Followers

i decree

maandag 27 april 2009

26 April, 2009

Nou, daar zijn we dan weer. Het is wel een zware week voor me geweest, om in mijn Waarheid te blijven ... te allen tijde. Door het uitzenden van jullie 14 oktober boodschap bevind ik mezelf in een positie die ik nooit aan had zien komen (geen "maar jij bent toch helderziend?" grappen) ... en elke dag leer ik weer iets beter hoe ik standvastig moet blijven in wat ik weet dat de Waarheid is. En ik WEET dat jullie, mijn vrienden, de Waarheid zijn ... voor mij. Ik ga nog steeds door met me met jullie te verbinden, omdat ik 'voel' dat het hetgene is wat ik moet doen. Ik heb deze week wel gedachten gehad om ermee te stoppen ... mijn menszijn heeft wel wat klappen opgelopen ... maar tegelijkertijd weet mijn hart/ziel allang dat ik dat nooit zal doen. Ik zou mezelf niet meer zijn, als ik deze kant van mij afsloot. Dus ... laten we maar weer verder gaan ... zwaarden van Licht in de lucht ... die deze weg afleggen ... die borden van "wegwerkzaamheden" tegenkomen hier en daar ... maar die geduldig verder gaan ... geleid door borden die ze de weg naar de Waarheid wijzen. Ok, genoeg geklaagd, dit moest ik even kwijt maar verder kijk ik uit naar ons gesprek van vandaag, zoals altijd ... als jullie het ook passend vinden.

Dierbare. Sommige dingen begrijpen we, en andere weer niet, aangaande menselijk gedrag. We vermoeden dat het best moeilijk is voor diegenen die gevonden hebben wat ze zochten, en dat ook eren door in die Waarheid te blijven ... door in die Licht ruimte te blijven staan. Laten we om te beginnen zeggen, met respect voor al het leven, dat wij geleerd hebben van de vele fases die een mens moet doorlopen om zichzelf te worden. Soms wordt ons iets aangeboden waarvan we weten dat het niet overeenstemt met het Ware pad. Dat soort zaken herkennen wij meteen aan de vibratie die ze met zich meedragen. Aan de frequency van hun bedoeling. Voor ons is het makkelijk om vast te stellen wat in het belang van het geheel is, en wat niet.

In het licht van de hele mensheid bezien, erkennen wij de verschillen die jullie voor elkaar hebben. Wij stellen ons niveau bij naar dat van sommigen van jullie ras, om kennis te accentueren waarvan wij vinden dat die noodzakelijk is om in de praktijk gebracht te worden door jullie, om het beste van jullie zelf te kunnen vinden. Maar hoewel we medewerking ondervinden, lopen we ook vaak tegen een muur aan, zoals jullie dat zeggen. Maar hiermee laten we ons niet confronteren op een manier waarop velen van jullie in jullie wereld dat zouden laten gebeuren. We proberen die muur niet te doorbreken met geweld, en onze trots zorgt niet voor woede bij ons. We zijn van Liefde. Dat is wie we zijn. Dat is wat wij te bieden hebben. Dus bieden we die 'muur' onze Liefde aan. Hij kan kiezen om daarin mee te gaan, of rechtop te blijven staan in zijn eigen overtuiging. Beiden zijn niet onze zaak. Zijn keuzes moet hij zelf maken. We kunnen en moeten geen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. We bieden simpelweg Liefde aan ... in zijn puurste vorm. Het kan geaccepteerd of afgewezen worden. Het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt, is dat het vrij aangeboden wordt, zonder voorwaarden.

Zie je lieve Blossom ... Wat we je proberen duidelijk te maken, is het feit dat het niet noodzakelijk is om iedere steen in die muur te onderzoeken. De muur bestaat uit veel afzonderlijke delen ... die samengevoegd, dat ene ding vormen. Als iemand ertegenaan loopt, hoeft hij niet elk molecuul te onderzoeken om erdoorheen te komen. Iedere steen vormt het geheel. Iedere steen heeft ervoor gekozen om onderdeel te zijn van die muur. Iedere steen heeft zelf een besluit genomen of hij al dan niet deel wilde uitmaken van die muur. Daarom zeggen wij tegen jou, en ook tegen iedereen die graag notie neemt van onze woorden ... besteed geen aandacht aan het hoe en waarom. Want je zult de antwoorden misschien wel nooit vinden, en kostbare energie verspillen aan die speurtocht. In plaats daarvan ... bied je Liefde aan aan ALLES en iedereen ... iedere minuut van de dag.

Jullie zijn allemaal zo druk aan het onderzoeken wat er voor jullie in het verschiet ligt als jullie deze nieuwe vibratie binnengaan. Wij zeggen tegen jullie ... ontspan jezelf even! Als je je gewoon concentreert op wat je aan het doen bent op ieder moment, en onthoudt dat het enige wat belangrijk is aan dat moment, is dat het uit Liefde gedaan wordt ... dan zullen alle angsten en twijfels en nonstop gegons in het hoofd verdreven worden. Dan heb je geen antwoorden nodig. Als we het zo mogen zeggen: er zijn geen antwoorden.

Eh ... zeg dat nog eens, als je wilt.

Er zijn geen antwoorden.

Ja, dan had ik het toch goed gehoord ... en dat betekent???

Dat betekent ... dat je Alle kennis al in jezelf hebt. Als je Alle kennis al hebt, heb je ook geen vragen, want je weet alles al. Dus kunnen er geen antwoorden zijn, want er zijn geen vragen.

Interessant. Maar weet je wat het is ... als je hier beneden als mens op aarde leeft, ondervind ik, en ik denk dat ik voor velen spreek, dat je hoofd vol met vragen zit, omdat wij de antwoorden niet weten!!

En toch moet je leren te aanvaarden dat JE DIE WEL WEET. Als je nou eens zou stoppen met al dat 'niet weten' ... Als je jezelf zou toestaan om simpelweg te zijn ... we vragen je om dat diep op je te laten inwerken ... jezelf toestaan om simpelweg te zijn ... dan zou alles wat je ooit nodig had (of dacht dat je nodig had) zich zo voor je ogen ontvouwen. En tegelijkertijd zeggen we, dat je niets nodig zou hebben omdat alles er simpelweg al zou zijn als je helemaal uit Liefde kwam.

Als jullie zielen niet gevangen zitten in het vlees, is er een groot verschil met jullie begrip van wie je bent. De essentie van wie je bent, ken je dan. Daar heb je geen vragen over, want dat weet je en accepteer je. Als je ervoor kiest om in de aardse vibratie te komen, bepaalt dat vele zaken aangaande je zielenzelf en waar het geplaatst wordt in het grotere plaatje. Aarde ... zoals we al eerder gezegd hebben, is niet voor zwakke zielen.

Yep ... dat had ik ook al voor mezelf uitgevogeld, bedankt! Maar toch komt het door onze menselijke vorm dat we zoveel moeite hebben met het niet begrijpen van zaken. Dat komt omdat we in deze dichtheid verblijven, toch?

Inderdaad.

Maar dit hebben we zelf niet zo gemaakt ... is dat niet ... mag ik zeggen ... de aard van het spel?

Dat had het niet hoeven te zijn. Vergeet niet dat wat er nu op aarde gebeurt, een optelsom is van wat er in jullie verleden gebeurd is. Wat er vóór jullie gebeurd is, heeft jullie gebracht naar de plek waar jullie nu zijn. "De plek", zijnde de situatie waarin jullie planeet zich nu bevindt. De Nieuwe Vibratie die doorsijpelt en zovelen van jullie beïnvloedt ... doet dat omdat JULLIE als bewustzijn op aarde ervoor gekozen hebben om je te 'hervormen' ... Her-vormen ... Jullie vorm veranderen. Want als dat bewustzijn begonnen jullie je de fout van jullie manier van doen te realiseren, als we het zo mogen zeggen. Jullie verzamelen je nu met grote kracht om deze verandering tot stand te brengen. Niets kan jullie stoppen. Tenzij jullie er zelf voor kiezen om te stoppen ... door angst en propaganda.

We zijn ons bewust van de reactie die er kwam op onze stelling "Pas op voor valse profeten". Was dat niet een reactie die voortkwam uit vele verschillende aspecten, afhankelijk van de ziel en zijn mate van groei van het individu dat het las? Er werden vele interpretaties op losgelaten, die weer tot meer vragen leidden ... die weer antwoorden zoeken. We draaien het wiel steeds weer opnieuw om, nietwaar?

Als we het zo mogen zeggen, zoals we ook zullen blijven doen: zoek het binnenin jezelf. We zeggen vaak dat de antwoorden binnenin liggen.

Maar jullie zeiden net dat er geen antwoorden zijn.

Dat is zo, maar totdat je stopt met vragen stellen, zullen er altijd antwoorden gezocht worden. Er zijn hoogontwikkelde wezens op jullie planeet die dat begrepen hebben vanuit VREDE in hun zielenzelf. Ze zoeken niets. Want zij hebben een plek in zichzelf gevonden die tevreden is. Ze hebben geen oordelen. Ze hebben geen angsten. Ze bewandelen simpelweg deze aarde van jullie in begrip van de Waarheid.

Lieve vrienden van aarde ... Laat het los. Bevrijd jezelf van dat wat je denkt dat je bent, en wandel in dat wat geen gedachten nodig heeft, maar simpelweg ... IS.

Dat is het voor vandaag ... ik kan het voelen. Zoals altijd mijn dank voor jullie wijsheid. Jullie woorden hebben mij vandaag erg geholpen op het persoonlijke vlak ... Ik voel dat dat jullie bedoeling ook was, maar ik vertrouw erop dat dat voor vele anderen ook geldt. Ik laat me, net als vele anderen, nog steeds door ze leiden ... want voor mij ... in mijn ruimte ... klopt het. Het is mijn drijvende kracht, zoals ze zeggen! En zodra ik merk dat ik ze 'vergeet' ... wat gebeurt er dan? ... dan zink ik! Langzaam maar zeker, dag na dag, komen we er steeds dichterbij om 'het te snappen'. IN LIEFDE & DA

By Courtesy of Kees

zondag 26 april 2009

23 April.

We are who we say we are, and yet, what you think we are … we are not.(niet vertaald)

(As I tuned in , the pastel pink was present and very soothing. A smile of calm washed over my face)

Good morning … if you are there! As I was going to bed last night I felt you wanted to say something but I didn’t have the energy to channel. This morning I feel the same … is there something you need to say?

We thank you for adhering to our call.

Suddenly I could sleep!

You have learnt much whilst working with us and know that this is simply our energy as it visits you. It will ‘simmer down’ as we begin to unfold our words to you.

Which are?

Beware of false prophets.

Whah! That’s a bit full on for you guys. I shall stop interfering and allow you to continue.

Many thanks. Your internet machines are exploiting much from that which is not Truth. It is confusing many … and many are becoming full of fear because of all that is so called ‘foretold’. To clear matters up from our point of view and our perspective on things we would care to mention a few things that appear to have been distorted by others who believe they are following Truth and yet are possibly doing much damage.

When we say to you we come in Truth … in Truth is how we come for we know of nothing else. This you are aware of Blossom. What we choose to divulge to those who read your communications with us is for a very specific purpose. It is our agenda to allow Love to take hold within each one so that fear cannot. However … we step in, in this manner, because it seems that although many KNOW they themselves are of LOVE they are also allowing the fear of different channellings that they indulge in to supercede that which is of Love. If one continues to allow this to happen, if one continue to feed that energy of fear then it shall grow stronger and stronger. This is not within our required plans for planet earth. Do people not see that every thought that goes out in/through fear is one little iota more to fuel that negative energy? It is imperative IN THESE TIMES to remember who you are. You cannot do this with your minds, but you CAN do it with you hearts. They tell you who you are when you live in LOVE and let go of fear. It is through recalling your ‘self’ that your strength will come and we say to you … NOTHING will be able to make you afraid when you stand in this TRUTH of yourself … FOR IT IS FEARLESS. We talk with you this day dear Lady to simply stress this point.

And I have to say I do feel and impressing urgency about this message though, as if you needed to say it ‘TODAY’ as opposed to later in the week. Is there reason for this?

Yes. And this reason is becoming more and more apparent to us … as it will do to yourselves. Be vigilant. Be on guard of your mind thoughts as you are learning to let go of them. It has such affect when you release this feeling of uneasiness and exchange it with a feeling of easiness. Allow everything you think, say and do, to be thought said and done with ease dear friends. Do you not see that as the time draws closer to the massive events and changes that are surely to arrive then there will be the lower vibration clinging on in desperation not to lose itself and it will try every trick in the book to create a fear within as many as it can grasp.

DO NOT TAKE NOTICE OF IT. IF IT IS IGNORED IT CANNOT SURVIVE.

We have concern that so many of you are falling into the trap of apathy. The current times on your planet are spreading much fear into the hearts and souls of many of you.

THIS IS THE TIME WHEN YOU MUST BE STRONG. THIS IS THE TIME WHEN YOU MUST KNOW THAT THIS IS JUST THE SHIFTING OF CO-ORDINATES (?) SO THAT CHANGES CAN BE IMPLIED AND BROUGHT FORTH.

Excuse me butting in, but did I pick up on the right word there? ‘Co- ordinates’

We believe we have it right all though it might be misinterpreted. Co-ordinates/ coordination.

Co- ordination …making different people or things work together for a goal …. That would make sense. Co ordinates? Not sure how that fits in with what you are saying.

And yet we say ‘both’ our correct.

Then I shall leave it be. You say ‘false prophets’, I can only assume that you are asking us as individualsl to be discerning regarding the matter which we choose to read and believe.You say believing is different from knowing. I understand that because my knowing just knows. I often question my beliefs. Many would ask how one would know what/who to believe. There are so many possible different scenarios leading up to 2012. Many get confused and afraid.

Do you Blossom?

To be honest … I just let it go! When 2012 comes I will know. We don’t even know what may happen to us this afternoon … I try to live each moment at a time. From what White cloud and your good selves have taught me , I just try to do the best I can … living down here … which I have chosen to do right now … so best to try and make the most of it. I am aware that we have chosen to be here at this time and White Cloud said we should appreciate it, as there were many that were not so privileged. So I can hardly think that millions of us chose to come down here in order to assist the human race into ‘falling into the darkness’. Simply not my scene thanks. Therefore I can only assume we came here with great excitement to assist in bringing about this enormous transition. A change for the greater good. That is why we all get so excited is it not?

You must ACCEPT that you are a force of great might on your earth plane. If you do not accept this the plans in place would not prevail. By BEING this force it allows the progress of the programme to hasten. If you choose to live in fear it deters efforts of greatness.

Our haste and urgency is to assist you in understanding that the time is NOW. And because the time is NOW there will be opposition at work in its fullest strength. Its point will be to bring destruction. Your point is to not let this take place.

You feel it is so difficult. We accept that we are not resonating in the same frequency as you ‘earthlings’, and that it is more difficult to keep smiling through in these times. Yet we say to you … Do not make it difficult for yourselves. How else can we offer you this same advice?

Come from LOVE … Only LOVE at all times. IT IS SIMPLE. We do not wish to underestimate the trials that some of you must undergo. This is not what we are saying. However what we ‘are’ saying is the sooner you ‘get it’ … the sooner you KNOW that LOVE conquers all … the sooner you will realise that this statement is True. For indeed, when your heart is only in LOVE, the strength and brightness this creates within your everyday living makes all the difference IN the world. So then dear friends, imagine if EVERYONE ‘gets it’, if EVERYONE came from that place of LOVE … what a difference it would make TO your world.

This is why we continually speak the way we do. We ask you to focus on a land of milk and honey. Not one of control, death and destruction.

BE WHO YOU ARE. Break through the cages you have been confined within. We come to serve you … yet we cannot serve in our fullest regard to those of you on earth who are willing to accept our assistance until you have ‘saved yourselves’.

From what?

From yourselves. This is not as easy to explain as we would desire it to be. We cannot encapsulate it in a nutshell.

I am at risk here of trying to flog your book … but I’ve taken risks before!!!! … a lot of what you said to me in The Bridge, when I first connected with you … I feel explains about this ‘breaking free’. You have spoken about it in many ways. It’s as if we have allowed ourselves over many lifetimes to be prisoners to ourselves. You have explained that WE are the ones that have allowed this to happen. Therefore WE are the ones that must change this. We are the ones that must free ourselves.

Indeed. And what you must KNOW is THAT is what you came down here to do. 2012 that so many of you, with all respect, have become obsessed with is all about that … FREEDOM! And yet until you allow yourselves to be of this, you cannot possibly KNOW just how deep inside those prison walls you have become.

And the way out is …. through LOVE.

Many of you do not appreciate how simple this is. You complicate matters to the enth degree and then complain and moan that things are not going your way and what a terrible world you live in etc. Then CHANGE IT! YOU DO IT! FOR YOURSELVES … by coming from LOVE from your heart within each and every moment … within each and every circumstance. When you live this way, you would not be able to moan and complain, because LOVE does not know of this. Negativity in all its forms cannot and will not survive when everyone comes only from Love ... for it has no place to be.

The energy transformed into a calming … such … got to say it … LOVE!

Dear friends, give yourselves up to this knowing and understanding. Surrender your beings to LOVE. Then and only then shall you understand what is taking place for you within and without.
In ways of tenderness spread these feelings of LOVE around your globe. Let this FEELING of LOVE enter down into the depths of your Mother Earth and out into the skies of your protection. Offer your services to those who are asleep and have lost their way. Many who appear lost are desperately seeking within themselves to find the path way home. Those who know the way … Show them ... Lead them. .. Guide them safely through. Each and every one of you is a part of each and every one of you. So help yourself.

For now , we wish to say, because we know there was a question that you were possibly going to ask (due to other’s curiosity) regarding exactly WHO we are and our connections with other galactic forces …

We feel it appropriate to simply BE of LOVE and offer our services to you in this way at this time. This is our choice and we ask you to respect it. The TRUTH of ALL shall be known at a time when it is necessary and desirable for the greater good. So we implore each heart that chooses to connect with us to simplify …

You want to say ‘the game’ don’t you?

Yes, those words you heard were correct, to simplify the game. Lighten up. Be of cheered minds and soul. You came here to be part of a beautiful unfolding plan that has never before graced your skies (?) .

We will leave you with this conundrum …

We are who we say we are, and yet, what you think we are … we are not.

Oh Cheers for that! Glad we got that crystal clear!!!

Thank you for today my friends. I feel wide awake now you’ve got all that out of your system!

You know… it really doesn’t matter who you are does it? I don’t know what you look like, where you are from, where you are going, how many you are, if you eat, if you laugh, if you play … but one thing I DO KNOW … is you are kind enough to share with me/us wisdom that seems to make so much sense. Why is it that right now I am sobbing? Not because I am sad … but because you touch my heart … because I am filled with an overwhelming feeling inside of me , and the only way I can release it , is these tears. And yet, they simply are tears of LOVE. That’s the only way I know how to put it. You sometimes fill me with such a deep feeling of LOVE and I leave you now, or you leave me, not being able to make sense of anything … for there is no need. I KNOW at this moment that LOVE simply IS and that KNOWING is just there … making me cry!

Golden Rays up to you from little me down here.

Original site:

www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

zondag 19 april 2009

APRIL 19, 2009

Jullie allemaal, moeten leren om deze veranderingen van binnen op te nemen op een manier die jullie als individu van dienst is...

Nou, hier ben ik dan weer, jongens. Ik laat me niet afschrikken [de laatste channeling van Blossom ging de mist in omdat Blossom per ongeluk het bestand deletete]. Mijn vrienden, ik wil nog even terug naar het gevoel waar ik het gisteren over had ... want dat gevoel is er nog steeds. Maar nu nog sterker. Het is een gevoel in het hart, alsof het op springen staat. Als ik niet beter wist, zou ik het omschrijven als een trappelend gevoel. Ik heb mailtjes ontvangen van anderen die hetzelfde voelen. Ik weet uit ervaring dat dit een omschakeling van de energie 'naar boven' is ... maar kunnen jullie het een beetje meer uitleggen alsjeblieft?


Vragen we je in deze tijden niet om alleen maar vanuit het hart te handelen, in plaats van uit je hoofd? De ruimte in je hart ... die als beste aangeduid kan worden voor de plek waar je je ziel kunt raadplegen ... wordt simpelweg verheven naar een puurdere vibratie.


Ja, maar waarom dan dit gevoel van ongedurigheid ... soort van?


Omdat er een verwachting vanuit het verstand is dat het hart zich zo voelt. Het is voornamelijk de verwachting en de herkenning van wat je denkt dat er gebeurt, die de 'stress' factor veroorzaakt.


Ehm ... ik weet niet of dat wel klopt voor mij ... of voor wie dan ook. Sommigen zeggen dat het misschien komt doordat jullie steeds dichterbij komen. Vandaag realiseerde ik me dat, als wij steeds verder verheven worden, wij degenen zijn die dichter bij jullie komen.


Of misschien komen we elkaar wel ergens in het midden tegen!


Gisteren sprak ik er met jullie over dat ik niet altijd dit gevoel van grote vreugde voel, waar jullie het over hebben. Dat ik soms voel dat mijn ziel erom schreeuwt om 'weer naar huis te mogen' ... en dat lijkt niet echt passend, omdat ik juist vol met 'joie de vivre' zou moeten zitten als we verheven worden. Maar in alle eerlijkheid is dat niet altijd het geval, en voel ik me op z'n zachtst gezegd een beetje wanhopig om op deze planeet te leven. Mijn enthousiasme lijkt wel uit het raam gevlogen, zo nu en dan.. Dat begonnen jullie de vorige keer net uit te leggen toen ik mijn tekst verloor. Kunnen jullie dat nog eens terughalen ... alsjeblieft? Als ik het nu weer kwijtraak, WEET ik dat het niet zo mag zijn!


Liefste dame. We zullen ons uiterste best doen om uit te leggen wat er nu gebeurt. Je moet je echt niet schuldig voelen over die lagere vibratie waarin jij denkt te zwemmen. Je voelt het verlangen om naar huis terug te keren, en wij zeggen je dat er een reden is dat dit gebeurt. Kijk, hoe dichter je komt bij je Echte Thuis, hoe sterker je verlangen om er te komen. De roep om je thuis is niets anders dan de wetenschap dat je daar nu inderdaad dichterbij bent dan ooit tevoren, en je kunt de bijbehorende vibratie al 'voelen'. Dus veroordeel dit gevoel niet. Wij vinden het begrijpelijk. Je hebt het alleen maar verkeerd geïnterpreteerd.


O gelukkig maar, want het is niet zo dat ik er stiekem onderuit wil, onder de reden dat ik hier ben. Het is alleen maar dat de roep vanuit mijn hart soms zo sterk is. Het is alsof het uit mijn ziel komt, niet uit mijn gedachten.


Dat komt doordat het daar inderdaad vandaan komt. Jouw Waarheid. Zie je, liefste Blossom, je begint je ziel nu te interpreteren, en je hoofd los te laten, en de verwarring die daaraan verbonden is. Datgene wat we aan jullie in je menselijke vorm gevraagd hebben te doen, doen velen van jullie nu ook.We wilen nu graag van onderwerp veranderen, is dat goed wat jou betreft?


Natuurlijk.


Als we naar het kleine plaatje kijken, kunnen we stellen dat kleine veranderingen plaatsvinden in een tempo waarin velen van jullie je prettig voelen. Maar toch, voelen velen van jullie ook niet dat er vanwege deze kleine veranderingen, iets GROOTS aankomt?


Nou, velen hebben het gevoel alsof er iets opgebouwd wordt, wat ons voorbereidt op iets wat veel groter is dan dat wat er nu gebeurt. En ik moet zeggen, dit gevoel, noem het trappelend, ontploffend, Liefdevol, ENORM, wat het ook is, geeft mij dat idee ook. Zoals ik al zei is dat geen hoop; het is WETEN dat er iets aan de hand is. Dat zeggen mensen ook, "Er is iets gaande".


En ze hebben gelijk. Ze laten hun ziel tot hen spreken. Velen MOETEN gaan slapen, op momenten dat ze normaal niet slapen, omdat wij met hen werken en data met hen verwerken, en strategieën vaststellen die in werking gezet moeten worden met diegenen van jullie op aarde die al klaarstaan en alleen nog maar op het signaal wachten.


Ik weet wat jullie zeggen. Ik heb dit gevoel echt al zo lang, maar tegelijkertijd klinkt het net als de nieuwste science fiction film. Dat zeg ik met respect ... maar we ontvangen deze informatie en we blijven Vertrouwen en door dat Vertrouwen blijven we Vertrouwen omdat ons verteld wordt dat we moeten blijven Vertrouwen ... dus blijven we Vertrouwen ... en ... jullie begrijpen wat ik bedoel ... dat weet ik!


We 'begrijpen' heel veel, lieve dame. Maar wat kunnen we zeggen om jullie door te laten gaan met Vertrouwen?


Niet zo veel. Jullie vragen het ... en wij doen het. Zoals ik zeg, gaat het verder dan hopen. Het gaat veel dieper. Dit WETEN dat miljoenen van ons hebben, zorgt ervoor dat ik weet het het echt geen film is. En toch, als er weer iets gebeurt, wat dan ook ... heb ik het gevoel dat het allemaal heel erg onwerkelijk zal lijken.


Wat zouden we jullie gevoel van 'het niet waard zijn' graag wegnemen.


Eh ... dat is niet helemaal wat ik bedoel. Waar komt dat nu opeens vandaan?


it onze Waarheid.


Maar ik heb juist leren begrijpen dat wij het allemaal waard zijn. We zijn hier om het werk te doen waarvoor we gekomen zijn. Anders zouden we hier niet zijn. DIT WEET IK. Zelfs als ik nog steeds niet precies weet wat dat werk is.


Zie je wel? Je slaat de spijker op de kop. Als de tijd komt dat je gaat doen wat je moet doen, lijkt het niet zo onwerkelijk meer. Dan lijkt het geen film meer. Dan lijkt het alsof je het doel van je ziel aan het vervullen bent. Zovelen van jullie voelen nu zo'n sterke behoefte voor onze aanwezigheid. Niet omdat jullie van ons verwachten om de wereld te veranderen, maar omdat jullie je ervan bewust zijn dat dit wachtspelletje waarin jullie geleefd hebben, zijn 'Klaar? ... Af!' stadium nadert. Daarom hebben zovelen van jullie dat ongedurige, barstende gevoel. Jullie bereiden je voor op datgene waarvoor je hier gekomen bent.


En het enige wat we kunnen doen, is wachten. Ik ken mensen net zoals ik, die ook zo'n gebrek aan enthousiasme voelen. De wereld lijkt wel vol van mensen die er blind voor zijn om te dienen. Ik ken zoveel mensen die dolgraag zouden dienen (omdat ze contact met me opnemen omdat ik contact met jullie heb), en toch, voor zovelen, worden we gewoon elke ochtend allemaal wakker, gaan we 's avonds weer allemaal slapen, en zo gaat het door. Dit doorploeteren ... dat zovelen doen ... nou ja, als jullie zouden besluiten om te laten zien wie jullie werkelijk zijn voor ons, dan zouden die zielen gewoon omvallen van de schrik! Ik denk dat velen van ons het gevoel hebben van 'Laten we eens zien. Laten we eens zien wat er gebeurt. Probeer het gewoon.'


En zoals jullie zien, word ik erg emotioneel terwijl ik dit schrijf. Komt het gewoon omdat ik zo graag een verandering wil zien? Of komt het omdat dit overweldigende gevoel in mij zo graag door wil gaan met de taken die ik hier moet gaan vervullen. Dit gevoel is ZO, ZO vol van verlangen ... dat het echt ... een verlangen is. Alleen op deze manier kan ik maar beschrijven wat er in me omgaat. Maar toch wachten we maar en wachten we maar, en hebben onze momenten van twijfels ... en wachten we nog maar weer wat meer.


Begrijp alsjeblieft goed, lieve vrienden, dat ik me hier niet gewoon maar een beetje zit af te reageren op jullie! Ik probeer jullie alleen maar te laten begrijpen wat er voor zovelen van ons hier beneden gebeurt. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die zich zo voelt. Dat weet ik gewoon. Maar ik wil natuurlijk niet voor iedereen spreken, ik ben niet in de positie om dat te doen.


O, liefste ziel. We danken je voor je zorg en je eerlijkheid. We kunnen jullie benarde toestand (?) niet helemaal begrijpen, maar we stemmen wel af op je zenuwstelsel, via je vertrouwenspersoon die zich als jou gedraagt voor ons.


(EDWINA … (Snapshot))Ht is inderdaad een vreemd gevoel, en we zouden het niet echt prettig willen noemen. Maar het heeft wel onze aandacht. We zeggen meteen tegen je: kanaliseer het. Kanaliseer die energie naar zijn juiste vorm. Herken het. Stel dat gevoel bij, en zie hoe het zich omvormt naar de roze energie waar we de laatste tijd met je over gesproken hebben. Zet de energie die jou bereikt, om in de vorm die het moet hebben in jezelf en om je heen. Het is een Hogere energie en daar ben je niet aan gewend. Het bereikt je in zijn originele vorm, en het is aan jullie om het om te zetten naar een systeem dat bij je menselijke vorm past. Dat wil zeggen: kleur vibratie. De kleur waarin het doorkomt is dat roze. We noemden dat heldere, iriserende roze al eerder. Voel dat in je hart, en laat het dan bezinken in het pastelroze dat je kent. Als het bezonken is, laat het dan oplichten met het voortschreiden van de dagen ... in je eigen tempo. Zie je liefste dame, wij kunnen gemakkelijk samensmelten met deze vibratie, omdat wij er in vele opzichten boven staan. Afdalen in vibratie is makkelijker dan opstijgen. Jullie allemaal, moeten leren om deze veranderingen van binnen op te nemen op een manier die jullie als individu van dienst is. Stel het je voor als een regelaar, een thermostaat bijvoorbeeld, die je eigen temperatuur regelt. Dit kunnen wij simpelweg niet voor iedereen apart doen, omdat ieder individu zich op een ander niveau binnen zijn nieuwe vibratie bevindt. En om de zaken nog ingewikkelder te maken, bestaat de nieuwe vibratie ook nog eens uit vele niveaus.


Jullie zijn echt hele goede onderwijzers, weten jullie dat? Ik dank jullie dat jullie dit met ons delen. Omdat ik weet dat als wij doen wat jullie net zeiden, we onszelf verheffen ... door onszelf ... in onszelf ... voor onszelf. Ik weet hoe mijn leven veranderd is door niet alleen naar White Cloud's wijsheid te luisteren, maar door er ook naar te leven. Als ik terugkijk, herken ik mezelf niet meer in hoe ik toen dacht. Zo zou ik nooit meer kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor jullie lessen. En alle eerlijkheid, zijn die lessen één en dezelfde. Ze komen allemaal uit liefde in zijn puurste, onvoorwaardelijke vorm. Datgene waar wij in ons mens-zijn alleen maar naartoe kunnen werken. Ik hoop wel dat jullie de vreemde manieren en dilemma's kunnen begrijpen die we hier doormaken. We proberen zo goed als we kunnen om onszelf en onze wereld vol van Liefde te maken. En dat bereiken we ook. Langzaam maar zeker, gaan we verder op onze reis.


Ik weet dat dit het is voor vandaag. Ik voel gewoon altijd als het eind van een sessie gekomen is. Bedankt aan jullie allemaal. Aan allen die hier onderdeel van zijn.Ik kan alleen maar zeggen: als jullie er klaar voor zijn, ben ik het ook! In Liefde, Licht, Gouden Stralen en dank, mijn vrienden.


Ik blijf achter met een warmte ... een gloed ... een vredigheid. Ik hoop van harte dat jullie die deze woorden lezen, dit ook kunnen voelen.


* De Federatie heeft, in samengevatte vorm, alles behandeld wat ik gisteren verloren was ... God zegene hen!


Original Site:

www.blossomgoodchild.com

By courtesy of Kees

zondag 12 april 2009

12 April, 2009

Concentreer je op LIEFDE ... alleen LIEFDE. Laat onwaarheden los die je gepresenteerd worden door diegenen die niet het beste met je voor hebben. Hoe weet je wat de Waarheid is? Door HET GEVOEL dat je hebt...

Gelukkig Paasfeest! Dat zeggen we hier beneden altijd. De paashaas heeft zeker niet hoog genoeg gesprongen om ook even gedag te zeggen bij jullie daarboven?

Weet je, er zijn hier beneden mensen die niet in jullie bestaan geloven, laat staan dat ze denken dat jullie je schepen op een zeker moment aan ons zullen tonen. Wij mensen zijn inderdaad vreemd op allerlei manieren. We zijn allemaal zo verschillend. Daarmee bedoel ik niet dat de één beter is dan de ander, ik verbaas me er alleen over dat wij met z'n allen deze planeet bewonen, terwijl we onderling zo anders zijn. Is dat bij jullie hetzelfde? Jullie zeiden ooit dat er vele soorten bij jullie aan boord zijn, denken jullie allemaal hetzelfde over vanalles?

Nee, ook niet. Hoewel wij verder ontwikkeld zijn, waardoor we ons bewust zijn van bepaalde zaken die simpelweg niet ontkend kunnen worden. Wij hebben een bepaald niveau bereikt, waardoor bepaalde kennis BEKEND en Vertrouwd en aanvaard is. Maar er zijn ook zaken die moeten worden besproken en waarover meningsverschillen bestaan. Maar altijd zonder ruzie. We doen wat het beste is voor ons allemaal. Er bestaat geen egoïsme, omdat dat niet iets van ons is.

Was het ooit ... waren sommigen van jullie ooit egoïstisch en hebben jullie dat nu achter je gelaten?

Dat klopt inderdaad voor sommigen. Zie je Blossom, we hebben al vaak tegen je gezegd, dat wat er gebeurt bij ons, in een andere 'ruimte' dan waar jullie zijn, moeilijk te bevatten is, omdat het op allerlei manieren anders werkt dan op aarde. Bijvoorbeeld, jij hebt het over de grote verscheidenheid onder de zielen op aarde. Jullie hebben vrije keus. Je kunt zelf kiezen wat het beste bij jou past, bij jouw individuele werkelijkheid. Jullie snappen soms niet dat waar jullie zijn, je kunt creëren wat je wenst. Dit is niet overal zo. Sommige zaken zijn zo ingewikkeld gemaakt in jullie dimensie. Jullie hebben een van de mooiste geschenken ontvangen, maar het is alleen maar verkeerd begrepen, en misbruikt op een manier dat sommigen het misschien niet eens meer als een geschenk zien, maar als een last. Verantwoordelijkheid voor jezelf zodat je verantwoordelijk bent als onderdeel van het geheel, werd je aangeboden en door jou geaccepteerd voordat je arriveerde op aarde. Dat deed je met enthousiasme, want de kennis van de Waarheid die iemand heeft als hij niet in de dichtheid van de aarde verblijft, stelt het gedachtenproces in staat zich te verbinden met het zielensysteem, en daar een manier van leven voor jullie planeet uit af te leiden die bestaat uit pure zaligheid en Liefde. Toch blijkt dat zodra jullie omringd worden door de dichtheid van de aarde en de kennis van de Ware zelf wordt verborgen door het systeem dat de mens zelf heeft toegelaten te ontstaan, helaas veel van dat enthousiasme verloren wordt.

Wij worden al zolang gevraagd om jullie simpelweg te observeren en op jullie te passen. Om de opkomst en ondergang van jullie creaties te noteren. Ooit was er een tijd dat we ons geen enkele zorgen om jullie maakten, omdat wij begrepen dat er altijd ups & downs zouden zijn vanwege jullie vrijheid van expressie. Maar toen leken de duistere, lagere vibraties toch steeds meer greep op jullie te krijgen op een manier die niet verwacht was. Het verbaasde ons om de greep te zien die het had op niet alleen de planeet zelf, maar ook op alle mensen erop. Het verbaasde ons nog meer om te zien dat de kracht van het Licht steeds zwakker werd naarmate de tijd verstreek. We namen nog steeds aan dat het Licht vanzelf wel weer terug zou komen ... we namen aan dat degenen die naar de aarde werden gestuurd, de zaak wel weer op de rails zouden krijgen. Er werd Licht naar jullie toegestuurd, door bronnen van grote wijsheid. Maar toch bleek opnieuw dat de verwachte verandering niet uitpakte zoals gepland. Daarom moesten er andere plannen komen. Zie je lieve dame, zoals we hebben uitgelegd, zijn wij deel van jullie en jullie deel van ons. We zouden niet kunnen en niet willen toestaan dat de val van de aarde nog eens plaatsvond. Daarvoor staat er teveel op het spel. Er komt een tijd dat jullie zullen begrijpen waar we het over hebben. Jullie vragen je af waarom jullie dat nu niet meteen kunnen ontvangen. Dat is niet omdat we jullie informatie willen onthouden, maar simpelweg vanwege de verschillen die er zijn tussen waar wij zijn en waar jullie zijn. Waar wij zijn bestaan er andere systemen, die gewoon niet aansluiten op wat jullie weten en begrijpen. Je zou er gewoon de logica niet van inzien.

Daarom gaan we door met te doen wat we kunnen om jullie de weg te wijzen naar deze Hogere vibratie waarin jullie veel zullen kunnen begrijpen van wat je nu niet kunt. Dit is de manier waarop wij jullie helpen. Jullie begrijpen meer en meer dat je het voor jezelf moet doen. Jullie kunnen niet in onze ruimte komen, totdat jullie vibratie op een frequentie komt die toestaat dat jullie met onze vibratie om kunnen gaan. Eerder zouden jullie je hier helemaal niet prettig voelen. Er is zoveel te vertellen, en tegelijkertijd kunnen we jullie nog maar weinig uitleggen op dit moment.

Ik voel wat jullie proberen te zeggen. Er komt van ons beiden frustratie af en ik voel me alsof we ons in een ongemakkelijke houding moeten wringen.

Er vindt een overgang plaats vanwege de Lichtere energie die jij met je meedraagt. Er vindt wel uitwisseling plaats, maar we hebben wel een zwakke verbinding vanwege de nieuwheid en omdat het nog tot rust moet komen.

Yep. Ik voel het. Zullen we vandaag dan maar stoppen? Hoewel er ineens iets zoemt in mijn voorhoofd.

(Ik voelde dat er een sterkere energie binnenkwam ... kon het alleen maar beschrijven als een ander soort 'Hogere?' energie.)

WE VRAGEN JE OM GEDULDIG MET ONS TE ZIJN. WE VRAGEN JE OM VAST TE HOUDEN AAN JE WAARHEID DIE JE IN JE HEBT. WE NADEREN HET BEGIN VAN WAT BEKEND ZAL KOMEN TE STAAN ALS HET PUNT WAAROP ER GEEN WEG MEER TERUG WAS. Zodra deze positie is ingenomen, zullen jullie de Waarheid niet langer meer kunnen weerstaan ... er zal simpelweg een keus uit paden ontstaan. Die keus welk pad te nemen zal er voor iedereen zijn, afhankelijk van je innerlijke situatie. Niemand zal een pad kunnen bewandelen dat niet aansluit bij zijn ziel. Iedereen zal de groep vinden waar hij bij hoort, want je zult ertoe aangetrokken worden als door een magneet. In deze groepen zal er een niveau van begrip zijn die nieuw is voor jullie wereld, op een manier die de ziel zal verheugen. Er zal Kennis zijn van wat er ooit was. Er zal de herinnering zijn aan een ruimte die je bekend voorkomt bij wat je op dat moment ervaart. Velen van jullie keren terug naar huis, maar op een manier die opnieuw niet uit te leggen valt.

De energie keerde toen weer terug naar zijn normale niveau.

We zijn ons terdege bewust van de grote verwarring over de periode die eraan komt. Er zijn energieën aan het werk die de ziel zorgelijk en ongerust maken over de aard van het spel.
Lieve vrienden, we kunnen jullie alleen maar woorden aanbieden, en door deze woorden bieden we de energie die we jullie vragen tot je te nemen. De vorige keer spraken we over het aanvaarden van onze woorden in je hart in plaats van in je hoofd. Dat is alles wat we kunnen doen op dit moment. We vragen je hier aandacht aan te schenken. Op deze manier voel je onze hulp.

Concentreer je op LIEFDE ... alleen LIEFDE. Laat onwaarheden los die je gepresenteerd worden door diegenen die niet het beste met je voor hebben. Hoe weet je wat de Waarheid is? Door HET GEVOEL dat je hebt. Dit hebben we al vaak uitgelegd. Voel wat je wilt. En creëer het dan. Hoe meer je in staat bent om te voelen in deze Hogere vibratie, hoe duidelijker het plaatje wordt. Snap je? Het wordt beter en beter. Maar alleen als je het 'snapt'. Daarom gaan we maar steeds door ... op dezelfde manier ... met hetzelfde te zeggen. Want uiteindelijk, beetje voor beetje, zul je het snappen.

Ik snap het, eerlijk waar. Want hoe meer jullie doorzetten, hoe meer ik het snap ... telkens een klein beetje meer. Ik denk soms dat ik het bevat, en dan ontdek ik dat ik het nog beter bevat. Ik voel dat het zo de hele tijd zal doorgaan. Opnemen wat we aankunnen, het dan even laten rusten, en dan weer wat meer opnemen. Waardoor we dan weer een stukje meer van het grote plaatje kunnen zien. Makkelijk ... als we het geduld hebben om dat te accepteren. Het is allemaal erg spannend op welke manier dan ook. Wat een reis maken we allemaal. 20 Jaar geleden had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik zou denken zoals ik nu doe, en de Waarheden zou kunnen accepteren zoals ik die nu ken. Ik vraag me af hoe beperkt mijn visie van vandaag en mijn Waarheid van vandaag over 20 jaar zal lijken?

Dat zal afhangen van de betrokkenheid van je ontwikkeling.

Ik, zoals zovelen, wens dat meer en meer van ons het zullen 'snappen'. Het gevoel in de ziel zelf... dat WETEN is met niets te vergelijken. We hebben het allemaal ... we zijn het alleen kwijtgeraakt voor een tijd. Zodra je het weer terugvindt, laat je het nooit meer gaan!

In Liefde en dank en kippeneieren!

By courtesy of kees.

zaterdag 11 april 2009

APRIL 11, 2009

Wij staan er soms versteld van dat jullie ook maar overwegen wat er kan gebeuren in een negatieve vorm, want als je daar niet voor kiest, krijg je het ook niet, dus waarom zou je die angst überhaupt creëren?...Nou, ik stem net op jullie af, en ik voel de opwinding al aan jullie kant!! Ik keek op mijn horloge gisteravond om te kijken hoe het verliep met mijn meditatie wat tijd betreft, en het was precies 21.30 uur en direct kreeg ik door (van jullie waarschijnlijk): "Het is gelukt"! Dus, zonder langer te wachten, geef ik direct aan jullie over om te horen wat jullie te zeggen hebben over dit alles. Ik weet zeker dat velen vol ongeduld het resultaat willen horen ... en ik moet zeggen dat het kriebelt rond mijn derde oog!


Lieve dame, je voelt onze opwinding omdat daar inderdaad veel van aanwezig is! Het zou zeer waardevol zijn als jullie op aarde de energie hadden kunnen zien die omhoog schoot vanaf jullie planeet. Het werd niet alleen gezien en gevoeld door ons, het werd ook geregistreerd en de frequentie van warmte en Liefde werd opgenomen in een net dat jullie planeet omspant. Daar zal het blijven hangen, en zal het het werk doen dat het moet doen. Als het tot rust gekomen is, zullen jullie een ander niveau ervaren van jullie individuele zelf. Een hoger niveau van jullie zelf in z'n geheel. Het is waardevol voor jullie om jullie planeet voor te stellen omringd door een warme roze gloed ...want dat is zo! Adem dit in ...zoals je nu vanzelf al doet terwijl je dit opschrijft, nietwaar?

Ja. Ik merkte al dat het gebeurde zonder dat ik erover nadacht.

En zoals je ziet? Het zijn jullie van de aarde die deze hogere vibratie van Liefde gecreëerd hebben. Daarom zeggen we tegen jou dat het gelukt is, want door ons jullie Liefde te sturen, stelden jullie voor dat jullie hart een gloed de lucht in stuurde, het universum in. Jullie hebben gedaan wat er van jullie verlangd werd. De vibratie van de planeet verhoogd ... door jullie zelf. Door dit feit mogen wij aannemen dat jullie hiermee door kunnen gaan. Want het is niet alleen dit moment dat wij dit van jullie vragen. Het is ALTIJD. MAAK HET ONDERDEEL VAN JEZELF. Het gevoel dat ontstond door jullie allen tijdens het evenement, is een gevoel dat jullie altijd kunnen hebben. Dat gevoel van Liefde en kalmte is een positie waarin jullie je iedere minuut van de dag kunnen bevinden, als jullie daar zelf maar voor kiezen. Als iedereen dit inziet, en ernaar gaat leven, zal de vibratie van jullie planeet alsmaar verder omhoog gaan. En daamee maken jullie het mogelijk om de samensmelting te laten plaatsvinden waarover we hebben gesproken.

Ja, ik begrijp wat jullie bedoelen ... het is soms zo lastig te zeggen met woorden. Ze drukken gewoon het 'gevoel' niet genoeg uit. Het 'gevoel' begrijpt het volkomen. Het 'gevoel' WEET HET. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ik zelf begreep al dat er gisteren geen LICHTSHOW zou plaatsvinden. Maar ... ik geloof wel dat er een zal komen als we het niet verwachten. En als ik het vanmorgen goed begrijp, hoe meer we deze Liefde continu uitstralen en het deel laten uitmaken van onszelf, hoe eerder deze lichtshow zal plaatsvinden.

We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen.

Ik heb het gevoel dat onze wereld snakt naar verandering. Ik voel dat deze verandering die we allemaal zo wensen, tot stand gebracht MOET worden door onszelf ... maar we stellen jullie wijze woorden wel op prijs. We begrijpen Liefde nog niet helemaal. Niet in deze dimensie. Ik denk dat we ons er allemaal van bewust worden dat LIEFDE een full time bezigheid is. Een passie die noodzakelijk is voor het overleven van onze soort en onze planeet. Binnen in mijzelf, voel ik dat ik hier ben om te helpen bij, en het gadeslaan van, de samensmelting van dit mensenras met vele anderen van vele planeten. Dat weet ik gewoon. Ik kan daar niet tegenin gaan, want het is gewoon zo, en ik voel dat alles wat er nu gebeurt op onze wereld, deel uitmaakt van dat proces. We wachten geduldig af, maar tegelijkertijd komen we allemaal tot het inzicht dat het wijzelf zijn die dit proces in de hand hebben. Jullie kunnen niet doen wat jullie zeggen te zullen doen (en wat ik geloof dat jullie ook zullen doen) totdat wij het werk gedaan hebben dat jullie in staat stelt om dat van jullie te doen. En ... hoe meer van ons dat begrijpen, hoe sneller het zal gebeuren. Iedereen zal daar profijt van trekken. En laten we eerlijk zijn, het is ook zo'n heerlijk gevoel ... om de Liefde uit te stralen zoals we gisteren deden.

Liefste dame, binnenkort kunnen we het helemaal aan jullie overlaten!!! We zijn ons volledig bewust van een vrede in jullie op dit moment, want het slaat duidelijk uit op alle meters. Er bestaan verschillende meningen over wat nu de belangrijkste dingen zijn die moeten gebeuren op jullie planeet in de komende jaren. Dit veroorzaakt verwarring onder vele zielen en ze staan toe dat hun verstand het wint van hun hart, en dat bekende gevoel van angst steekt de kop weer op! Het gevoel van pure Liefde dat meer en meer van jullie 'begrijpen', is hetgene waar jullie je te allen tijde op moeten richten. Als dit is hoe jullie willen dat jullie nieuwe wereld 'aanvoelt', dan moeten jullie er zelf verantwoordelijk voor zijn om het tot stand te brengen, voor jezelf. Ieder voor zich is zelf verantwoordelijk voor de rol die ze willen spelen, de komende tijd. Jullie worden gebombardeerd met speculaties. Wij zeggen tegen jullie: als jullie de gedachten van anderen blijven voeden met angsten voor het duistere, en controle door derden, dan zal datgene wat we jullie vaak uitgelegd hebben, jullie toekomst zijn. Aan de andere kant ... als jullie een wereld van eendracht en zaligheid wensen, waar iedereen handelt vanuit een plek in zijn ziel die uit pure LIEFDE bestaat, voor zichzelf en de ander ... want dat is één en dezelfde ... denk dan aan niets anders dan dat de wereld die jullie tegemoet gaan, alleen maar daaruit bestaat. Uit precies datgene dat jullie ziel is ... pure LIEFDE. We kunnen het niet anders uitleggen aan jullie. Wat je bent is wat je zult zijn. Hoe je bent is wat je zult zijn. Wie je bent is wat je zult zijn. JIJ BENT JIJ. En JIJ creëert jullie NIEUWE WERELD voor jezelf. Wij staan er soms versteld van dat jullie ook maar overwegen wat er kan gebeuren in een negatieve vorm, want als je daar niet voor kiest, krijg je het ook niet, dus waarom zou je die angst überhaupt creëren? Het is van het grootste belang, zelfs jullie plicht, dat jullie mensen ... zielen gevangen in vlees ... anderen helpen om tot dit inzicht te komen. CREËER DE WERELD DIE JE KIEST. Dit geschenk werd aan jullie gegeven, maar toch hebben velen van jullie het niet uitgepakt, sinds jullie deze wereld binnenkwamen. MAAK HET OPEN en ontvang alles wat je aangeboden wordt.Lieve vrienden, dit zijn niet zomaar woorden ... woorden zijn het ontoereikende gereedschap dat we moeten gebruiken om het jullie te helpen begrijpen. Laat deze woorden diep tot je doordringen. Lees ze met je hart. Lees ze niet vluchtig door, ervan uitgaande dat je het allemaal al eens gehoord hebt. Sta toe dat op basis van VERTROUWEN in de diepte van je zielenzelf, je ziel deze woorden van ons zal accepteren. Dat ze tot in je ziel reiken, dat ze de obstakels doorbreken die deze waarheid altijd geblokkeerd hebben. Voel de LIEFDE die jij bent. Injecteer het in je systeem. Accepteer dat wij geen fabeltje zijn. Accepteer dat wie jij bent, veel groter is dan wat je altijd geleerd is. Accepteer dat dit samenzijn met jullie dat we hier hebben, nu en in de toekomst, deel uitmaakt van een groot plan dat jullie planeet Aarde zal herenigen met vele anderen rondom jullie zonnestelsel. Als je WEET dat alles ÉÉN is, dan kun je aanvaarden dat we nu een tijd meemaken waarin we weer bij elkaar komen. We werken samen voor de gemeenschappelijke zaak, om de energie van LIEFDE zijn oorspronkelijke vorm weer terug te geven. Het zal doorgaan met zichzelf te ervaren, terwijl ze verder gaat op haar reis die nooit eindigt of begint. Omdat LIEFDE simpelweg IS.

Dank jullie wel. Ik weet dat we doorgaan met doorgaan. Ons hart begrijpt dit allemaal, anders zou het ons niet uitmaken!! En dat maakt het voor mij de Waarheid, het feit dat ik dit niet kan loslaten, wat er ook gebeurt, omdat het mijn ziel is die me vraagt om ermee door te gaan. Het VOELT simpelweg goed. Zoals altijd, mijn vrienden daarboven/daarbuiten/daarbinnen ... het ga jullie goed en veel Liefde van ons naar jullie.

* Ik zal straks een paar foto's toevoegen aan mij blog die ik genomen heb na de visualisatie, waarop licht orbs duidelijk te zien zijn!!*

By courtesy of kees

Original Site:
www.blossomgoodchild.com

donderdag 9 april 2009

Hallo allemaal.
Hallo allemaal.

Ik wil jullie bij deze graag allemaal een hele gelukkige Pasen wensen, en jullie eraan herinneren dat morgen om 21.00 uur Brisbane Queensland tijd, 11.00 uur GMT, 13.00 Nederlandse tijd, de Wereldwijde Visualisatie gehouden zal worden.

Hopelijk zullen er letterlijk duidenden van ons zijn die tegelijkertijd een hartelijk "Welkom" uitzenden naar onze ruimtefamilie toe, 'ergens daarboven'.

Velen denken dat de lichtshow waar de Federatie onlangs over sprak, ook morgen zal plaatsvinden. Persoonlijk denk ik dat dat misschien niet morgen zal gebeuren, maar op een moment dat we het het minst zullen verwachten. In alle eerlijkheid weet ik hier ook niet meer over dan jullie.

Voor mij is het belangrijkste van dit visualisatie evenement, om aan de Federatie onze LIEFDE te laten VOELEN, en ons LICHT te laten ZIEN ... en dan misschien ... heel misschien ... binnenkort, zullen we dat van hun zien!

Maar boven alles, geniet van het feit dat er zoveel zielen op aarde tegelijkertijd hun Liefde uitstralen ... dat alleen al, zal de vibratie van onze planeet opnieuw doen stijgen!!!

Bedankt aan iedereen die meedoet. We WETEN dat het veel goed zal doen!

Mooie dagen komen eraan!

Liefde Licht en Lach & Gouden Stralen. En een hele DIKKE DANKJEWEL!

Blossom.

By courtesy of Kees

APRIL 6, 2009


We hebben je in je geestesoog net de grote piramides laten zien. Er is
ooit een tijd geweest dat wij met elkaar samenwerkten in Liefde en
respect voor elkaar...
6 April.

Dit is een beetje onverwacht. Ik heb net mijn thee op, toen ik een
sterk kloppend gevoel rond mijn derde oog voelde, alsof ik opgeroepen
werd om jullie te contacteren. Dus hier ben ik. Ik voel heel sterk dat
jullie aanwezig zijn en iets willen zeggen.Inderdaad, dierbare, je hebt gelijk, en we danken je dat je de tijd
neemt voor ons. Tegelijkertijd hebben we ook vele anderen opgeroepen.Even opmerken dat het nu 19.45 uur is. Ik ben wel behoorlijk
uitgeblust, moet ik zeggen.Dat geldt ook voor vele anderen die we opgeroepen hebben. We wilen je
graag meenemen op reis, als je daarin toestemt.Ja. (Hoewel ik het wel even bij White Cloud gecheckt heb en hij knikte
met z´n hoofd en liet me een veiligheidsgordel om me heen zien. Voor
een schokkerige reis misschien, of een snelle). Ik weet alleen niet of
jullie willen of ik achter de computer blijf zitten om alles te
noteren of dat ik gewoon mijn ogen moet sluiten en `vertrekken`.(Ik voelde de behoefte om te gaan liggen, dus dat deed ik ... en hier
ben ik weer, een half uur later. Ik heb geen enkele herinnering aan
wat er al dan niet gebeurd is ´ergens anders´). Ik neem aan dat jullie
alles aan me verteld hebben dat je wilt vertellen, maar dat ik dat
gewoon niet weet. Klopt dat?Er is nog meer dat we graag willen zeggen in je menselijke bewustzijn,
als we niet teveel van je tijd in beslag nemen?Het is avond...geen plannen voor de disco vanavond!!!!!Soms als we met je communiceerden de afgelopen dagen, respecteerden we
de beslissing om sommige onderwerpen nog op de achtergrond te houden,
omdat het de juiste tijd nog niet was om ze te bespreken. Maar er is
iets dat we nu naar voren willen brengen, als dat mag?Zeg het maar! Dat is aan jullie natuurlijk.We zien in, en zijn het eens met de waarheden van velen van jullie
groepen op aarde, dat wij onderdeel zijn van de wens die uitgestraald
wordt binnen ons gedachtenbereik. Velen geloven dat ze ons niet
bereiken, maar dat is niet zo. In feite, als er ergens een gedachte
wordt uitgezonden vanuit liefde, of vervuld van liefde, kun je er vrij
zeker van zijn dat wij hem oppikken. Het is ons al lange tijd
duidelijk geworden ... dat er daadwerkelijk velen van jullie zijn die
het gevoel hebben dat het juist zou zijn voor ons om de "Alle lichten
op groen"-knop in te drukken. Klopt het niet, Blossom, dat vele
brieven aan jou hierop gewezen hebben?Ja, maar dat wisten jullie al, en waarschijnlijk nog wel meer ook,
stel ik me zo voor.Met deze wetenschap hebben we overlegd, en hieropvolgend besloten dat
er inderdaad een lichtshow moet plaatsvinden.Mijn hart klopt nu heel snel...niet omdat jullie dat nu zeggen...maar
omdat jullie dat ook al eerder gezegd hebben. Je weet wat ik bedoel!
En dat stelt me voor een groot dilemma. En ik dacht nog wel dat jullie
me niet nog eens in deze positie zouden plaatsen? Ik wil dit nu niet
eens teruglezen! En ik zit hier ook niet te glimlachen, moet ik
eerlijk zeggen. Moest ik dat echt weten? Konden jullie het niet gewoon
laten voor wat het was en doen wat jullie moeten doen op vrijdag.Niet bepaald.

Waarom niet?Omdat er bepaalde zaken zijn die hieraan voorafgaand openbaard moeten worden.En waarschijnlijk gaan jullie me dat nu vertellen. Sorry, ik ben een
beetje '"boos" (niet helemaal het goede woord), maar daar zal ik nu
niet aan denken...Dat is waarschijnlijk vanwege hoe het in het verleden gelopen is, en
je het gevoel hebt dat wij ons woord niet hielden.Als jullie gewoon verder gaan, gaan we daar nu maar even niet op in,
ik wil niet afdwalen van het hoofdpunt.
Liefste Blossom, er moet een moment komen dat ALLES WAT WIJ ZIJN in de
openbaarheid gebracht moet worden, vind je ook niet?Jullie stellen me maar steeds van die voor de hand liggende
vragen...of doe ik dat zelf om maar niet op het hoofdpunt te hoeven
komen...nu stel ik zelf voor de hand liggende vragen...zullen we maar
gewoon verder gaan...Het is onze wens om voor jullie de waarheid van de ziel zelf terug te
winnen, en we hebben het gevoel dat dit op een snellere manier
mogelijk is wanneer wij onszelf laten zien. Het zou zeker de nodige
frequencies versnellen die noodzakelijk zijn om anderen bij te houden,
die zich al op de juiste plek bevinden.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik me nu in een vreemde positie bevind, ik
zag deze conversatie echt niet aankomen en ik zou graag een hele
geldige reden willen waarom jullie willen dat ik dit nu naar buiten
breng, want geloof me, die heb ik nodig!Maar we hebben nog geen datum genoemd of een tijd die jou in dezelfde
vuurlinie zou plaatsen als de eerste keer.Dat is waar ... Mmm, ik adem weer wat makkelijker. Misschien liep ik
een beetje te hard van stapel. Ik heb het hier behoorlijk moeilijk
mee, moet ik zeggen. Sorry als ik niet echt help, jullie hebben me
natuurlijk niet opgeroepen om een beetje wazig te reageren. Momentje,
laat me mijn gedachten even ordenen en mezelf in de juiste positie
plaatsen.We begrepen je reactie, maar toch voelen we ons een beetje verkeerd begrepen.We kunnen elkaar een hand geven!!Lieve dame, we hebben zo veel vertrouwen in je gesteld, en jij in ons,
onze verbintenis met elkaar is al heel ver gekomen sinds lang geleden
toen we samen begonnen te werken aan "De Brug". Je herinnert je direct
het begin van de reis met ons, en de twijfel en het hartezeer die dat
veroorzaakte, maar kijk nu eens wat we allemaal doorstaan hebben.
Hebben we geen gebeurtenissen overleefd die menselijke vriendschappen
niet eens zouden overleven? In ons hart hebben we reizen gemaakt. We
hebben van elkaar geleerd. Nu zijn we aangekomen op een punt dat we
het gevoel hebben dat we ons kunnen verbinden met vele anderen in
jullie aardse vibratie. Want we hebben tot ons grote genoegen geleerd
dat er nu heel veel zijn die klaar zijn om zich bij ons aan te sluiten
in dit doel dat jullie aardse harten willen bereiken. We zijn gekomen
om daarbij te helpen, dat weet je.We hebben je in je geestesoog net de grote piramides laten zien. Er is
ooit een tijd geweest dat wij met elkaar samenwerkten in Liefde en
respect voor elkaar. Er is ooit een tijd geweest dat zij die niet op
aarde verbleven, zich op die manier in verbinding konden stellen met
degenen die daar wel verbleven. Het was alsof er geen 'grens' tussen
ons was. Deze tijd komt er opnieuw aan. Deze tijd is nu zo dichtbij,
omdat het bewustzijn van jullie planeet een niveau bereikt heeft
waarop deze samensmelting opnieuw mogelijk kan zijn.Er zijn er nu zoveel die de hereniging van zielen uit andere plekken
in dit universum nastreven. Stapje voor stapje bouwen we het
VERTROUWEN tussen velen opnieuw op. Hiermee bedoelen we niet alleen
tussen mensen van Liefde op aarde, maar er is een hereniging van
velen afkomstig van vele plekken die nu kan plaatsvinden in de
geplande situatie. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen verder kan
gaan zonder oponthoud, omdat, zoals we al eerder zeiden ...
het is niet alleen jullie planeet die betrokken is bij dit grote plan.Dus, met alle respect, wat jullie in feite zeggen is dat op een zeker
moment in de toekomst de plannen die jullie gemaakt hebben, uitgevoerd
zullen worden.Eerder dan je denkt.Dat is het nou juist, vrienden, ik denk niet! Ik heb geen mogelijke
tijdplanning meer voor jullie komst. Dat vind ik fijner, want dan is
er geen verwachting of teleurstelling. Als je komt, kom je. Ik kan het
niet anders bekijken. Het klinkt misschien nonchalant of respectloos,
maar zo bedoel ik het niet. Het is gewoon de manier waarop ik en vele
anderen hier met mij, er nu tegenaan kijken. Natuurlijk zou het alles
veranderen, maar tot het moment dat het echt gebeurt, gaan we gewoon
door op de manier die ons het beste lijkt. We proberen de vibraties
hier te veranderen, en helpen anderen te begrijpen en te ontdekken dat
het leven zoveel meer inhoudt dan dat we geleerd werden.We zeggen tegen jou, lieve dame, dat zoals we beloofd hebben, er een
ontmoeting aankomt tussen onze rassen en die van jullie. En als het
gebeurt, zal het met een grotere vreugde zijn dan jullie ooit hebben
kunnen voorstellen. Daar geven we je ons woord voor.Ik dank jullie voor je integriteit ... als dat het juiste woord is?!
Ik voel dat we aan het eind gekomen zijn van deze sessie. Ik ga nu
even diep ademhalen en teruglezen wat we hebben opgeschreven ... en
dan, zoals altijd, dapper zijn en het op mijn site plaatsen. Met
liefde en dank naar jullie, mijn vrienden. Als ik moet geloven dat dit
allemaal de waarheid is, en dat moet ik, omdat mijn hart en gezond
verstand met dat vertellen, dan kijk ik heel erg uit naar wat komen
gaat ... en alleen maar om iets spectaculairs te zien in de lucht zou
genoeg zijn voor mij ... voor dit moment. Wanneer het jullie maar
uitkomt!We zijn trots op wie we uitgekozen hebben om mee te communiceren.Dankjulliewel. Ik aanvaard jullie compliment met gratie, zoals ik
geleerd heb. Ik voel dat dit de laatste conversatie is voor de
Wereldwijde Visualisatie op Goede Vrijdag ... het zou nog beter zijn
als het een Goede Vliegdag werd! In Liefde en Licht, mijn vrienden. In
Liefde en Licht!


By courtesy of kees

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar