Followers

i decree

dinsdag 23 juni 2009

27 juni - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

"Laat zielen de weg naar huis zien … laat ze het pad kiezen dat ze kunnen bewandelen … want misschien ben jij het wel, die ze de juiste weg kan wijzen."


Hallo daar … ik neem aan dat jullie daar zijn … dat weet ik eigenlijk wel zeker, omdat ik in de ‘channelingsversnelling’ zit en ik kan voelen dat we klaar zijn om te beginnen … zullen we?

Welkom liefste dame aan jou en aan degenen die aangetrokken zijn tot deze woorden die wij aanbieden. Sommigen die deze woorden lezen, ‘zitten op het hek’, zoals wij dat zouden noemen. Dit is prima. Ze zijn er op een of andere manier niet zeker van wat ze VOELEN over onze aanwezigheid in hun ruimte terwijl ze onze woorden lezen. Mogen we zeggen … we zijn hier niet om wie dan ook van de Waarheid van onszelf te overtuigen. Dat is niet onze positie. Onze plaats is om inzicht te geven in juiste werkwijze om diegenen te kunnen helpen die ‘voor het oprapen liggen’, om het zo maar te zeggen. Opnieuw … laat ons duidelijk maken dat er vrijheid van keuze is in alle dingen. Daarom is er een keuze om deze woorden te lezen en beslissingen te nemen over je eigen Waarheid … er is ook de keuze om deze woorden helemaal niet te lezen. Zoals velen die doorkomen met berichten aan jullie planeet in deze tijd … zijn wij hier om te assisteren bij de overgang naar de Nieuwe Wereld. De Nieuwe Lichtere Wereld die onvermijdelijk … zonder enige twijfel steeds dichterbij komt. Wij bieden onze woorden aan om jullie voor te bereiden op wat komen gaat.
Velen merken op dat we voornamelijk over LIEFDE spreken. Dat is wie we zijn. Dat is wie jullie zijn. Dit is hoe jullie Nieuwe Wereld zal functioneren … in LIEFDE. Daarom komen wij kansen aanbieden om je geest op te liften uit de mistroostigheid die er voor velen is op jullie planeet.
Opnieuw spreken we over een keus. Je zult je geest niet op kunnen liften als je je richt op datgene wat er aan de mistroostige kant is. Als je dat doet … zul je daar ook blijven. Begrijp die woorden. In hun volheid. Als je ervoor kiest om je te richten op mistroostigheid … zul je daar blijven.
Maar wij zeggen tegen jullie … als je ervoor kiest om je te richten op Licht … in LIEFDE … dan zal je ziel naar een hogere dimensie opstijgen van waaruit hij zich nu bevindt.

Een brandende vraag die velen mij gevraagd hebben om aan jullie te vragen … betekent dat dat we nog steeds op aarde zullen blijven leven … of zullen onze fysieke lichamen OP een Nieuwe Wereld leven.

Dat is inderdaad een vraag waarvan we ons bewust zijn dat velen zich ermee bezighouden. Als iemand vele jaren in een bepaalde stad gewoond heeft, gebeurt het vaak dat iemand de drang krijgt om ergens anders heen te gaan. En anderen misschien weer niet. Die voelen zich op hun gemak waar ze zijn, wie ze zijn etc en hebben geen wens om iets aan hun omstandigheden te veranderen … hoewel ze er soms steen en been over klagen. Maar anderen “hebben hun tijd erop zitten” op die plek … zij zoeken groenere weilanden. Ze pakken hun spullen en verkassen naar een andere plek … misschien een andere stad … maar in een andere buurt. Sommigen gaan heel ver weg van hun vorige woonplaats, anderen gaan om de hoek wonen. Zie je lieve vrienden; het hangt af van hoe ver men zijn voorstellingsvermogen strekt. Want is het niet door zijn voorstellingsvermogen dat iemands werkelijkheid tot stand komt? Degenen die zich alleen maar kunnen voorstellen dat ze om de hoek gaan wonen … die zullen daar zijn … Degenen die zich voorstellen dat ze in een ander land gaan wonen … die zullen daar zijn … overdrachtelijk gesproken … Degenen die zich voorstellen dat ze helemaal op een andere plek gaan wonen … die zullen daar zijn. Iedere ziel is in controle van zijn eigen bestemming. NU en ALTIJD.

Ik ken zielen die zich er zorgen over maken of ze wel met hun dierbaren samen zullen zijn in de Nieuwe Wereld … Sommigen weten van zichzelf dat ze bewust en wakker zijn, maar hun partner of misschien hun kinderen blijven nog slapend … ze vragen zich af wat er dan zal gebeuren.

Niet één ziel is verantwoordelijk voor de bestemming van een ander. Misschien zijn ze heel begaan met de reis van een bepaalde ziel, maar ze kunnen die niet met zich mee slepen op hun eigen pad … we gebruiken dit woord, “slepen” … want het was niet de keus van die ander om die kant op te gaan … en dat zou hier wel gebeuren. Je kunt iemand een toorts aanbieden om de weg te wijzen … om het Licht te tonen dat zich aan het eind van een bepaalde richting bevindt, maar je kunt niet … door universele wetten … een ander meenemen op een pad dat hij niet wil inslaan … op een bepaald niveau van hemzelf. Daarom zouden we willen zeggen dat in de situatie waar jij over spreekt, de beste dienst die jij kunt verlenen in welke situatie dan ook, zoals jullie allemaal weten … is om LIEFDE aan te bieden. Als een familielid heel ver weg gaat wonen … zoals jijzelf lieve dame … weerhoudt dat je er niet van om in contact te blijven met met degenen die je achterliet in je oorspronkelijke geboorteland. Je kunt ze misschien niet altijd fysiek ‘aanraken’, maar … je Liefde kan uitgedrukt worden door woorden of elektronische stem-apparatuur. En door die communicatie kan het hart nog steeds zoveel LIEFDE VOELEN en ervaren.
Op dezelfde manier, wanneer een DIERBARE overgaat van het aardse koninkrijk naar de volgende fase … ben je misschien niet meer direct in staat om met ze te kletsen zoals dat vroeger kon, alsof ze nog steeds in dezelfde kamer zijn … Maar wij zeggen … ze zijn in dezelfde kamer als ze dat een tijdje willen zijn … maar ze verblijven alleen maar in een andere vibratie dan die van jouw aardse omgeving. Deze andere vibratie zijn van dien aard dat voor degenen die in staat zijn om ze ‘te bereiken’ … het nog steeds mogelijk is om door te gaan met die conversatie. Er is niet één persoon die hiertoe meer in staat is dan een ander. Dit is een groot misverstand in jullie wereld. Het hangt heel erg af van het niveau van bewustzijn en Waarheid waarnaar iemand is ontwaakt.

Dat is interessant … als ik hier even op door mag gaan … want ik ken prachtige ontwaakte zielen die niet in staat zijn om direct te communiceren met diegenen aan de andere zijde … maar ik ken ook, met alle respect … zielen die nog steeds heel erg in hun ego verblijven en wiens gedrag lang niet altijd dat van een ontwaakte ziel is … en toch schijnt het dat zij WEL in staat zijn om te converseren met zielen in andere koninkrijken.

Er is veel lieve dame dat misschien niet logisch voor je lijkt terwijl je verblijft in de aardse omgeving. Er zijn vele, vele niveaus waarvan de ziel in zijn menselijke vorm zich niet bewust is, en dus niet in staat is om de volle omvang van een bepaalde kwestie volledig te begrijpen. Zegt Meneer White Cloud niet altijd tegen velen dat “Alles niet is wat het lijkt”. En wij zeggen daarbij ook … dat degenen die puur zijn in het hart … zich in hun nederigheid niet altijd waardig achten voor zulke communicatie. Dat is voor velen het geval. Ze zijn blij met hun eigen gedachten en gevoelens, maar ze zouden niet durven aannemen dat wat ze ‘hoorden’ of ‘VOELDEN’ van een bepaalde gids of engel afkomstig zou kunnen zijn.

Zou jullie ‘engel’ nader willen definiëren, alsjeblieft … dat is een gedachte die zomaar bij me opkwam … want ik weet zeker dat we allemaal onze eigen interpretatie hebben van wat een engel eigenlijk is.

Wij zouden zeggen … ieder van jullie is een engel. Ja, we lezen je gedachten, Blossom … zelfs diegenen die wandaden tentoonspreiden van zo’n enorme omvang … zijn feitelijk engelen. Want alles is ontstaan uit LIEFDE. ALLES. Zielen spreken van engelen die de kinderen van God zijn, nietwaar? Dus als God LIEFDE IS … dat alles en iedereen is … dan zijn zelfs degenen in jullie wereld die zulke afschuwelijke kanten van zichzelf laten zien, nog steeds van dezelfde God, dezelfde LIEFDE. Ze kunnen nergens anders van zijn … want er is niets anders. Alles in zijn WAARSTE vorm is gemaakt van ‘engel-se’ energie. De vervorming van energie is nog steeds LIEFDE …. Maar het kan gebroken zijn in deeltjes die op dit moment niet resoneren op een puurder, hoger niveau van vibratie …. Dat is alles. Alles heeft een reden.
Vanuit de positie waarin wij verblijven … wij die nu met jou communiceren … is er veel duidelijk. Het is niet mogelijk dat deze helderheid zichtbaar is voor degenen onder jullie die in de vibratie van de aarde verblijven op dit moment, omdat jullie niet in staat zijn om te ‘snappen’ wat op een Hoger niveau resoneert. En … op dat niveau … als je er een (niveau) hoger klimt, is er meer begrip omdat je in het helderdere plaatje komt. Daarom vragen we jullie om te stoppen met de kwellende en strikte vragen die jullie jezelf stellen … om antwoorden te vinden op kwesties die simpelweg niet door jullie beantwoord kunnen worden op dit moment.

Ja. Maar voor degenen die graag vragen willen stellen … zij willen antwoorden … anders zijn dingen niet logisch.

Dierbaarsten op aarde. Breng je verstand tot bedaren … ALLE KENNIS ligt van binnen. Het is als wonen in een bibliotheek. Ieder mogelijk boek dat informatie bevat dat je nodig hebt, is beschikbaar voor je … en toch kun je maar één boek tegelijkertijd lezen. Wees geduldig. Stel je tevreden met de schoonheid van de kennis die voor je beschikbaar is op ieder willekeurig moment. Absorbeer het. HOU ERVAN … en dan … als die informatie verwerkt is … pak dan een ander boek … en stel die informatie ook weer in staat om diep tot je door te dringen. Zien jullie, mijn vrienden? JULLIE ZIJN DE BIBLIOTHEEK. Maar … in je menselijke vorm moet je respecteren wie je bent en het tempo begrijpen dat in overeenstemming is met je zielenzelf in deze vorm. Opnieuw zijn woorden lastig om jullie alles wat WIJ weten, te helpen begrijpen. Maar het is de enige methode die we hebben. Weet alsjeblieft … zoals we al eerder gezegd hebben … dat het deze woorden zijn, samen met onze/jullie GEVOELENS die het verschil maken op een grote schaal, wat hun bedoeling betreft en hoe ze worden ontvangen.
Zielen van aarde … In hoog tempo LICHTEN jullie je wereld nu OP. Dat is ook waarvoor jullie hier gekomen zijn. Spoedig NU … heel spoedig, zal jullie loyaliteit aan de WAARHEID van jezelf geprezen en opgehemeld worden. Ga door met helder te schijnen, dierbaarsten. Jullie LICHT trekt diegenen aan die hun weg kwijtgeraakt zijn, en het fijne gevoel dat ze krijgen als ze de weg terug vinden, is zeker een GEVOEL dat zelfs de laagst vibrerende zielen zal kunnen opliften … in een ogenblik. Laat zielen de weg naar huis zien … laat ze het pad kiezen dat ze kunnen bewandelen … want misschien ben jij het wel, die ze de juiste weg kan wijzen.
Als je jezelf toestaat om af te stemmen op het fijne gevoel dat nu neergedaald is op jullie planeet aarde … dan VOEL je een vibratie van VREDE in je ZIJN dat resoneert op een niveau dat nieuw is. Dit is omdat het ook zo is. Een Nieuwheid … Een Hogere vibratie gaat in het rond en daalt van binnen neer. Geniet ervan. Het is van jou.

Dank jullie. Zoals altijd een genoegen. In Liefde en dank.
Original Site:
www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

maandag 22 juni 2009

21 juni - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands"We vragen je alleen om HET LICHT TE ZIJN DAT JE BENT … en door HET TE ZIJN … zul je WETEN van ONZE WAARHEID … Die uiteindelijk … zul je zien … de JOUWE is."
Hoe zullen we vandaag beginnen? Ik ben benieuwd wat er op deze bladzijden staat als we onze communicatie beëindigd hebben in dit moment van NU. Ik ga maar gewoon rustig achterover zitten en mijn vingers het praatwerk laten doen.

Moeten we vandaag een andere richting inslaan?

Dat is helemaal aan jullie.

Wij zouden het wel passend vinden om dat te doen. Daarom, laat ons je hand nemen en vandaag een andere weg met je afleggen. We hebben zo vaak met je gesproken, op zovele manieren, over je doel op deze planeet … over het in de juiste positie brengen ervan terwijl ze met gratie beweegt naar haar nieuwe vorm. Dus laten we spreken in andere termen …
..... ....... ..............

Zijn jullie er nog? Opeens lijkt er niets meer door te komen.

We zijn aan het nadenken.

Waarover?

Over de puurste manier waarop we je datgene waarover we willen spreken, kunnen aanleveren. Want zoals je weet … als er woorden in het spel zijn, kunnen die tot je genomen woorden … en niet altijd geïnterpreteerd worden op de manier die wij uitdrukken. Daarom overwegen we alle opties.

Okidoki. Ik checkte het maar even. Maar dan moeten jullie ons soms behoorlijk frustrerend vinden … als wij jullie woorden niet altijd ontvangen zoals jullie wensen dat ze begrepen worden?

Frustrerend zou niet het woord zijn dat we kiezen. Want het is de innerlijke reis van het individu om onze betekenissen voor zichzelf te ontdekken. We proberen het zo goed uit te leggen als we kunnen, maar we vinden het ook nodig dat jullie werk verrichten … om de diepte te ontdekken van de woorden die we uitspreken. Je ziel zou nooit groeien naar zijn volle capaciteit als al het werk voor je gedaan werd. Ze zouden op de automatische piloot gaan werken … want het is het hart dat het moet horen … niet alleen het verstand dat moet interpreteren wat we zeggen.

Dus … hebben jullie het gevoel dat jullie maar gewoon door zullen gaan met doorgaan … met het op zoveel mogelijke manieren uitdrukken om ons te helpen om onze harten te openen?

Precies, maar toch … zie je niet, lieve dame … dat als ieder van jullie steeds meer en meer ontwaakt voor de Waarheid van jezelf … meer van je Waarheid onthuld kan worden? En dat daarmee … terwijl het zich ontwikkelt … het hele ‘spel’ er zoveel meer bij ‘betrokken raakt’ terwijl het zich ‘ontwikkelt’. Het tempo wordt opgeschroefd en de opwinding als men beseft welke positie op het bord men inneemt … om het zo maar uit te drukken … staat het enthousiasme toe om er meer bij betrokken te ‘willen’ raken … in deze steeds doorgaande cyclus werkt het. Je graagte om te leren/herinneren wordt groter … hoe verder men komt op de weg. Er is een nooit ophoudende interesse … want hoe meer men weet … hoe meer men ziet dat er is om te weten … het gaat steeds door … Maar zoals wij zeggen … als je je je nieuwe begrip eigenmaakt … kun je er niets aan doen dat je onderzoekingsdrang je steeds maar weer aanspoort. Je intuïtie is je gids. Dat brengt je naar een helderdere plek … en terwijl de helderheid de weg voor je oplicht … is wat je getoond wordt nog mooier dan de plek waar je je bevindt … je dacht dat het niet nog mooier kan worden … maar toch is het zo lieve vrienden. Steeds opnieuw, steeds opnieuw, steeds opnieuw ….Als iemand loopt in de Waarheid van wat IS … wordt diegene HET LICHT dat hij is.
Jij bevindt je NU op dit moment van tijd op jullie planeet in HET LICHT dat jij bent in dit moment van tijd. DIT LICHT dat jij bent, is van een bepaalde helderheid vanwege een bepaalde vibratie waarin jij je bevindt op aarde op dit moment. Echter … als je opklimt in de Hogere vibraties, is de JIJ die JIJ BENT, in staat om een helderder deel van zichzelf te worden. Daarom is het mogelijk om van een helderder LICHT te zijn. Het is het ZELFDE Licht maar het is ‘witter’, om meer van goud, in diepte. Opnieuw falen woorden om datgene aan te reiken wat we willen uitdrukken.

Ik begrijp wel wat jullie bedoelen … onze woordenschat is alleen een beetje belemmerd.

Dus … terwijl de vibratie lichter wordt … BEN JIJ IN STAAT OM MEER VAN DE WAARHEID VAN JEZELF TE WORDEN … terwijl je dichter bij je WARE thuis komt … is het WARE LICHT dat jij bent, in staat om een sterkere graad van helderheid uit te stralen …
Dit vindt NU plaats … jouw Licht wordt helderder op jullie planeet aarde vanwege JOU. Elk en ieder persoon van jullie die ‘het snapt’ … is in staat om dat Licht van een hogere vibratie in je bestaan te brengen … om die hogere vibratie hier te laten zijn.
Wij zeggen dat het een Hogere vibratie is die nu doorkomt, maar zien jullie niet lieve vrienden … dat JIJ het bent die die Hogere vibratie IS. Het is het Hogere deel van jou die dat door jouw ontwaken tot stand brengen op jullie planeet. Dus zoals we gezegd hebben … JULLIE laten dit gebeuren. JULLIE zijn degenen die dit doen … jullie Ware Licht binnen brengen … dat jullie planeet transformeert en de verandering laat plaatsvinden. Door simpelweg jullie Licht te ZIJN.
Als jullie zeggen … ‘je kent je doel niet’ … als sommigen van jullie in een ontevreden ruimte in jezelf zitten … probeer dan te begrijpen, dat je doel … je hele reden van bestaan op dit moment is OM LICHT TE ZIJN … OM VREUGDE TE ZIJN … want door dat te doen … vervul je je doel om hier te zijn. Jij bent … door Licht te zijn … bezig het Licht binnen te brengen en zo bezig te doen waarvoor je kwam. Om de planeet naar zijn Lichtere positie te brengen. Dat is alles. Om vreugde te zijn.

Ik wil geen demper op de opwinding zetten terwijl jullie dit allemaal beschrijven … maar zoals jullie je waarschijnlijk al gerealiseerd hebben … door onze energie op sommige momenten … het is gewoon niet ALTIJD ZO MAKKELIJK. Ik wil echt niet negatief doen … maar er zijn moeilijkheden die rechtgezet moeten worden en soms gewoon door recht door zee te zijn … als goeie ouwe mensen … wij zijn van binnen niet altijd in een positie waarin we van zo’n totale vreugde kunnen ZIJN … dus … als dat is wat we hier kwamen doen … volgens jullie en andere channels die hierover spreken … dan zouden we … als we ons dat toelaten … kunnen VOELEN dat we de boel een beetje teleurstellen … maar … we hebben dan gewoon een mindere dag. Hebben jullie geen ‘off days’? … Zo ja, dan kunnen jullie misschien een beetje begrijpen wat ik hiermee bedoel.

Liefste dame … wij hebben geen ‘off days’. Wij die ons verbinden en communiceren met jou … Blossom Goodchild. Want wij begrijpen ALLE dingen vanuit een HOGER PERSPECTIEF. Het is niet mogelijk voor ons om vibraties van lagere gedachten te hebben, omdat WIJ DIE MET JOU SPREKEN … ze niet kunnen bevatten of ze vormen. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen energie ‘oppikken’ van diegenen die een ‘off day’ hebben … en als we dat doen … sturen we simpelweg Liefde naar die energie … want dat bij uitstek … boven alles … is het meest behulpzame wat we kunnen doen.

Nu … op dit moment … met wie spreek ik nu?

Je spreekt IN LICHT. Wij zijn geen persoon of mensen. We hebben alleen Licht vorm.
Je spreekt IN LICHT. Wij zijn geen persoon of mensen. We hebben alleen Licht vorm.

(Die laatste zin verdubbelde zichzelf … daarom laat ik het maar staan)
Jullie hebben ook een enorme hoeveelheid Liefde, want ik word nu overspoeld. Dank jullie.

We presenteren ons aan JOU … omdat we dat graag wilden.

Wonen jullie op het grote schip dat zoals jullie zeiden zal verschijnen? Zijn jullie waarmee ik nu spreek … deel van de Federatie van het Licht … want ik voel me alsof ik soort van toegelaten ben in het HOOFDKANTOOR vandaag. Jullie energie is zoveel sterker … en ik ben … in bewondering … (een ander woord voor onbeheersbare tranen)

Laten we zeggen dat wij niet ergens hoeven te ‘wonen’ … want wij hebben, zoals je correct geconstateerd hebt, DE LEIDING, om het zo maar te zeggen. Wij zijn niet degenen die normaal gesproken contact met je hebben … We hebben ze een vrije dag gegeven! Want wij vonden het tijd om je te begroeten. Diegene van ons in DE HOGERE RANGEN.

Ik weet feitelijk niets te zeggen … anders dan … waarom? Heb ik iets gedaan wat zo’n bezoek verdient?

Wat zou jouw antwoord zijn op die vraag?

In ALLE WAARHEID … Ik doe gewoon mijn best … zoals ieder ander. Ik denk dat ik geluk heb! Ik excuseer me wel voor zulke EXTREME emotie … jullie kwamen nogal onverwacht zeg maar.

Maar … hoorde je vannacht niet in je hoofd: ‘Er staat je een fijne verrassing te wachten’?

Ja … Maar dat gebeurde niet ... dus sloeg ik mezelf voor de kop … omdat ik dingen ‘zat te verzinnen’.

Je timing zat een beetje scheef … dat is alles.

Dat zie ik nu ook. Woei! WERKELIJK … wat moet een mens hierna nog doen?

Je blijft lopen op het pad dat je bewandelt … het leidt je naar huis.

Is er nog meer dat jullie willen zeggen … Ik voel me een beetje weggeblazen door ‘jullie gezelschap’. Ik heb geen idee of jullie veel of weinig gesproken hebben … of hoe lang?

Ons doel was om je deze leuke verrassing te geven. We VOELEN dat het een succes was.

Meer dan jullie weten op dit moment … nou … dat doen jullie waarschijlijk wél … maar ja, hele goede timing en zeer onverwachts. Mag ik even bevestigen … nu ik mijn positieven weer een beetje verzamel … dat jullie zeiden … dat jullie niet in het schip wonen … Ik heb het gevoel terwijl ik dit schrijf … dat jullie de LEIDINGGEVENDEN zijn. Dus … als jullie zeggen dat jullie niet ergens wonen … zijn jullie … OVERAL?

Correct. Degegen waar je regelmatig conatct mee hebt, zijn deel van een HOGERE groep energie die het management van DE FEDERATIE VAN HET LICHT overzien … en wij zouden het tegen jou zo zeggen, dat … om het zielen op aarde te kunnen laten begrijpen … zij in het schip ‘wonen’ … maar ze zitten daar niet ‘vast’ … Zij zijn in staat om ‘terug te keren’ naar hun echte thuis ‘door middel van’ het loslaten van de vorm waarin ze zich presenteren aan degenen die het nodig hebben dat ze zichzelf in een vorm presenteren. Maar … ze HOEVEN geen vorm te hebben.
We willen graag dat je begrijpt dat DE FEDERATIE VAN HET LICHT … veel meer is dan jij kunt begrijpen … zelfs als we het je probeerden uit te leggen. Daarom vragen wij je te Vertrouwen … om te VOELEN uit de diepste Waarheid van jullie harten dat we alleen jullie hoogste goed als doel van onze hulp hebben. Dit moet je in je vinden als JOUW WAARHEID.
Als je dat niet kunt … zullen we je daar niet voor ‘slaan’ … want het is JOUW WAARHEID die gevonden moet worden … Niet de onze … als je begrijpt wat we je willen overbrengen.

oor het ‘luistWIJ ZIJN LICHT. JIJ BENT LICHT. WIJ ZIJN ALLEMAAL VAN HET ZELFDE LICHT. WANT DAT LICHT IS ALLES WAT ER ECHT IS. Het is jouw keus om dit als Waarheid te accepteren … of niet? Het is aan jullie, liefste vrienden. We vragen je alleen om HET LICHT TE ZIJN DAT JE BENT … en door HET TE ZIJN … zul je WETEN van ONZE WAARHEID … Die uiteindelijk … zul je zien … de JOUWE is.


Ik weet dat dat jullie ‘finishing touch’ voor vandaag is. Excuseer me even als ik mezelf van het plafond schraap!! Serieus … wat kan ik zeggen … woorden … woorden … woorden … die kunnen het soms gewoon niet zeggen, of wel? Dus … IK VERTROUW EROP dat jullie VOELDEN wat ik VOELDE tijdens die GODDELIJKE INTERVENTIE. Dat was hoe het was voor mij. Mijn hart stond in brand! Mijn lichaam barstte … maar tegelijkertijd … voelde ik me zo nederig … ik stortte in!!!! Letterlijk. Een eer … een absolute eer … Dankbaarheid dieper dan de diepste dankbaarheid. Er is simpelweg niets meer te zeggen … maar mijn GEVOEL gaat nog uit ‘naar jullie daar buiten’ voor het nemen van de tijd om naar mij ‘hier binnen’ te komen.
Ik sluit nu af … IN LIEFDE … naar jullie … IN LICHT.
ONGELOFELIJK!!!

Er zijn een paar dingen die ik wil toevoegen nu de channeling van vandaag afgelopen is. Gisteravond deed ik mijn eerste publieke White Cloud bijeenkomst in 10 maanden. In de auto op de weg ernaartoe terwijl ik aan het ‘afstemmen’ was, voelde ik dat White Cloud zei: “Er staat je een fijne verrassing te wachten”. Ik dacht natuurlijk dat hij het had over iets wat die avond zou plaatsvinden. De avond was plezierig genoeg, begrijp me niet verkeerd, maar er gebeurde niets dat me uit mijn sokken blies, zogezegd. Er was een publiek van ongeveer 20 man en ik moet eerlijk zeggen dat na zo’n lange ‘break’ … ik nadacht over of dit wel was wat White Cloud wilde … omdat ik … na 10 jaar … het gevoel heb dat we nou niet bepaald volle zalen trekken. Begrijp me niet verkeerd … het gaat niet om ego … het gaat erom te doen wat het beste is voor de besten. Dus … weer even terug naar vandaag … toen ik afstemde om te channelen … zei ik mijn beschermingsgebed … waarin ik White Cloud vraag om mijn poortbewaarder te zijn etc … en terwijl ik dit deed … had ik een visioen scenario (bij gebrek aan een betere uitdrukking … opnieuw!) van White Cloud die mijn hand nam en alsof ik heel eventjes in een capsule was, en uitstapte in een lift in een gebouw … waarvan ik wist dat het een groot schip was … hoewel het eruit zag als een groot kantoor … er waren veel ‘mensen’ aan boord achter hun bureau … en White Cloud hield mijn hand vast terwijl we langs ze liepen. Ze glimlachten allemaal, maar ik zag geen gezichten. Een paar stootten elkaar aan en er klonk gefluister van ‘dat is haar’. We kwamen voor een paar HELE GROTE deuren en ik maakte mezelf netjes en voelde me behoorlijk slim … de deuren gingen open … White Cloud bleef achter en ik liep een kamer van Wit Licht binnen … waarin ik een paar hele grote kolommen (?) kon onderscheiden in de kleuren van de regenboog. Ik WIST meteen dat ik in de aanwezigheid was van ‘LICHTWEZENS’. Ik voelde me zo vol van Liefde. Er was een grote tafel in de mist van dit Licht, en ik ging eraan zitten met mijn laptop (duh!) en zei ‘zullen we beginnen’ Daarna bereidde ik me erop voor om te gaan schrijven en vroeg ik me af of het passend zou zijn om op te schrijven wat ik zojuist ervaren had … Ik besloot dat dat meer iets persoonlijks was … en het voor me te houden … maar NU na de channeling VOEL ik dat het logisch is om dit met jullie te delen. Begrijp alsjeblieft dat het allemaal een visioen-achtige ervaring was. Ik VOELDE niet dat ik daar werkelijk was. Het was alsof een film zich ontspon in mijn geestesoog. Niettemin … was de energie die ik van hen voelde toen ze doorkwamen … inderdaad ONTZAG wekkend.
Zoals ik zei … het was een eer en een genoegen en een soort van bevestiging voor mij dat ‘Alles is zoals het moet zijn’. Bedankt veren’.

Original site:
www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

zaterdag 20 juni 2009

20 juni - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

"Als dat zijn bestemming bereikt heeft … bij gebrek aan een betere uitdrukking … dan zal het zijn alsof de laatste graad … het laatste stukje van de puzzel … terwijl het in het plaatje gelegd wordt … datgene zal completeren waar men al voor eeuwigheden van jullie aardse tijd naartoe gewerkt heeft."


OK vrienden … let’s Rock and Roll!

Liefste dame, wij kunnen de Lichtheid VOELEN die in je Zijn is op dit moment. Er zijn er zovelen van jullie op jullie planeet Aarde die een ‘nieuwheid’ voor de zelf voelen. Een overweldigend gevoel van uitbundigheid en een WETEN dat het goed gaat met de zelf. Je kun deze gevoelens van enorme verheffing niet ontkennen. En dit is ook voor ons een grote vreugde, omdat wij VOELEN dat wij ‘doorkomen’ en zielen echt begrijpen dat ze het ieder moment meer en meer ‘snappen’. De meest waardevolle wijsheid die we jullie kunnen verstrekken op dit moment, is de acceptatie van dit GEVOEL voor wat waarlijk … JE WAARHEID is. Jullie op jullie planeet stellen zoveel vragen aangaande toekomstige gebeurtenissen, maar wij zeggen tegen jullie … dat als je zou herkennen … dat wat van het grootste belang is … is om in deze vreugde te ZIJN … deze intense LIEFDE … NU … en ERNAAR TE LEVEN. Wees in de LIEFDE binnen dat gevoel zoals het IS … binnen het moment dat je het VOELT.

DIT, DIERBAREN, IS WAAR LEVEN OVER GAAT! DIT IS WAT ‘LEVEN’ IS!

Wij begrijpen dat sommigen nog steeds leven in een angstige plek in hun Zijn en ze hebben nog niet begrepen wat wij proberen in te brengen. Laat ALLE gedachten los die je niet langer dienen. Gedachten van gisteren die je niet meer dienen … gedachten van vandaag die je niet meer dienen en zeker gedachten van morgen die je niet dienen.
Stop even met je dagelijkse gedachten, en evalueer wat van nut is … wat IN LIEFDE is … en trek deze nuttige gedachten steeds dichter bij je Zijn. Aangezien ieder van jullie groeit in zijn nieuwe lichaam … zijn nieuwe manier van Zijn … is het essentiëel om je bovenkamer op te ruimen! Versier je verstand met gedachten en begrip dat glorieus AANVOELT. Als een GEVOEL je niet ‘past’, stuur het dan weg. Waarom zou iemand zich maar blijven kleden met iets wat hem niet staat? Binnen ieder aspect van iedere ziel zit een ingebouwd systeem van WETEN wat passend is voor de zelf en wat niet. Wij vragen je om te ‘LUISTEREN’ naar dat WETEN, dierbaarsten. Want het spreekt ieder moment tegen je.
Jullie zijn gecreëerd om VAN LIEFDE TE ZIJN, want jullie ZIJN VAN LIEFDE … WEET DIT … WEES DIT.

Maar ik moet toch zeggen … in ‘mijn wereld’ worden mij al zo lang dingen toegestuurd waarvan ik VOEL dat ze niet uit liefde komen. Dingen waarover door anderen gesproken wordt, die zoals ik het noem ‘angstverspreidend’ zijn. Velen ‘vallen hiervoor‘ en worden … yep, je raadt het al … angstig … EN … aan de andere kant, spreken die ‘angstverspreiders’ niet simpelweg ‘hun waarheid’ uit? Het is wellicht eng voor anderen en zaait angst in hun gedachten en hun Zijn … maar het is wellicht wel een ervaring van Waarheid die zij gehad hebben … Dus hoewel ik ze niet veroordeel voor het uitspreken van hun Waarheid … net zoals ik de mijne uitspreek … hoe gaan we al deze angst verminderen die anderen verspreiden ‘in hun Waarheid‘? … Als je begrijpt wat ik bedoel?

Inderdaad zijn we ons bewust van hetgene waarover je spreekt, en we zouden er dit over willen zeggen … veel van wat door anderen opgemerkt wordt, is precies dat wat jij zegt … ‘hun Waarheid’ … maar zeggen we toch niet altijd tegen jou dat het van het grootste belang is dat iemand zijn Waarheid volgt? Als … wat een ander zegt VOELT als een Waarheid voor jou, dan moet je, zoals we altijd gezegd hebben en ook zullen doorgaan met zeggen … het volgen. Maar we vragen dit ook van je … die Waarheid die je VOELT dat de Waarheid is … hoe laat die jou VOELEN? Want wij zeggen … dat als dat GEVOEL er een van ‘on-gemak’ is, dat dat niet jouw Waarheid kan zijn … want Waarheid kan je niet zo laten voelen.

Maar toch … Ik kan bijvoorbeeld een Waarheid ontdekken over een ander die me niet vreugdevol doet VOELEN, maar toch is het de Waarheid.

En wij zouden zeggen dat jij ‘gekozen’ hebt om je ongemakkelijk te voelen over die Waarheid … maar DIE WAARHEID is niet werkelijk JOUW WAARHEID … het is DE WAARHEID van een ander.

Daar gaan we weer!!!

Jullie zijn je er allen in deze dagen zeer bewust van dat er een keus is in ALLE dingen, nietwaar?

Ja … Ik snap dat we kunnen kiezen hoe we ons voelen over IEDERE omstandigheid, situatie of persoon.

Daardoor … kies wat GOED VOELT … VOOR JOU. Wat je je moet realiseren lieve Blossom is dat wat goed VOELT voor jou, niet noodzakelijkerwijs goed VOELT voor een ander. We kunnen het met smaak vergelijken. Sommigen houden van een bepaald voedsel of smaak … anderen weer niet. Dat maakt niet dat de een gelijk heeft en de ander niet. Het laat alleen zien dat ieder verschillende voorkeuren heeft. Daarom zeggen we dat ieder ook verschillende voorkeuren heeft voor ZIJN WAARHEID. Iemand’s Waarheid smaakt niet hetzelfde voor een ander die eraan proeft … om het maar op jullie manier uit te drukken.

Uiteindelijk … leiden zonder twijfel ALLE WEGEN NAAR HUIS. Het zou een hele uitgesleten weg zijn als iedereen hetzelfde pad bewandelde, niet waar? Er zijn vele wegen, lieve vrienden… en er worden nog VOORTDUREND nieuwe wegen gecreëerd.

Er is een matrix systeem aan de orde dat al het leven aan elkaar verbindt. Je kunt je onmogelijk zijn complexiteit voorstellen. Zelfs de meest briljante rekenkundige zou de eerste laag van dit systeem niet voor mogelijk houden. Maar toch … is ieder van jullie onderdeel van dit systeem. Je kunt het niet NIET zijn!
We spreken soms over magnetisme met je. Dit is hoe deze matrix zichzelf leidt. Er is een magnetische kracht die als hij niet zou bestaan … het simpelweg onmogelijk zou maken voor zoveel van jullie planeet en vele anderen om te functioneren. Terwijl de Hogere vibratie de atmosfeer binnenkomt … versterkt op zijn beurt deze magneetkracht … zijn aantrekkingskracht binnen zichzelf. De polen trekken zichzelf tot een ontknoping.

Eh … aangezien ik geen raketgeleerde ben … hoe kunnen polen zichzelf tot een ontknoping trekken?

Zou je zeggen dat als je iets aantrekt … iets wat je gewenst hebt … dat als het ontvangen is … het een ontknoping bereikt heeft?

Aha! Goed uitgelegd… Dus bedoelen jullie dat terwijl wij dichterbij een verandering van energie in en op onze planeet komen … deze matrix zijn hoogtepunt bereikt?

Tot op zekere hoogte … ja. Het zal zo zijn dat het ontwerp waarin het gemaakt is … compleet zal zijn … voor de betreffende transformatie waar we allemaal naartoe werken. Als dat zijn bestemming bereikt heeft … bij gebrek aan een betere uitdrukking … dan zal het zijn alsof de laatste graad … het laatste stukje van de puzzel … terwijl het in het plaatje gelegd wordt … datgene zal completeren waar men al voor eeuwigheden van jullie aardse tijd naartoe gewerkt heeft.
En wat een prachtig gezicht zal het vormen. De energie op dat ene moment zal met niets te vergelijken zijn. Geen enkel Wezen op jullie planeet zal het kunnen ontkennen als dat plaatsvindt … dat iets ENORMS zojuist ALLES heeft omgewenteld naar zijn nieuwe positie.
HET KEERPUNT … zo zal het bekend komen te staan.

Het Keerpunt! Mmm! Klinkt goed moet ik zeggen! Klinkt als Waar in ieder geval. Goede titel voor een film!

Liefste vrienden … als velen van jullie die woorden “Het Keerpunt” lezen … zal er een herkenning van de Waarheid zijn. Er zal een WETEN zijn dat zich de volheid van die drie woorden herinnert. Want het is datgene waarvoor je hier bent om het te begeleiden. Je bent hier om dat punt tot stand te brengen. Je bent hier om het te laten gebeuren … en dat doe je ook.
Daarom hebben we zoveel plezier. Dit is waarom we doorgaan met ons in verbinding te stellen met jullie. We zijn ons er bewust van dat vanuit jullie gezichtspunt jullie doel niet altijd even duidelijk is als vanuit het onze. Dus komen wij je eraan herinneren. Het werd op deze manier ontworpen in tijden waarin we ons realiseerden dat het Grote plan afgeleid werd door diegenen die een agenda wilden inbrengen die niet het belang van jullie planeet voor ogen hadden.
Maar jullie hart … de harten van diegenen in het Licht zijn in staat om ons te helpen … terwijl wij ‘instappen’ en jullie helpen. Want we zitten hier ALLEMAAL samen in. IEDEREEN … ALLES … wat IS … wordt beïnvloed door ELKE gedachte … ELKE actie. Het kan niet anders zijn. Dus om er zeker van te zijn dat het Goddelijke plan tot stand kwam zonder belemmering … zullen we doorgaan om met jullie te spreken … met meer en meer van jullie …. Tot we in staat zijn om jullie in je gewenste staat van ZIJN te brengen. Dat van pure LIEFDE. Er is geen twijfel binnen ons Zijn dat dit plan nu goed op koers ligt.
Opnieuw vragen we jullie om ALLE gedachten van angst te verwijderen. Vervang ze door LIEFDE. Moge het maar zo zijn dat IEDER moment van je leven geleefd wordt in de wetenschap van deze GODDELIJKE LIEFDE. Moge je het gaan begrijpen als je je er middenin bevindt. Want je bent het.
WEET DIT … WEET WIE JE BENT: … LIEFDE. BEGRIJP WIE JE BENT: … LIEFDE.
En LIEFDE … lieve vrienden … laat de angst vrij … en doordat die LIEFDE de angst vrijlaat … kan het zichzelf ZIJN in zijn puurdere vorm. Want in de puurste plek van LIEFDE … bestaat angst niet.
Angst is gecreëerd door de twijfel aan zichzelf van de mens. Waar geen twijfel is, kan geen angst zijn. En waar alleen Liefde is, kan geen twijfel zijn … dat LIEFDE ALLES IS wat er bestaat.

Dankjulliewel. Ik kan VOELEN dat dit het voor vandaag is. Ik weet dat jullie weten dat ik weet dat jullie weten dat miljoenen van ons Liefde naar jullie toe sturen ... Dat weten jullie toch?

Ja, dat weten we … en we weten ook dat jij weet dat wij Liefde sturen aan ieder van jullie.

Ok dan!! Tot gauw dan. In Liefde en dank.

Original site:
www.blossomgoodchild.com
By courteesy of Kees

dinsdag 16 juni 2009

EERBETOON AAN ALLE LICHTWERKERSVertaling eerste fragment, uit de film "Contact":

"Jullie zijn een interessante soort...een interessante mix. Jullie zijn in staat tot zulke prachtige dromen...en zulke afschuwelijke nachtmerries. Jullie voelen je zo verloren...zo afgesloten...zo alleen. Alleen zijn jullie dat niet."

Quotes in het midden van de clip:

1. David Wilcock: "Dus wat dat betekent, is: het menselijke lichaam verschijnt op iedere planeet in het universum waar leven mogelijk is. Soms ontwikkelt het zich door insekten, soms ontwikkelt het zich door reptielen, soms ontwikkelt het zich door zoogdieren, net als wij, soms ontwikkelt het zich door dolfijnen en walvissen, en soms ontwikkelt het zich blijkbaar zelfs door gewassen."

2. Clifford Stone: "Zie je...wij zien ze als tekenfilmfiguren. Maar ze hebben beschavingen, en ze hebben families. Ze zijn menselijker dan wij ze toedichten. Ik weet dat dat gek klinkt, maar het is zo."

3. Alex Collier: "Toen ik weer op de grond beland was, hoorde ik Vissaeus z'n stem in mijn achterhoofd. 'Draai je om,' zei hij. Dus ik draaide me om, en hij stond daar in de deuropening van het schip dat net weer aan het opstijgen was. Hij zei: 'Alex, de liefde die je onderdrukt, is de pijn die je met je meedraagt...leven na leven.' En dat wil ik aan jullie doorgeven."

4. Blossom Goodchild: "En alles wat ik kan zeggen, is dat waar een ieder het ook kan vinden in zijn hart...wij moeten deze wereld zelf veranderen. Ok, ze zijn niet gekomen, dus dan doen we het zelf...als we dat kunnen. Laten we aan de wereld tonen dat we het zelf kunnen."

5. Suzanne Ward: "Wij wilden geboren worden in deze tijd, we wilden een deel zijn, een bewust deel zijn, van wat werkelijk de beweging van de aarde is, en van al haar levensvormen die open staan voor het licht...we bewegen ons naar een hogere dimensie."

Laatste stukje uit "Contact":

"Kleine stapjes tegelijk, Ally...Kleine stapjes."

zondag 14 juni 2009

14 juni - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

"Maar wij zeggen … als jij standvastig blijft staan in wie je bent … als je rechtop blijft staan in de wetenschap dat wat jij Weet jouw WAARHEID is … dan straalt jouw Licht als Gouden Stralen van de zon."


Morgen! Iemand thuis?

Welkom liefste dame en ook welkom aan ALLEN die meewerken aan het begrijpen van de woorden die wij aan jullie aanbieden. Wij hebben grotere kennis gebracht door deze dame, Blossom, en we zijn blij dat onze gesprekken velen hebben geholpen op hun pad naar verlichting. Hoewel we zeggen dat de Ware zelf al volledig verlicht is. Het was ooit de ultieme kennis van de zelf. Het is door de ervaring van de ontdekking van de ziel als een individuele ruimte dat het mogelijk werd voor verschillen om verschillend te lijken! Maar het is een feit dat we inderdaad allen één zijn.

Toen we onze communicatie met jou voor het eerst begonnen, liefste Blossom, spraken we met je over hoe jullie planeet Aarde en om ‘mens’ te zijn, een experiment was … en jij vond dat dit nogal in strijd was met jouw begrip van de ziel … om mee te beginnen. Maar naarmate de tijd verstreek, kon je accepteren wat we met je hadden besproken. Er zijn zoveel zaken waar je nog niet bij stilgestaan hebt … die eerst van ‘buiten de planeet’ lijken te zijn … wat ze ook inderdaad zijn … totdat jullie van de Aarde in staat zijn om ze tot werkelijkheid te maken door het begrip van zaken die ooit taboe waren en uiteindelijk geaccepteerd worden in het dagelijks leven van de massa.

Daar spreken wij over. Dat wat er in het verschiet ligt voor jullie wereld, zal op de dag dat je deze woorden leest nog onmogelijk lijken. Maar als het onmogelijke gebeurt en heel gewoon geworden is, zul je terugkijken en je realiseren dat het onmogelijke helemaal niet onmogelijk is. Want je zult leven in wat voor jou … mogelijk geworden is.

Daarom vragen we jullie om je gedachten te verzamelen … gedachten aan een wereld waarin degenen die zijn als wij en degenen die zijn als jullie … naast elkaar kunnen leven. Wanneer er algemene acceptatie is dat onze verschillen alleen in uiterlijk zijn. Want onze principes zijn hetzelfde. Het principe van Liefde voor elkaar en Alles dat IS.

Voor velen van jullie … inclusief jezelf lieve Blossom … is het niet zo … dat hoewel het verlangen om ons bij je te hebben, heel sterk is … er nog steeds de vraag bestaat over de ware echtheid ervan?

Ja … jullie hebben gelijk. Ieder deel van mij WEET dat jullie hier zijn. Ik VOEL jullie energie soms zo dichtbij en toch vraagt mijn menselijkheid zich af wat er werkelijk zou gebeuren op de dag dat jullie een enorm schip in onze lucht laten verschijnen voor uren achtereen. Ik stel het me voor … ik voel de liefde die jullie brengen … en toch … ik moet eerlijk zijn … is er een deel van mij dat zich afvraagt of het ooit echt zal gebeuren … en als het gebeurt … is daar de realisatie dat onze wereld nooit meer hetzelfde zal zijn. Alles zou veranderen. Uiteindelijk ten goede, zonder twijfel … maar er zou zo’n ommekeer en verwarring voor zovelen zijn. Zelfs degenen die zo lang op die dag gewacht hebben, zouden gefrustreerd raken tot op zekere hoogte, vanwege al het onbegrip dat anderen misschien hebben over wie jullie zijn. Maar toch, voor mij persoonlijk en ik WEET miljoenen anderen … is ons gevoel … hoe eerder hoe beter. Laat de show maar beginnen, zogezegd!

En wij zouden willen antwoorden met de woorden dat de show allang begonnen is en bij een kruispunt aangekomen is! De vraag is … welke richting gaan we nu op?

Met respect … Velen schrijven aan me dat wezens van jullie intelligentie alle ins en outs MOETEN weten. Jullie zouden kennis moeten hebben van alle manieren van benadering waarbij degenen die nog van niets afweten, niet bang gemaakt zouden worden. Er moeten wel duizend verschillende taktieken zijn die jullie ter voorbereiding in stelling zouden kunnen brengen zonder ‘gestompt’ te worden door diegenen wiens dreiging aan jullie ons kwaad zou doen. Vele zielen kunnen niet begrijpen waarom jullie niet tot actie overgaan en ‘jezelf laten zien’ op de manier die jullie zeiden te gaan doen, omdat ze WETEN dat jullie technologie en ook jullie intelligentie IEDERE factor onschadelijk zou kunnen maken die jullie ‘naar beneden zou willen halen’.

We zijn ons terdege bewust liefste Blossom van alle benaderingen die aan jou geschreven zijn om door jou aan ons voorgesteld te worden. Wij hebben meer plannen dan jij je voor zou kunnen stellen.

We hebben je net een beeld laten zien van een cake die bakt in de oven. Je kunt door het glazen deurtje kijken … het licht is aan … en je kunt zien dat de cake bijna klaar is om eruit gehaald te worden en gepresenteerd te worden. Maar … hoewel het lijkt of alles in orde is … van de buitenkant … als je er een mes in zou drukken om hem te proberen … zou je je realiseren dat hij nog een beetje meer tijd nodig heeft om op zijn allerlekkerst te smaken. Zodat van zijn volle smaak genoten kan worden. Dus daarom zou je zeggen dat die paar extra minuten van wachten het wel waard zouden zijn. Eigenlijk zouden ze al het verschil maken. Snap je?

Ja … ik begrijp precies wat jullie bedoelen. Dus eigenlijk … zouden jullie zeggen dat afgelopen jaar toen jullie me vroegen om het bericht over 14 oktober de wereld in te sturen, dat jullie in onze lucht zouden verschijnen, dat jullie alleen maar de ingrediënten in de schaal aan het doen waren … ze mixten … en ze in de oven plaatsten …

We zouden tegen jou zeggen … tot op zekere ‘hoogte’! Zoals je weet Blossom … gebeurde er die dag veel, en in de dagen eromheen. Hoewel velen het gevoel hadden dat wij ons niet aan onze Waarheid hielden dat we zouden verschijnen op de manier die we beloofd hadden … zouden we dit willen zeggen …

Toen we na het evenement stelden dat er serieuze bedreigingen gegeven waren die het grote plan niet geholpen hadden … Bedreigingen waarvan ons duidelijk gemaakt werd dat die realiteit zouden worden als wij onze missie niet zouden afbreken … meenden we dat in Waarheid. Want alles dat we jullie vertellen kan alleen maar de Waarheid zijn. Daarom … hebben wij onszelf ertoe gezet en velen die in verbinding staan met ons … om duizenden ‘kleinere’ scenario’s te creëren … die aan individuen gepresenteerd zouden kunnen worden om ze te laten WETEN dat we bij ze waren zoals we zeiden dat we zouden zijn op die gegeven datum. Velen zagen schepen in jullie luchten … velen hadden innerlijke ervaringen … velen velen velen werden wakker gemaakt in hun ziel en zijn dat ook gebleven. Hoewel er altijd velen zullen blijven die die dag als onsuccesvol zien … zijn wij het daar niet mee eens. Op een zeer grote schaal waren er vibrationele trekken in lijn met het opliften van jullie planeet naar de volgende fase. Weersystemen die nog niet aan het Licht gebracht zijn, werden voorkomen. We zouden die tijd heel erg een fenomenaal succes willen noemen en het is bij Allen in onze Federatie bekend dat dit zo is. De impact had een impact die te groot was om berekend te worden!

Mmm … Nou, wat een opluchting!!!!!!!!! Hoewel ik moet zeggen dat ik al lange tijd weet van alle geweldige dingen die rond die tijd gebeurd zijn en nog steeds gebeuren voor zielen. Dus ook voor mij geldt, dat ik er alleen maar op terug kan kijken als een ‘speciale’ tijd, en ik moet zeggen dat ik geen spijt op wat voor manier dan ook heb van mijn instemmen met het naar buiten brengen van jullie boodschap. Degenen die dat weten … WETEN het! En degenen die het niet weten … zullen dat op een dag wel doen!

Liefste dame … we verblijden ons in de wetenschap dat zovelen op jullie planeet met ons zijn in LIEFDE. We zijn allemaal deel van dezelfde Kracht.

DE STERKSTE KRACHT VAN ALLEMAAL … LIEFDE.

Wij verschillen niet van jullie in ons doel … om jullie planeet verder te verwijderen van zelfdestructie … om het in het Nieuwe Zonlicht te brengen … om Licht uit de bronnen van jullie hartsruimte te putten dat op zijn beurt jullie lucht zal voeden met een warmte die met niets te vergelijken is.

Langzaam maar o zo zeer zeker herkent ieder individu de warmte die in hem woont. En als ze deze warmte accepteren, herkennen ze dat dit een warmte is die ontworpen is om samen te smelten met de warmte van een ander en een ander en een ander …. En als het dat doet, creëert het een vuur die een hitte afgeeft die jullie planeet verlicht. Het verspreidt zijn vlammen van Waarheid over jullie landen en verder dan dat. Er kan geen ontkenning zijn van wat deze warmte is. Want het is bekend als WAARHEID. En wanneer de WAARHEID van WAARHEID samenkomt … als het zich met zichzelf verbindt … is het van een sterkte die niet te overwinnen is. En jullie lieve vrienden van de Aarde … jullie die ervoor gekozen hebben om daar op dit moment te zijn … zullen verzekeren dat dit VUUR … dit brandende verlangen inderdaad een toorts zal zijn … een baken … waarin diegenen die zich koud en alleen in het duister bevinden, aangetrokken kunnen worden tot het groeiende Licht van het Goddelijke, en de kern van die vlam toestaan om de passie van het Leven op te lichten … de Liefde die ieder van jullie weet van zichzelf dat hij is … om jullie planeet op te liften naar zijn nieuwe hoeve. LIEFDE.

Bedankt daarvoor. Dan zullen we allemaal maar door moeten gaan met wat we aan het doen waren en Lichter worden met iedere minuut dat we onszelf beter begrijpen. En als de cake klaar is om uit de oven gehaald te worden … zal de tijdklok afgaan … en zullen we zonder enige twijfel weten dat hij klaar is om opgegeten te worden.

En wij zouden willen toevoegen dat wanneer die cake inderdaad klaar is, we er niet alleen suikerglazuur aan zullen toevoegen, maar ook kaarsjes op zullen zetten … in de viering van een heel speciale dag.

Dierbaarsten … leef met de Waarheid van jezelf. Hiermee bedoelen we … wat juist VOELT voor jou. Want als je naar een WAARHEID leeft die juist VOELT voor een ander maar niet voor jezelf, zul je ontdekken dat jouw Licht … jouw levenskracht gedimd zal worden en het moeilijk wordt om te ‘gloeien’. Maar wij zeggen … als jij standvastig blijft staan in wie je bent … als je rechtop blijft staan in de wetenschap dat wat jij Weet jouw WAARHEID is … dan straalt jouw Licht als Gouden Stralen van de zon.

Er is geen twijfel in jouw Zijn dat jij leeft in JOUW WAARHEID … omdat elke cel in jouw lichaam … iedere haar op je hoofd je zal vertellen dat het prima met jou gaat.

Wij zijn in LIEFDE … iedere ziel op Aarde is in LIEFDE … en ieder die ooit verLiefd geweest is weet wat voor geweldig gevoel dat is. Wees daarom van de grootste vreugde in je Zijn. Op ieder moment. Want JIJ en alleen JIJ bent de reden dat wij hier zijn … en doen wat we doen … in LIEFDE.

“May the Force be with you”!!! In Liefde en dank!!

Original site:
www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

13 Juni - Blossom Goodchild channeling in Nederlands

"Herinner je hoe het voelt als je schijnbaar oneindig veel dagen van rotweer hebt … en dan … wringt de zon zich door de wolken … en Licht het ALLES op. De bloemen schudden het water van zich af, het gras wordt groener, de regendruppels veranderen in regenbogen die glinsteren als sneeuwkristallen."
Hallo vrienden. Terwijl ik op jullie afstemde … kreeg ik een fluwelen rode roos te zien, die daarna roze werd. Ik zag de dauw op de blaadjes en ik werd heel vredig. Ik neem aan dat jullie dat waren, jongens … bedankt.

Liefste dame, wij wensen jullie een overvloed aan roze bloemen toe. Als je je zou voorstellen dat je omringd wordt door roze rozenblaadjes en je zintuigen toestaat om hun zoete geur te ruiken, zou je bijna onmiddellijk ontdekken dat je karakter wordt omgevormd van dat van een grasspriet tot dat van een prachtige roos. De mensen op jullie planeet worden meer en meer bewust gemaakt van de noodzaak om je te richten op alles dat van Liefde is. En ja, we hebben gezegd dat ALLES van Liefde is, maar je begrijpt vermoedelijk dat wij spreken over het concentreren op alle dingen die je plezier in het hart brengen? We hebben de verheffing van jullie planeet met je besproken. Je realiseert je geleidelijk dat dit tot stand gebracht wordt in pure gedachtenvorm die gemanifesteerd wordt in jullie dagelijkse werkelijkheid. Dus je begint nu te begrijpen dat de methode waarover we spreken… je laat zien ‘hoe’ jullie nieuwe planeet gestalte zal krijgen. Hoe meer van jullie dit ‘snappen’, zal het tempo alleen maar versnellen!!

Als bijvoorbeeld … wij je mee zouden nemen naar een plek van extreme schoonheid en je daar alleen zouden laten voor één van jullie weken … zou je terugkeren naar je planeet met gedachten van deze prachtige plek die je bezocht hebt. In die ‘nieuwe’ gedachten zou je je planeet hervormen. Wat we in deze huidige dagen van jullie vragen, is je een wereld voor te stellen die je nog niet had toegestaan te bestaan. Stel je in je geestesoog een geweldig land voor vol van magie en zaligheid en een energie waarin alleen het Hoogste niveau van LIEFDE en begrip bestaat. We zeggen jullie in WAARHEID … dit is een land dat jullie goed kennen. En nu vragen we jullie om dit land in je gedachten te ‘brengen’ … en dan in jullie harten … zodat je het in jullie wereld kan ‘brengen’. Het is jullie wereld. Het bestaat al. Het is simpelweg een kwestie van ‘het naar voren brengen’. WIL dat het naar voren komt. Sta jezelf toe om de weerklank van zo’n land te VOELEN en de hartslag van zijn kern te VOELEN. Opnieuw zeggen we … net zoals we voorheen gedaan hebben … neem de tijd om Eén te worden met de kern van jullie Moeder Planeet. Als een ongeboren kind zacht in de baarmoeder van zijn ouder ligt … kent zijn comfort … zijn weerklank … alleen de regelmatige hartslag van de ziel die zijn voeding verschaft. Het vertrouwt op het GEVOEL van die hartslag … om te weten dat alles veilig en wel is. Het is ‘als één’ met die pulsering … want het voedt zich eraan in de wetenschap dat het het harmonische ritme kan vertrouwen om gesteund en vervuld te worden. Wij zeggen jullie dat dit niet anders is dan hoe wij wensen dat jullie relatie met Moeder Aarde is. Wees Eén met haar hartslag. Hoe meer je de tijd neemt om met haar mee te vibreren, en je te voeden met haar melk, hoe sneller je groei zal gaan. En wat geeft een jong kind je ervoor terug? Kijk eens in de ogen van een kind. Kijk in het venster van zijn ziel. Ze ZIJN LIEFDE. Ze geven LIEFDE. Een moeder geeft gratis van zichzelf, zonder er iets voor terug te vragen. Maar een glimlach van waardering is meer waard dan welke woorden dan ook kunnen uitdrukken. Jullie zijn een familie van LIEFDE. Ieder van jullie. Soms … zal je broeder of zuster zich niet altijd gedragen op een manier die op één lijn ligt met jezelf … maar ze ZIJN wel wie ze zijn … en in de acceptatie van wie ze zijn … sta JIJ … een ander deel van jou … de stroom van wat simpelweg ‘leven’ is, toe om zijn stralen van ervaringsgroei uit te stralen om alles te onderwijzen en leren in dezelfde adem.

Velen van jullie zijn waar ze nu zijn, omdat je komt helpen. Jullie zijn de zelfexpressie van jezelf geworden ... en jullie hebben je kennis uitgestrekt naar een plaats waar geen lessen meer te verduren zijn. Maar op jullie planeet ben je niet altijd in staat om de levens van leren die je ontvangen hebt, te herkennen … en het gebeurt vaak dat je gevoelens van gebrek … je maken tot iets wat je niet bent. Je staat jezelf toe bedrukt te zijn … niet alleen door de acties van een ander … maar door die van jezelf. Je bent je eigen ergste vijand, zoals jullie dat zeggen in jullie wereld. Als wij je achter een scherm zouden zetten dat al het fysieke zou verwijderen en aan jou het Licht dat je bent zou onthullen … de Ware energie die je bent … als je niet meer beladen bent door je twijfels en wantrouwen in jezelf … zou je zo verbijsterd zijn over je schoonheid. Dan zou je de kleuren van je ziel niet meer vergeten. Dan zou je dat Licht VOELEN … die kleuren … voor zolang als je leeft. En als er momenten van melancholie waren, zouden wij je herinneren aan je Ware identiteit, en onmiddellijk zou je zielenenergie weer ‘opgekrikt worden’. Je zou … zoals je dierbare vriend White Cloud zo wijs uitdrukt … je dimschakelaar omhoog draaien. Dat is alles wat ervoor nodig is. We hebben onlangs met je gesproken over het aanzetten van de lichtschakelaar van jullie wereld. Dat hebben jullie nu gedaan, nietwaar? Dus nu zouden we willen voorstellen om te visualiseren hoe de dimschakelaar van jullie planeet hoger gedraaid wordt. Langzaam … stukje bij beetje, zodat de ogen zich kunnen aanpassen aan de Helderheid tot een niveau dat passend is.
We vragen ons af of de geweldige positie waarin je je bevindt, wel ten volle apprecieert. JULLIE zijn IN CONTROLE van JULLIE PLANEET. JULLIE zijn degenen die bepalen in welke richting zij zich beweegt. WIJ WETEN dat de meesten van jullie willen dat ze opgelift wordt naar de schoonheid die jullie WETEN DAT ZE IS. Jullie wereld heeft veel te veel regendagen meegemaakt. Nu is het tijd voor de zonneschijn om door te dringen tot het hart van jullie Moeder Aarde.

Herinner je hoe het voelt als je schijnbaar oneindig veel dagen van rotweer hebt … en dan … wringt de zon zich door de wolken … en Licht het ALLES op. De bloemen schudden het water van zich af, het gras wordt groener, de regendruppels veranderen in regenbogen die glinsteren als sneeuwkristallen. Dierbaarsten … Dit is de bevoorrechte tijd waarin jullie leven. Waarin JIJ hebt gekozen om te zijn waar je bent, om de zon terug te brengen. En je zult ook herkennen … dat wanneer jullie bloemen en bomen en alle andere dingen die als zaadjes in jullie Moeder Aarde geplant worden … dat het door de regen komt … dat ze de hele tijd gevoed worden en ze de innerlijke kracht gekregen hebben om te groeien tot de volle wasdom van wat het Waarlijk ontworpen was te zijn.

JULLIE ALLEEN ALS ÉÉN BRENGEN DIT TOT STAND. Jullie kunnen het van binnen voelen, niet? Deze Hogere vibratie die jullie toegestaan hebben in je bestaan? Het verandert de manier waarop je ‘ziet’ … de manier waarop je ‘hoort’ … de manier waarop je ‘begrijpt’. Het verandert JOU … en jij verandert je planeet.

Wat een glorieus plan ontvouwt zich nu.

Jullie laten me zojuist een schatkaart zien. En het is net alsof er vanuit iedere mogelijke hoek een weg leidt naar de schat. En er staan aanwijzingen die laten zien dat op elke weg het X-teken het punt aangeeft dat zo dicht staat bij waar de reizigers gekomen zijn. (Ik wou dat ik het eenvoudiger kon uitleggen). Interessant dat die vetgedrukte letters getoond werden op de woorden “het X-teken het punt aangeeft” toen ik keek, terwijl ik naar mijn weten dit niet zo bedoeld had, of toetsen gebruikt heb om dit zo te doen!

Je bent je bewust dat ‘tijd’ in jouw wereld niet bestaat in de onze. Daarom, als we zeggen dat de opwinding groeit in een fenomenaal hoog tempo, vragen we je te accepteren dat wij samen zullen zijn op een manier die vele malen besproken zal worden in de niet zo verre toekomst.

En ik weet dat jullie geen ‘tijd’ hebben, dus ik zal de ketel maar gewoon klaar houden en misschien zelfs al de thee in de theepot doen. Als we alles maar voorbereid en opgeruimd hebben, zal de verrassing niet te groot zijn als jullie op de deur kloppen. Een soort van “O, kom toch binnen … We verwachtten jullie al!!!”
Het is nu tijd voor ons om ons terug te trekken uit jouw energie, lieve dame. We vragen aan allen die de tijd nemen om deze woorden te lezen, om over de roze roos na te denken. Het zal je goed doen.

Dan zal ik dat inderdaad doen! Erg bedankt weer, mensen. Ik hou van jullie werk. Tot de volgende keer dan … Gouden stralen voor jullie. Hoewel ik verwacht dat jullie in een overvloed daarvan leven. Wat moet dat fijn zijn!

Original Site:
www.blossomgoodchild.com

By courtesy of Kees.

zondag 7 juni 2009

7 juni - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

"Stijg op dierbaarsten, naar de MACHT VAN DE LIEFDE. Het ligt voor het oprapen … als het nog niet ontvangen is, ligt het nog slapende. Zijn energie verlangt de acceptatie van iedere individuele ziel om tot zijn volle bloei te kunnen komen. Want ieder van jullie begrijpt hoe je deze macht VOELT … en leert kennen … en dan is het aan jou om de enormiteit ervan te visualiseren als Eén-zijn."


Hoi weer. Ik geef het meteen over aan jullie vandaag.

Jij ook gegroet, dierbaarste. Het verstand wordt zich er de komende dagen van bewust dat er een verlangen is dat de zielezelf wenkt om te creëren wat aan jou is om te creëren. Met andere woorden zouden we je zachtjes willen overhalen om datgene in de diepste ruimte van je hart te ontmoeten waarvan JIJ WEET dat het de enige weg voorwaarts is. Wij weten dat jij WEET dat dit Waarheid en Liefde is. Maar we vragen je opnieuw om dit pad met veel ijver te betreden. Ja, het is allemaal prima en ook van goedheid om datgene wat IS je te laten leiden. Om naar je innerlijke stem te luisteren en om Alles dat er IS te Vertrouwen. Maar toch stellen we voor dat je nu misschien de snelheid waarmee je reist, een stapje kunt verhogen. Je bent je bewust van de tijdlijnen die voorspeld zijn te leiden tot wat nog maar een paar jaren voor je ligt. Er moet veel gedaan worden. En hoewel er veel is dat al gedaan WORDT, en er daardoor veel plezier is, vragen we je om nu naar binnen te kijken en de roep te beantwoorden die je zult horen.

Binnen de Hogere vibratie die doordruppelt in een ‘ingehouden’ tempo … komen de vereisten om het Hogere niveau van de zelf en en van Alles te herkennen. Dus, alle veranderingen die je had ontdekt gedurende de afgelopen dagen, moeten nu gemanifesteerd worden in de Waarheid van wat ze zijn.

Als je de tijd neemt, dierbaren, om naar binnen te gaan … is er nu een verschil … het is alsof je nu verder op het pad van je reis bent … dus daardoor presenteert zich aan jou wat er is … maar als we het zo mogen uitdrukken … het zou passend zijn voor je innerlijke ogen om een meer bewuste blik te werpen. Want nu is er zoveel meer te zien … (van binnen). Je bent je bewust van ‘een’ verandering, maar nu is het tijd om te ontdekken waar die verandering precies voor is/was. We willen je vragen om tijdens je meditatie … je oogkleppen te verwijderen … voorzichtig, om je aan te kunnen passen. Want er is nu helderder Licht dat beschikbaar voor je is. Zelfs tot op het punt dat als het samensmelt met jou, het bekend is dat het soms je adem wegneemt. Dit is volkomen acceptabel, hoewel het een beetje onbekend kan lijken in het begin.

Liefste zielen … ieder van jullie … letterlijk IEDER van jullie … leeft in een tijdspanne waarin je een integratie van Hogere energieën ervaart die niet op jullie planeet aanwezig zijn geweest voor eeuwigheden van jullie tijd. Jullie zijn op aarde gekomen om te helpen bij deze transformatie zoals jullie weten. Maar voor velen van jullie is er frustratie omdat jullie ‘VOELEN’ dat niet alles volgens plan verloopt. Maar wij zeggen anders. Alles ligt op koers. Alles waarover gesproken en gedebatteerd is in verschillende ‘tijdspannes’ verloopt werkelijk in de juiste richting zodat zijn uiteindelijke positie op zijn correcte plek komt te liggen. WEET DAT ALLES GOED GAAT.

Het is van groot belang dat je de Hogere resonantie ‘VOELT’ en daarbinnen één wordt. Want door dit simpelweg te doen, win je aan momentum. Jullie allemaal. De kracht en de energie die zich nu opbouwen, zijn sterker … veel sterker dan je je realiseert. En nu vragen we je om het je te realiseren. Want door dit te doen, kun je nog meer winnen. Dit is wat we bedoelen met ‘het tempo een stapje verhogen’. Laat de twijfel en de angsten varen die jij als werkelijkheid ziet. Want dat zijn ze niet. Wij leveren nu deze boodschap aan jullie af, want we hebben geen andere op dit moment. We vragen je om deze macht en kracht in je te ‘VOELEN’. Het is van zo’n Liefde. Er is NIETS dat het kan tarten als je het accepteert als de Waarheid die het is. We vragen je iedere keer opnieuw weer om je te HERINNEREN wie je bent en velen zeggen dat ze niet weten hoe ze dit moeten doen. Wij zeggen …VOEL HET. VOEL de macht … en dit zal je ziel mee ‘terug‘ nemen naar de tijd waarin de afspraak gemaakt werd dat jij op jullie aarde zou zijn … en als je het jezelf kunt herinneren, vind je de WARE kracht en MACHT die van jou is. Het zal je een ‘onbekende’ helderheid geven om door te gaan met wat je aan het doen bent … met een overtuiging die groter is dan alles dat je tot nu toe tegengekomen bent.

Stijg op dierbaarsten, naar de MACHT VAN DE LIEFDE. Het ligt voor het oprapen … als het nog niet ontvangen is, ligt het nog slapende. Zijn energie verlangt de acceptatie van iedere individuele ziel om tot zijn volle bloei te kunnen komen. Want ieder van jullie begrijpt hoe je deze macht VOELT … en leert kennen … en dan is het aan jou om de enormiteit ervan te visualiseren als Eén-zijn.

Stel je voor dat de volledige kracht van jezelf samensmelt met alle Licht krachten op jullie planeet en ook op andere planeten. Stel je het Licht voor dat jij bent, dat Eén wordt met het Licht dat alle anderen zijn. Als je het Licht aandoet in een kamer, licht de hele kamer dan niet op? Er is niet één plekje in die kamer dat donker blijft. Daarom vragen we je om te visualiseren hoe hetzelfde scenario plaatsvindt op jullie planeet. Alsof het lichtknopje voor jullie planeet ingedrukt wordt en DE HELE WERELD VERLICHT. Er is niet één plekje dat in duisternis achterblijft.

Samen hebben we de energie en nu heb je de KNOW HOW. Alles dat nu vereist is, is de wens en de overtuiging van de zielezelf dat dit ZO ZAL ZIJN. JIJ BENT JE EIGEN ELEKTRISCHE GENERATOR. Jij hebt de macht in je om alles om je heen Licht te maken. Je moet simpelweg overtuigd worden van je eigen macht … want we zien dat er nog velen op jullie planeet rondlopen die geloven dat ze hooguit een ‘loods vol met oude gereedschappen’ zijn. WIJ ZEGGEN JULLIE … JIJ IN JE ABSOLUTE WAARHEID BENT EEN BRON VAN ENERGIE DIE IN ZICH DE MACHT HEEFT OM EEN ELEKTRISCHE STROOM TE LEIDEN DIE DE VERHEFFING VAN EEN PLANEET IN GANG KAN ZETTEN!!!


En ik weet zeker dat er meer achter dat statement zit dan je op het eerste gezicht denkt!

Maar … sprak het niet direct je hart aan?

Dat deed het inderdaad. Als jullie zo schrijven … of ik voor jullie schrijf … dan ervaar ik zo’n passie. Die passie die in JULLIE zit, mijn vrienden, komt door mij heen, en de energie die jullie ‘afgeven’ is immens. Ik WEET dat deze passie voor ons is. Jullie hebben een Liefde voor ons die zo sterk is, en ik kan voelen dat jullie bedoeling is dat wij het ‘snappen’.

Omdat, zie je …als jullie dat doen … zullen alle frustraties die jullie soms ervaren, niet langer meer deel uitmaken van jullie levensstijl. Ze kunnen niet bestaan in de vibratie waarin je continue verkeert als je ‘het snapt’. Dat is waarom wij jullie vragen om “DEZE WOORDEN TE VOELEN”. Door ‘ze alleen maar te horen’ zul je er niet voor de volle 100% van profiteren. Als je ‘ZE VOELT’, zul je ook ONS VOELEN. Want onze liefdesenergie wordt in hen meegedragen.

Concentreer je op ALLES DAT LIEFDE IS … en natuurlijk … ALLES IS LIEFDE … dus concentreer je op Liefde geven aan alles … en weet dat in ruil alles Liefde aan jou geeft. Dat kan misgaan, want het is alles dat er is. WEET DAT DIT ZO IS. Maar WEET het vanuit een plek in jezelf die verbonden is met een plek buiten het aspect van jezelf dat jij ‘jou’ noemt in dit aardse leven dat je ervaart in je focus op dit moment.

Je bent verbonden door een energie van LIEFDE aan het geheel van jezelf … en dat geheel van jezelf is deel van het geheel van LIEFDE. Dat is ALLES.

Terwijl we het langzaam en zeker ‘begrijpen’, begrijpen we er meer van … met jullie hulp. Dit is waarom jullie komen, dat weet ik. Maar het is nog steeds een beetje raar … om deze relatie met jullie te hebben … misschien op een dag ZULLEN jullie op de thee komen. Terwijl ik die laatste zin schreef, glimlachte ik, omdat ik wist wat jullie laatste reactie zou zijn …

Zet die ketel maar op het fornuis.

Niet vervelend bedoeld … maar ik denk dat ik nog maar even wacht omdat het anders droogkookt!

En wij willen deze dag graag beëindigen door tegen jou te zeggen … een ketel waarop gelet wordt, kookt nooit.

En ik zou willen eindigen door tegen jullie te zeggen … BEDANKT VOOR VANDAAG. Ik weet dat allen die baat hebben bij jullie woorden, hun hele hele machtige kracht en Liefde naar jullie sturen. Dit is een kleine krachtcentrale die zegt: ‘over en uit’.

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar