Followers

i decree

zaterdag 29 augustus 2009

RAFAEL PALACIOS INTERVIEWT HENRY DEACON

Rafael Palacios interviewt Henry Deacon.Locatie: De Barcelona Exopolitics Conventie, 25 Juli 2009.


Rafael Palacios: Nou, ik ben in de persruimte van de Exopolitics Conventie, samen met een persoonlijkheid.De man die jullie nu zien, werd beroemd door een interview aan Project Camelot, waarin hij zijn gezicht niet liet zien. Dit is de eerste keer. Wil je je naam zeggen, alsjeblieft?

Henry Deacon / Arthur Neumann: Mijn naam is Arthur Neumann, dat is een Duitse achternaam. Neumann.


Je hebt 30 jaar op the gebied van research gewerkt, op heel geheime gebieden…

Research, ontwikkeling, logistiek, zo’n beetje ieder gebied van de [Amerikaanse] regering en onderaannemers van de regering. Maar voornamelijk de regering. Ik had topgeheime Q-toegang in de Lawrence Livermore laboratoria, ik had geheime toegang in de luchtvaart en dergelijke, ik heb allerlei topgeheime toegangen gehad met extra bevoegdheden tot rond 2004, in samenwerking met andere agentschappen.

Kun je zeggen wat je specialisme is?

Mijn specialisme is heel algemeen, een breed spectrum van technologieën. Technologieën en ook coördinatie, project management, management van programma’s. Niet alleen voor het Ministerie van Defensie, in samenwerking met alle afdelingen van de krijgsmacht, maar ook in samenwerking met de krijgsmachten van andere landen.

Weet je bijvoorbeeld iets af van geheime sonische wapens, elektromagnetische wapens…

Ja, gepulseerde elektronische wapens in het algemeen. Ik ken hun bestaan en de research die er gedaan wordt op dat gebied. Ik volg de research op het gebied van wapens van binnenuit sinds halverwege de jaren 70.

Kun je ons vertellen wat voor soort wapens ze ontwikkeld hebben, en waar ze voor dienen?

Er zijn zoveel wapens…je hebt de e-bom, de neutronenbom, deeltjesversneller-achtige bommen, laserwapens, vele andere projecten in die lijn…dan heb je geluidswapens, die gebruik maken van zeer precies gerichte geluiden…

Dus, kun je aan ons bevestigen dat deze regering wapens heeft om bepaalde mensen mee te storen, kritische mensen, zodat ze gestresst raken of zelfs ziek?

O, absoluut. Er zijn absoluut allerlei verschillende technologieën die constant gebruikt worden, zelfs in steden, en voor specifieke doelwitten.

De zwarte helicopters waar researchers ons vaak over vertellen, die boven hun huizen hangen, kun jij bevestigen dat die gebruikt worden op dit gebied?

Ik weet niet wie je bedoelt, maar ze bestaan al jarenlang, zwarte helicopters. Sommigen zijn echt zwarte helicopters, en anderen LIJKEN OP helicopters, maar dat zijn geen helicopters.

Wat zijn het dan?

Het zijn gewoon…ik weet de details over die helicopters niet precies, ik weet alleen dat ze gewoon, hoe noem je dat, zeg maar vermomd zijn als helicopters. Maar dat was jaren geleden, dus ik weet niet wat daarmee gebeurd is.

Maar wat is het in feite?

Surveillance. En mogelijk voor ontvoerings-achtig werk. Niet door aliens [glimlacht].

Dus jij, de wetenschapper die voor deze geheime programma’s gewerkt heeft, ben jij je bewust van de mensen waarmee je samenwerkt, ben je je ervan bewust dat je voor de slechte mensen werkt? Of doe je gewoon je werk en vergeet je waarvoor ze je werk gaan gebruiken?

Er zijn goede mensen die daar binnen werken en er zijn slechte mensen. En er zijn mensen die families hebben waar ze voor willen zorgen. Dus ze zitten gevangen in hun baan, omdat ze anders geen baan meer hebben. Het is altijd een interne strijd, voor sommige mensen, of ze ontslag moeten nemen en dan geen baan meer hebben, of moeten doorgaan. Daar is veel discussie over. Mijn bedoeling vanaf het eerste begin, vanaf toenik nog kind was, was om naar binnen te gaan, dan leren, en dan weer verder te gaan. Weer naar binnen gaan, leren, en dan verdergaan naar een andere positie op een andere plek. Ik ben nooit op één plek gebleven. De maximale tijd dat ik op een plek werkte, was misschien hoogstens drie of vier jaar. Vier jaar. En dan ging ik weer naar een andere baan, maar voor de meeste banen heb ik nooit gesolliciteerd. Ik heb nooit gesolliciteerd of gezocht naar een baan, ze belden me gewoon lukraak op, zo vonden ze me.

Kun je voor ons beschrijven hoe dat werkt, het mechanisme van geheimhouden?Ik bedoel, je werkt in Las Alomos of Livermore. Kun je beschrijven voor de mensen die geen idee hebben hoe zo’n laboratorium werkt, hoe ze bepaalde informatie classificeren als ‘geheim’?

Hoe ze bepalen wat ze moeten classificeren?

Nee, ik bedoel, jullie zijn samen in de keuken, in de huiskamer met al die wetenschappers.Weet jij wat de anderen weten, of weet je maar een paar dingen. Snap je wat ik bedoel?

Ja. Voor vele banen zijn er altijd compartimenten, omdat je je daarop richt. Dus je hoeft niet te weten wat er elders gebeurt. Je richt je op een bepaald gebied. Maar met de tijd, breidden mijn compartimenten zich uit met meer compartimenten, totdat bij de laatste baan die ik had, er helemaal geen compartimenten meer waren, voor zover ik weet. Vanwege de aard van het werk. Ik zat in een team waar we, wat we noemen, ‘klanten’ hadden. En die klanten waren de NSA [Binnenlandse Veiligheids Dienst] en de andere agentschappen van drie letters, en agentschappen van vier letters uit andere landen. Plus andere klanten die geen naam hebben. Ik ken ze niet bij naam, ik ontmoet ze gewoon. Er was dus geen compartimentalisatie nodig, vanwege het werk. Ik werd vrijwillig aangemeld [glimlacht] om met dit kleine team te werken, om informatie tussen deze verschillende organisaties te filteren.

Kun je ons het doel van dit bepaalde project uitleggen?

Het doel van dat bepaalde project…er waren meerdere doelen, maar het was om een manier te proberen te vinden waarop deze groepen met elkaar konden communiceren, en toch hun privacy behouden. Want ze willen niet alle informatie openlijk met elkaar delen. Dus om voor hen een manier, een mechanisme te vinden waardoor ze konden communiceren wat ze wilden communiceren, op een veilige manier.

Een veilig intranet?

Dat ook, ja…maar met filtering. Dus daarom moest ik toegang hebben tot alle informatie. Dus dat gebeurde gewoon, weet je.

Ik wil je vragen over telecommunicatie. Iedereen is bezorgd over ‘Big Brother’…weten deze mensen alles over ons?

O, je kunt niets verbergen. Op dit moment hebben wij dit interview…Ik weet vrij zeker dat alles heel goed gedocumenteerd wordt. Het hangt er alleen vanaf of ze er belangstelling voor hebben. Dus je hebt geen privacy…vooral niet in het elektronische tijdperk. Iedere transactie die je doet, ieder telefoongesprek, iedere hotelkamer die je boekt, iedere persoon die je ontmoet, het klinkt net als een liedje [glimlacht], zullen ze je in de gaten houden. Maar het is niets om bang voor te zijn. Dat is het belangrijkste, om op te houden met bang zijn voor alles. Want die angst is… Vandaag de dag, waar we ons op moeten focussen, is het tegenovergestelde van angst, het is om vooruit te kijken en gelukkig te zijn. Het gaat om die ‘baby’, waarover ik sprak, die geboren is, en om de verandering te vieren. En je realiseren dat er pijn betrokken zijn bij deze verandering. En die zwarte facties en dergelijke, die zwarte operaties, die zijn heel zwak. Ze zijn heel zwak en machteloos. Vooral als je kunt begrijpen dat we in een melkwegstelsel leven dat vol met werelden en mensen zit, mensen zoals jij en ik in feite, die door dezelfde ervaring gegaan zijn als de mensen hier op Aarde. Dezelfde ervaring, lang geleden, in dit alsmaar doorgaande proces. En zij weten al wat er gaat gebeuren. Maar zij kijken nu naar deze verandering. En ze steunen het, en helpen vriendelijk en rustig achter de schermen. En als je je daarvan bewust bent, dan heb je niets om bang voor te zijn.

Waarom ben je daar zo zeker van?

Omdat ik zoveel van deze mensen ontmoet heb.

Vertel, vertel.

Ik heb deze mensen al ontmoet voordat ik ging werken. En om andere redenen, die ik liever niet op video uitleg op dit moment…ook om waar ik zelf vandaan kom.

Waar kom je vandaan?

[Hier zit een knip in het interview, met een tekst die luidt: “Neumann-Deacon vroeg me om dit segment van het interview niet te publiceren, dat hij maakte voor het statement bij de”…hier houdt de tekst op]

Maar kun je ons vertellen of het Eerste Contact dichtbij is, zoals ze tegen veel mensen zeggen?

Nou, het eerste contact dat volgens mij gepland staat, is geen echt contact. Het plan is een fictieve bedreiging. Maar deze fictieve bedreiging…als je UFO’s ziet, en ze zien er mechanisch uit of zo, is de grootste waarschijnlijkheid dat - vooral als ze eruit zien als een bedreiging, of een vijand – realiseer je dan dat dat maar tijdelijk is. En dat ze niet van een andere plaats vandaan komen, van een andere planeet.

Dus jij bevestigt dat de geheime regering deze middelen heeft…

Ze hebben de technologie en de middelen, dat hebben ze al een hele tijd, maar ze…Ik noemde het rapport van Iron Mountain, waarvan velen zeggen dat het maar science fiction is. Het is geen science fiction, want het materiaal, ditzelfde materiaal werd mij overhandigd tijdens een vergadering in Tuscon, Arizona.

Direct?

Ja, direct, op een vergadering, een vergadering van de regering die ik bijwoonde. En dat kwam als verrassing voor mij, want ik wist niet waar de vergadering over zou gaan. Maar we werden naar Tuscon, Arizona gevlogen, en we verbleven in een hotelkamer [glimlacht], en toen kwamen we bij elkaar en aan het eind van de vergadering overhandigden ze mij het rapport van Iron Mountain. Niet in boekvorm, maar in papieren formaat. Dat was het moment waarop ik voor het eerst leerde over de plannen van de RAND Corporation, om…

Jij bent de eerste persoon die ik ken, die bekent dat het rapport van Iron Mountain echt is.

Dat is het ook. Ik heb het papierwerk niet meer, maar het was exact hetzelfde als het boek dat nu weer herdrukt wordt.

Dus voor jou is de Mexicaanse griep slechts een onderdeel van dit plan.

Dat kan ik niet zeggen. Epidemieën zijn natuurlijke dingen, er zijn uiteraard natuurlijke epidemieën. Maar naar mijn mening is de Mexicaanse griep in dit geval…het is gevaarlijk om dit te zeggen, maar het is slechts mijn mening… Mijn voorbereiding is om elke dag vitamine D3 2000 IU (2000 International Units) te nemen, tot 5000. De zon is om bepaalde redenen…de zon zet zich om in je huid, als het zonlicht je huid raakt, in vitamine D3, maar vanwege de aard van de zon nu en andere factoren…werkt dat in dit geval niet. Maar voor griep, welke griep dan ook, zal vitamine D3 je kans op welke griep dan ook stevig verminderen. Dus dat raad ik aan als toevoeging. Ook om andere redenen, die niets te maken hebben met de griep.

En het vaccin, raad je mensen aan om…

Ik zal the vaccin niet nemen. En ik heb mijn familie aangeraden om dat ook niet te doen. Ik heb ze dat twee, drie jaar geleden al verteld. Op de site van Project Camelot staat geloof ik wat informatie, van lang geleden, waarin ik praat over de griep. En dat is voordat er iets in het nieuws kwam, dus ik wist dit van tevoren.

Je weet dat er Amerikanen zijn die zeggen dat er informatie is, en geruchten, dat de regering het verplicht zal stellen om het te nemen.

Ja, dat is natuurlijk het plan, om het verplicht te stellen, met zware straffen en boetes. Maar dan nog zal ik het niet nemen. Ik zal het vaccin niet nemen, vooral niet als het met druk gebeurt. En ik neem trouwens helemaal geen griepvaccins.

Denk je dat de geheime regering al contact heeft met buitenaardse wezens, zoals Zeta Reticulianen, reptiel-achtigen, dat soort dingen?

Als mensen spreken over de geheime regering, zou ik allereerst willen zeggen dat de regeringen, als we over het niveau van presidenten praten, of de koninklijke familie of zo, dat die helemaal geen toegang tot deze informatie of kennis hebben. Voor zover ik weet, en dat is mijn ervaring tot nu toe geweest. Ze kunnen maar tot bepaalde veiligheidsniveaus komen, en de rest is voor rondleidingen [glimlacht]. Zo van: “Dit hebben wij hier”, enzovoort. Dus ze hebben er geen notie van wat er ‘buitenwerelds’ gebeurt. Ze communiceren niet met deze mensen. Dus als je vraagt over de geheime regering, wil ik eerst graag weten wat je daarmee bedoelt.

Wie heeft de macht? Kissinger? Rockefeller? Wie? Wie heeft de leiding?

Jij hebt macht, jij hebt de leiding over dit interview [lacht]. Er zijn dus verschillende niveaus van macht, en kracht en macht.

Dus je gelooft niet dat dit teruggebracht werd tot drie personen…

Hmm, wat?

Geloof je dat…sommige mensen zeggen dat er een paar mensen, enkele mensen zijn die de macht hebben geconcentreerd in…

Nou, er zijn mensen die…er zijn kleine groepen die samenkomen, die macht hebben. Inclusief eentje die ik genoemd heb op de Conventie van Zürich, die ik niet opnieuw wil noemen, een agentschap van drie letters waar niet veel over gesproken wordt.

Die zich bezighoudt met satellieten en zo, bijvoorbeeld?

Ja, maar waar het om gaat is dat zij uiteindelijk…ze zijn beperkt in wat voor macht zij daadwerkelijk hebben. Ze willen macht, en ze proberen al heel lang macht te krijgen, maar in de komende paar jaren zullen ze al hun macht compleet kwijtraken. Zeer binnenkort.

Waarom?

Vanwege alle veranderingen die plaatsvinden en die nu samenkomen.

Wat is de rol van de mensheid in dit hele verhaal? Dit is iets van regeringen en mensen hier in het disclosure project in een hogere positie…maar wij, de mensen, wat kunnen wij doen in dit verhaal?

Het beste wat mensen kunnen doen is heel simpel. Als je verschillende geloven aanhangt, verschillende religies, open dan je hart en realiseer je dat we hier allemaal samen zijn, en respecteer elkaars geloof zoveel mogelijk. Begrijp dat we een algemene voorouderlijke God delen, hier, maar ook ons hele melkwegstelsel.

Galactisch bewustzijn.

Het is de melkweg. Niet het universum, maar de melkweg. Maar op dit moment moeten we ons gewoon richten op wat er hier op de planeet gebeurt, en elkaar helpen, en ophouden met vechten over ‘mijn God’ en ‘jouw God’, weet je. Het maakt geen verschil.

Maar denk je dat enige druk in de straat door het gewone volk, druk kan zetten op de regering om de informatie bekend te maken?

Als je iets wilt doen, doe het dan op een niet-gewelddadige manier. Als je woede hebt, zal dat passen in de agenda van de mensen die macht over je willen hebben. Maar nogmaals, dit alles is maar heel tijdelijk. Al dit vechten, en al deze onderdrukking, het is tijdelijk. En zelfs als je van buiten niets doet, zullen de veranderingen nog steeds doorgaan. De geboorte van een nieuwe wereld…niet de Nieuwe Wereld Orde van Bush! [lacht] Maar de nieuwe wereld zal er nog steeds heel binnenkort aankomen. En dat zou je moeten voelen, en je ervan bewust zijn.

Twee korte vragen om mee te eindigen. De eerste: kun je ons over geheime technologieën vertellen die ons vrij maken, als de geheime regering valt?

Nou, er zijn natuurlijk technologieën die gebruik maken van het Casimir effect of nulpuntenergie. Dat is duidelijk. Daar heb ik op gewezen in Zürich, en dat is niet eens geclassificeerde informatie. Het is gewoon…je moet weten waar je heen moet gaan om het te zien. Ik heb het over de regering, het is niet eens geclassificeerd. En zwaartekracht-afscherming is dat ook niet. Dat lijkt op anti-zwaartekracht, maar het is afscherming: je neemt een materiaal, houdt er iets boven, en het vermindert de…het schermt de zwaartekracht af. Deze techniek bestaat, en er zijn plekken waar je naartoe kunt gaan, je kunt gaan naar xxx.lanl.gov, Los Alamos National Labs punt gov, ga naar die website en ga daar zoeken. Speur door hun archieven, hun ‘physics’ archieven.

Dus we kunnen op korte termijn vliegende schotels hebben?

Ja, dat kan. Maar waar het om gaat, is dat we een goede balans moeten vinden. Al deze technologie, die beschikbaar is, kan publiek bezit worden. Maar we moeten ons eerst richten op de spirituele en sociologische problemen.

Maar waar zijn de plannen, waar zijn de kaarten om het te maken, deze vliegende schotels. Geloof je dat het openbaar gemaakt zal worden, net als open source software? Kan het een linux manier worden om vliegende schotels te maken?

[glimlacht] Ja, het zal bekend worden gemaakt uit vele, vele verschillende bronnen. Alleen al door mensen hier, waarschijnlijk. Hier op de conferentie vandaag. Er zijn mensen die hiermee bezig zijn, als bedrijven, die naar voren komen.

Bedrijven?

Ja, als hun eigen nieuwe bedrijven.

Brian O'Leary, jouw vriend, is bijvoorbeeld actief op dit terrein, niet?

Ja, hij is hiermee bezig. Ik weet niet wat hij aan het doen is met machines of zo, maar als we het hebben over nulpuntenergie in zijn beste vorm…Ik kan het beschrijven als: je hebt gewoon een klein doosje, dat er zo uitziet [beweegt vingers rond een denkbeeldig kubusje van ongeveer 2 cm] en stuurt de omzetting zo, dat het elektrische energie wordt, of wat je ook maar wilt. En er zijn geen bewegende delen, geen mechanische draaiende magneten of wat dan ook. Het is zo simpel dat het lijkt op magie. En dat kun je gewoon doen, en daarmee kun je van stroom voorzien, met de juiste snoeren, …

Wat is de sleutel tot deze vrije energie? Wat is de sleutel om het te creëren?

Nou…hoe werkt het? Er zijn verschillende benaderingen, maar één ervan is feitelijk het op elkaar leggen van hele dunne lagen materiaal. Bijna zoals een condensator in elkaar gezet wordt. Dunne lagen materiaal, en dan tappen we de energie daaruit. Maar het is een simpele, stabiele soort technologie, die gebruikt kan worden.

Heeft die nulpuntenergie iets te maken met orgone energie?

Ik weet niets over orgone energie. Ik bedoel, ik heb het gezien, maar ik heb er geen ervaring mee.

Ok. De andere vraag was over het kabinet van Obama. Verwacht je iets positiefs over deze zaken waar wij het over hebben?

Mijn gevoelens over Obama gaan op en neer. Ik weet het niet…het gaat ook niet om Obama. Ik denk dat wat er nu met deze wereld in z’n geheel echt een natuurlijk…bijna een natuurlijke gebeurtenis is. Het maakt niet uit of iemand een beslissing neemt in de Office om informatie naar buiten te brengen, dit gebeurt allemaal heel natuurlijk.

We hebben de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

Nee, je hebt de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

Ik ben het heel erg met je eens, we hoeven de regering niet te vragen om het te doen.

En verwacht niet van de regering dat ze enige informatie hebben om naar buiten te brengen. Want de regeringen, zoals ik al zei, de regeringen hebben deze informatie niet om naar buiten te brengen. Dus deze informatie is al in het publieke domein. Het komt gewoon…het is net als bloemen die uit de grond groeien, het bloeit overal.

We hebben het internet…de mensen moeten gewoon in actie komen.

En ook, geweldige uitvindingen en dingen zijn in het verleden tegelijkertijd op verschillende plaatsen op de planeet ontdekt. Hoe is dit mogelijk? Dat komt omdat het gebeurt vanuit een andere dimensie. Dat is de manier waarop de informatie vrijkomt, het wordt niet vrijgegeven door regeringen.

De informatie is op het internet. Om het interview af te sluiten, denk je dat ze de vrijheid op internet aan banden zullen leggen? Kunnen ze dat doen?

Nou, ze kunnen het proberen. Ze kunnen het niet afsluiten, maar…er komt misschien een periode waarin het internet veel langzamer wordt. Maar dan komen we weer uit op: wie zijn ZIJ? [glimlacht] Weet je…het internet werd zo opgezet dat het NIET afgesloten kon worden. Dus, het kan langzamer worden, dat is alles. Zo langzaam als een slak. Maar denk ook aan alternatieve manieren van communicatie. Een nieuwe vorm van communicatie komt over een paar jaar, waarbij je het internet sowieso niet meer nodig hebt.

Welke? Telepathie.

Zoiets. [glimlacht] En mensen zullen gewoon…het zal ook iets natuurlijks zijn.

Hart-communicatie..

Ja. En dat is wat er gebeurt op de conferenties. Mensen zullen het ervaren.

Ok. Heel erg bedankt. Voor de informatie, voor je moed.

Zet gewoon je tv uit. Zet je tv uit.

Ok, dat zal ik doen.

Rafa Palacios.

www.rafapal.com

By courtesy of KeesTRANSLATIONS:
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ ENGLISH
http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://fgmikequinsey.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com/ESPAÑOL

maandag 24 augustus 2009

20 augustus - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

"Verondersteld wordt door jullie planeet Aarde en door veel bewoonde planeten dichtbij dat er heel spoedig communicatie zal zijn van degenen van ons die geleid wordenom dit meesterplan dat al eeuwigheden van jullie aardse tijd bestaat, uit te voeren."


Blossom:Ik heb afgestemd, omdat ik me het afgelopen uur een beetje vreemd voelde. Toen ik naar mijn computer liep, voelde ik vrij sterk dat jullie misschien wilden communiceren. Dus ik kijk gewoon even wat er gebeurt. Als jullie daar zijn en iets willen zeggen, voel je dan vrij om van start te gaan.Federatie van het Licht (FL):We sturen je vele zegeningen vanuit de Hoogste posities van onze legers. Het is duidelijk dat om energieën te kunnen overbrengen vanuit een Hogere positie, je jezelf moet aanpassen aan die frequentie en je hele wezen in lijn moet stellen met die frequentie. Want dan kunnen ‘codes’ binnengegaan worden en afgebeeld worden op het meer Goddelijke aspect van de zielen die betrokken zijn bij één bepaald project.


Je bent je vandaag bewust gemaakt van een fijnere vibratie en wat aan jou gemeld werd als een “rondzoemend gerucht” over een gebeurtenis die al dan niet plaats zal vinden in de komende dagen.


Blossom:Ok … ik moet nu even mijn gevoel volgen … er worden mij vele channelings gestuurd de laatste tijd over Eerste Contact en dat ‘spoedig … heel spoedig’ er iets zal gebeuren. Nou, met alle respect … jullie zeggen ‘in de komende dagen’ … nou … vanuit ervaring uit het verleden kan dat alles betekenen tussen nu en de komende veertig jaar. Jullie weten dat ik dit niet bot of sarcastisch bedoel. Jullie weten dat ik dit alleen zeg omdat ik een duidelijke Waarheid wil voor alle betrokkenen. Dus … werkelijk … in aardse termen, wat bedoelen jullie met de komende dagen?


FL:Deze transmissie vindt plaats via een andere bron, op dit moment. Wij zijn de “Higherarchy” (= letterlijk hiërarchie, maar geschreven met het woord ‘hoger’ erin – red.). We willen berichten over een organisatie die een manoeuvre ontdekt heeft die datgene wat jullie harten verlangen dat er zal ZIJN, extra kracht bijzet. We begrijpen de positie van het vrouwelijke medium dat we dit keer gebruiken en we respecteren het en stellen voor dat de linkerzijde van het brein letterlijk wordt ‘uitgeschakeld’, terwijl wij de volgende boodschap doorgeven aan jullie aardse zielen die zo reikhalzend uitkijken.


Blossom: Ik zal mijn best doen om ‘uit te schakelen’ … dat ben ik niet zo gewend ... hier gaat ie ...


FL :We communiceren met je vanuit een plek die hoger en boven de normale communicatie ligt. Houd je concentratie vast en dan komt alles in orde. Wij bevinden ons in een laag van bewustzijn in jouw Licht en we zijn in staat om in jouw energieveld te komen om dit aankondigende nieuws te brengen. Verondersteld wordt door jullie planeet Aarde en door veel bewoonde planeten dichtbij dat er heel spoedig communicatie zal zijn van degenen van ons die geleid worden om dit meesterplan dat al eeuwigheden van jullie aardse tijd bestaat, uit te voeren. En we zijn blij aan te kondigen dat er heel tegenwoordig (?) een ontwaken zal zijn in een graad die veel meer is dan dat wat er plaatsvond op de datum van vorig jaar, wat jou gevraagd werd om aan planeet Aarde door te geven.

Als je wat twijfels moet wegwer


ken betreffende deze gevoerde communicatie dan vragen we je dat te doen op dit moment.


Blossom:Ik heb geen twijfels ... het voelt anders en mijn vingers typen met veel meer preciesheid. Ik probeer gewoon erin te blijven zitten en me te concentreren. Ik neem niet echt in me op wat jullie zeggen omdat ik me er op dit moment wat ‘buiten’ voel staan. Dus... wees vrij om door te gaan en we zien wel waar het ons brengt. Ik denk dat dat het beste is.


FL:En wij zeggen dat de snelheid waarmee je handen nu schrijven niet iets is om je druk over te maken.


Blossom:Opeens gingen mijn vingers hyper.


FL:Op deze precieze manier willen we verder gaan. Je ziet, liefste dame, we willen je zeggen dat we het best tot het laatst hebben bewaard.


Blossom:En dat betekent?


FL:Dat in de tijd die voorbij is, we slechts snippers hebben gegeven. Net genoeg om de rozenknoppen nat te maken, zogezegd. Dit was een voorbereiding voor de tijd die komt om het schokgehalte te verminderen. Want we zeggen je ... er zal een grote SCHOK zijn. Want niets in de voorstelling van velen die van onze ‘Showtime’ gedroomd hebben, zal hetzelfde zijn als de feitelijke ‘show’ waarop we ons hebben voorbereid om te laten zien.


Jouw orders zijn verzonden aan velen op je planeet. Jullie posities zijn ‘gereed’.


Geloof jij ons persoonlijk? Ja jij ... jij dame Blossom die haar niveau van Vertrouwen heeft nageleefd omdat je hart je vertelde om dat te doen. Geloof jij dat er nu heel spoedig zo’n show zal plaatsvinden?


Blossom:Wat willen jullie dat ik zeg? Terwijl ik schrijf, kan ik ABSOLUUT VOELEN dat er zo’n strekte van jullie afkomt en een ‘kracht’ die voelt alsof het heel belangrijk is. Het VOELT allemaal echt, maar aan de andere kant is dat altijd het geval.


FL: Ja, maar geloof je dat deze show anderen zal aanzetten om hun positie op te liften binnen hun ziel, en de veranderingen op jullie planeet hun rechtmatige positie laten innemen binnen dit curriculum van de zon? Wij zijn niet van menselijke vorm. We kunnen alleen afgaan op data die vergaard is uit vrijwillige informatie over of jullie planeet al dan niet klaar is. Denk jij dat zij dat is?


Blossom:Met alle respect … ik ben MAAR ÉÉN PERSOON. Alleen maar goeie ouwe ik hier. Wat moet ik zeggen? Mij gedachten zijn … wat ik geloof ik al eerder gezegd heb … Als het ooit op een dag moet gebeuren … laten we het dan meteen maar doen. Ik voel dat wanneer jullie ook komen, er zal natuurlijk altijd ‘verstoring’ zijn in onze dagelijkse agenda. Dat kan niet anders. Als je me vraagt of de ‘LICHTwerkers’ klaar zijn om degenen die misschien uit hun sokken geblazen worden, bij te staan … Ja, ik denk van wel … maar … ik weet dat zelfs degenen onder ons die denken dat we dat zijn ... absoluut verbluft zullen zijn door wat het ook is dat er gaat gebeuren, als het gebeurt. Maar dat zal zeker het geval zijn of het nu morgen is of ergens in 2012. Jullie weten dat terwijl ik dit schrijf … jullie me opnieuw vragen om heel moedig te zijn … bij gebrek aan een betere uitdrukking. Alles wat jullie zeggen … betekent veel voor vele, vele zielen op deze planeet … als jullie bedoelen dat jullie spoedig komen … dan moeten er geen ‘lokkertjes’ meer zijn. Geen ‘spoedig’ of ‘nu of nooit’ meer … want wij als zielen van Licht moeten onze eigen boontjes doppen hier beneden en we hebben het allemaal briljant gedaan … Maar NU willen we graag de WAARHEID horen.

FL: En die zullen jullie ook WETEN.

Blossom:Ik weet dat jullie zeggen dat we de Waarheid binnenin ons hebben. Dat weet ik. Dat is wat mijn Waarheid is … over de Waarheid! Maar ik heb het over de WAARHEID over jullie. Wij, degenen die Wezens van andere werelden channelen, stellen ons heel kwetsbaar op zoals jullie weten … Dit gerucht dat nu de ronde doet … deze verwachting … het moet ECHT zijn. Ik vertrouw erop dat jullie de energie van mijn hart voelen. Ik ben op geen enkele manier veeleisend, of hoe ik nu ook moge overkomen. Er zullen ongetwijfeld wel weer mensen zijn die me schrijven dat ik jullie moet laten ZIJN en dat jullie komen als de tijd er klaar voor is, en ja … mijn hart zegt me dat jullie het beter weten dan ik op dit gebied. Ik probeer gewoon naar jullie terug te rapporteren vanaf hier beneden dat deze berichten die jullie ons sturen, allemaal hetzelfde zeggen … En daarom VERTROUWEN we erop dat het snel zal uitkomen. Ik VOEL dat ik nu rondga in cirkeltjes … Ik glimlach, want we hebben elkaars humor … ja, jullie zijn het die al vele eeuwigheden cirkeltjes aan het maken zijn. Waarschijnlijk al een beetje duizelig dus.


Maar zien jullie, mijn vrienden … vrienden van een andere planeet? Melkweg? Universum? … Het is nu tijd. Begrijpen jullie wat ik VOEL?


FL: Waarom zouden we niet? Daar zijn we altijd toe in staat geweest. We hebben deze reis al zo lang met jou gedeeld, en zullen daar ook mee doorgaan. Denk jij, zoals wij ook al vaker gezegd hebben, dat wij jou zouden leiden … en al diegenen die jouw werk zien als hun Waarheid … denk je dat wij jou zouden leiden naar een tuinpad … op een wilde ganzenjacht … om van dit alles maar een soort belachelijke grap te maken? Denk je echt dat het in ons wezen ligt om zo’n misselijk gebaar ook maar te overwegen?


Blossom:Helemaal niet. Dat voel ik HELEMAAL NIET van jullie. Dat zeg ik ook niet. Maar op dit moment … en dat heb ik vaker van jullie gevoeld … zou het niet aan te raden zijn om teveel te verklappen. Niet alleen vanwege het element van de GROTE VERRASSING … maar om redenen van ‘veiligheid’ misschien. Dat snap ik, dat begrijp ik. Echt waar.


Dus … dit gezegd hebbende … zij we vanavond überhaupt ergens gekomen?


FL: Wij denken dat als je dit terugleest, je zult bevinden dat we inderdaad vele bruggen overgegaan zijn om te komen waar we op dit moment zijn op deze avond van communicatie.


Blossom : Weet je … sommige mensen vinden me maar een halve gare. Ik vind het leuk om een halve gare te zijn. Ik heb GEEN bewijs op wat voor manier dan ook dat ik communiceer met een Federatie van welke aard dan ook. Maar MIJN HART WEET HET … en voor mij is dat het enige bewijs dat ik nodig heb … En misschien één dag … SPOEDIG … HEEL HEEL SPOEDIG … zal mijn hart me bewijzen dat het wist waar het over sprak.


FL: En misschien spoedig op een dag, liefste liefste ziel, zullen wij aan jou bewijzen dat halve garen de perfecte wezens waren om de klus te klaren.


Blossom : Ja … misschien … weet je, misschien zijn jullie meer menselijk dan jullie denken.


FL: Misschien … maar wij zouden absoluut willen bevestigen vanaf deze plek dat dit niet het geval is. Misschien … spoedig op een dag, zal dit ook bewezen worden.


Blossom: Yep … misschien … Voor wat het waard is … en we hopen dat het veel waard is … Er wordt ZO veel LIEFDE naar jullie gestuurd door zielen van over deze hele wereld. Zo veel liefde, vertrouwen en verlangen. ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN mijn vrienden. ALLES is zoals het moet zijn. Goedenacht.

FL: En onze zegeningen aan allen.Original Site:
www.blossomgoodchild.com

TRANSLATIONS:

http://federationlight.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
http://flinspanish.blogspot.com/ - ESPAÑOL

By courtesy of Kees

dinsdag 18 augustus 2009

17 augustus - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands


"Jullie komen te voorschijn als de vlinder, die zijn iriserende vleugels spreidt en de nieuwe luchten in vliegt."


Hallo vrienden. Nou, wat vliegt de tijd als je plezier hebt! Hier beneden op aarde is het heel belangrijk om plezier te hebben … voor mij althans, maar toch lijken heel veel mensen niet echt te weten hoe ze lol moeten maken. Voor mij is het heel eenvoudig … maar voor sommigen lijkt dat niet zo te zijn. Ik vind lachen zo’n zegen. Het is zo’n lekker opstekertje! Vertel eens … kunnen jullie ook wel eens lekker lachen zo nu en dan, of is dat een beetje ‘buiten jullie zone’?

Wij zijn niet in menselijke vorm, dus we zouden zeggen dat we niet ‘giechelen’ op dezelfde manier zoals jij je voor zou stellen. Maar … jouw woord ‘opstekertje’ vinden we wel heel toepasselijk omdat wij wel momenten hebben waarbij onze kleur letterlijk oplicht.

Ik dacht dat je ging zeggen ‘lichter worden’ … dus … wat … Je bedoelt zoals op een lichtknopje drukken en dan steekt het licht op, zeg maar?

Op een bepaalde manier zou dit de meest toepasselijke manier zijn om het in jullie termen te beschrijven. Zie je lieve dame, zoals we eerder gezegd hebben, tenzij je van de vibratie bent waarin wij verblijven, ben je van zovele, vele dingen niet in staat om ze te begrijpen. Als wij jou maar een paar seconden van jouw tijd in onze vibratie zouden kunnen geven, zou je onmiddellijk weten waarom wij niet in staat zijn om bepaalde dingen uit te leggen.

Maar, volgens de kennis die ik opgedaan heb, zouden wij niet in jullie vibratie kunnen zijn, omdat wij het te ‘verblindend’ zouden vinden aangezien wij nog niet van die vibratie zijn … in ons Wezen.

Er komt een tijd in jullie toekomst dat jullie in staat zijn om zoveel meer te ervaren. Wanneer jullie opklimmen naar de puurdere frequentie die ontstaan is, zullen jullie zeker ontdekken dat dingen die ooit heel ‘buitenaards’ voor jullie waren, heel natuurlijk geworden zijn. Dit moet je van ons accepteren … Het feit dat het niet is wat je bijna aan het worden bent … maar dat het is wat je al bent! En als je gezegd wordt dat je vergeten bent wie je bent … tot op zekere hoogte is dit zo, maar we willen je ook vragen om te erkennen dat er een aparte frequentie aan de atmosfeer van jullie aarde toegevoegd is die gemaakt was om precies dit te doen … om jullie te laten vergeten. En gedurende een bepaalde periode heeft het zijn werk ook goed gedaan. Maar nu is het … hoe zullen we het zeggen … alsof het ‘chemicaal’ versleten is … aan het verslijten is … zoals een immuunsysteem. Na een tijdje … past datgene waartegen men immuun probeert te worden … zich altijd zo aan dat het weer als winnaar tevoorschijn komt … maar wij ZEGGEN HEEL DUIDELIJK … dat dit niet opgaat binnen de spirituele reactie van je zelf. Want dat kan niet langer gecontroleerd worden. Het is ieder hooghartig verzinsel dat ontworpen werd ten nadele van de Hogere zelf, ver ontgroeid. De ziel kan niet gecontroleerd worden. In bepaalde delen van jullie wereld is men wijsgemaakt dat dat wel zo is … maar wij zeggen je dat dit niet mogelijk is. In het fijnste, puurste aspect van de zielenzelf is er ALLEEN die zielenzelf die ‘voor zichzelf kan spreken’ … en het is nu meer dan ooit dat wij je vragen om ‘DIT TE SNAPPEN’.

WIE JIJ BENT IS MEER DAN IETS WAT JOU PROBEERT TE VERTELLEN DAT JIJ NIET BENT WIE JE BENT!!!!

NU IS DE TIJD OM DIT TE HERKENNEN EN TE BEGRIJPEN IN HET DIEPERE NIVEAU VAN BEGRIJPEN WAAR JULLIE ALLEMAAL ZO ONTZETTEND GOED TOE IN STAAT ZIJN.

Maar je geen zorgen dat jij het niet waard bent, of te zwak bent. Dit kan niet zo zijn. JIJ BENT DE TOTALITEIT VAN DE ZIELENZELF… GEMANIFESTEERD IN EEN WEZEN HIER OP AARDE OM DE OVERGANG NAAR DE NIEUWE WERELD TOT STAND TE BRENGEN. JULLIE ZIJN DEGENEN DIE ZICH VRIJWILLIG AANMELDDEN EN GEKOZEN WERDEN.

Dierbaren, denken jullie dat wij zielen gekozen zouden hebben die niet in staat waren om deze ‘o zo belangrijke taak’ te vervullen? Dat zouden we nooit kunnen doen … omdat dat geen zin zou hebben. WEET daarom dat degenen die gekozen werden, gekozen werden om hun kracht in deze enorme transformatie.

We vragen ook dat je de tijd accepteert waarin JIJ hier bent. Niet iedereen was zo gezegend als JIJ. Soms kunnen wij dat niet helemaal begrijpen, omdat wij niet in jullie menselijke vorm zijn. Wij ‘snappen’ de manier niet waarop jullie je verstand soms laten redeneren. Want WIJ WETEN dat JULLIE DEGENEN ZIJN. Degenen die naar de aarde kwamen om te helpen. Om op de grond van jullie planeet te lopen en jullie energie en Licht te verankeren, zodat wij die niet van jullie aarde zijn, geleid kunnen worden door jullie fakkels die vanuit diep in jullie zielen schijnen.

O broeders en zusters … wij zijn zo trots als we LICHTWEZENS tegenkomen die tot herkenning gekomen zijn en HERINNERING. Doorzoek de tunnels der tijd, dierbaren, en kom er weer uit … jezelf herinnerend wat JE BENT. Want wij zeggen tegen ieder van jullie … als je dat doet … als je jezelf je WAARHEID laat vinden die anderen per vergissing hebben geprobeerd voor je verborgen te houden … dan vind je een kracht .. dan ontdek je AL de dingen waarover wij en vele anderen van vele planeten en schepen je verteld hebben. Je zult ‘het snappen’. In één moment zul je het snappen. En mogen wij zeggen met de diepste LIEFDE in ons WEZEN dat de opluchting van dit begrip vrede zal brengen voor je ziel. Het zal je de grootste vreugde geven. Je zult thuis zijn … in jezelf … je zult thuiskomen.

Hoe lang heb je gewacht? Ja, hoe lang heeft het hele systeem gewacht op deze dagen die eraan komen? Jullie hebben allemaal momenten van twijfel gekend. Jullie hebben je vastgeklampt aan de visie van de helderste ster en hem gesmeekt om jullie voorwaarts te leiden. Jullie hebben de hemel gesmeekt met zo’n wanhoop in je wezen, omdat het gevangen zitten in de dichtheid van de aarde vaak te zwaar was om te verdragen voor de individuele ziel. Maar NU dierbaren … zien jullie niet? … Jullie zijn individuele zielen ja … maar jullie begrijpen de betekenis van Eén. Jullie verenigen jullie energieën … jullie bakens van Licht. Jullie komen te voorschijn als de vlinder, die zijn iriserende vleugels spreidt en de nieuwe luchten in vliegt.

Eén voor één werpen jullie de oude huid af en BEVRIJDEN jullie je geest. Vlieg … zeggen wij jullie … vlieg, lieve vrienden. Sta je ziel toe om deze VRIJHEID te VOELEN, die jullie jezelf toestemming gegeven hebben om te bezitten. Want met deze vrijheid zul je bevinden dat de zorgen van gisteren simpelweg dát zijn … In het verleden. Ze bestaan niet meer. Er is alleen de belofte van de WAARHEID…de WAARHEID boven al het andere, die aan jullie onthuld zal worden als jullie deze omslag in bewustzijn je mee laten nemen naar een plaats die nog mooier is dan wat jullie een paradijs noemen.

Maar deze plek … deze plek is niet ‘ergens’ … het is van binnen, dierbaarsten. Het komt van binnenuit jou … in je hart, waar je dit nieuwe land zult ontdekken.

Wees opgewekt. VOEL de Lichtheid terwijl hij binnenkomt. Laat het werkelijk door de poriën van je huid heen dringen en het iedere cel van je lichaam binnengaan. Want ALLES WAT BESTAAT zal ... als de tijd daar is … dit geweldige geschenk ontvangen, dat omarmd moet worden. Dit geschenk … deze eeuwige vlam … is de werkelijke essentie van ons allemaal. Deze LIEFDE die wij zijn … dat is jou en het is mij. Het is alles.
Wij zijn gezegend en in bewondering van de progressie die geboekt is op jullie planeet. Jullie accepteren dat het gevecht geen gevecht is … het is een roeping … Een roeping van zielen om samen te komen als ÉÉN, en elkaar hun diensten te verlenen. Om het bewustzijn op te liften naar een plaats die voor allen aanvaardbaar is. Het was een afspraak. Dat is waarom je hier bent. Jullie laten ALLEMAAL zoveel karakter en geesteskracht zien. Zoals wij wisten dat jullie zouden doen.

Ik kan niet echt woorden vinden … maar ik VOEL een vrede. Een verzekering van alles wat jullie zeggen. Het geeft ons hoop. Nou ja, mij in ieder geval. De hoop is omdat we WETEN dat we VOELEN. Ik kan me echt niet voorstellen hoe het leven eruit moet zien zonder hoop. Het vooruitzicht van een betere wereld die voor ons ligt, is zo geruststellend. En nu is het simpelweg een kwestie van ons erop focussen, om het tot stand te brengen.

Je slaat de spijker op de kop, zogezegd. Dat is SIMPELWEG alles wat er vereist is. Het is logisch, dierbaren, om het simpel uit te drukken, niet moeilijker te maken. In ALLE aspecten van het leven en dingen van jezelf … hou het simpel. Want als je dingen complexer probeert te maken, is dat waar de ziel verloren raakt in een moeras van onwaarheden.

WEES. STA JEZELF TOE OM SIMPELWEG … JEZELF TE ZIJN.

Niet altijd makkelijk. Maar we doen allemaal ons best. En ik geloof dat we er komen. Waar ‘er’ ook moge zijn. Er komt een LIEFDE vrij die bijna tastbaar is … maar … ik kan er mijn vinger niet helemaal op leggen!!!

Ik vraag me af wanneer we samen zullen zijn … wij allemaal … van vele planeten afkomstig … en verhalen uitwisselen over hoe we op de plek kwamen waar we terecht zullen komen. Ik VOEL een beetje dat als die ‘ruimte’ gekomen is, de meest dominante factor van alles zal zijn dat we daar gekomen zijn … door LIEFDE.

En wij zouden eraan willen toevoegen dat nu al zovelen van jullie een heel eind op weg zijn naar die ‘ruimte’.

Het is tijd voor ons vertrek uit jouw energie deze avond. Je VOELT ons heel dichtbij, nietwaar?

Ja, hoe dichtbij zijn jullie eigenlijk?

Op je stoep.

En dat betekent ??

In metaforische tijdframes is dat het beste wat we kunnen bieden met betrekking tot het Licht dat helderder is dan alle Lichten die je ooit gezien hebt in het vibrationele systeem van jullie planeet …

Dat is ons dilemma, denk ik. Dat hele ‘tijd’ ding. Op een dag … misschien ooit op een dag … zal dit alles plaatsvinden en dan zullen miljoenen van ons op de planeet een gloed in ons hart VOELEN en weten dat over heel de wereld, diegenen van ons die WISTEN dat deze dag zou komen, een glimlach naar elkaar zullen sturen en een algemeen knikje van tevredenheid zal er massaal plaatsvinden. In Liefde en dank, mijn vrienden. We zullen wachten ..

NU NIET LANG MEER.

Metaforisch gesproken!!

www.blossomgoodchild.com

By courtesy of Kees

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar