veranderen, en toch adviseren we jullie dat alles niet is zoals het schijnt. Het is maar even iets later voordat jullie resultaten merken…. voordat jullie de vruchten plukken van jullie werken. Dit jaar waarin jullie zijn… zit in zijn tweede kwartier en alhoewel velen zichzelf al op hun hurken zien zitten… zien we dit als een wijze beweging. Als het naar zijn derde kwart gaat zal er nog maar weinig tijd zijn om adem te halen.

Bloss: Ik, samen met anderen zullen er naar uit kijken. Het zal interessant zijn om te zien welk scenario er wordt gespeeld… of misschien zal het veel zijn van wat er werd voorspeld? We zullen niet weten totdat het gebeurt. Zo gelukkig als ik nu in mijn leven ben, het kan niet snel genoeg komen. Het is meer een verlangen om op een vredige planeet te wonen waarop/wanneer we totaal vrij van alles kunnen zijn dat ons zo lang in ketenen heeft gehouden.

Fed.v.L: Dit is wat wij wensen voor jullie en ook WETEN.

Bloss: Ik zou duizend vragen kunnen stellen die me gevraagd zijn te stellen… maar dit is noodzakelijkerwijs niet jullie manier. Jullie schijnen aardig te kunnen zwijgen door jezelf niet in een ander zijn voorspellingen te verwikkelen… Dus wat zouden jullie willen aanbieden wat iets nieuws is om over na te denken… of hebben jullie in jullie visie alles aan ons gegeven wat je denkt dat nodig is?

Fed.v.L: We proberen jullie aan te bieden wat wij VOELEN dat het meest gunstige is voor jullie….NU. In het NU waar jullie je ‘later’ in bevinden… zullen we ons best doen om hetzelfde te doen. Dat wat we jullie bieden… onder die omstandigheden… kan misschien heel tam lijken en toch waar we, in jullie opinie raad voor gaven, is wat het meest gunstige is voor jullie om te weten. Welk goed zou het jullie doen als wij jullie ‘mogelijkheden’ zouden sturen die jullie misschien in de war brengen en versteld doen staan! (stun!)

Bloss: Interessant woord om te gebruiken…. stun!

Fed.v.L: Toch kozen wij dat wat het meest gepast is. Jullie denken zou alle soorten van ‘uitspelen’ oproepen dat jullie of je planeet op die tijd geen goed zou doen. Daarom voelen wij dat het niet zou helpen om dat te doen. Maar we kozen om boodschappen van Liefde naar jullie uit te zenden omdat dit en ALLEEN dit is wat jullie de meest soepele overgang naar de NIEUWE WERELD zou brengen.
Bloss: Yep. Roger dat! (dat is begrepen) Dus laten we nog een volgende (invals)hoek nemen… omdat we vanmorgen een beetje in een stilstand zitten… en dat is belachelijk! Als we samen in deze kamer zouden zitten… zou het duimendraaien worden voor me… Dit is gekkigheid, de wijsheid in ogenschouw nemend die jullie hebben te bieden. Dus laten we zeggen dat jullie in de kamer zaten… wat zou er dan gebeuren?

Fed.v.L: Ten eerste zouden we energieën moeten laten samensmelten anders zou het ons toeschijnen dat je veel lange nachten had gehad en moest slapen. Onze resonantie zou een beetje moeten bedaren en die van jou moest wat opgetild worden zodat wij minstens enige uitwisseling konden hebben. Ten tweede zouden we niet met jou spreken… het zou zuiver gedachtevorm zijn op de manier zoals we nu converseren. Ten derde… zouden we jouw thee niet kunnen drinken…


Bloss: Oh, die humor! Nou zie je, dit brengt me toch wat… Terwijl jullie dit allemaal zeggen, het is altijd voor mij zo geweest dat ik jullie voel als ‘Licht Wezens’. Moeilijk om mijn visueel in woorden te brengen. Ik zie jullie niet als humanoïde of ‘vrouwelijk oide’ of inderdaad ‘he-meroïde’(dat is een aambei, haemorroïde, maar ze bedoelt het mannelijke. vert) … Ha! Ik kon die grap niet laten… sorry!... zoals anderen misschien beschrijven waar ze door werden bezocht. Dus zeggen jullie dat het feitelijk niet JULLIE PLOEG is die de ‘beschaving van buiten de planeet zal vertegenwoordigen’?

Fed.v.L: Dit is juist. Toch is het niet zo dat wij uit het zicht zullen blijven. Onze vertegenwoordigers zullen meer van een niveau zijn dat acceptabel is in aanwezigheid.

Bloss: Dus wie zullen het dan zijn?

Fed.v.L: Dit zullen degenen zijn die aan jullie bekend zullen zijn als ‘De Geliefden’. Geleidelijk als ze meer en meer geaccepteerd zullen worden en bekend zullen zijn dat zij van een andere plaats komen en als er overvloedig Vertrouwen zal zijn…. dan zullen er ‘andere rassen’ worden geïntroduceerd. Beetje bij beetje.


Bloss: Dus, waar komen JULLIE dan hierin? Zullen wij JULLIE niet ontmoeten?

Fed.v.L: Inderdaad, maar toch een tijdje niet… Aarzel je?


Bloss: Door mijn denken over wie jullie zijn, denk ik. Ik voel wat jullie willen zeggen.

Fed.v.L: Wij kunnen niet zijn wat we niet zijn. Laat het ons op een manier zeggen die gepast is voor jou om ‘ermee om te gaan’.


Bloss: Cheers! Proost!

Fed.v.L: Wij die met jou spreken zijn van een niveau van Zijn dat verder ligt dan wat jullie Aardse atmosfeer in enige staat van stoffelijke vorm kan binnen gaan. Dus om iemand ons te laten ontmoeten, zou diens Wezen een bepaald niveau moeten hebben… een bepaalde vibratie… om een bepaalde tijd in onze energie ‘te wonen’.


Bloss: Cor dear! Lieve help! Geen wonder dat ik problemen heb om jullie soms door te geven!!

Fed.v.L: Toch vragen we jullie te begrijpen dat ook al zijn we van dit niveau van Zijn… we niet van jullie verschillen. Omdat we deel van jullie zijn en jullie zijn deel van ons.

Bloss: Ja, maar jullie ZIJN anders. Jullie hebben het net gezegd… we moeten best heilig zijn om zelfs maar even op jullie deur te kunnen kloppen.

Fed.v.L: Maar begrijp dat het aspect van JULLIE/ONS dat in deze tijd op het Aardeplan woont niet kan/niet is .. niet de volheid van jullie complete zelf kan zijn. Als jullie je heelheid zouden herinneren… dan zouden jullie je ook de onmogelijkheid herinneren voor jullie om in je volheid op planeet Aarde te ZIJN. In diens WAARHEID is jullie Licht resonantie te sterk… te stralend, om in staat te zijn de Aardse dichtheid binnen te gaan.


Bloss: Dus zelfs als we naar de 4de/5de dimensie op deze planeet gaan… zouden we niet in staat zijn om jullie dan ‘te bezoeken’?

Fed.v.L: Alleen door het aspect van jullie zelf een nog Hoger deel te laten ervaren van zichzelf. In de Hogere fase van jullie zelf waar jullie ingaan… zal er zoveel meer van jullie worden blootgelegd. Er zal een vrijheid van spirit zijn die jullie ervaringen zal bieden die jullie allang zijn vergeten. ‘t Gebruiken van veel van jullie zelf zal worden terug gevonden en dit zal jullie ziel voldoening geven. Want wij worden er toe gebracht te geloven dat menselijke stoffelijkheid dulden de ziel tot op zijn knieën kan brengen.

Dit is zoals we zeiden jullie volgende fase. Het Leven is oneindig. Evolueren… is terugkeren naar jullie oorsprong en alhoewel die volgende Goddelijke fase … vergeleken met nu… jullie zal laten voelen als of je terug bent in die oorsprong… mogen we zeggen dat jullie nu nergens dichtbij zijn. (nowhere close)


Bloss: Mmm! Niet zeker of ik blij ben met die woorden. ‘Nowhere close’. Alhoewel ik begrijp dat je dat op die manier zei vanwege hoe ver we nog moeten reizen, zelfs als we naar een dimensie gaan die al zo verschillend is als deze.

Fed.v.L: En toch, eens was het van zulke schoonheid. Eens WISTEN jullie op Aarde alles waar je nu opnieuw kennis van krijgt. Jullie zaten niet altijd ‘vast’ in zo’n dichtheid. Moeder Aarde moest niet zo’n hartepijn hebben te verduren. Vanwege de vrije wil was jullie planeet in een dimensie gezonken met zo’n geworstel. Het naar beneden vallen van het bewustzijn verbaasde zo velen die dit experiment in bestaan hadden gebracht.

Zij die ‘jullie beraamden’ zoals we eerder zeiden… hadden niet voorzien wat er nu is. Toch heeft het een doel gediend in die mate dat zo velen erdoor hebben geleerd. Dit hoofdstuk voor ontwikkeling is gedaan/klaar. Lessen werden ontdekt en geleerd en dit hoofdstuk is nu op zijn laatste pagina’s.

Dit zal velen in verwarring brengen… als we zeggen… waar je van droomt… wat je je voorstelt… visualiseert… voelt … wat het Licht van God is… om een beter woord te zoeken… dat gaat veel verder dan waar jullie toe in staat zijn te begrijpen zoals jullie NU zijn. Dit is zeer moeilijk om te beschrijven.


Bloss: Vertel me wat! Dus jullie zeggen bijvoorbeeld dat als iemand een bijna dood ervaring heeft en ‘God ontmoet’… ‘naar het Licht gaat’… dan is dat God niet of het Licht niet?

Fed.v.L: We zeggen dat beleving niet de volheid van het GodLicht is.

Bloss: Ik denk dat iemand die deze ervaring had er mee zou instemmen om het er niet mee eens te zijn.

Fed.v.L: Wat zij beleefd hebben wat voor hen is ‘Al het Weten en ZIJN in de aanwezigheid van GOD’ … is slechts een ‘deel’ van de GodLicht aanwezigheid. Zelfs als de ziel ‘uit het lichaam’ is, kan zij alleen een bepaalde mate van die aanwezigheid ervaren. Als de ziel evolueert in Hogere staten van zichzelf is zij in staat een ervaring van een Hoger niveau van GODLICHT uit te wisselen.

Bloss: Ik begrijp het. Toch nooit eerder over dat concept nagedacht. Dat zal enkele geesten verbijsterd laten staan!

Daarom blijf ik geamuseerd. Als jullie praten over het niveau waarin JULLIE wonen… zou het niet makkelijker zijn voor jullie en inderdaad voor de menselijke soort als jullie een raket wetenschapper hadden uitgekozen om als voertuig te gebruiken… zeker… zoveel meer zou kunnen worden bewerkstelligd voor degene die van een Hogere intelligentie zijn dan ‘lil’ol’me’(het kleine ikje) van Bognor Regis Sussex. Dit zal nooit worden begrepen! Niet in dit aspect van mij in ieder geval. Als ik mijzelf in de Nieuwe Wereld terugvind terwijl ik les geef over de technologie van teleportatie dan zal ik glimlachen als ik terugkijk naar dit ‘eenvoudig’ aspect van mijzelf dat geen belangstelling heeft in economie of politiek of iets van dien aard, maar er zeker wel van houdt om luidkeels een of twee liederen te zingen. Dank jullie voor vandaag… Ik bazelde hier zoveel verder…. Jullie lijken het gebouw al te hebben verlaten!!! In Liefde en Licht!!


http://www.blossomgoodchild.com/


mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 

http://blossomgoodchild.blogspot.com/


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar